Tổng hợp thông tin về mẫu sổ quỹ tiền mặt và hướng dẫn cách lập

Mẫu sổ quỹ tiền mặt là gì ? Nội dung, mục tiêu và giải pháp lập mẫu sổ quỹ tiền mặt là gì ? Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200 và thông tư 133 là ra làm sao ? Hãy cùng chúng tôi khám phá qua bài viết dưới đây nhé .
Nếu bạn đang là một kế toán tổng hợp tiền mặt của một doanh nghiệp hay là thủ quỹ thì chắc như đinh bạn đã quá quen với mẫu sổ quỹ tiền mặt. Vậy mẫu sổ quỹ tiền mặt là gì ? Nội dung và mục tiêu khi lập sổ là gì ? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ phân phối tổng thể những thông tin tương quan đến mẫu sổ quỹ tiền mặt .

I. Mẫu sổ quỹ tiền mặt thông tư 200

mẫu sổ quỹ tiền mặt thông tư 200

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Mẫu sổ quỹ tiền mặt thông tư 200

II. Nội dung, kết cấu và phương pháp lập

1. Mục đích

Mẫu sổ quỹ tiền mặt được lập ra với mục tiêu quản trị những khoản tiền, những khoản thu chi bằng tiền Nước Ta của những đơn vị chức năng kinh doanh thương mại, những tổ chức triển khai doanh nghiệp .

2. Kết cấu và phương pháp lập

mẫu sổ quỹ tiền mặt

Mẫu sổ quỹ tiền mặtMẫu sổ này thường được lập cho thủ quỹ để thủ quỹ để ghi chép những quỹ đã tiêu tốn của công ty. Nhưng đôi lúc mẫu sổ quỹ tiền mặt cũng được kế toán tiền mặt sử dụng để theo dõi những khoản tiền. Tương ứng với từng khoản quỹ mà thủ quỹ ghi trong sổ thì kế toán cũng có một sổ để ghi chép song song với nhau .

Về phương pháp lập và ghi chép sổ thì sẽ dựa theo các phiếu thu, phiếu chi đã được nhập, xuất vào trong quỹ.
– Cột A: Ghi ngày tháng năm ghi chép sổ
– Cột B: Ghi ngày tháng năm của các mẫu phiếu thu và mẫu phiếu chi
– Cột C, D: Ghi số hiệu của phiếu thu, phiếu chi theo thứ tự từ nhỏ đến lớn’
– Cột E: Ghi nội dung quan trọng của phiếu thu và phiếu chi
– Cột 1: Ghi số tiền nhập quỹ
– Cột 2: Ghi số tiền xuất quỹ
– Cột 3: Ghi số dư còn tồn lại của quỹ vào cuối mỗi ngày và số tiền còn dư lại ấy phải khớp với số tiền còn lại trong két của doanh nghiệp. 

Vào mỗi định kỳ kế toán kiểm tra, kế toán sẽ có trách nhiệm so sánh giữa “ Sổ kế toán chi tiết cụ thể mẫu tiền mặt ” với “ Sổ quỹ tiền mặt ” và sau đó sẽ ký xác nhận tại cột G .

III. Mẫu sổ quỹ tiền mặt thông tin 133 

mẫu sổ quỹ tiền mặt thông tư 133

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133

Mẫu sổ quỹ tiền mặt thông tư 133

IV. Cách lập sổ quỹ kế toán chi tiết tiền mặt 

cách lập mẫu sổ quỹ kế toán chi tiết tiền mặt

Cách lập sổ quỹ kế toán cụ thể tiền mặtDựa theo pháp luật của Luật kế toán hay theo hướng dẫn khi lập mẫu sổ thì cách lập sổ quỹ tiền như sau :- Căn cứ để ghi sổ quỹ : dựa vào những thông tin trên phiếu thu và phiếu chi để ghi với điều kiện kèm theo những mẫu phiếu thu, phiếu chi đó phải có vừa đủ chữ ký theo đúng lao lý của chứng từ kế toán .- Thời điểm ghi sổ quỹ : Khi đó kế toán tiền mặt là người có nghĩa vụ và trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt và ghi chép hàng ngày những khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt và ngoại tệ theo trình tự thời hạn và sau đó sẽ tính ra số quỹ còn tồn vào mọi thời gian được ghi .Tuy nhiên, so với kế toán ngoài doanh nghiệp thì khi lập mẫu sổ thì có nhiều cách khác nhau để lập và theo dõi những khoản quỹ tiền .

V. Lập sổ quỹ tiền mặt trực tiếp bằng chứng từ 

– Với việc lập sổ trực tiếp bằng chứng từ thì chúng ta sẽ căn cứ trực tiếp và các mẫu phiếu thu và phiếu chi đã được xuất, nhập vào trong quỹ tiền để ghi sổ.

– Lưu ý trước tiên khi lập mẫu sổ quỹ tiền mặt thì thủ quỹ cần phải quan tâm đến số dư đầu kỳ bởi thường thì thủ quỹ sẽ làm mẫu sổ quỹ tiền mặt theo các kỳ như theo ngày, theo tháng, theo quý hoặc theo năm.
+ Nếu đây là kỳ đầu tiên của việc làm mẫu sổ quỹ tiền mặt nếu doanh nghiệp đó mới thành lập hoặc trong kỳ trước không có số dư thì số dư đầu kỳ sẽ bằng 0.
+ Trường hợp thủ quỹ làm theo ngày thì sẽ ghi số dư là số dư cuối kỳ của báo cáo sổ quỹ ngày hôm trước.
+ Trường hợp thủ quỹ làm theo tháng/quỹ số dư sẽ là số dư cuối kỳ của báo cáo sổ quỹ tháng/quý trước.
+ Trường hợp nếu thủ quỹ làm theo năm thì số dư sẽ là số dư cuối kỳ của báo cáo sổ quỹ của năm trước. 
– Cách ghi cụ thể của từng cột trong mẫu sổ quỹ tiền mặt như sau:
+ Cột A: Là ngày tháng thực hiện hạch toán ghi sổ liên quan đến các khoản tiền mặt.
+ Cột B: là ngày tháng của chứng từ mà cụ thể chính là ngày tháng trên phiếu thu và phiếu chi.
+ Cột C, D: ghi các số hiệu liên quan đến phiếu thu và phiếu chi.
+ Cột E: Khái quát lại nội dung kinh tế có trong các phiếu thu và phiếu chi và thông tin này trên phiếu thu và phiếu chi sẽ được ghi ở mục lý do nộp, lý do chi.
+ 3 cột còn lại sẽ ghi lần lượt số tiền thu, số tiền chi và số dư còn tồn trong quỹ 
+ Dòng cộng phát sinh cuối cùng sẽ để dành ghi các điều khoản phát sinh thêm của các phiếu thu, phiếu chi.

VI. Lập sổ quỹ tiền mặt bằng cách lấy số liệu từ nhật kí chung

Những doanh nghiệp, công ty mà dùng sổ Nhật ký chung thì các điều khoản liên quan đến kinh tế đều sẽ được ghi trong nhật ký chung sau đó mới được ghi ra các mẫu sổ có liên quan. Vì sử dụng số liệu từ nhật ký chung nên việc nhập số liệu vào mẫu sổ quỹ tiền mặt cũng được rút ngắn theo:
– Căn cứ lập: các số liệu trong sổ Nhật ký chung
– Số dư đầu kỳ: lấy số dư cuối kỳ trên sổ quỹ tiền của kỳ trước

VII. Kết luận

Như vậy, qua bài viết trên, chúng tôi đã cung ứng toàn bộ những thông tin tương quan đến mẫu sổ quỹ tiền mặt như nội dung, mục tiêu và giải pháp lập mẫu sổ quỹ tiền mặt. Mong rằng bài viết đã đem lại được những thông tin có ích tương quan đến mẫu sổ quỹ tiền mặt mà những bạn đọc đang tìm kiếm .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *