Giải ngân nhanh vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng – Báo Công an Nhân dân điện tử

Ngày 10/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc – Tổ trưởng tổ công tác làm việc số 5 của Thủ tướng nhà nước đã chủ trì cuộc thao tác trực tuyến với 6 địa phương là Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau nhằm mục đích kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vất vả trong giải ngân cho vay vốn đầu tư công năm 2021 .Được biết, năm 2021, Thủ tướng nhà nước đã giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước ( NSNN ) cho 6 địa phương là 24.048,659 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 14.948,81 tỷ đồng ; nguồn vốn ngân sách Trung ương ( NSTW ) trong nước là 6.058,498 tỷ đồng. Nguồn vốn quốc tế ODA là 3.41,351 tỷ đồng .
Số vốn những địa phương đã phân chia chi tiết cụ thể là 24.642,949 tỷ đồng, bằng 102,5 % so với kế hoạch Thủ tướng nhà nước giao. Về cơ bản, những địa phương đã phân chia chi tiết cụ thể hết vốn đầu tư kế hoạch năm 2021 ngay từ đầu năm 2021 ; 5/6 địa phương giao bằng và vượt so với kế hoạch năm 2021 .

Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn vướng mắc nên việc giải ngân của 6 địa phương này còn thấp so với tiến độ giải ngân bình quân chung cả nước. Số giải ngân vốn tính đến ngày 30/11 của 6 địa phương là 11.749,185 tỷ đồng, đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021 (tỉnh Cà Mau có số giải ngân cao nhất đạt 59,1%; tỉnh An Giang thấp nhất trong 6 tỉnh đạt 33,8%). Sáu địa phương đều thấp hơn bình quân cả nước là 65,7%.

Tại cuộc họp, lãnh đạo 6 tỉnh đều đưa ra quyết tâm phấn đấu giải ngân đến 31/1/2022 là 18.934,4 tỷ đồng, bình quân đạt 78,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (tỉnh Đồng Tháp dự kiến cao nhất là 87,7%; tỉnh An Giang dự kiến thấp nhất trong 6 tỉnh là 70,1%).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhắc nhở những địa phương thực thi theo đúng Nghị quyết 63/2021 / NQ-CP của nhà nước về thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính, giải ngân cho vay vốn đầu tư công. Nếu theo Nghị quyết, hết năm giải ngân cho vay phải đạt 95 – 100 % kế hoạch vốn, trong khi tiềm năng phấn đấu của những tỉnh đều thấp hơn so với nhu yếu đề ra .
Bộ trưởng ý kiến đề nghị chỉ huy những địa phương phải tập trung chuyên sâu tháo gỡ khó khăn vất vả, đẩy nhanh giải ngân cho vay đúng lao lý. Đối với những đề xuất kiến nghị được cho phép lê dài nguồn vốn sang năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết : ” Theo lao lý, Thủ tướng nhà nước được cho phép lê dài đến hết ngày 31/12 của năm sau nhưng nếu lê dài sẽ tác động ảnh hưởng đến chủ trương tài khóa, trong khi quốc gia còn đang khó khăn vất vả, dân cư không có việc làm .
” Chúng ta còn đang bàn về gói kích thích kinh tế tài chính thì việc lê dài thời hạn triển khai đầu tư công liệu có còn ý nghĩa gì không ? “. Do đó theo Bộ trưởng, cần phải tập trung chuyên sâu giải ngân cho vay nhanh nhất, hiệu suất cao nhất, nhiều nhất thì mới tính đến kích thích kinh tế tài chính .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *