Xây dựng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam: Cách nhìn từ ngoại giao – Tôn Nữ Thị Ninh

Xây dựng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam: Cách nhìn từ ngoại giao – Tôn Nữ Thị Ninh

Việt Nam đang tiến bước với tầm nhìn đến việc xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tại diễn đàn “Việt Nam Thời Khắc Việt”, chúng ta đã có cơ hội nghe thấy quan điểm từ một nhà ngoại giao và nhà lãnh đạo – bà Tôn Nữ Thị Ninh, chủ tịch quỹ hòa bình và phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Xây dựng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam: Cách nhìn từ ngoại giao - Tôn Nữ Thị Ninh
Xây dựng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam: Cách nhìn từ ngoại giao – Tôn Nữ Thị Ninh

Kỳ vọng đối với xây dựng thương hiệu quốc gia

Việc xây dựng thương hiệu quốc gia không chỉ là một vấn đề của nhà nước, công ty, hay nghệ sĩ. Đó còn là sứ mệnh của người dân Việt Nam. Bà Ninh cho rằng, nền văn hóa của một dân tộc phải được sản tạo và phát triển, không chỉ đơn thuần là đóng khung và lưu giữ. Văn hóa phải sáng tạo, phải kết nối với những thế hệ tiếp theo, và phải gắn liền với thực tế cuộc sống xã hội.

Theo bà Ninh, người là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng thương hiệu quốc gia. Cái thương hiệu quốc gia của Việt Nam nên bắt đầu từ yếu tố con người. Việt Nam có nhiều điểm mạnh để tự hào, từ văn hóa đa dạng đến những thành tựu xuất sắc của người Việt trên toàn thế giới.

Xem thêm  Ứng Dụng Đột Phá Của Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Ngành Nha Khoa Thẩm Mỹ

Cảnh báo về căn tính quốc gia

Bà Ninh nhấn mạnh rằng việc xác định và xây dựng căn tính Việt Nam là một công việc phức tạp. Sự nhận thức và nhận định về căn tính của người Việt có thể khác nhau, phụ thuộc vào góc nhìn và trải nghiệm cá nhân. Một cuộc khảo sát có thể cung cấp một cái nhìn đa chiều về căn tính Việt Nam nhưng cần lưu ý rằng kết quả cuối cùng sẽ còn phụ thuộc vào sự tranh luận và thảo luận.

Khởi xướng diễn đàn “Việt Nam Thời Khắc Việt”

Bà Ninh đã khởi xướng diễn đàn “Việt Nam Thời Khắc Việt” nhằm tạo ra một không gian để gặp gỡ và chia sẻ thành công của người Việt trên khắp thế giới. Diễn đàn này nhằm tận dụng những tấm gương thành công và những câu chuyện đáng ngưỡng mộ của người Việt để tạo niềm tự hào và tạo kết nối trong cộng đồng người Việt.

Tạo ra “Campus for the World”

Bà Ninh đề xuất tạo ra một “Campus for the World” như một nơi tập trung các nhân tài Việt Nam trên khắp thế

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *