Nguyên tắc thực hiện của dự án đầu tư là gì?

Bất kỳ hoạt động giải trí có mục tiêu nào trong đời sống cũng đều phải dựa trên cơ sở nguyên tắc nhất định. Đây chính là tư tưởng và xu thế chủ yếu giúp những chủ thể thực hiện hiệu suất cao việc làm trong một nghành nghề dịch vụ đơn cử. Trong góc nhìn về đầu tư Nhà nước cũng đã pháp luật những nguyên tắc trong hoạt động giải trí đầu tư. Trong đó phải kể đến nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư .
Theo Khoản 4 Điều 3 Luật đầu tư số 61/2020 / QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ( sau đây gọi là Luật đầu tư 2020 ) pháp luật về khái niệm dự án đầu tư như sau :

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

4. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.”

Nếu xét về mặt hình thức : Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình diễn một cách chi tiết cụ thể và có mạng lưới hệ thống những hoạt động giải trí, ngân sách theo một kế hoạch để đạt được những hiệu quả và thực hiện được những tiềm năng nhất định trong tương lai .
Xét về mặt nội dung, dự án đầu tư là một tập hợp những hoạt động giải trí có tương quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm mục đích đạt được những tiềm năng đã định bằng việc tạo ra những hiệu quả đơn cử trong một thời hạn nhất định, trải qua việc sử dụng những nguồn lực xác lập .
Như vậy, trên nhiều góc nhìn thì dự án đầu tư được hiểu theo nhiều cách hiểu khác nhau. Tuy nhiên, khái niệm dự án đầu tư được tổng hợp như sau : Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi những giải pháp quản trị, cấp phép đầu tư. Nó là địa thế căn cứ để nhà đầu tư tiến hành hoạt động giải trí đầu tư và nhìn nhận hiệu suất cao của dự án. Và đặc biệt quan trọng quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định hành động đầu tư và tổ chức triển khai tín dụng thanh toán cấp vốn cho dự án. Vậy dự án đầu tư được hoạt động giải trí dựa trên những nguyên tắc nào ?

Xem thêm  #5 Lưu ý trong kinh doanh về Profit margin là gì?

Theo Điều 42 Luật đầu tư 2020 quy định về các nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư như sau:

“Điều 42. Nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư

1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, việc chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư phải được thực hiện trước khi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư .
2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư .

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.”

Theo đó pháp lý đã lao lý rõ từng trường hợp so với dự án đầu tư. Với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư, việc chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư phải được thực hiện trước khi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ; với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư. Và nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư là phải tuân thủ những lao lý của pháp lý về đầu tư và những luật khác có tương quan .
Xem thêm : Tổng hợp những bài viết về Luật đầu tư .

Xem thêm  Top 70 ngân hàng hàng đầu tại Mỹ - Chuyển tiền định cư

Luật Hoàng Anh

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *