Đầu tư công giai đoạn 2010-2019 và những vấn đề đặt ra cho giai đoạn mới

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet .

Đầu tư công giai đoạn 2010-2019 và những vấn đề đặt ra cho giai đoạn mới

Thực trạng đầu tư công trong giai đoạn 2010-2019

Từ năm 2010, nền kinh tế Việt Nam đã dần ổn định nhờ những chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Tăng trưởng GDP phục hồi rõ nét, duy trì tốc độ cao, đặc biệt là trong các năm 2017-2019 (với tốc độ tăng tương ứng đạt 6,81 và 7,08% năm 2017, 2018 và 7,02% năm 2019). Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế ở hầu hết các khu vực, các nền kinh tế chỉ đạt khoảng 6,84%/năm (đạt mục tiêu 6,5 – 7% kế hoạch 2016 – 2020 đã đề ra).

Tổng mức đầu tư toàn xã hội trong quá trình 2010 – 2019 liên tục tăng và duy trì ở mức cao, tỷ suất vốn đầu tư / GDP trung bình đạt 33,5 %. Trong cơ cấu tổ chức đầu tư toàn xã hội, đầu tư của khu vực công có vị trí quan trọng so với nền kinh tế tài chính Nước Ta. Đầu tư của khu vực này gồm có những nguồn chủ yếu như : Nguồn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư tín dụng thanh toán nhà nước và từ những doanh nghiệp nhà nước, trong đó đầu tư của ngân sách nhà nước và những doanh nghiệp nhà nước chiếm trên 70 % đầu tư của khu vực công .
Qua nghiên cứu và điều tra, nhìn nhận thực tiễn đầu tư công tiến trình 2011 – 2019 hoàn toàn có thể rút ra đánh giá và nhận định sau :
– đầu tư nhà nước đã phát huy vai trò trong những quá trình kinh tế tài chính khó khăn vất vả và là động lực quan trọng, góp thêm phần thôi thúc tăng trưởng và quy đổi cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính, có tác động ảnh hưởng lan tỏa lớn, nhất là so với những dự án Bất Động Sản tăng trưởng kiến trúc giao thông vận tải, nguồn năng lượng …
– cơ cấu tổ chức đầu tư công đã có những chuyển biến tích cực. Khu vực này đã tăng cường đầu tư cho hạ tầng, góp thêm phần cải tổ môi trường tự nhiên đầu tư, thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính, giải quyết và xử lý bất hài hòa và hợp lý vùng miền ; chú trọng đầu tư cho những ngành nghề có lợi thế cạnh tranh đối đầu trong nền kinh tế tài chính. Ngân sách chi tiêu nhà nước đã tập trung chuyên sâu nhiều hơn cho đầu tư tăng trưởng con người, nâng cao trình độ của người lao động. Cụ thể, trong tổng mức đầu tư tăng trưởng từ ngân sách nhà nước, đầu tư cho tăng trưởng hạ tầng chiếm một tỷ suất khá lớn. Bình quân chiếm trên 90 % tổng chi đầu tư tăng trưởng từ ngân sách nhà nước .
– đã hình thành được bộ khung pháp lý tương đối đồng nhất để kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí đầu tư nói chung và đầu tư nhà nước nói riêng. Trong đó, phải kể đến Luật Đầu tư công năm năm trước và Luật Đầu tư công sửa đổi, bổ trợ năm 2019 .

Những tồn tại, hạn chế

Đầu tư công tại Nước Ta tuy đã đạt những tác dụng tích cực, tuy nhiên thực tiễn cho thấy, lúc bấy giờ vẫn còn một số ít sống sót hạn chế sau :
– đầu tư từ ngân sách nhà nước còn giàn trải ; hiệu suất cao đầu tư một số ít khu công trình hạ tầng chưa cao. So với những vương quốc khác đã trải qua quá trình tăng trưởng tương đương với Nước Ta, thì thông số suất đầu tư của Nước Ta lúc bấy giờ vẫn ở ngưỡng cao. Thực tế này cho thấy, quy mô tăng trưởng của Nước Ta đa phần dựa vào vốn đầu tư, hiệu suất cao đầu tư còn thấp .
– cơ cấu tổ chức đầu tư từ khu vực nhà nước lúc bấy giờ cũng còn nhiều hạn chế. đầu tư của Nhà nước lúc bấy giờ tập trung chuyên sâu vào những ngành mà khu vực tư nhân có năng lực và sẵn sàng chuẩn bị tham gia. Nguồn vốn đầu tư còn giàn trải, thực trạng lê dài quy trình tiến độ, thậm chí còn có dự án Bất Động Sản chậm so với quá trình hàng chục năm, làm ngày càng tăng ngân sách đầu tư. Cơ cấu vùng miền trong đầu tư cũng chưa hài hòa và hợp lý, chất lượng quy hoạch tăng trưởng chưa hiệu suất cao …
Hoạt động đầu tư công còn sống sót hạn chế đa phần do những nguyên do khách quan và chủ quan sau :
– Nguyên nhân khách quan : Là do ảnh hưởng tác động ảnh hưởng tác động từ dịch chuyển của tình hình chính trị, kinh tế tài chính quốc tế, kinh tế tài chính trong nước suy giảm ; tổng cầu yếu, dẫn đến việc kêu gọi những nguồn vốn đầu tư của những thành phần kinh tế tài chính khác ship hàng cho tăng trưởng mạng lưới hệ thống kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội gặp nhiều khó khăn vất vả ; Các sống sót, chưa ổn về đầu tư công trong quá trình trước chưa thể giải quyết và xử lý dứt điểm ngay trong thời gian ngắn ; Các dự án Bất Động Sản, chương trình cũ, tồn dư từ trước vẫn cần liên tục được giải quyết và xử lý, sắp xếp …
– Nguyên nhân chủ quan : Thể chế pháp lý về đầu tư công chưa thực sự đồng nhất, thống nhất ; chưa khắc phục triệt để thực trạng chồng chéo giữa những lao lý tại những văn bản pháp lý có tương quan đến đầu tư công ; vẫn còn lúng túng trong việc tiến hành Luật Đầu tư công và những văn bản hướng dẫn ; cách hiểu và cách tiếp cận thực thi của những bộ, ngành và địa phương còn khác nhau, dẫn đến mất nhiều thời hạn trong triển khai xong thủ tục những dự án Bất Động Sản đầu tư công .
Đầu tư công giai đoạn 2010-2019 và những vấn đề đặt ra cho giai đoạn mới - Ảnh 1
Chất lượng của quy hoạch còn thấp, tính dự báo còn hạn chế, thiếu tính link, đồng điệu gây tiêu tốn lãng phí và kém hiệu suất cao đầu tư so với một số ít dự án Bất Động Sản hạ tầng. Công tác giải phóng mặt phẳng gặp nhiều trở ngại, vướng mắc, mất nhiều thời hạn, nên làm chậm tiến trình của hầu hết những dự án Bất Động Sản. Nhiều dự án Bất Động Sản phải kiểm soát và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do ngân sách giải phóng mặt phẳng tăng cao, gây khó khăn vất vả trong cân đối vốn và hoàn thành xong dự án Bất Động Sản theo đúng quá trình .
Trong công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng đầu tư, vẫn còn thực trạng một số ít dự án Bất Động Sản chuẩn bị sẵn sàng đầu tư và phê duyệt dự án Bất Động Sản mang tính hình thức để có điều kiện kèm theo ghi vốn. Khi dự án Bất Động Sản đã được quyết định hành động đầu tư và sắp xếp vốn mới thực sự thực thi chuẩn bị sẵn sàng đầu tư, nên chưa thể thực thi xây đắp và giải ngân cho vay hết số vốn theo kế hoạch .

Xem thêm  IPO là gì? Tất tần tận những kiến thức quan trọng cần biết về IPO

Việc chấp hành các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn kế hoạch ở một số bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm, dẫn đến việc phải bổ sung, sửa đổi phương án phân bổ vốn nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ giao kế hoạch đầu tư phát triển. Công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra chưa được quan tâm đúng mức…

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn mới

Hiện nay, Đầu tư công vẫn được xác lập là nguồn lực quan trọng so với quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội Nước Ta trong thời hạn tới. để nâng cao hiệu suất cao đầu tư công trong quy trình tiến độ mới ( quá trình 2020 – 2030 ), Nước Ta cần tập trung chuyên sâu tiến hành 1 số ít giải pháp trọng tâm sau :
Thứ nhất, nâng cao chất lượng thể chế quản trị đầu tư công ; trang nghiêm tiến hành triển khai những pháp luật pháp lý về đầu tư công ; khẩn trương thanh tra rà soát, sửa đổi, những lao lý của pháp lý về đầu tư công còn vướng mắc trong quy trình triển khai .
Thứ hai, tăng cường quản trị đầu tư công, chú trọng nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng đầu tư ; tăng cường công tác làm việc thanh tra rà soát để bảo vệ những chương trình, dự án Bất Động Sản sắp xếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm được tiến hành theo pháp luật của Luật Đầu tư công ; quản trị ngặt nghèo việc sử dụng nguồn vốn dự trữ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn .
Thứ ba, tăng cường công tác làm việc phối hợp giữa những cấp, những ngành và những địa phương trong tiến hành thực thi. Chú trọng công tác làm việc theo dõi, nhìn nhận triển khai kế hoạch đầu tư công và triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư đơn cử. Thực hiện nghiêm chính sách báo cáo giải trình tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công định kỳ hoặc đột xuất theo chính sách báo cáo giải trình pháp luật ; trong đó, phải nhìn nhận tác dụng thực thi, những sống sót, hạn chế và đề xuất kiến nghị đề xuất kiến nghị những cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn vất vả, vướng mắc. Theo dõi, đôn đốc ( chủ đầu tư, ban quản trị dự án Bất Động Sản, nhà thầu ) đẩy nhanh quy trình tiến độ thực thi, giải ngân cho vay dự án Bất Động Sản. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn vất vả, vướng mắc trong tiến hành kế hoạch đầu tư công và triển khai dự án Bất Động Sản. Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm để thôi thúc giải ngân cho vay nâng cao hiệu suất cao đầu tư .
Tổng mức đầu tư toàn xã hội quy trình tiến độ 2010 – 2019 liên tục tăng và duy trì ở mức cao, tỷ suất vốn đầu tư / GDP trung bình đạt 33,5 %. Trong cơ cấu tổ chức đầu tư toàn xã hội, đầu tư của khu vực công có vị trí quan trọng so với nền kinh tế tài chính của Nước Ta. Đầu tư của khu vực này gồm những nguồn chủ yếu như : Chi tiêu nhà nước, vốn đầu tư tín dụng thanh toán nhà nước và từ những doanh nghiệp nhà nước. Đầu tư của ngân sách nhà nước và những doanh nghiệp nhà nước chiếm trên 70 % đầu tư của khu vực công .
Thứ tư, kêu gọi tối đa và sử dụng có hiệu suất cao những nguồn vốn đầu tư của nền kinh tế tài chính theo cơ chế thị trường. Trong đó, so với vốn đầu tư công cần tập trung chuyên sâu đầu tư cho những chương trình tiềm năng vương quốc, những dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, những chương trình tiềm năng và dự án Bất Động Sản trọng điểm, có ý nghĩa lớn, lan tỏa đến tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước và liên vùng, liên địa phương. Đối với những nguồn vốn vay để đầu tư kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội ( ODA, vốn tín dụng thanh toán đầu tư tăng trưởng của nhà nước … ) : Cần tập trung chuyên sâu ưu tiên đầu tư tăng trưởng mạng lưới hệ thống kiến trúc đồng nhất, quy mô lớn và tân tiến ; tăng trưởng nguồn nhân lực, đặc biệt quan trọng là nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng trưởng khoa học, công nghệ tiên tiến và kinh tế tri thức .
Thứ năm, thay đổi đầu tư công phải hướng tới tiềm năng thôi thúc can đảm và mạnh mẽ cải cách hành chính nhà nước, bảo vệ cho cỗ máy hành chính hoạt động giải trí thông suốt, chuyên nghiệp và hiệu suất cao. Đầu tư công không chỉ có công dụng cung ứng nguồn lực cho cỗ máy công quyền hoạt động giải trí, quan trọng là phải trải qua đó tác động ảnh hưởng can đảm và mạnh mẽ đến việc kiểm soát và điều chỉnh tổ chức triển khai và tính hiệu suất cao của hoạt động giải trí cỗ máy. Vì vậy, cần gắn việc thay đổi đầu tư công với thiết kế xây dựng cỗ máy trong sáng, vững mạnh phải được coi là một trong những tiềm năng cần chú trọng thực thi .
Thứ sáu, trải qua cải cách, thay đổi hoạt động giải trí đầu tư công bảo vệ cho việc sản xuất và cung ứng sản phẩm & hàng hóa dịch vụ công cộng công minh và hiệu suất cao hơn. Thực tiễn cho thấy, hầu hết việc sản xuất và cung ứng sản phẩm & hàng hóa dịch vụ công cộng đều do cỗ máy công quyền từ TW đến địa phương tiếp đón. Nếu cỗ máy công quyền thiếu trung thực, không minh bạch, nạn tham nhũng diễn ra tràn ngập, thì việc sản xuất và cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ công cộng khó đạt được nhu yếu công minh và hiệu suất cao. Do đó, yếu tố đặt ra là cải cách, thay đổi hoạt động giải trí đầu tư công hướng theo tiềm năng bảo vệ công minh và hiệu suất cao .
Thứ bảy, liên tục tăng cường thực thi những nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước về thay đổi, sắp xếp lại mạng lưới hệ thống doanh nghiệp nhà nước ; đặc biệt quan trọng là chính sách quản trị vốn, tách bạch kinh tế tài chính doanh nghiệp với kinh tế tài chính nhà nước. Đối với kinh tế tài chính của những cơ quan công quyền và những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, nội dung thay đổi cần tập trung chuyên sâu nâng cao quyền tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm gắn việc thay đổi với công cuộc cải cách hành chính và việc cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ công cộng …
Thứ tám, nâng cao năng lượng và hiệu lực thực thi hiện hành hoạt động giải trí của những cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hiệu quả quản trị và sử dụng đầu tư công. Quy định rõ ràng nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất của những người đứng đầu cơ quan chính quyền sở tại nhà nước mỗi cấp trước tác dụng quản trị đầu tư công của cấp đó. Đổi mới công tác làm việc thanh tra, giám sát kinh tế tài chính trong hàng loạt quy trình quản lý tài chính công .

Xem thêm  Download giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn

Tài liệu tham khảo:

Luật số 83/2015 / QH13 của Quốc hội : Luật giá thành nhà nước ;
Luật số 39/2019 / QH14 của Quốc hội : Luật Đầu tư công ;

Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Báo cáo số 470,472 / BC-CP ngày 19/10/2016 của nhà nước trình Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm nay – 2020 và tình hình thực thi năm năm nay, kế hoạch năm 2017 .
Trần Kim Chung ( năm trước ), Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ thay đổi quy mô tăng trưởng của Nước Ta ;
Lê Thị Mai Liên, sách Tài chính Nước Ta 2013 – năm trước, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế tài chính : Tái cơ cấu tổ chức đầu tư công và những yếu tố đặt ra ;

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *