Từ chối trách nhiệm

GIỚI THIỆU

 

Thông tin được cung cấp bởi WikiFin (“chúng tôi,” “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) trên wikifin.net (“Trang web”) chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Tất cả thông tin trên Trang web đều được cung cấp một cách thiện chí, tuy nhiên chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ, độ tin cậy, tính khả dụng hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nào trên Trang web.

 

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng trang web hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web. Việc bạn sử dụng trang web và việc bạn dựa vào bất kỳ thông tin nào trên trang web là hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. 

TỪ CHỐI LIÊN KẾT BÊN NGOÀI ĐỐI VỚI TRANG WEB

 

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba hoặc liên kết đến các trang web và tính năng trong biểu ngữ hoặc quảng cáo khác. Các liên kết bên ngoài đó không được điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, tính đầy đủ, tính hợp lệ, độ tin cậy, tính khả dụng hoặc tính đầy đủ của chúng tôi.

 

Chúng tôi không đảm bảo, xác nhận, đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi các trang web của bên thứ ba được liên kết thông qua trang web hoặc bất kỳ trang web hoặc tính năng nào được liên kết trong bất kỳ biểu ngữ hoặc quảng cáo nào khác. Chúng tôi sẽ không là một bên hoặc dưới bất kỳ hình thức nào chịu trách nhiệm giám sát bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba.

 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CHUYÊN NGHIỆP ĐỐI VỚI TRANG WEB

 

Trang web không thể và không có bất kỳ lời khuyên nào. Thông tin chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục chung và không thay thế cho lời khuyên chuyên môn.

 

Do đó, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin đó, chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia thích hợp. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại lời khuyên nào. Việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào có trên trang web này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.

 

LIÊN QUAN ĐẾN TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TRANG WEB

 

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web liên kết và chúng tôi nhận được hoa hồng liên kết cho bất kỳ giao dịch mua nào do bạn thực hiện trên trang web liên kết bằng các liên kết đó.

 

Chúng tôi là người tham gia Chương trình liên kết, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho chúng tôi kiếm phí quảng cáo bằng cách liên kết đến các trang web liên kết.

 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI TRANG WEB

 

Trang web có thể chứa lời chứng thực của người dùng sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi. Những lời chứng thực này phản ánh kinh nghiệm và ý kiến ​​thực tế của những người dùng đó. Tuy nhiên, trải nghiệm là cá nhân đối với những người dùng cụ thể đó và có thể không nhất thiết phải đại diện cho tất cả người dùng sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không tuyên bố và bạn không nên cho rằng tất cả người dùng sẽ có những trải nghiệm giống nhau. Kết quả cá nhân của bạn có thể khác nhau.

 

Lời chứng thực trên Trang web được gửi dưới nhiều hình thức khác nhau như văn bản, âm thanh và / hoặc video và được chúng tôi xem xét trước khi đăng. Chúng xuất hiện trên Trang web theo đúng nguyên văn do người dùng cung cấp, ngoại trừ việc sửa lỗi ngữ pháp hoặc đánh máy. Một số lời chứng thực có thể đã được rút ngắn vì lợi ích ngắn gọn trong đó lời chứng thực đầy đủ chứa thông tin không liên quan không liên quan đến công chúng.

 

Các quan điểm và ý kiến ​​có trong lời chứng thực chỉ thuộc về người dùng cá nhân và không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của chúng tôi. Chúng tôi không liên kết với những người dùng cung cấp lời chứng thực và người dùng không được trả tiền hoặc bồi thường cho những lời chứng thực của họ.

 

Những lời chứng thực trên Trang web không nhằm mục đích, cũng không nên hiểu chúng là những tuyên bố rằng sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể được sử dụng để chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ, chữa bệnh, ngăn ngừa hoặc được sử dụng cho bất kỳ bệnh tật hoặc tình trạng y tế nào. Không có lời chứng thực nào đã được chứng minh hoặc đánh giá lâm sàng.