Vốn kinh doanh và đặc điểm vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Vốn kinh doanh là lượng tiền vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, của doanh nghiệp, nó bao gồm toàn bộ giá trị tài sản kể cả tài sản hữu hình nhìn thấy được như vật chất thiết bị và tài sản vô hình như thương hiệu, giá trị công nghệ,… Vốn kinh doanh quyết định đến hoạt động, định hướng phát triển của doanh nghiệp, cá nhân.

Xem thêm:
>> Phân loại vốn và vốn lưu động của doanh nghiệp
>> Các hình thức để hình thành tư cách thành viên hợp danh
>> Các lưu ý cần biết khi thành lập hộ kinh doanh cá thể

Vốn kinh doanh và đặc điểm vốn kinh doanh của doanh nghiệpVốn kinh doanh và đặc điểm vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Đối với một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường thì khi tiến hành kinh doanh phải đặt ra nhiều vấn đề trong hoạt động của mình và tất nhiên là không thể thiếu được lĩnh vực tài chính. Vấn đề quan trọng nhất của doanh nghiệp trong tài chính là phải trả lời ba câu hỏi: Nên đầu tư dài hạn vào đâu? Nguồn tài trợ cho đầu tư là nguồn nào? Doanh nghiệp quản lý hoạt động tài chính hàng ngày như thế nào?

Muốn vậy doanh nghiệp thứ nhất phải thực thi nghiên cứu và điều tra thị trường về mức nhu yếu loại sản phẩm, Chi tiêu, chủng loại … trên cơ sở đó đưa ra quyết định hành động thiết yếu theo một quy mô, công nghệ tiên tiến nhất định. Đó là quyết định hành động góp vốn đầu tư. Sau khi ra quyết định hành động đầu tư doanh nghiệp cần tìm nguồn hỗ trợ vốn cho quyết định hành động này. Và để hoạt động giải trí dầu tư mang lại hiệu suất cao thì doanh nghiệp cần phải trấn áp ngặt nghèo những khoản phải thu chi có tương quan đến quyết định hành động dầu tư đó. Đó là việc quản lý tài chính hàng ngày .

Vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Theo cuốn “ Từ điển Longman rút gọn về tiếng Anh kinh doanh ” Vốn ( Capital ) được định nghĩa như sau : “ Vốn là gia tài tích luỹ được sử dụng vào sản xuất nhằm mục đích tạo ra quyền lợi lớn hơn ; đó là một trong những yếu tố của quy trình sản xuất ( những yếu tố còn lại là : đất đai và lao động ). Trong đó vốn kinh doanh được coi là giá trị của gia tài hữu hình được tính bằng tiền như nhà xưởng, máy móc thiết bị, dự trữ nguyên vật liệu ”
Theo định nghĩa chung thì vốn kinh doanh là lượng tiền tệ góp vốn đầu tư để Giao hàng cho hoạt động giải trí kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Nó được hiểu là số tiền ứng trước về hàng loạt gia tài hữu hình và vô hình dung. Vốn kinh doanh có ý nghĩa quyết định hành động trong hoạt động giải trí của doanh nghiệp. Vốn hoàn toàn có thể là hàng loạt vật chất do con người tạo ra hay là những nguồn của cải tự nhiên như đất đai, tài nguyên … Trong nền kinh tế thị trường bên cạnh vốn sống sót dưới dạng vật chất còn có những loại vốn dưới dạng gia tài vô hình dung nhưng có giá trị như bằng ý tưởng, sáng tạo, thương hiệu, lợi thế thương mại … Với một ý niệm rộng hơn người ta cũng hoàn toàn có thể coi lao động là vốn .

Theo chu trình vận động tư bản của K. Marx, T – H – SX – … -H’ – T’ thì vốn có mặt ở tất cả trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh, từ nguyên liệu đầu vào đến các quá trình sản xuất tiếp theo của doanh nghiệp để tạo ra lợi nhuận.
Vồn là điều kiện để duy trì sản xuất, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh, mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đặc điểm của vốn kinh doanh

Vốn đại diện thay mặt cho một lượng giá trị gia tài, có nghĩa là vốn là biểu lộ bằng tiền của gia tài hữu hình cũng như vô hình như : nhà xưởng, đất đai, máy móc, tên thương hiệu, bằng ý tưởng, sáng tạo …

Vốn luôn vận động để sinh lời, vốn là biểu hiện bằng tiền nhưng tiền chỉ là dạng tiềm năng của vốn. Để biến thành vốn thì tiền đó phải đưa vào hoạt động kinh doanh để kiếm lời.

Vốn không tách rời chủ sở hữu trong quy trình hoạt động, mỗi đồng vốn phải được gẵn với một chủ sở hữu nhất định. Trong nền kinh tế thị trường thì chỉ có xác lập được chủ sở hữu thì đồng vốn mới được sử dụng hài hòa và hợp lý không gây tiêu tốn lãng phí và đạt được hiệu suất cao cao .
Vốn có giá trị về mặt thời hạn và phải được tích tụ tới một lượng nhất định thì mới hoàn toàn có thể phát huy tính năng. Doanh nghiệp không chỉ khai thác hết tiềm năng vốn của mình mà còn phải tìm cách lôi cuốn nguồn vốn từ bên ngoài như vay trong nươc, vay quốc tế, phát hành CP, trái phiếu, liên kết kinh doanh, link với những doanh nghiệp khác. Nhờ vậy vốn của doanh nghiệp tăng lên .
Vốn được ý niệm là một loại hàng hoá đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Những người có vốn hoàn toàn có thể cho vay và những người cần vốn hoàn toàn có thể đi vay, nghĩa là mua quyền sử dụng vốn của người có quyền chiếm hữu .
Trên đây là tư vấn của Phan Law Vietnam xin được thông tin đến hành khách. Nếu còn vướng mắc hoặc cần sự tương hỗ pháp lý khác hành khách vui vẻ liên hệ thông tin dưới đây để hoàn toàn có thể được giải đáp nhanh nhất .

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888 –Email: [email protected]
Liên hệ Văn phòng Luật Sư

Chia sẻ :
Pin on PinterestPinterestShare on LinkedInLinkedin

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *