Ứng dụng công nghệ thông tin trong đám mây

Ở bài trước Sapo đã ra mắt cho những bạn thế nào là điện toán đám mây thì ở bài này chúng tôi sẽ nói đến ứng dụng công nghệ thông tin trong đám mây .
Bạn thấy đấy, công nghệ thông tin hoàn toàn có thể làm cho kết nối hơn, cần ít phần cứng và ít tiến hành ứng dụng hơn, nhưng nó cũng tạo ra những cấu trúc mới. Công nghệ thông tin đang dịch chuyển hướng tới người lao động tri thức. Trong mẫu hình mới này, những nguồn nhân lực kỹ thuật sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm lớn hơn để tăng cường và tăng cấp những tiến trình nhiệm vụ chung .

Nhà tăng trưởng

Việc sử dụng ngày càng tăng những thiết bị di động, sự phổ cập của việc nối mạng xã hội và những góc nhìn khác của sự tiến hóa của quy trình và những mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin thương mại, sẽ bảo vệ việc làm cho hội đồng nhà tăng trưởng ; tuy nhiên, những nhà tăng trưởng của doanh nghiệp sẽ được gạch bỏ khỏi một số ít vai trò truyền thống cuội nguồn của nhân viên cấp dưới tăng trưởng, do những quy trình có mạng lưới hệ thống và có tổ chức triển khai của quy mô thông số kỹ thuật đám mây .

Một cuộc khảo sát gần đây của IBM, Nghiên cứu mới của developerWorks cho thấy sự vượt trội của điện toán đám mây và phát triển ứng dụng di động đã chứng tỏ rằng nhu cầu đối với công nghệ di động sẽ phát triển theo cấp số nhân. Sự phát triển này, đi cùng với sự chấp nhận nhanh chóng của điện toán đám mây trên toàn cầu, sẽ đòi hỏi phải gia tăng rất mạnh số các nhà phát triển có hiểu biết về lĩnh vực này. Để đáp ứng các nhu cầu kết nối di động ngày càng tăng, sẽ đòi hỏi phải có nhiều nhà phát triển hơn nữa hiểu cách điện toán đám mây hoạt động như thế nào.

Điện toán đám mây cung ứng một năng lực phần đông vô tận, vô hiệu những mối lo về năng lực lan rộng ra. Điện toán đám mây cho những nhà tăng trưởng truy vấn vào những gia tài ứng dụng và phần cứng mà hầu hết những doanh nghiệp nhỏ và vừa không có đủ năng lực tự trang bị. Các nhà tăng trưởng, khi sử dụng điện toán đám mây dựa vào Internet và những gia tài là hiệu quả của thông số kỹ thuật này, sẽ có quyền truy vấn vào những tài nguyên mà hầu hết đã chỉ hoàn toàn có thể mơ ước trong quá khứ vừa mới qua .

Nhà quản trị

Các nhà quản trị là những người bảo vệ và các nhà lập pháp của một hệ thống công nghệ thông tin. Họ chịu trách nhiệm kiểm soát người dùng truy cập vào mạng. Điều này có nghĩa là họ nằm trên đỉnh của việc tạo ra các mật khẩu người dùng và tạo nên các quy tắc và các thủ tục dành cho chức năng cơ bản như là việc truy cập nói chung vào các tài sản hệ thống. Sự ra đời của điện toán đám mây sẽ đòi hỏi phải có các sự điều chỉnh cho quá trình này do nhà quản trị trong môi trường như vậy không chỉ quan tâm lo lắng về các vấn đề nội bộ nữa, mà còn về mối quan hệ với bên ngoài của doanh nghiệp mình và các mối quan tâm của điện toán đám mây, cũng như các hoạt động của các bên thuê khác trong một đám mây công cộng.

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong ngành hàng bán lẻ

Điều này làm đổi khác vai trò của những khái niệm về tường lửa đã được đặt ra bởi việc quản trị và thực chất của những thủ tục bảo mật an ninh chung của doanh nghiệp. Nó không phủ nhận cần có người bảo vệ mạng lưới hệ thống. Với điện toán đám mây thậm chí còn nghĩa vụ và trách nhiệm còn lớn hơn, chứ không phải ít đi. Trong điện toán đám mây, nhà quản trị không riêng gì bảo vệ tài liệu và những mạng lưới hệ thống bên trong cho tổ chức triển khai, họ còn phải giám sát và quản trị đám mây để bảo vệ sự bảo đảm an toàn cho mạng lưới hệ thống và tài liệu của họ ở khắp mọi nơi .

Kiến trúc sư

Chức năng của kiến trúc là quy mô hóa có hiệu suất cao công dụng của mạng lưới hệ thống đơn cử trong quốc tế công nghệ thông tin thực. Trách nhiệm cơ bản của kiến trúc sư là tăng trưởng khung kiến trúc của quy mô điện toán đám mây của đại lý. Kiến trúc của điện toán đám mây về cơ bản là sự trừu tượng hóa của khái niệm ba tầng, đó là IaaS, PaaS và SaaS, sao cho doanh nghiệp đơn cử tiến hành cách tiếp cận điện toán đám mây phân phối được tiềm năng và mục tiêu khởi đầu của nó. Mô hình trừu tượng hóa tính năng của những tầng được tăng trưởng sao cho những người ra quyết định hành động và những người lính bộ binh hoàn toàn có thể sử dụng sự trừu tượng hóa này để lập kế hoạch, triển khai và nhìn nhận hiệu suất cao của những thủ tục và những tiến trình của mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin .
Vai trò của kiến trúc sư trong thời đại điện toán đám mây là nghĩ ra và quy mô hóa một sự tương tác tính năng của những tầng của đám mây. Kiến trúc sư phải sử dụng trừu tượng hóa như một phương tiện đi lại để bảo vệ rằng công nghệ thông tin đang đóng đúng vai trò của mình trong việc đạt được những tiềm năng của tổ chức triển khai .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *