Trưởng phòng kinh doanh tiếng Anh là gì?

Khi hoạt động giải trí doanh nghiệp, để tăng trưởng công ty trong thị trường Open lúc bấy giờ những chứng danh ngoài tên tiếng Việt ra còn phải được dịch sang tiếng Anh .

Trong bài viết này tổng đài 1900 6557 chia sẻ thông tin về Trưởng phòng kinh doanh tiếng Anh là gì?  Tới Quí vị.

Trưởng phòng kinh doanh là gì?

Trưởng Phòng Kinh Doanh là người quản trị đội ngũ kinh doanh, thiết kế xây dựng những kế hoạch kinh doanh và kiểm soát và điều chỉnh những kế hoạch đó để bảo vệ tiềm năng lệch giá theo chỉ tiêu được giao của Ban giám đốc .

Trưởng phòng kinh doanh có những nhiệm vụ chính sau:

Thứ nhất : Quản lý nhân viên cấp dưới kinh doanh nhằm mục đích đạt tiềm năng tăng trưởng doanh nghiệp và tiềm năng doanh thu .
Thứ hai : Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh giúp lan rộng ra độ phủ sóng của doanh nghiệp, quy mô người mua .
Thứ ba : Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tuyển dụng, phân chia tiềm năng, đào tạo và giảng dạy và theo dõi hiệu suất cao thao tác của đội ngũ nhân viên cấp dưới kinh doanh. Nhằm tạo ra đội ngũ nhân viên cấp dưới có chất lượng đem lại hiệu suất cao việc làm cao .
Thứ tư : Xây dựng và tăng trưởng những mối quan hệ người mua bền chặt lâu dài hơn và thiết kế xây dựng tối ưu quy trình tiến độ bán hàng và từng bước lên kế hoạch để chốt doanh thu .
Thứ năm : Báo cáo về những tác dụng kinh doanh, lệch giá và ngân sách để đưa ra những dự báo cho ban quản trị .
Thứ sáu : Xác định những thị trường tiềm năng cùng những dịch chuyển thị trường và Luôn update những tình hình của đối thủ cạnh tranh và những loại sản phẩm mới .

Mô tả việc làm của trưởng phòng kinh doanh

– Quản lý, quản lý và điều hành và tăng trưởng hoạt động giải trí kinh doanh của công ty
– Nghiên cứu, nhìn nhận và tăng trưởng thị trường
– Tham mưu và tư vấn cho Ban chỉ huy về kế hoạch, kế hoạch và giải pháp hoạt động giải trí kinh doanh .
– Huấn luyện, huấn luyện và đào tạo những hoạt động giải trí kinh doanh của đội ngũ nhân viên cấp dưới kinh doanh
– Thu thập và phân tích số liệu nhằm mục đích nhìn nhận và thiết kế xây dựng tiềm năng kinh doanh
– Hàng tháng, hàng quý báo cáo giải trình hoạt động giải trí kinh doanh cho Ban Giám đốc công ty

Yêu cầu việc làm với trưởng phòng kinh doanh

– Tốt nghiệp CĐ trở lên
– Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tay nghề ở vị trí tương tự
– Có kỹ năng và kiến thức sâu rộng về điều hành kinh doanh Khả năng chịu áp lực đè nén cao
– Kỹ năng tiếp xúc, đàm phán, thuyết phục, quản trị và quản trị mối quan hệ tốt
– Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia những workshop, seminar, hội thảo chiến lược, …
– Thành thạo kĩ năng tiếp xúc, thuyết trình và tạo tác động ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức triển khai
– Nhạy bén với những thời cơ kinh doanh, có kỹ năng và kiến thức nâng cao về ngành và mẫu sản phẩm

Trưởng phòng kinh doanh tiếng Anh là gì?

Trưởng phòng kinh doanh tiếng anh là Sales manager hoặc The head of sales và được định nghĩa the head of sales is the person who managers the sales team, develops business plans and adjusts those plans to ensure revenue targets are in line with the assignes targets of the Board of Directors .
The Sales manager has the following main duties :
The first : Manager sales staff to achieve business growth and sales goals .
The second : Planning and implementing business strategies to help expand the coverage of businesses, customer scale .
The third : Responsible for recruiting, allocating goals, training and monitoring the performance of sales staff. In order to create a staff of high quality to bring high work efficiency .
The Fourth : Build and develop long – term, strong customrer relationships and Build the optiamal sales process and step plan to close sales .
The fifth : Report on business results. Revenue and expenses to make forecasts to make forecasts for the manaquement board .
The Sixth : Indentify potential markets with market fluctuations and stay up to date with competior’s situations and new products .
>> >> > Tham khảo : Mẫu quyết định hành động chỉ định trưởng phòng kinh doanh

Bộ phận kinh doanh tiếng Anh là gì?

Bộ phận kinh doanh tiếng Anh là Bussiness Department

Các từ liên quan đến trưởng phòng kinh doanh bằng tiếng Anh

Trong bài viết Trưởng phòng kinh doanh tiếng Anh là gì? Tổng đài 1900 6557 thuộc Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp thêm thông  tin về các chức danh khác trong công ty tới Quí vị.

Số thứ tự

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1 . Giám đốc Director
2 . Phó Giám đốc Deputy / Vice Director
3 . giám đốc quản lý Chief Executive Officer ( CEO )
4 . giám đốc thông tin Chief Information Officer ( CIO )
5 . trưởng phòng hoạt động giải trí

Chief Operating Officer (COO):

6 . giám đốc kinh tế tài chính Chief Financial Officer ( CFO )
7 . hội đồng quản trị Board of Directors
8 . cổ đông Share holder
9 . thành viên ban quản trị Executive
10 . người sáng lập Founder
11 . quản trị President
12 . phó quản trị Vice president ( VP )
13 . Quản lý Manager
14 . trưởng phòng Department manager
15 . Trưởng Bộ phận Section manager ( Head of Division )
16 . trưởng phòng nhân sự Personnel manager
17 . trưởng phòng kinh tế tài chính Finance manager
18 . trưởng phòng kế toán Accounting manager
19 . trưởng phòng sản xuất Production manager
20 . trưởng phòng marketing Marketing manager

Ví dụ đoạn văn sử dụng trưởng phòng kinh doanh tiếng anh?

She’s a good sales manager who never throws any food away.

Dịch tiếng Việt : Cô ấy là một người quản trị tốt, cô ấy sẽ không khi nào ném đồ ăn đi .
– TV ads depicted the candidate as a would-be efficient sales manager of the US economy .

Dịch tiếng Việt: quảng có truyền hình mô tả ứng cử viên cho một nhà quản lý kinh doanh hiệu quả của nền kinh tế Hoa Kỳ.

– The comedian is unavailable for comment, according to her sales manager .
Dịch nghĩa tiếng Việt : Nữ diễn viên không có phản hồi gì, theo giám đốc kinh doanh .

Từ những phân tích trên Công ty Luật Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Trưởng phòng kinh doanh tiếng Anh là gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *