Quỹ Đầu Tư Là Gì ? Các Loại Quỹ Đầu Tư Và Cách Chọn Công Ty QLQ

Quỹ Đầu Tư Là Gì ? Các Loại Quỹ Đầu Tư Và Cách Chọn Doanh Nghiệp QLQ

Quỹ đầu tư là một hình thức đầu tư rất phổ biến trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, hình thức này vẫn còn chưa được biết đến rộng rãi. Sau bài viết này bạn sẽ biết được Quỹ đầu tư là gì, chứng chỉ quỹ đầu tư là gì, Các loại Quỹ đầu tư hiện nay và các lợi ích khi đầu tư vào quỹ ĐT. Cuối cùng, bạn sẽ biết cách làm thế nào để lựa chọn cho mình một công ty quản lý quỹ hiệu quả.

Quỹ Đầu Tư Là Gì?

Quỹ đầu tư là một tập hợp các khoản tiền vốn từ những nhà đầu tư được hình thành từ những việc phát hành các chứng chỉ quỹ đầu tư (chứng chỉ huy động vốn) để đầu tư vào các công cụ trên thị trường tài chính (và bất động sản).

Chứng chỉ quỹ đầu tư là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu và các quyền lợi hợp pháp khác của Nhà ĐT đối với một phần vốn góp trong Quỹ đầu tư.

Chứng chỉ quỹ đầu tư được dùng để làm phương tiện đi lại kêu gọi vốn cho một QĐT đại chúng / thành viên .

Các Loại Quỹ Đầu Tư

Tùy theo những tiêu chuẩn phân loại quỹ đầu tư khác nhau, ta có những loại QĐT khác nhau :

– Phân Loại Theo Nguồn Huy Động Vốn

Gồm có 2 loại Quỹ là Quỹ đại chúng (Quỹ ĐT đại chúng – Public Fund) và Quỹ thành viên (Quỹ ĐT thành viên – Member Fund).

Bảng dưới đây nêu ra khái niệm và so sánh sự độc lạ giữa 2 loại QĐT đại chúng và QĐT thành viên .

quỹ đầu tư đại chúng và thành viên

Đối với Quỹ đại chúng, theo cấu trúc vận động thì quỹ này gồm có 3 loại Quỹ là:

– Quỹ đóng: là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại khi nhà ĐT có nhu cầu bán lại.

– Quỹ mở: là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của NĐT khi Nhà ĐT có nhu cầu bán lại.

– Đơn vị tín thác (ủy thác) đầu tư (Unit Investment Trusts – UITs): là một Quỹ tín thác (Trust) được các nhà tài trợ ký gửi một DMĐT chứng khoán cố định (có thể bao gồm bất động sản), sau đó chia nhỏ thành các đơn vị quỹ (Unit) và cuối cùng là phân phối cho các Nhà ĐT.

– Phân Loại Theo Hình Thức Pháp Lý

QĐT hoàn toàn có thể được hình thành và tổ chức dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau như công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty CP, công ty hợp danh .
Tùy theo Luật pháp của từng vương quốc mà có pháp luật hình thức pháp lý của QĐT hoàn toàn có thể là một hoặc 1 số ít hình thức pháp lý trên .
Tuy nhiên, trên thực tiễn thì thường Open phổ cập 2 loại quỹ là :

(1) Quỹ đầu tư dạng công ty (Corporate Fund)

Xem thêm  13 cách xem video kiếm tiền đơn giản, hiệu quả nhất 2021 - Blog PingGo

Đây là QĐT được hình thành và tổ chức như một công ty CP theo pháp luật của Luật doanh nghiệp của từng vương quốc và có rất đầy đủ tư cách pháp nhân .
QĐT dạng công ty kêu gọi vốn bằng cách phát hành CP cho NĐT. Những Nhà ĐT chiếm hữu CP được gọi là cổ đông, có khá đầy đủ những quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật .
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất, do những cổ đông bầu ra, có nhiệm vu quản trị, giám sát mọi hoạt động giải trí của quỹ, lựa chọn công ty quản trị quỹ và những tổ chức phân phối dịch vụ khác .
Công ty quản trị quỹ được chọn ra sẽ hoạt động giải trí với tư cách là một nhà tư vấn đầu tư, có nghĩa vụ và trách nhiệm tìm kiếm thời cơ ĐT, nghiên cứu và điều tra ĐT, nghiên cứu và phân tích ĐT, quản trị DMĐT theo tiềm năng và chủ trương đã được phát hành .
Tại Nước Ta, QĐT dạng công Open dưới dạng những Công ty đầu tư sàn chứng khoán .

phân loại quỹ đầu tư

(2) Quỹ đầu tư dạng hợp đồng (Contractual Fund)

Đây là QĐT có hình thức là một quỹ tín thác ĐT, gồm một khối lượng vốn nhất định do NĐT góp phần để đầu tư chuyên nghiệp, được xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động giải trí và giám sát bởi công ty quản trị quỹ và ngân hàng nhà nước giám sát .
Công ty quản trị quỹ có nghĩa vụ và trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng cho việc xây dựng quỹ, kêu gọi quỹ, và thực thi hoạt động giải trí ĐT theo tiềm năng và chủ trương ĐT được nêu ra trong điều lệ quỹ .
Hợp đồng ủy thác giữa Quỹ ĐT và Công ty quản trị quỹ bộc lộ mối quan hệ ủy thác giữa hai bên, trong đó, NĐT góp vốn và ủy thác việc ĐT cho Công ty quản trị quỹ, đây là quy mô tín thác ĐT và không phải là pháp nhân không thiếu .
Ngân hàng giám sát có nghĩa vụ và trách nhiệm lưu giữ và bảo vệ bảo đảm an toàn cho gia tài của quỹ đồng thời giám sát những hoạt động giải trí của Công ty quản trị quỹ nhằm mục đích bảo vệ tuân thủ Luật pháp và điều lệ quỹ .
Tại Nước Ta, Quỹ đầu tư dạng hợp đồng Open dưới dạng những Quỹ ĐT sàn chứng khoán .

– Phân Loại Theo Mục Tiêu Đầu Tư Và Chính Sách Phân Bổ Tài Sản

Theo Mục Tiêu Đầu Tư Và Chính Sách Phân Bổ Tài Sản thì Quỹ ĐT còn được chia thành 1 số ít loại như :

Quỹ Đầu Tư cổ phiếu: là QĐT có phần lớn tài sản được tập trung đầu tư vào cổ phiếu.

Quỹ ĐT trái phiếu: là quỹ ĐT có phần lớn tài sản được tập trung đầu tư vào trái phiếu.

Quỹ ĐT tiền tệ: là quỹ ĐT có phần lớn tài sản được tập trung đầu tư vào các công cụ đầu tư ngắn hạn trên thị trường tiền tệ như cho vay, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc,…

Quỹ ĐT hỗn hợp: là quỹ ĐT kết hợp đầu tư các loại tài sản khác nhau cổ phiếu, trái phiếu, công cụ trên thị trường tiền tệ.

Quỹ ĐT tăng trưởng: là quỹ ĐT tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm sự tăng trưởng của vốn trong trung và dài hạn, các quỹ này chủ yếu tập trung đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao, thu nhập thường xuyên chỉ là thứ yếu.

Xem thêm  EBITDA Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Tính? So Sánh EBITDA & EBIT

Quỹ ĐT thu nhập: là quỹ ĐT tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm thu nhập thường xuyên, các quỹ này chủ yếu tập trung đầu tư vào các công cụ nợ, cổ phiếu ưu đãi,… sự tăng trưởng của vốn chỉ là thứ yếu.

Quỹ ĐT cân bằng: là quỹ ĐT nhắm đến sự cân bằng của các mục tiêu tăng trưởng, thu nhập và bảo toàn vốn.

Ngoài những Quỹ ĐT trên, trên thị trường còn có 1 số ít QĐT đặc biệt quan trọng như : Quỹ ĐT chỉ số ETF, Quỹ ĐT vốn tư nhân, Quỹ ĐT tín thác bất động sản, Quỹ đầu tư mạnh

Lợi Ích Khi Đầu Tư Vào Quỹ Đầu Tư

tại sao nên chọn quỹ đầu tư

Tiết Kiệm Nhiều Thời Gian Và Công Sức

Đối với 1 số ít NĐT chưa có nhiều kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức và kinh nghiệm tay nghề, đồng thời cũng không có nhiều thời hạn để tìm kiếm và nghiên cứu và phân tích, ra quyết định hành động ĐT thì đầu tư vào QĐT sẽ là một lựa chọn khôn ngoan .
Vì những chuyên viên của quỹ sẽ thực thi việc tìm kiếm, nghiên cứu và phân tích thị trường, lựa chọn mô hình đầu tư, theo dõi và trấn áp quy trình đầu tư, …
Nên nếu so với tự mình đầu tư trên thị trường kinh tế tài chính thì tham gia vào QĐT giúp những nhà đầu tư tiết kiệm ngân sách và chi phí được nhiều thời hạn và sức lực lao động điều tra và nghiên cứu .

Giảm Thiểu Rủi Ro Nhờ Việc Đa Dạng Hóa Danh Mục Đầu Tư

Phương châm “Không bao giờ bỏ toàn bộ trứng vào một giỏ” đã cho thấy rằng đa dạng hóa danh mục đầu tư là một trong những nguyên tắc đầu tư quan trọng của các nhà đầu tư.

Việc đa dạng hóa giúp tạo lập một hạng mục đầu tư không thay đổi và cân đối ngay cả trong trường hợp xấu nhất có sự sụt giảm nghiêm trọng của 1 số ít loại sàn chứng khoán trong hạng mục .
Đến với những QĐT, đặc biệt quan trọng là những Quỹ ĐT có quy mô lớn, những Nhà ĐT có thời cơ giảm thiểu rủi ro đáng tiếc, đạt được nhiều tiềm năng đầu tư khác nhau và nắm được những thời cơ đầu tư thuận tiện nhờ việc đa dạng hóa hạng mục đầu tư trên những phương diện như : ngành đầu tư, số lượng sàn chứng khoán, loại sàn chứng khoán, thị trường đầu tư, …

Giảm Chi Phí Hoạt Động

Vì những QĐT thường có quy mô tương đối lớn nên những ngân sách như : ngân sách quản trị, ngân sách thông tin, ngân sách nghiên cứu và điều tra, ngân sách thanh toán giao dịch, ngân sách môi giới, … tính trên cùng một số tiền đầu tư thì thấp hơn đáng kể so với những khoản đầu tư nhỏ lẻ .
Do đó, đến với những QĐT thì những Nhà ĐT sẽ tiết kiệm ngân sách và chi phí được một khoản ngân sách khá lớn .

Quản Lý Chuyên Nghiệp

Lợi ích quan trọng và điển hình nổi bật nhất của những QĐT, điều mà những Nhà ĐT nhỏ lẻ không có năng lực làm được chính là sự quản trị chuyên nghiệp .
Các QĐT luôn được quản trị bởi đội ngũ quản trị quỹ chuyên nghiệp được huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp, có bề dày kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề và kỹ năng và kiến thức trên thị trường kinh tế tài chính và hoạt động giải trí ĐT kinh tế tài chính .
Ngoài ra, những QĐT còn có những chiêu thức và quá trình đầu tư chuyên nghiệp từ tìm kiếm thời cơ đầu tư, nghiên cứu và phân tích nhìn nhận, ra quyết định hành động, quản trị và trấn áp rủi ro đáng tiếc, đồng thời còn nâng cao tính minh bạch thông tin cho quỹ .

Xem thêm  Phân tích chiến lược Marketing của Highlands Coffee chi tiết

Tăng Tính Thanh Khoản

Vì những chứng từ QĐT có tính thanh khoản tốt hơn những công cụ đầu tư riêng không liên quan gì đến nhau ( như CP có giá trị vốn hóa nhỏ, bất động sản, trái phiếu muốn thanh toán giao dịch trước hạn, vốn CP riêng không liên quan gì đến nhau, … ) nên những Nhà ĐT sẽ hoàn toàn có thể nhanh gọn chuyển chứng từ quỹ thành tiền mặt phẳng cách bán trên thị trường thứ cấp so với Quỹ đóng và bán lại cho quỹ so với Quỹ mở mà không tốn nhiều ngân sách .

Tăng Khả Năng Tiếp Cận Các Cơ Hội Đầu Tư

Những Nhà ĐT nhỏ lẻ thường gặp trở ngại lớn chính là quy mô đầu tư, vì họ không đủ năng lực để tham gia vào những thị trường có những khoản ĐT lớn .
Khi đến với QĐT, vốn của những Nhà ĐT nhỏ lẻ sẽ được tập hợp lại thành một QĐT lớn hơn và thuận tiện vượt qua rào cản về quy mô trên thị trường .

Kinh Nghiệm Chọn Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Uy Tín

ý nghĩa của QĐT

Bên cạnh những công ty quản trị QĐT uy tín và hiệu suất cao, trên thị trường vẫn sống sót một số ít công ty quản trị quỹ không uy tín và hoạt động giải trí không hiệu suất cao dẫn đến làm tổn thất nguồn vốn của những Nhà ĐT .
Do đó, để tránh khỏi thực trạng “ tiền mất tật mang ”, những NĐT cần “ chọn mặt gửi vàng ” trải qua những tiêu chuẩn sau :

– Tính rõ ràng, minh bạch về mô hình quản trị rủi ro, cam kết lợi nhuận và hệ thống quản lý.

– Danh mục ĐT được đa dạng hóa với nhiều loại tài sản, nhiều loại chứng khoán của nhiều ngành khác nhau.

– Tính hiệu quả và uy tín của công ty quản lý quỹ trên thị trường, có đội ngũ chuyên gia giàu kỹ năng và kinh nghiệm.

– Uy tín của những tổ chức giám sát như ngân hàng nhà nước, văn phòng luật, …

– Các quỹ mà công ty đang quản lý hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận cao hơn lợi nhuận tham chiếu đồng thời đạt được mức lợi nhuận bằng hoặc cao hơn các QĐT cùng loại khác.

– Nhận được nhiều sự ủng hộ và tin tưởng từ các Nhà ĐT trước đó.

– Có đội ngũ nhân viên cấp dưới và những chuyên viên luôn cởi mở và chuyên nghiệp .

– Thường xuyên công bố minh bạch thông tin đến nhà đầu tư, trang web và các tài liệu cung cấp có đầy đủ thông tin về QĐT, tài sản ĐT, danh mục ĐT, báo cáo ĐT,…

Kết Luận

Rõ ràng rằng, QĐT là một hình thức đầu tư hiệu suất cao, nhưng không phải kênh đầu tư nào cũng tương thích và công ty quản trị QĐT nào cũng hiệu suất cao .

Hy vọng rằng, qua bài viết này, bạn đã biết được khái niệm Quỹ đầu tư là gì, chứng chỉ quỹ đầu tư là gì, các loại các Quỹ Đầu Tư, những lợi ích của QĐT và cách chọn cho mình một công ty quản lý quỹ hiệu quả để tối đa lợi nhuận cho mình.

Chúc bạn thành công xuất sắc !

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *