Thực trạng và chính sách thu hút đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân vào lĩnh vực xử lý nước thải ở Việt Nam

2021 – 12-06 T04 : 48 : 07-05 : 00

https://wikifin.net/vi/tin-tuc-trung-tam/van-de-moi-truong/thuc-trang-va-chinh-sach-thu-hut-dau-tu-cua-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan-vao-linh-vuc-xu-ly-nuoc-thai-o-viet-nam-525.htmlhttps://wikifin.net/uploads/tin-tuc-trung-tam/2021_12/image_2.png

https://wikifin.net/uploads/50_3.png

Kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tài chính của quốc gia. Với những biến hóa thể chế, chủ trương đã tạo động lực cho khu vực kinh tế tài chính tư nhân ngày càng tăng trưởng. Tại Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII năm 2017 đã chỉ rõ quan điểm “ Phát triển kinh tế tài chính tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một nhu yếu khách quan, cấp thiết, vĩnh viễn trong quy trình hoàn thành xong thể chế, tăng trưởng nền kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa ở nước ta “. Qua 4 năm thực thi, quan điểm này đã từng bước đi vào đời sống và trong bước đầu phát huy tính năng thôi thúc kinh tế tài chính tư nhân tăng trưởng nhanh hơn và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế tài chính, nhất là góp thêm phần thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính, thương mại, đầu tư tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải tổ phúc lợi xã hội, đồng thời góp thêm phần triển khai xong và tăng trưởng nền kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, trong toàn cảnh lúc bấy giờ, những yếu tố thiên nhiên và môi trường ngày càng trở nên khó trấn áp và ngân sách của vương quốc còn nhiều hạn chế và không cung ứng được nhu yếu, kinh tế tài chính tư nhân được coi là một động lực quan trọng cho công tác làm việc BVMT nói chung và trong công tác làm việc giải quyết và xử lý nước thải ( XLNT ) nói riêng. Để khám phá rõ hơn về yếu tố này, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc ( UNDP ), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc ( UNEP ), Ngân hàng Thế giới ( WB ), Tổ chức hợp tác tăng trưởng Đức ( GIZ ) triển khai nghiên cứu và điều tra thực trạng và chủ trương lôi cuốn đầu tư của khu vực kinh tế tài chính tư nhân vào XLNT khu công nghiệp và đô thị của quốc tế và Việt Nam ”, thời hạn thực thi từ năm 2020 – 2022 .

    1. Thu hút đầu tư khu vực kinh tế tư nhân vào XLNT ở một số  quốc gia

Thu hút sự tham gia của khu vực kinh tế tài chính tư nhân vào BVMT nói chung và XLNT nói riêng là yếu tố đã được nhiều vương quốc trên quốc tế chăm sóc và khuyến khích. Các vương quốc khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào những nghành hạ tầng cấp nước và XLNT với nhiều hình thức, gồm có tư nhân hóa, những dự án Bất Động Sản xanh, nhượng quyền, cho thuê, hợp đồng vận hành và quản trị …

    Theo thống kê của WB vào năm 2017 (Bank, 2017) về khối lượng đầu tư của khu vực tư nhân vào cơ sở hạ tầng liên quan tới lĩnh vực cung cấp và xử lý nước, khu vực Đông Á Thái Bình Dương (EAP) chiếm 83% khối lượng đầu tư. Trong số 25 dự án lớn có sự tham gia của khu tư nhân tại EAP, thì Trung Quốc có 24 dự án, dự án còn lại có giá trị 157 triệu USD đầu tư vào Nhà máy XLNT ở Inđônêxia. Tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe (LAC), điển hình như Brazil, khu vực tư nhân đã đầu tư 219 triệu USD, với hai dự án lớn liên quan tới xử lý và tái chế nước thải. Khu vực Châu Âu và Trung Á (ECA), cụ thể như Georgia đã thu hút 25 triệu USD từ doanh nghiệp cho dự án Nhà máy XLNT. Tại khu vực Nam Á, Ấn Độ được khu vực tư nhân đầu tư 25 triệu USD cho dự án xử lý nước thải. Bên cạnh đó khu vực Châu Phi Hạ Sahara (SAR) cũng đã thu hút được 60 triệu USD từ khu vực tư nhân. Xu thế đầu tư của khu vực tư nhân theo từng khu vực trên thế giới vào lĩnh vực cung cấp và XLNT được thể hiện ở Hình 1.
    Brazil, Trung Quốc và Mêhicô là ba quốc gia thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân nhiều nhất trong lĩnh vực cung cấp và xử lý nước trong giai đoạn 2007-2017 (Bảng 1).

    Bảng 1. Các quốc gia thu hút được đầu tư từ khu vực tư nhân nhiều nhất trong lĩnh vực cung cấp và XLNT trong giai đoạn 2007  2017

Quốc gia

Khối lượng đầu tư trung bình theo năm

(triệu USD)

Tỉ trọng đầu tư trung bình

Khối lượng đầu tư vào năm 2017

Tỉ trọng đầu tư năm 2017

Brazil USD 1,309 38 % USD 219 11 %
Trung Quốc USD 775 22 % USD 1426 75 %

Mêhicô

USD 457 13 % USD 0 0 %
Các vương quốc khác USD 936 27 % USD 266 14 %

Nguồn : Cơ sở tài liệu của ngân hàng nhà nước quốc tế, 2018
Brazil là vương quốc có sự không đồng đều về năng lực tiếp cận với nước sạch và XLNT giữa những khu vực trong vương quốc, cũng như giữa khu vực nông thôn và thành thị. Kế hoạch Nước và vệ sinh vương quốc ( PlanSab ) đã đặt tiềm năng tới năm 2033 là phân phối nước sạch tới 99 % người dân và 92 % người dân tiếp cận với mạng lưới hệ thống vệ sinh và XLNT bảo đảm an toàn. Từ tiềm năng chủ trương này, nhà nước Brazil đầu tư cho những chủ thể cung ứng dịch vụ trong nghành nghề dịch vụ phân phối và XLNT. Cùng với sự trợ giúp về hạ tầng trong Chương trình Thúc đẩy Tăng trưởng ( PAC ) và tương hỗ kinh tế tài chính dài hạn bởi Ngân hàng Phát triển Brazil ( BNDES ), Brazil đã kêu gọi ngày càng nhiều sự tham gia từ khu vực tư nhân dưới dạng quy mô PPP .
Trung Quốc đã triển khai chiến dịch nhằm mục đích hạn chế ô nhiễm nước, với việc phát hành Luật BVMT mới, cùng với đó là chủ trương thôi thúc thuê bên thứ ba để gia công và giải quyết và xử lý chất thải công nghiệp. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đưa ra lao lý khắt khe hơn trong Kế hoạch Hành động phòng chống và trấn áp ô nhiễm nước và tiêu chuẩn xả nước thải mới. Những chủ trương này, đã tạo ra nhu yếu về những giải pháp công nghệ tiên tiến, và lôi cuốn nhà đầu tư quốc tế vào thị trường XLNT. Ngoài ra, nhà nước Trung Quốc cũng cam kết tăng đầu tư vào những xí nghiệp sản xuất XLNT thêm 35 % trước năm 2020. Việc tăng cường XLNT là một trong những tiềm năng thiên nhiên và môi trường quan trọng của Trung Quốc, vương quốc này đã tạo ra thị trường XLNT lớn nhất trên quốc tế, nơi những nhà đầu tư quốc tế hoàn toàn có thể đầu tư kỹ thuật và trình độ dưới sự tương hỗ tốt nhất từ nhà nước …
Mêhicô, nhà nước đã sử dụng hai công cụ chính để chuyển nguồn kinh tế tài chính đến hạ tầng tương quan tới cung ứng và giải quyết và xử lý nước, gồm có : 1 ) ngân hàng nhà nước tăng trưởng Mêhicô chuyên về hạ tầng ( Banobras Banco Nacional de Obrasy Servicios Públicos ) ; 2 ) cơ quan tín thác của nhà nước ( Fonadin ) với thiên chức làm cho những dự án Bất Động Sản về hạ tầng hoàn toàn có thể tiếp cận khoản vay của ngân hàng nhà nước. Fonadin có những hoạt động giải trí đơn cử như : tương hỗ những dự án Bất Động Sản hợp tác công tư vào hạ tầng, tạo điều kiện kèm theo cho dòng vốn của khu vực tư nhân vào hạ tầng, nhận rủi ro đáng tiếc khi thị trường chưa sẵn sàng chuẩn bị đảm nhiệm, tăng quyền lợi cho nhà đầu tư tư nhân trong những dự án Bất Động Sản có lợi suất trải qua những tác động ảnh hưởng xã hội, phân phối nguồn kinh tế tài chính dài hạn với lãi suất vay cạnh tranh đối đầu. Một trong những chương trình do Fonadin quản lý là Chương trình tân tiến hóa khai thác và giải quyết và xử lý nước ( PROMAGUA ), trong đó tiềm năng của Chương trình là lôi cuốn khu vực tư nhân vào những dự án Bất Động Sản cung ứng và giải quyết và xử lý nước. Những sáng tạo độc đáo này rất có ích trong việc lôi cuốn và kêu gọi nguồn lực từ khu vực tư nhân .
Như vậy, hoàn toàn có thể thấy, ở những vương quốc trên quốc tế việc kêu gọi tư nhân vào XLNT là giải pháp tương thích, mang lại hiệu suất cao cao và giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước .

    2Thực trạng và chính sách thu hút đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân vào XLNT ở Việt Nam

Sau 30 năm thay đổi, đến nay, kinh tế tài chính tư nhân đã tăng trưởng trên nhiều phương diện, được tự do kinh doanh thương mại và đối xử bình đẳng hơn với những thành phần kinh tế tài chính khác, nhất là trong tiếp cận những yếu tố sản xuất và những loại thị trường ; hiệu suất cao, sức cạnh tranh đối đầu dần được nâng lên ; hoạt động giải trí phong phú ở hầu hết những ngành, nghành và vùng, miền ; trong bước đầu đã hình thành được một số ít tập đoàn lớn kinh tế tài chính tư nhân có quy mô lớn, hoạt động giải trí đa ngành, có năng lực cạnh tranh đối đầu trên thị trường trong nước và quốc tế .
Không chỉ góp phần vào quy trình tăng trưởng của nền kinh tế tài chính, kinh tế tài chính tư nhân cũng là động lực quan trọng nghành BVMT. Để tăng cường nguồn lực cho BVMT, Đảng và Nhà nước ta đã phát hành nhiều chủ trương tăng nhanh xã hội hóa công tác làm việc BVMT nói chung và XLNT nói riêng đơn cử như : Luật BVMT năm 2020, Điều 5, mục 6 bảo vệ quyền hạn của tổ chức triển khai, hội đồng dân cư, hộ mái ấm gia đình và cá thể góp phần cho hoạt động giải trí BVMT ; khuyến mại, tương hỗ hoạt động giải trí BVMT ; thôi thúc loại sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường tự nhiên ; Nghị định số 80/2014 / NĐ-CP ngày 6/8/2014 về thoát nước và XLNT, trong đó “ Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện kèm theo cho những thành phần kinh tế tài chính tham gia đầu tư thiết kế xây dựng một phần hoặc hàng loạt mạng lưới hệ thống thoát nước tương thích với quy hoạch kiến thiết xây dựng, quy hoạch thoát nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt ” ; Nghị định số 15/2015 / NĐ-CP ngày 14/2/2015 của nhà nước về đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư, đã pháp luật so với nghành nghề dịch vụ đầu tư vào mạng lưới hệ thống thu gom, XLNT, chất thải, những địa phương có thêm kênh lôi cuốn vốn để tháo gỡ nút thắt trong những dự án Bất Động Sản đầu tư cơ sở XLNT ; Nghị định số 154 / năm nay / NĐ-CP ngày 16/11/2016 của nhà nước về phí BVMT so với nước thải ; Ngày 18/6/2020 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội chính thức trải qua Luật Đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư ( PPP ) trong đó XLNT là một trong năm nghành nghề dịch vụ thiết yếu vận dụng với những khuyến mại đầu tư đơn cử cho những nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia …
Nhờ những chủ trương trên, những năm gần đây, việc đầu tư vào nghành nghề dịch vụ thoát nước và XLNT được cải tổ đáng kể. Phần lớn những đô thị đều có mạng lưới hệ thống thoát nước chung cho cả nước mặt và nước thải với quy mô khác nhau, tuy nhiên còn thiếu mạng lưới hệ thống thu gom và những trạm XLNT tập trung2. Theo Báo cáo của Cục Hạ tầng kỹ thuật ( Bộ Xây dựng ), hiện tại cả nước có khoảng chừng 43 Nhà máy XLNT tập trung chuyên sâu với tổng hiệu suất giải quyết và xử lý gần 1 triệu m3 / ngày và mới chỉ cung ứng khoảng chừng 13 % tổng lượng nước thải được thu gom và giải quyết và xử lý. Năm 2020 nước ta có thêm 50 nhà máy sản xuất, nâng tỷ suất thu gom và XLNT đạt khoảng chừng 20 % .
Sự tham gia của những tổ chức triển khai kinh tế tài chính vào hoạt động giải trí XLNT cũng phong phú kể cả về số lượng những doanh nghiệp và quy mô những tổ chức triển khai. Năm năm nay có 763 doanh nghiệp xây dựng mới ; năm 2017 có 1.062 doanh nghiệp ; năm 2018 có 1.122 doanh nghiệp, nếu tính chung cả vốn ĐK mới và vốn ĐK tăng thêm thì năm 2018 những doanh nghiệp bổ trợ cho nền kinh tế tài chính gần 3,9 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, về cơ bản mới chỉ giải quyết và xử lý được một phần rất nhỏ, hầu hết là hoạt động giải trí thu gom và giải quyết và xử lý sơ bộ so với nhu yếu của ngành, nhiều dịch vụ yên cầu công nghệ cao thì những công ty môi trường tự nhiên phần nhiều chưa cung ứng được. Cho đến nay, năng lượng giải quyết và xử lý đáp ứng dịch vụ thiên nhiên và môi trường mới cung ứng được 2-3 % nhu yếu XLNT đô thị, 15 % nhu yếu giải quyết và xử lý chất thải rắn, khoảng chừng 14 % nhu yếu giải quyết và xử lý chất thải nguy cơ tiềm ẩn ; nhiều nghành như tái chế dầu thải, nhựa phế liệu, chất thải điện, điện tử chưa phát triển2. Theo dự báo của Bộ Xây dựng, thị trường XLNT của Việt Nam tới năm 2025 sẽ cần khoảng chừng 10 tỷ USD, gồm 3,3 tỷ USD để cải tổ mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nước hiện hữu và 6,9 tỷ USD để đầu tư thêm những nhà máy sản xuất mới. Nhu cầu kinh tế tài chính cho công tác làm việc BVMT trong hoạt động giải trí XLNT những khu đô thị, công nghiệp quy trình tiến độ 2017 – 2025 khoảng chừng 25.7 – 26.3 tỷ USD trong trường hợp giữ nguyên kế hoạch theo Quyết định 1930 / QĐ-TTg phê duyệt khuynh hướng tăng trưởng thoát nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 và khoảng chừng 19,0 – 19,6 tỷ USD trong trường hợp kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch theo Quyết định số 589 / QĐ – TTg ngày 6/4/2016 về kiểm soát và điều chỉnh xu thế tăng trưởng thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, nhu yếu đầu tư vào nghành nghề dịch vụ XLNT ở nước ta luôn cấp thiết hơn khi nào hết .
Hiện nay, sự tham gia của những thành phần kinh tế tài chính trong hoạt động giải trí XLNT đa phần vẫn phải dựa vào nguồn vốn ODA và ngân sách nhà nước tuy nhiên nguồn vốn này ngày càng hạn chế và không cung ứng được nhu yếu. Trong khi khu vực kinh tế tài chính tư nhân chưa mặn mà với những dự án Bất Động Sản trong nghành nghề dịch vụ này, chỉ có ít dự án Bất Động Sản đầu tư được tiến hành theo hình thức BT, BOT như Dự án xí nghiệp sản xuất XLNT lưu vực kênh Tham Lương – Bến Cát ( TP. Hồ Chí Minh ), Dự án đầu tư kiến thiết xây dựng Nhà máy XLNT Yên Sở ( TP. Hà Nội ) …
Trong khi đó, tại nhiều địa phương trên cả nước, nhu yếu đầu tư vào những dự án Bất Động Sản XLNT rất lớn, đơn cử như ở Cần Thơ, ngoài dự án Bất Động Sản XLNT tập trung chuyên sâu hiệu suất 30.000 m3 / ngày, đêm đang tiến hành dưới sự hỗ trợ vốn vốn của Ngân hàng tái thiết Đức, thì nhiều dự án Bất Động Sản XLNT tập trung chuyên sâu và phi tập trung chuyên sâu khác trên địa phận thành phố vẫn chưa lôi cuốn được vốn đầu tư. Cụ thể, những dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng nhà máy sản xuất XLNT tập trung chuyên sâu tại Q. Bình Thủy, Thốt Nốt, Ô Môn và Cái Răng đến nay vẫn chưa tìm được nguồn vốn lẫn nhà đầu tư. Trong khi đó, dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng những trạm XLNT phi tập trung chuyên sâu tại những điểm dân cư tập trung chuyên sâu và làng nghề trên địa phận thành phố cũng rơi vào tình cảnh tựa như, tức chưa có nguồn vốn lẫn nhà đầu tư .
Tại TP. Hồ Chí Minh, tính đến hết năm 2020, tỷ suất XLNT đô thị của TP mới chỉ đạt 13,2 % tổng lượng nước hoạt động và sinh hoạt. Trong đó, Nhà máy XLNT Bình Hưng ( huyện Bình Chánh ) hiệu suất 141.000 m3 / ngày ; Nhà máy XLNT Bình Hưng Hòa ( Q. Bình Tân ) hiệu suất 46.000 m3 / ngày ; Nhà máy giải quyết và xử lý nước thải Tham Lương – Bến Cát ( Q. 12 ) hiệu suất tiến trình 1 là 131.000 m3 / ngày. Nhằm nâng cao tỷ suất và hướng tới 100 % nước thải hoạt động và sinh hoạt được giải quyết và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường tự nhiên, từ nay đến năm 2025, TP.Hồ Chí Minh sẽ lôi kéo đầu tư kiến thiết xây dựng tổng số 12 Nhà máy XLNT với hiệu suất giải quyết và xử lý khoảng chừng 3 triệu m3 nước thải / ngày …

    3. Một số nguyên nhân hạn chế sự tham gia của khu vực tư nhân trong hoạt động XLNT

Nghiên cứu cho thấy, Việt Nam đã phát hành chính sách, chủ trương lôi cuốn tư nhân đầu tư cho nghành XLNT. Tuy nhiên, chính sách tiến hành dịch vụ này vẫn đa phần được triển khai theo hình thức xã hội hóa, còn tiềm ẩn nhiều thử thách. Trong khi, lúc bấy giờ, chưa có nhiều chủ trương tặng thêm về kinh tế tài chính và hoạt động giải trí để lôi cuốn, khuyến khích khối tư nhân tham gia nghành nghề dịch vụ thu gom và XLNT. Trong khi đó, Biểu phí chưa tương thích, đơn giá nước sạch và XLNT còn thấp khiến cho năng lực tịch thu ngân sách đầu tư kiến thiết xây dựng thấp, trong khi đó ngân sách quản lý và vận hành và bảo trì mạng lưới hệ thống XLNT nhu yếu kinh phí đầu tư cao và liên tục. Do đó, cần có những chủ trương khuyến mại về thuế thu nhập doanh nghiệp, về đất, bù giá về vốn đầu tư cho những dự án Bất Động Sản. Hiện tại, mới chỉ có pháp luật thu phí BVMT 10 % trên giá nước sạch, tuy nhiên khoản thu này vẫn chưa đủ để nhà đầu tư hoàn vốn đầu tư cho những dự án Bất Động Sản nhà máy sản xuất XLNT .
Mặt khác, những điều kiện kèm theo, thủ tục khuyễn mãi thêm chưa đồng nhất nên nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn vất vả trong tiếp cận những thời cơ và tổ chức triển khai triển khai dự án Bất Động Sản. Ngoài ra, một số ít địa phương chưa thiết kế xây dựng chính sách một đầu mối trong quy trình đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản. Thiếu những cam kết, tương hỗ đơn cử để tạo thiên nhiên và môi trường đầu tư thuận tiện thông thoáng và bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư … là những nguyên do chính hạn chế sự tham gia của khu vực tư nhân vào nghành nghề dịch vụ này .
Tiếp đến xuất phát từ chính thói quen đầu tư và quy mô của những doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, nhất là những doanh nghiệp trong nghành nghề dịch vụ giải quyết và xử lý nước thải. Tại Việt Nam, theo Thông tư số 16/2013 / TT-BTC phát hành ngày 8/2/2013, khoảng chừng 96 % những doanh nghiệp tư nhân lúc bấy giờ là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc điểm của những doanh nghiệp này là số vốn tương đối ít ( dưới 100 tỷ đồng ) nên thường phải ưu tiên những khoản mục đầu tư nhỏ, thời gian ngắn, quay vòng vốn nhanh. Trong khi đó, đầu tư cho nghành nghề dịch vụ XLNT cần vốn lớn và thời hạn hoàn vốn lâu. Vì vậy, những doanh nghiệp vừa và nhỏ thường có xu thế tránh né những khoản mục đầu tư này .

    4. Kết luận

     Trong bối cảnh nguồn vốn từ ngân sách (kể cả Trung ương và địa phương) cho lĩnh vực XLNT còn hạn chế như hiện nay, thì huy động nguồn vốn của khu vực kinh tế  tư nhân là rất cần thiết. Thời gian tới, để đẩy mạnh thu hút đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực XLNT, cần thực hiện các giải pháp tổng thể như hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực môi trường nhằm từng bước tạo dựng thị trường dịch vụ môi trường đầy đủ theo cơ chế thị trường; nghiên cứu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, giảm giấy phép con và hướng tới hỗ trợ nhà đầu tư thay vì chính sách ưu đãi thuế như hiện nay; công khai minh bạch trong cơ chế giá, thông tin, quy hoạch dịch vụ môi trường; xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư riêng cho XLNT.

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lại Văn Mạnh, Nguyễn Trọng Hạnh

Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường
( Nguồn : Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 11/2021 )

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *