Nguồn gốc của tư bản tài chính – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 797.53 KB, 18 trang )

1. Nguồn gốc và bản chất của tư bản tài chính

a. Nguồn gốc của tư bản tài chính

cử người tham gia quản lý để theo dõi tiền vay

Sự xuất hiện, phát triển của các tổ chức độc quyền trong ngân hàng đã làm thay đổi quan hệ giữa tư bản ngân hàng và tư bản công

trực tiếp đầu tư vào công nghiệp

nghiệp, làm cho ngân hàng bắt đầu có vai trò mới

Mua cổ phần để chi phối hoạt động

Lập ngân hàng riêng

TƯ BẢN TÀI CHÍNH

1. Nguồn gốc và bản chất của tư bản tài chính

a. Nguồn gốc của tư bản tài chính

Cùng với quá trình tích tụ và tập trung sản xuất trong công nghiệp cũng diễn ra quá trình tích tụ và tập trung tư bản trong Ngân hàng

dẫn đến hình thành các tổ chức độc quyền ngân hàng.

Độc quyền Ngân hàng là những hình thức tổ chức liên minh của các tư bản ngân hàng nhằm chi phối các hoạt

động tài chính, tín dụng, ngân hàng để thu lợi nhuận độc quyền cao.

Sự xuất hiện, phát triển của các tổ chức độc quyền trong ngân hàng đã làm thay đổi quan hệ giữa tư bản ngân hàng và tư bản

công nghiệp, làm cho ngân hàng bắt đầu có vai trò mới

Xem thêm  200 mẫu tiêu đề xuất sắc đăng bán là có người mua - Tài liệu text

Theo Lenin: “ Tư bản tài chính là kết quả của sự hợp nhất giữa tư bản ngân hàng của một số ít ngân hàng độc quyền lớn nhất,với tư

bản của những liên minh độc quyền các nhà công nghiệp”.

1. Nguồn gốc và bản chất của tư bản tài chính

b. Bản chất của tư bản tài chính

Do nắm được cả tư bản công nghiệp và tư bản tiền tệ, tư bản tài chính có thể thống trị từ một ngành đến nhiều ngành và cuối cùng là toàn bộ

nền kinh tế quốc dân. Nó xác lập được sự thống trị và chế độ độc quyền vững chắc hơn, bộc lộ đủ bản chất hơn.

TB tài chính ra đời là do tư bản sở hữu và tư bản chức năng tách rời cao độ. Sự tách rời này là cơ sở cho việc ra đời các loại chứng khoán

mới và mở rộng thị trường cho vay. Nó không chỉ dẫn đến sự hình thành những kẻ thực lợi mà còn tạo ra trong nền kinh tế thế giới những nhà

nước thực lợi – đây là bước phát triển và chín muồi hơn nữa của QHSX TBCN.

* Sự hình thành của các đầu sỏ tài chính

Trong TB tài chính, có một nhóm nhỏ gồm những nhà TB giàu có nhất, có thế lực nhất được gọi là bọn đầu sỏ tài chính. Các

đầu sỏ tài chính là 1 nhóm nhỏ độc quyền tư bản tài chính chi phối toàn bộ đời sống kinh tế chính trị của toàn xã hội tư bản

Xem thêm  Decentralized: Khám phá sự độc đáo so với các Blockchain Centralized

Là TB tài chính được nhân cách hoá, bọn đầu sỏ tài chính có đầy đủ sức mạnh và bản chất mà TB tài chính truyền cho. Chúng

trực tiếp nắm và khống chế toàn bộ sự phát triển của nền KTQD. Từ quyền lực kinh tế, đầu sỏ tài chính thâu tóm cả quyền lực chính

trị, xã hội, biến bộ máy nhà nước thành công cụ phục vụ cho lợi ích của mình.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *