Những điểm cần chú ý khi áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định về hóa đơn điện tử với nhiều nội dung quan trọng. Để sử dụng hóa đơn điện tử đúng quy định, các doanh nghiệp cần cập nhật thông tin và tìm hiểu các điểm đáng chú ý tại Thông tư này. Dưới đây là những thông tin cần biết:

1. Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

Theo Điều 11, Khoản 1 của Thông tư 78/2021/TT-BTC, hóa đơn điện tử sẽ bắt buộc áp dụng kể từ ngày 1/7/2022. Tuy nhiên, để đẩy mạnh quá trình áp dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã quyết định triển khai hóa đơn điện tử theo hai giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 (11/2021 – 3/2022): Triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định.

 • Giai đoạn 2 (4/2022 – 7/2022): Triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố còn lại.

Vì vậy, một số ít tỉnh thành đã bắt đầu áp dụng hóa đơn điện tử và kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử chính thức sẽ diễn ra từ tháng 11/2021.

Giai đoạn triển khai hóa đơn điện tử

2. Bên bán được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử cho bên thứ ba. Theo đó, người bán sản phẩm, hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ có thể ủy nhiệm cho bên thứ ba (bên có quan hệ liên kết với người bán) lập hóa đơn điện tử, miễn là bên thứ ba đáp ứng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem thêm  Mã số kinh doanh và mã số thuế của hộ kinh doanh, doanh nghiệp ?

2.1. Nội dung hóa đơn ủy nhiệm

Hóa đơn ủy nhiệm phải ghi rõ các thông tin sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm và tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm phải chính xác và trùng khớp với thực tế.

2.2. Thủ tục ủy nhiệm

Việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử phải được thực hiện thông qua hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác. Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận này phải chứa đủ các thông tin sau:

 • Thông tin về bên nhận ủy nhiệm và bên ủy nhiệm: Tên, địa chỉ, mã số thuế, số chứng từ.

 • Thông tin về hóa đơn điện tử ủy nhiệm: Loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn.

 • Mục đích ủy nhiệm.

 • Thời hạn ủy nhiệm.

 • Phương thức thanh toán giao dịch hóa đơn ủy nhiệm.

3. Ký hiệu hóa đơn điện tử và ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Theo Điều 4, Khoản 1 của Thông tư 78/2021/TT-BTC, có quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử và ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử.

3.1. Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử gồm một chữ số tự nhiên từ 1 đến 6, mỗi số phản ánh một loại hóa đơn điện tử cụ thể:

 • Số 1: Hóa đơn điện tử giá trị ngày càng tăng.

 • Số 2: Hóa đơn điện tử bán hàng.

 • Số 3: Hóa đơn điện tử bán gia tài công.

 • Số 4: Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ vương quốc.

 • Số 5: Hóa đơn điện tử phản ánh các chứng từ điện tử khác như tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, có nội dung tương đương với hóa đơn điện tử.

 • Số 6: Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Ký hiệu trên hóa đơn điện tử

3.2. Ký hiệu hóa đơn điện tử

Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định ký hiệu hóa đơn điện tử gồm 6 ký tự, bao gồm chữ viết và chữ số, phản ánh thông tin về loại hóa đơn điện tử với mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã, năm lập hóa đơn, và loại hóa đơn điện tử sử dụng.

 • Ký tự tiên phong (C hoặc K): C bộc lộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K bộc lộ hóa đơn điện tử không có mã.

 • Hai ký tự tiếp theo (2 chữ số): Thể hiện năm lập hóa đơn điện tử.

 • Một ký tự tiếp theo (1 vần âm): T, D, L, M, N, B, G, H bộc lộ loại hóa đơn điện tử được sử dụng.

 • Hai ký tự sau cùng (chữ viết): Do người bán tự quyết định theo nhu yếu quản trị.

Xem thêm  Facebook Audience Insights: Tận dụng sức mạnh dữ liệu người dùng để tạo chiến lược marketing hiệu quả

4. Quy định riêng đối với thời điểm lập hóa đơn dịch vụ ngân hàng

Trước đây, các văn bản pháp luật không có quy định riêng về thời điểm lập hóa đơn cho dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, Thông tư 78/2021/TT-BTC đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

Cụ thể, đối với cung cấp dịch vụ ngân hàng, ngày lập hóa đơn sẽ thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên, kèm theo bảng kê hoặc chứng từ xác nhận của hai bên, nhưng “chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh dịch vụ ngân hàng”.

Hóa đơn điện tử với dịch vụ ngân hàng

5. Quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế

Thông tư 78/2021/TT-BTC cung cấp quy định cụ thể về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

5.1. Đối tượng áp dụng

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương mại nộp thuế theo giải pháp kê khai, có hoạt động cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo quy mô kinh doanh thương mại.

5.2. Nguyên tắc

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế phải đảm bảo quy định tại Điều 11, Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.

5.3. Nội dung

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế phải chứa các thông tin sau:

 • Thông tin về người bán, người mua (nếu cần thiết).

 • Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá giao dịch và thanh toán.

 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, cần ghi rõ giá chưa bao gồm thuế GTGT, thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền giao dịch và thanh toán có thuế GTGT, thời gian lập hóa đơn và mã của cơ quan thuế.

Xem thêm  Tổng hợp 3 cách chặn quảng cáo YouTube trên tivi Sony nhanh chóng

6. 14 văn bản pháp luật hết hiệu lực từ 1/7/2022

Theo Khoản 3, Điều 11, Thông tư 78/2021/TT-BTC, từ ngày 1/7/2022, 14 văn bản pháp luật sau đây sẽ chính thức hết hiệu lực:

 • Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán sản phẩm và hàng hóa, đáp ứng dịch vụ.

 • Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán sản phẩm và hàng hóa, đáp ứng dịch vụ.

 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán sản phẩm và hàng hóa, phân phối dịch vụ liên tục có hiệu lực hiện hành thi hành đến ngày 30/6/2022.

 • Quyết định 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc phát hành chính sách in, phát hành, quản trị, sử dụng ấn chỉ thuế.

 • Thông tư 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản trị, sử dụng hóa đơn vận tải đường bộ.

 • Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán sản phẩm và hàng hóa, đáp ứng dịch vụ.

 • Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

 • Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thử nghiệm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế.

 • Quyết định 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc lan rộng ra khoanh vùng phạm vi thử nghiệm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế.

 • Quyết định 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn triển khai Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015.

 • Thông tư 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản trị và sử dụng những loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

 • Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

 • Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn triển khai một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Nhà nước về hóa đơn điện tử.

 • Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26, Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực thi một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử.

Đây là những điểm đáng chú ý của Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử. Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 đã bắt đầu tại 6 tỉnh, thành phố. Doanh nghiệp nên lưu ý nắm rõ các quy định quan trọng để đảm bảo triển khai hóa đơn điện tử đúng hẹn và tuân thủ lộ trình của Tổng cục Thuế.

Để được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN