Thuê tài chính là gì? Hợp đồng thuê tài chính hiện nay?

Thuê tài chính là một trong các loại hình thuê tài sản. Đây là một phương thức tài trợ tín dụng trung và dài hạn. Vậy hợp đồng thuê tài chính là gì?

1. Thuê tài chính là gì ?

– Thuê tài chính : Là thuê gia tài mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần đông rủi ro đáng tiếc và quyền lợi gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản hoàn toàn có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê .– Thuê gia tài là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng gia tài cho bên thuê trong một khoảng chừng thời hạn nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần ..

– Thuê tài sản có hai phương thức chủ yếu là thuê hoạt động và thuê tài chính. Trong đó, thuê hoạt động là hình thức thuê ngắn hạn tài sản, và thuê tài chính là phương thức tài trợ tín dụng trung và dài hạn, và thường không hủy ngang. Thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu nội dung hợp đồng thuê tài sản thể hiện việc chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền quyền sở hữu tài sản.

Bạn đang đọc: Thuê tài chính là gì? Hợp đồng thuê tài chính hiện nay?

Xem thêm  Cách kiếm tiền online qua Facebook, Instagram,... bằng GoLike

– Theo chính sách kế toán doanh nghiệp Nước Ta hiện hành, một hợp đồng thuê gia tài muốn được phân loại là thuê tài chính, phải thỏa mãn nhu cầu 1 trong 5 điều kiện kèm theo sau :+ Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê ;+ Tại thời gian khởi đầu thuê gia tài, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại gia tài thuê với mức giá ước tính thấp hơn giá trị hài hòa và hợp lý vào cuối thời hạn thuê .+ Thời hạn thuê gia tài chiếm phần nhiều thời hạn sử dụng kinh tế tài chính của gia tài mặc dầu không có sự chuyển giao quyền sở hữu

+ Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn giá trị hợp lý của tài sản thuê;

+ Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có năng lực sử dụng không cần có sự đổi khác, sữa chữa lớn nào .

2. Hợp đồng thuê tài chính

Hợp đồng thuê gia tài được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu hợp đồng thoả mãn tối thiểu một trong ba trường hợp sau :+ Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh tương quan đến việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê ;

Xem thêm  Tại sao sử dụng Cơ sở dữ liệu? - H-B Woodlawn

+ Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá trị còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê;

+ Bên thuê có năng lực liên tục thuê lại gia tài sau khi hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trường .>> > Xem thêm Việc thuê gia tài được trình diễn như thế nào trong báo cáo giải trình tài chính ?

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *