Lệnh ps trong Linux: Giới thiệu và cách sử dụng

Lệnh ps trong Linux là gì?

Lệnh ps trong Linux là công cụ hữu ích được sử dụng để liệt kê các tiến trình đang chạy trên hệ thống. Với lệnh ps, bạn có thể thu thập thông tin chi tiết về các tiến trình này. Hãy cùng tìm hiểu một số điều quan trọng về lệnh này.

Ps trong Linux là gì?

Ps là viết tắt của Process Status, tạm dịch là trạng thái quá trình. Trong Linux, mỗi chương trình đang hoạt động được coi như là một quá trình riêng biệt. Ví dụ, trình duyệt, trình phát nhạc và trình soạn thảo văn bản là các ví dụ về các quá trình đang chạy cùng một lúc trên hệ thống.

Lệnh ps trong Linux không yêu cầu bất kỳ đối số nào để hiển thị các tiến trình đang chạy trong phiên làm việc hiện tại.

Chúng ta có thể nhìn thấy bốn tham số chính trong quá trình hiển thị các tiến trình:

  • PID: ID quá trình.
  • TTY: Loại terminal.
  • TIME: Tổng thời gian quá trình đã chạy.
  • CMD: Tên lệnh khởi chạy quá trình.
Xem thêm  5 phút để đăng ký Google Adsense và kiếm tiền cho người mới bắt đầu

Công dụng lệnh ps trong Linux

Nhận thêm thông tin về các quá trình

Lệnh ps trong Linux có thể được sử dụng với tùy chọn -u để hiển thị thông tin chi tiết về các tiến trình.

$ ps -u

ps trong linux

Bây giờ, bên cạnh PID, TTY, TIME, COMMAND, chúng ta còn có một số thông tin khác về quá trình như USER, % CPU, % MEM.

  • %CPU: Đại diện cho sức mạnh tính toán mà quá trình đang sử dụng.
  • %MEM: Đại diện cho lượng bộ nhớ mà quá trình đang sử dụng.
  • STAT: Đại diện cho trạng thái của quá trình.

Hoạt động này được gọi là kiểu BSD.

Hiển thị các quá trình do người dùng hiện tại sở hữu

Lệnh này sẽ hiển thị tổng quan về các tiến trình thuộc sở hữu của người dùng đang chạy lệnh ps trong Linux.

$ ps -x

lệnh ps trong linux

Đây là quá trình tiến trình do người dùng chiếm hữu (trong trường hợp này là root). Những quá trình này không cần thiết phải chạy. Chúng ta cũng có một cách khác để liệt kê các quá trình cho người dùng và nhóm khác, sẽ được đề cập trong phần sau của bài viết.

Dùng lệnh ps trong Linux với -u flag và -x flag

ps -ux là sự kết hợp của hai lệnh. Nó hiển thị thông tin chi tiết về các quá trình do người dùng chiếm hữu.

$ ps -ux

process trong linux

Thực tế, thường kết hợp -u flag với một số lượng nhỏ các flag khác để có thêm thông tin.

Xem thêm  Hướng dẫn cách vay tiền tín chấp không cần sổ hộ khẩu

Liệt kê tất cả các quá trình trên hệ thống

Lệnh này sẽ hiển thị tổng quan về tất cả các quá trình trên hệ thống mạng. Điều này sẽ không giới hạn số lượng quá trình tiến trình cho người dùng hiện tại hoặc các quá trình đang chạy.

$ ps -A

Hoặc

$ ps -e

sử dụng ps để liệt kê các quá trình trên hệ thống

Để hiển thị cây quá trình, sử dụng lệnh sau:

$ ps -eH

process tree

Hoặc

$ ps -e --forest

process forest

ps -eH hiển thị các quá trình theo mạng lưới hệ thống phân cấp của chúng. Trong khi đó, ps -e –forest hiển thị quá trình dưới dạng cây trong định dạng ASCII.

Threads

Trong Linux, một thread là một phiên bản của chương trình đang được thực thi. Một quá trình tiến trình hoàn toàn có thể có nhiều thread. Bạn cũng có thể liệt kê các thread bằng cách sử dụng lệnh ps trong Linux.

$ ps -H

Lệnh này sẽ hiển thị các thread như các quá trình.
theards

$ ps -m

Hiển thị các thread sau các quá trình tiến trình.
hiển thị các thread

$ ps -T

Hiển thị các thread với SPID (thread id), có thể giống với PID trong trường hợp chỉ có một thread.

Full format listing và extra full format listing

$ ps -f

Lệnh này sẽ liệt kê thông tin về các quá trình theo định dạng đầy đủ. Danh sách định dạng đầy đủ hiển thị UID, PPID, C, STIME cùng với TIME, CMD và PID.
ps f

$ ps -F

Lệnh này liệt kê thông tin về các tiến trình theo định dạng không thiếu hơn. Chúng ta có thể so sánh hiệu quả trước đó và xem thông tin bổ sung mà extra full format listing cung cấp.
extra full format listing

Xem thêm  Gas là gì? Thông tin cần biết về đồng ảo kỹ thuật số Gas Coin (GAS)

Như bạn có thể thấy, chúng ta đang nhận được cả PPID và PID.

  • RSS: Biểu thị việc sử dụng bộ nhớ thực tế.
  • SIZE: Biểu thị việc sử dụng bộ nhớ ảo.
  • TIME: Thời gian bắt đầu quá trình.

Lệnh này có thể kết hợp với -e và được sử dụng như lệnh ps -eF để nhận thông tin đầy đủ về toàn bộ tiến trình. Rất dễ để lẫn lộn ps -f và ps -F với cùng một lệnh.

Quá trình xác định dựa trên PID

Bạn hoàn toàn có thể hiển thị quá trình tương ứng với một PID cụ thể bằng cách sử dụng:

$ ps -fp [pid]

Điều này sẽ hiển thị các tiến trình với thông tin và định dạng đầy đủ. Bạn cũng có thể sử dụng ps -Fp [pid] để hiển thị các tiến trình có các thông tin định dạng đầy đủ bổ sung.
ps pid

Bạn cũng có thể nhận nhiều quá trình bằng cách liệt kê nhiều PID được phân tách bằng dấu phẩy.

$ ps -fp [pid1],[pid2],[pid3]

Hiển thị quá trình theo tên lệnh

Các điều kiện của quá trình có thể được chọn dựa trên tên lệnh.

$ ps -C [tên lệnh]

hiển thị quá trình theo tên lệnh

Để hiển thị tất cả quá trình cho một người dùng cụ thể:

$ ps -U [tên người dùng]

Để hiển thị tất cả quá trình cho một nhóm cụ thể:

$ ps -G [tên nhóm]

Kết luận

Lệnh ps trong Linux là một công cụ quan trọng và hữu ích để quản lý quá trình trên hệ thống. Có rất nhiều trường hợp sử dụng lệnh ps trong Linux, và đây chỉ là một số ví dụ. Bạn có thể tìm thêm tài liệu về lệnh ps trong Linux trên nhiều trang web học tập khác nhau. Chúc bạn thành công!


Source: https://wikifin.net