Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm là gì? Nội dung, đặc trưng và ý nghĩa

25.06.2021 8 phút để đọc


Chia sẻ

Khi gặp rủi ro trong phạm vi bảo hiểm, dẫn đến những tổn thất về tài chính, công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường cho bên tham gia bảo hiểm. Vậy nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm như thế nào? Có điều gì đặc biệt hay không? Cùng Generali tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé!

Bồi thường bảo hiểm là điều mà rất nhiều người quan tâm

Bồi thường bảo hiểm là điều mà rất nhiều người chăm sóc

1. Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm là gì?

Nguyên tắc bồi thường ( Indemnity ) là nguyên tắc cơ bản của luật bảo hiểm, theo đó, chủ trương bảo hiểm sẽ không đem lại quyền lợi có giá trị lớn hơn so với những tổn thất mà người tham gia bảo hiểm phải chịu .

Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm chỉ ra rằng, người được bảo hiểm chỉ có quyền được nhận bồi thường đối với những tổn thất mà họ thực sự phải chịu.

2. Nội dung nguyên tắc bồi thường gồm những gì?

Nội dung của nguyên tắc bồi thường gồm có thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành, bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm gia tài, hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. Cụ thể như sau :

2.1 Thời điểm hiệu lực

Việc bồi thường bảo hiểm phát sinh khi có những điều kiện kèm theo sau :

  • Đã giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm đóng đủ phí bảo hiểm theo hợp đồng;
  • Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thỏa thuận với nhau về việc bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm;
  • Có chứng cứ chứng minh rằng hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và bên cạnh đó, bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm.
Xem thêm  Cài đặt MDaemon Mail Server trên Windows Server 2012 R2

Thông thường, khi hợp đồng bảo hiểm chấm hết, nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cũng theo đó chấm hết. Tuy nhiên, trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm trong khoảng chừng thời hạn gia hạn đóng phí dựa trên những thỏa thuận hợp tác đã giao kết trong hợp đồng, thì bên công ty bảo hiểm vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời hạn gia hạn đóng phí bảo hiểm .

Khi hợp đồng bảo hiểm chấm dứt, trách nhiệm bồi thường cũng theo đó chấm dứt

Khi hợp đồng bảo hiểm chấm hết, nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cũng theo đó chấm hết
Trong trường hợp này, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đóng phí bảo hiểm đến khi hết thời hạn gian hạn như trong hợp đồng bảo hiểm đã thỏa thuận hợp tác .

2.2 Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm tài sản

Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm tài sản thường có ba yếu tố:

  • Thứ nhất, khi có thiệt hại xảy ra, bồi thường phải được giải quyết theo giá trị thị trường hiện hành của tài sản, không vượt quá số tiền bảo hiểm.
  • Thứ hai, giá trị thị thường của tài sản tại thời điểm, nơi xảy ra sự kiện dẫn đến tổn thất và mức độ thiệt hại trên thực tế là căn cứ để xác định bồi thường trong quan hệ bảo hiểm tài sản.
  • Thứ ba, mục đích của những quy định về nguyên tắc bồi thường là nhằm tạo căn cứ để xác định việc bồi thường. Đây cũng là căn cứ quan trọng nhất để tránh tình trạng trục lợi bảo hiểm.

Có những hình thức bồi thường sau :

  • Sửa chữa tài sản bị thiệt hại hoặc thay thế tài sản bị thiệt hại bằng một tài sản khác tương đương; Trả tiền bồi thường;
  • Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được với nhau về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.
  • Trong trường hợp bồi thường theo hình thức thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác hoặc trả tiền bồi thường thì công ty bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại hoặc bồi thường toàn bộ dựa trên giá trị thị trường của tài sản.
Xem thêm  Tư vấn tài chính doanh nghiệp đầy đủ từ A - Z

2.3 Nguyên tắc bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đối với hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành thanh toán tiền bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm thông qua phương thức đã được quy định trong hợp đồng.

Công ty bảo hiểm sẽ tiến hành thanh toán tiền bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm

Công ty bảo hiểm sẽ triển khai thanh toán giao dịch tiền bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm
Số tiền này gồm có những khoản ngân sách ( ngân sách hợp đồng, phí và lệ phí hợp pháp của nguyên đơn ) có tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự do những thiệt hại, tổn thất gây ra cho bên thứ ba và gia tài của họ .
Căn cứ phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường : Trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh khi người thứ ba triển khai nhu yếu người được bảo hiểm, bồi thường những thiệt hại do người đó gây ra cho người thứ ba, trong thời hạn bảo hiểm .
Hình thức bồi thường hầu hết của hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự là bồi thường bằng tiền .

3. Nguyên tắc bồi thường có bản chất và đặc trưng như thế nào?

Nói một cách dễ hiểu, bồi thường là sự bảo vệ khỏi những thiệt hại, tổn thất và hư hỏng ; sự bảo vệ và cam kết đưa người được bảo hiểm trở lại trạng thái khởi đầu – trước khi sự kiện không mong đợi xảy ra .

Về bản chất, nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm quy định, khi có tổn thất xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm, sao cho đảm bảo họ có được vị trí tài chính như cũ, trước khi tổn thất xảy ra.

Xem thêm  8 bí quyết giúp Email Marketing đạt hiệu quả cao

Đặc trưng cơ bản của nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm chính là mức bồi thường phải bằng với mức thiệt hại trên thực tế, không lớn hơn và cũng không được phép nhỏ hơn.

4. Nguyên tắc bồi thường có ý nghĩa gì?

Nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm mang những ý nghĩa quan trọng nhất định. Nguyên tắc này thường được vận dụng trong bảo hiểm phi nhân thọ và ít được vận dụng trong bảo hiểm nhân thọ .
Trên thực tiễn, số tiền bảo hiểm hoặc mức bồi thường thiệt hại hoàn toàn có thể thấp hơn so với giá trị thị trường của gia tài và mức thiệt hại một khoản không nhiều. Mục đích chính nhằm mục đích gán nghĩa vụ và trách nhiệm và khuyến khích người tham gia bảo hiểm hoàn toàn có thể giữ gìn và bảo vệ gia tài của mình tốt hơn .

Số tiền bồi thường trên thực tế sẽ thấp hơn giá trị tài sản một khoảng ít

Số tiền bồi thường trên thực tế sẽ thấp hơn giá trị tài sản một khoảng ít

Quan trọng hơn, mục tiêu của bảo hiểm là bảo vệ cho người tham gia bảo hiểm về rủi ro đáng tiếc tài chính, bảo vệ được bồi thường đúng mức tổn thất chứ không tạo ra nhằm mục đích tạo thời cơ cho những người khác trục lợi, người được bảo hiểm phải được nhận đúng, không hề để để họ có được quyền lợi không hề có trước đó .
Ngoài ra, có những trường hợp tổn thất xảy ra nhưng người tham gia bảo hiểm không được bồi thường hoặc bồi thường quá ít so với mức tổn thất thực tiễn mà họ phải chịu. Việc này khiến người được bảo hiểm không được bù đắp những thiệt hại một cách phải chăng, khó khăn vất vả trong Phục hồi đời sống và hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, từ đó mục tiêu của bảo hiểm không đạt được .

Như vậy, với những thông tin trên chúng tôi đã cung cấp, hi vọng giúp bạn giải đáp phần nào những thắc mắc về nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm. Nếu còn cần giải đáp hoặc có nhu cầu tham gia bảo hiểm, hãy liên hệ với chúng tôi – Generali Việt Nam.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *