Đầu tư công và tác động lan tỏa của đầu tư công trong nền kinh tế

Đầu tư công và tác động lan tỏa của đầu tư công trong nền kinh tế

Trong quá trình tới, Nước Ta cần liên tục tăng nhanh triển khai những trách nhiệm cơ cấu tổ chức lại đầu tư công, đẩy nhanh vận tốc giải ngân cho vay và nâng cao hiệu suất cao đầu tư công, coi đây điều kiện kèm theo cần để kịp thời tận dụng những thời cơ, tạo tiền đềphát triển kinh tế tài chính, quy đổi rõ nét hơn quy mô tăng trưởng, đưa quốc gia lên nấc thang tăng trưởng mới .

Tình hình thực hiện và tác động lan tỏa của đầu tư công trong nền kinh tế

Đầu tư công có vai trò quan trọng trong việc giúp nền kinh tế đạt được các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra trong từng thời kỳ kế hoạch. Giai đoạn 2016-2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12/11/2018 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhằm thúc đẩy thực hiện hiệu quả đầu tư công. Kế hoạch đã xác định tổng mức vốn đầu tư công là 2 triệu tỷ (trong đó 1,12 triệu tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 880 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách địa phương).

Trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chuẩn được Quốc hội trải qua, nhà nước đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho những bộ, ngành và địa phương đạt 1.815.556 tỷ đồng, bằng 90,8 % tổng mức vốn được Quốc hội trải qua cho 11 Nghìn dự án Bất Động Sản ( giảm 1 nửa so với tiến trình 2011 – năm ngoái ) .
Trong đó, số dự án Bất Động Sản triển khai xong là 7.354 dự án Bất Động Sản, bằng 66,2 % tổng số dự án Bất Động Sản ( Số dự án Bất Động Sản chuyển tiếp từ quá trình 2011 – năm ngoái hoàn thành xong trong quy trình tiến độ năm nay – 2020 là 4.547 dự án Bất Động Sản, dự án Bất Động Sản khai công mới triển khai xong ngay trong quy trình tiến độ năm nay – 2020 là 2.807 dự án Bất Động Sản ), khai công mới 4.208 dự án Bất Động Sản .

Đầu tư công và tác động lan tỏa của đầu tư công trong nền kinh tế  - Ảnh 1

Hướng tới tiềm năng tăng trưởng nhanh và vững chắc, triển khai công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia, nguồn vốn đầu tư công trong thời hạn qua đã được tập trung chuyên sâu đầu tư cho những khu công trình kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội, khu công trình thiết yếu của nền kinh tế tài chính, những khu công trình giao thông vận tải then chốt như : đường đi bộ, trường bay, bến cảng, đường tàu ; tăng cấp và thiết kế xây dựng những khu công trình thủy lợi ; tập trung chuyên sâu kiến thiết xây dựng những khu công trình điện, thông tin liên lạc ; tái tạo và kiến thiết xây dựng mới kiến trúc những khu đô thị, khu công nghiệp, những bệnh viện, trường học, khu công trình văn hóa truyền thống ; đầu tư nhiều cho những chương trình tiềm năng vương quốc. Điều đó đã tạo điều kiện kèm theo tăng trưởng sản xuất, thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính ; đồng thời góp thêm phần cải tổ, nâng cao mức sống của nhân dân .
Về phân chia vốn ngân sách nhà nước ( NSNN ) cho những vùng, vốn đầu tư NSNN đã được ưu tiên cho những vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng liên tục bị thiên tai, bão lũ và những vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ; những trách nhiệm ứng phó với đổi khác khí hậu, phòng, chống, khắc phục thực trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở những tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, sự cố ô nhiễm môi trường tự nhiên ở 4 tỉnh miền Trung ; Ưu tiên sắp xếp vốn những dự án Bất Động Sản quan trọng, cấp bách, link vùng, có đặc thù lan tỏa, tạo động lực lôi cuốn đầu tư tư nhân và thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .

Đầu tư công và tác động lan tỏa của đầu tư công trong nền kinh tế  - Ảnh 2

Việc thực thi hiệu suất cao đầu tư công thời hạn qua đã mang lại nhiều hiệu quả, tạo tác động tích cực, lan tỏa trong nền kinh tế tài chính. Cụ thể :
Một là, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng đươc cải tổ. Hệ số suất đầu tư ( ICOR ) của Nước Ta đã giảm dần ; ICOR quy trình tiến độ năm nay – 2019 ( Không gồm có năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng, do tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19, tăng trưởng GDP giảm mạnh và chỉ số ICOR không phản ánh vừa đủ hiệu suất cao đầu tư ) là 6,1 thấp hơn so với mức gần 6,3 của tiến trình 2011 – năm ngoái. Tổng vốn đầu tư tăng trưởng toàn xã hội quá trình năm nay – 2020 đạt khoảng chừng 9,2 triệu tỷ đồng, bằng 33,7 % GDP, đạt tiềm năng trung bình 5 năm ( 32-34 % ) và cao hơn tiến trình 2011 – năm ngoái ( 31,7 % GDP ) .
Hai là, đầu tư công liên tục đóng vai trò là nguồn vốn mồi, dẫn dắt những thành phần kinh tế tài chính khác tham gia đầu tư. Cơ cấu vốn đầu tư trong tổng đầu tư toàn xã hội di dời tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước ( từ mức trung bình 39,04 % quy trình tiến độ 2011 – năm ngoái xuống còn 34,34 % quá trình năm nay – 2020 ), tăng tỷ trọng vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước, từ mức 38,26 % quá trình 2011 – năm ngoái lên 42,7 % tiến trình năm nay – 2020. Điều này kéo theo sự di dời tích cực trong cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo hướng khu vực kinh tế tài chính tư nhân tăng nhanh hơn, đơn cử, trung bình quy trình tiến độ 2011 – năm ngoái đạt 6,14 % nhưng đến tiến trình năm nay – 2019 tăng lên mức trung bình 6,7 % và cải tổ tỷ trọng góp phần vào GDP … Đồng thời, cơ cấu tổ chức kêu gọi vốn đầu tư di dời tích cực, tương thích với xu thế cơ cấu tổ chức lại nền kinh tế tài chính, quy đổi quy mô tăng trưởng ; khuyến khích những thành phần kinh tế tài chính ngoài nhà nước bỏ vốn đầu tư tăng trưởng sản xuất, kinh doanh thương mại, tăng trưởng hạ tầng kinh tế tài chính kỹ thuật .

Đầu tư công và tác động lan tỏa của đầu tư công trong nền kinh tế  - Ảnh 3

Ba là, việc tăng cường những giải pháp nhằm mục đích thôi thúc giải ngân cho vay vốn đầu tư công đã mang lại kết tích cực cho tăng trưởng kinh tế tài chính trong dài hạn. Giai đoạn năm nay – 2020, tỷ suất giải ngân cho vay vốn đầu tư công hàng năm đạt khoảng chừng 83,4 % kế hoạch Thủ tướng nhà nước giao, trong đó năm năm nay đạt 88,27 % ; 2017 đạt 81,69 % ; 2018 đạt 71,69 % ; 2019 đạt 78,68 % ; riêng năm 2020 tỷ suất giải ngân cho vay đạt cao nhất trên 97,46 %. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê trong quá trình năm nay – 2020, giải ngân cho vay đầu tư công tăng thêm 1 % thì tăng trưởng GDP sẽ tăng thêm 0,058 %, giải ngân cho vay 1 đồng vốn đầu tư công sẽ kéo theo 1,61 đồng vốn đầu tư của khối ngoài nhà nước, cao hơn tiến trình trước 1,42 đồng, điều này cho thấy sự cải tổ trong mức độ lan tỏa của đầu tư công .
Bốn là, nguồn vốn đầu tư công được tập trung chuyên sâu tăng trưởng mạng lưới hệ thống kế cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, qua đó góp thêm phần xử lý những nhu yếu bức thiết trong đời sống kinh tế-xã hội, cải tổ đời sống nhân dân, cải tổ thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại, nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế tài chính. Trong đó :
– Cải thiện mạng lưới hệ thống hạ tầng giao thông vận tải vương quốc : Một số khu công trình, dự án Bất Động Sản giao thông vận tải quan trọng đã được đưa vào sửdụng từ đầu quy trình tiến độ năm nay – 2020 như : Các dự án Bất Động Sản tái tạo, tăng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, những dự án Bất Động Sản đường cao tốc hướng tâm có tác động ảnh hưởng lớn trong việc nâng cao năng lượng vận tải đường bộ. Một số khu công trình, dự án Bất Động Sản quan trọng, quy mô lớn được tập trung chuyên sâu đầu tư triển khai xong trong quy trình tiến độ năm nay – 2020 như : Các đường đi bộ cao tốc Hoà Lạc – Hoà Bình, Hạ Long – cầu Bạch Đằng ; Các tuyến quốc lộ : Tân Vũ – Lạch Huyện, Quốc lộ 3 đoạn TP.HN – Thái Nguyên, Lộ Tẻ – Rạch Sỏi, Pháp Vân – Cầu Giẽ ( quá trình 2 ) ; Các hầm : Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân 2, Cổ Mã ; cảng Lạch Huyện, luồng sông Hậu. Đầu tư tăng trưởng hạ tầng được tăng nhanh trải qua phương pháp đối tác chiến lược công-tư. Một số dự án Bất Động Sản quan trọng đã triển khai xong, như : Cảng hàng không Vân Đồn, cao tốc TP.HN – TP. Hải Phòng, Hạ Long – Vân Đồn …

Đầu tư công và tác động lan tỏa của đầu tư công trong nền kinh tế  - Ảnh 4

Bên cạnh đó, nhiều đoạn của cao tốc Bắc-Nam đã được khai công và đã triển khai xong đầu tư thiết kế xây dựng 880 km đường đi bộ cao tốc, mạng lưới quốc lộ đạt trên 24 nghìn km ; Nâng cao bảo đảm an toàn, cải tổ chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời hạn chạy tàu so với ngành Đường sắt ; Nâng cao năng lượng kiến trúc đường thủy trong nước. Vận tải biển cung ứng kịp thời nhu yếu của nền kinh tế tài chính với năng lực đảm nhiệm khoảng chừng 80 % – 90 % khối lượng sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước. Ngành hàng không đã có những bước tăng trưởng nâng tầm về cả quy mô và chất lượng dịch vụ, vận tốc tăng trưởng trung bình đạt 16 % – 18 % / năm. Hệ thống giao thông vận tải địa phương được chăm sóc đầu tư, quản trị .
– Nhiều xí nghiệp sản xuất, dự án Bất Động Sản như : Nhà máy Foxconn ( Bắc Giang ), dự án Bất Động Sản Samsung lan rộng ra ( Thành Phố Bắc Ninh, Thái Nguyên ), nhà máy sản xuất nhiệt điện Vĩnh Tân 4 lan rộng ra, xí nghiệp sản xuất nhiệt điện Duyên Hải 3 lan rộng ra, nhà máy sản xuất chế biến nông sản Lavifood ( Tây Ninh ) … có công nghệ tiên tiến văn minh đã được đưa vào sản xuất, góp thêm phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế tài chính .
– Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư tăng cấp và từng bước hiện đại hoá ; Hạ tầng thuỷ lợi đồng nhất theo hướng đa tiềm năng ; Nhiều dự án Bất Động Sản trọng điểm, quy mô lớn được đầu tư tăng cấp, thay thế sửa chữa và hoàn thành xong góp thêm phần quan trọng thôi thúc tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn và tăng năng lượng tưới tiêu, tạo nguồn cấp nước và tiêu thuỷ, ngăn mặn …
– Hạ tầng nguồn năng lượng đã được đầu tư tăng thêm, nhiều khu công trình lớn ( trên 1.000 MW ) được hoàn thành xong như : Mông Dương 1 hiệu suất 1.000 MW ( năm năm nay ), Duyên Hải 1 hiệu suất 1.200 MW ( năm năm nay ), Duyên Hải 3 hiệu suất 1.200 MW ( năm 2017 ), Vĩnh Tân 4 hiệu suất 1.200 MW ( năm 2017 ). Đồng thời, đưa điện lưới ra những hòn đảo : Phú Quốc, Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Đảo Cô Tô, Vân Đồn … Hạ tầng nguồn năng lượng được đầu tư, cơ bản cung ứng được nhu yếu tăng trưởng và bảo vệ bảo mật an ninh nguồn năng lượng vương quốc ; đồng thời đãtriển khai những công nghệ tiên tiến lưới điện mưu trí, triển khai nhiều giải pháp nhằm mục đích tiết kiệm ngân sách và chi phí, giảm tiêu tốn điện năng .
Hệ thống lưới điện được tiến hành đầu tư, tăng cấp hàng năm đã cơ bản cung ứng nhu yếu đấu nối truyền tải hiệu suất những nguồn điện và nâng cao năng lượng phân phối điện của toàn mạng lưới hệ thống. Công tác đầu tư đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo được chú trọng, góp thêm phần quan trọng việc triển khai chủ trương xoá đói giảm nghèo, kiến thiết xây dựng nông thôn mới, giữ gìn không thay đổi chính trị, bảo mật an ninh, chủ quyền lãnh thổ biên giới và hải đảo. Theo nhìn nhận của Ngân hàng Thế giới, Nước Ta thực thi thành công xuất sắc và đạt hiệu suất cao cao về đầu tư điện nông thôn .
– Hạ tầng thông tin và tiếp thị quảng cáo tăng trưởng khá văn minh, rộng khắp, liên kết với quốc tế và trong bước đầu hình thành siêu xa lộ thông tin ( Cáp quang hoá đến cấp xã, thôn, bản với trên 1 triệu km, phủ sóng thông tin di động đến 98 % người dân với công nghệ tiên tiến tân tiến, thuộc nhóm những vương quốc thử nghiệm thành công xuất sắc sớm công nghệ tiên tiến 5G ) ; Xây dựng những nền tảng thiết yếu để tăng trưởng kinh tế tài chính số ; Từng bước thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống thông tin, cơ sở tài liệu lớn ; ứng dụng công nghệthông tin trong cơ quan quản lýnhànước ngày càng được hoàn thành xong, mang lại hiệu suất cao thiết thực. Hạ tầng bưu chính chuyển dời nhanh gọn, chuyển dần từ những dịch vụ bưu chính truyền thống cuội nguồn sang tham gia tăng trưởng dịch vụ chuyển phát hàng cho thương mại điện tử và tương hỗ những dịch vụ công. Hạ tầng giáo dục và giảng dạy, khoa học và công nghệ tiên tiến, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch … được chăm sóc đầu tư .

Bốn là, đầu tư công thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị, qua đó thúc đẩy chuyển dịch đất đai, phát triển thị trường bất động sản và đến lượt mình, chuyển dịch đất đai thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu Đề tài Nhà nước: “Nghiên cứu hoàn thiện công cụ kinh tế nhằm thúc đẩy chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại Việt Nam” (Trần Kim Chung, 2020) cho thấy:

– Tác động lan tỏa của đầu tư đến thị trường bất động sản và góp phần vào GDP : Muốn tăng 1 % giá trị ngày càng tăng, ngành Bất động sản cần tăng giải ngân cho vay 4,53 % vốn đầu tư, đồng thời để tăng 1 đồng giá trị ngày càng tăng ngành Bất động sản cần tăng 1,86 đồng vốn đầu tư. Đóng góp của giá trị ngày càng tăng ngành Bất động sản vào tăng trưởng GDP chung của toàn nền kinh tế tài chính là 0,6 điểm % .
Trên thực tiễn, so với thị trường bất động sản, câu truyện giải ngân cho vay đầu tư công được xem là yếu tố quan trọng nhất so với thị trường bất động sản quy trình tiến độ vừa mới qua và tới đây. Giải ngân đầu tư công mang lại ảnh hưởng tác động tích cực, trong đó có cả tác động ảnh hưởng trực tiếp và tác động ảnh hưởng gián tiếp. Tác động trực tiếp là khi một hạ tầng lớn hoạt động, đồng nghĩa tương quan khu vực bất động sản ở đó sẽ có thời cơ tăng giá và tạo sóng. Cơ hội gián tiếp là khi đầu tư công được giải ngân cho vay thì toàn nền kinh tế tài chính được kích thích, từ đó dòng tiền hoạt động mạnh và sẽ có những nguồn tiền nhất định ( từ sàn chứng khoán, từ vàng, từ dòng vốn ngoại … ) đổ vào thị trường bất động sản ” .
– Tác động của đầu tư công đến ngành Xây dựng và tăng trưởng GDP : Đóng góp của giá trị ngày càng tăng ngành Xây dựng vào tăng trưởng GDP chung của toàn nền kinh tế tài chính là 0,9 điểm %. Để tăng 1 % giá trị ngày càng tăng ngành Xây dựng cần 2,25 % vốn đầu tư, muốn tăng 1 đồng giá trị ngày càng tăng, thì ngành Xây dựng cần 0,76 đồng vốn đầu tư .
– Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng đô thị và có ảnh hưởng tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế tài chính : Để tăng 1 % GDP cần tăng trưởng đất ở đô thị thêm 1,21 %. Có thể nói, đô thị hóa Việt Nam đang tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ, đặc biệt quan trọng là ở những thành phố lớn như : Thành Phố Hà Nội, Hải Phòng Đất Cảng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, Cần Thơ … Do đó, một lượng vốn đầu tư lớn ( trong đó có đầu tư công ) đã quản lý và vận hành vào công cuộc đô thị hóa, góp thêm phần tác động ảnh hưởng lớn đến vận động và di chuyển đất đai hướng tới đô thị hóa .
Năm là, việc thôi thúc giải ngân cho vay đầu tư công triển khai những dự án Bất Động Sản, đặc biệt quan trọng là những dự án Bất Động Sản tăng trưởng hạ tầng, có ảnh hưởng tác động lan tỏa tích cực đến những sự tăng trưởng của những ngành, những doanh nghiệp. Những nhóm ngành hưởng lợi từ đầu tư công hoàn toàn có thể kể tới là bất động sản, vật tư kiến thiết xây dựng, kiến thiết xây dựng, kiến thiết khu công trình, logistics và cảng biển sau khi hạ tầng triển khai xong. Nhóm ngân hàng nhà nước cũng hưởng lợi gián tiếp khi được tăng cường cấp tín dụng thanh toán để giải ngân cho vay trong nghành này .
Bên cạnh những tác dụng đạt được, việc quản trị đầu tư công tiến trình vừa mới qua vẫn còn những sống sót, hạn chế làm ảnh hưởng tác động đến ảnh hưởng tác động lan tỏa của đầu tư công trong nền kinh tế tài chính, những hạn chế đơn cử gồm :
Thứ nhất, việc giải ngân cho vay vốn đầu tư và hoàn thành xong những dự án Bất Động Sản đầu tư công nhanh gọn là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng tác động lan tỏa trong nền kinh tế tài chính. Hiện nay, công tác làm việc giải ngân cho vay vốn đầu tư công mặc dầu có cải tổ nhưng vẫn còn chậm và gặp nhiều vướng mắc … Chậm giải ngân cho vay do nhiều nguyên do như : Chất lượng sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sản chưa tốt, chưa bảo vệ khá đầy đủ những pháp luật hiện hành, có nơi còn mang tính hình thức, chủ quan, chưa gắn với thực tiễn và lao lý pháp lý ; Công tác lập, đánh giá và thẩm định và phê duyệt dự trù còn sai sót như : vận dụng định mức, đơn giá không đúng pháp luật …. ; công tác làm việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu còn sai sót trong việc lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu … Công tác giải phóng mặt phẳng gặp nhiều khó khăn vất vả, mất thời hạn làm chậm quy trình tiến độ của hầu hết những dự án Bất Động Sản .
Thứ hai, việc đẩy nhanh quy trình tiến độ những dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và dự án Bất Động Sản trọng điểm chưa đạt nhu yếu đề ra. Một số dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc như đầu tư dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng 1 số ít đoạn đường đi bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông tiến trình 2017 – 2020 ; Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Quốc hội sắp xếp vốn nhưng quá trình tiến hành chậm .
Thứ ba, chưa khai thác tối đa, sử dụng hiệu suất cao nguồn vốn của những thành phần kinh tế tài chính khác. Cơ chế lôi cuốn đầu tư theo hình thức hợp tác công tư ( PPP ) còn chưa phân phối được nhu yếu thực tiễn, một số ít khu công trình phải kiểm soát và điều chỉnh phương pháp đầu tư từ PPP sang đầu tư công, kiểm soát và điều chỉnh tổng mức đầu tư quá lớn, ảnh hưởng tác động đến cân đối nguồn lực, hiệu suất cao đầu tư .

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư công, tạo tác động lan tỏa trong nền kinh tế

Kế hoạch giải ngân cho vay đầu tư công trong quy trình tiến độ 2021 – 2025 đã được Quốc hội nâng lên mức 2,87 triệu tỷ đồng, tăng hơn 40 % so với số lượng thực thi của quy trình tiến độ năm nay – 2020. Để quản trị, sử dụng hiệu suất cao nguồn vốn đầu tư công, tạo ra những tác động ảnh hưởng lan tỏa tích cực trong nền kinh tế tài chính, những giải pháp cần chú trọng thực thi trong thời hạn tới gồm :
Một là, nghiên cứu và điều tra, nhìn nhận tổng lực chất lượng thể chế quản trị đầu tư công. Tiếp tục nghiên cứu và điều tra, sửa đổi pháp luật pháp lý về đầu tư công theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm bảo vệ quản trị thống nhất, hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí ; đồng thời phát huy tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo, tôn vinh niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với chính sách trấn áp quyền lực tối cao hiệu suất cao ; xử lý triệt để những pháp luật của pháp lý về đầu tư công còn vướng mắc, chồng chéo trong những khâu của quá trình quản trị đầu tư công. Tập trung triển khai xong những văn bản hướng dẫn về xác lập thứ tự ưu tiên, phương pháp thẩm định và đánh giá, tiêu chuẩn nhìn nhận và lựa chọn dự án Bất Động Sản đầu tư công theo những thứ tự ưu tiên và mức độ hiệu suất cao kinh tế-xã hội-môi trường .
Hai là, đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, giàn trải, manh mún, phải đúng, trúng những tiềm năng, khuynh hướng, trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội đề ra, sắp xếp thứ tự ưu tiên những trách nhiệm, chương trình, dự án Bất Động Sản, tập trung chuyên sâu nguồn lực cao độ để đẩy nhanh tiến trình thực thi. Ưu tiên tập trung chuyên sâu đầu tư những chương trình tiềm năng vương quốc, những dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc tạo sự lan tỏa, trực tiếp thôi thúc tăng trưởng gắn với tăng trưởng bền vững và kiên cố, nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu của nền kinh tế tài chính, dự án Bất Động Sản link những vùng, nội vùng và link những địa phương .
Ba là, đầu tư công phải thực sự giữ vai trò dẫn dắt, lan tỏa, là vốn mồi để kêu gọi đầu tư của khu vực ngoài nhà nước, tạo khoảng trống, động lực mới thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vững chắc. Phát huy vai trò của đầu tư công theo mục tiêu “ đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư ” để ship hàng những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, đặc biệt quan trọng là tăng trưởng mạng lưới hệ thống hạ tầng theo phương pháp đối tác chiến lược công tư .
Bốn là, tăng cường giải ngân cho vay vốn đầu tư công để Giao hàng tăng trưởng kinh tế tài chính trong dài hạn. Thúc đẩy giải ngân cho vay vốn đầu tư công, tổ chức triển khai kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vất vả, vướng mắc về đầu tư công, trong đó tập trung chuyên sâu những dự án Bất Động Sản lớn, những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế ; Đổi mới, nâng cao vai trò công tác làm việc giám sát, nhìn nhận đầu tư trong hoạt động giải trí quản trị đầu tư theo hướng giảm những hoạt động giải trí tiền kiểm và tăng cường công tác làm việc hậu kiểm ; Tăng cường theo dõi, nhìn nhận, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc triển khai kế hoạch đầu tư công và triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư một cách công khai minh bạch, minh bạch và có tính khả thi .

Tài liệu tham khảo:

1. nhà nước, Báo cáo số 241 / BC-CP ngày 16/7/2021 về tình hình, tác dụng thực thi Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 5 năm 2021 – 2020 và dự kiến Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 ;
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo số 3349 / BC-BKHĐT ngày 02/6/2021 nhìn nhận hiệu quả thực thi kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình năm nay – 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ 2021 – 2025 ;
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo số 6431 / BC-BKHĐT ngày 23/9/2021 về Kế hoạch cơ cấu tổ chức lại nền kinh tế tài chính quy trình tiến độ 2021 – 2025 ;

4. Tổng cục Thống kê, Đầu tư công, động lực tăng trưởng kinh tế năm 2020, https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/10/dau-tu-cong-dong-luc-tang-truong-kinh-te-nam-2020/;

5. Trần Kim Chung, Đề tài Nhà nước : “ Nghiên cứu triển khai xong công cụ kinh tế tài chính nhằm mục đích thôi thúc vận động và di chuyển đất đai cung ứng nhu yếu tăng trưởng bền vững và kiên cố tại Nước Ta, 2020 .

(*) PGS., TS. Trần Kim Chung, ThS. Nguyễn Văn Tùng.

(**) Bài đăng Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 10/2021.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *