Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử năm 2020 – Wiki Fin

Hóa đơn điện tử là tập hợp những thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, tàng trữ và quản trị bằng phương tiện đi lại điện tử. Đơn giản dễ hiểu, hóa đơn điện tử là hóa đơn được biểu lộ ở dạng tài liệu điện tử do tổ chức triển khai, cá thể bán sản phẩm và hàng hóa, cung ứng dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán sản phẩm và hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy trình. Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần thông tin phát hành hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP;
 • Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

Bước 1: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều đơn vị chức năng phân phối dịch vụ hóa đơn điện tử uy tín. Tất cả những đơn vị chức năng này đều phải được cấp giấy phép hoạt động và chịu sự quản trị của Tổng Cục Thuế, vì vậy doanh nghiệp chỉ cần lựa chọn nhà cung cấp tương thích. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ hoá đơn điện tử tại website của các cục thuế.

Đơn vị cung ứng hóa đơn điện tử sẽ tạo hàng loạt hồ sơ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp gồm:

 • Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử (Theo Mẫu số 1, Thông tư 32/2011/TT-BTC) bao gồm các thông tin như tên hệ thống thiết bị, phần mềm ứng dụng, phương tiện điện tử, bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ, quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong tổ chức.
 • Hóa đơn mẫu và hóa đơn quy đổi (phải đầy đủ các thông tin bắt buộc của hóa đơn và thông tin của người bán trên hóa đơn phải đúng với thông tin đăng ký thuế).
Xem thêm  8 nghiệp vụ của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

Bước 2: Nộp thông báo phát hành hóa đơn

Nếu nộp trực tiếp thông tin phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế, hồ sơ gồm:

 • Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;
 • Hóa đơn mẫu và hóa đơn chuyển đổi;
 • Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu số 2, Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Nếu nộp thông tin phát hành hóa đơn qua mạng lưới hệ thống thuế điện tử, hồ sơ gồm:

 • Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;
 • Hóa đơn mẫu và hóa đơn chuyển đổi;
 • Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01/AC được kết xuất từ phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK).

Bước 3: Tra cứu hồ sơ hợp lệ liên quan đến thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Sau 2 ngày kể từ ngày nộp thông tin phát hành hóa đơn, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin hóa đơn được cập nhật trên mạng lưới hệ thống tracuuhoadon.gdt.gov.vn. Để tra cứu, doanh nghiệp truy cập vào đường link trên, chọn mục Thông tin thông báo phát hành ⇒ Hóa đơn ⇒ Tổ chức cá nhân và điền đẩy đủ thông tin cần tra cứu tại “Tham số tra cứu”.

 • Nếu doanh nghiệp thấy kết quả hóa đơn đã có đầy đủ thông tin: Thông báo phát hành hoá đơn thành công, doanh nghiệp được phép sử dụng hoá đơn.
 • Nếu chưa có kết quả: Thông báo không thành công. Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý để biết lý do và tiến hành thực hiện lại thủ tục phát hành hoá đơn.

Thủ tục phát hành hoá đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Bước 1: Xác định đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hay không

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bao gồm:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
Xem thêm  Nên kinh doanh gì ở nông thôn năm 2021?

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế gồm có:

 • Doanh nghiệp kinh doanh thương mại ở các ngành: điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải đường bộ hàng không, đường đi bộ, đường tàu, đường thủy, đường thủy, nước sạch, kinh tế tài chính tín dụng thanh toán, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh thương mại nhà hàng siêu thị, thương mại và những doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính đã hoặc sẽ thực thi thanh toán giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện đi lại điện tử, thiết kế xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có mạng lưới hệ thống ứng dụng kế toán, ứng dụng lập hóa đơn điện tử, phân phối lập, tra cứu hóa đơn điện tử, tàng trữ tài liệu hóa đơn điện tử theo pháp luật và bảo vệ việc truyền tài liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Bước 2: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Nội dung thông tin đăng ký, thay đổi thông tin đã đăng ký theo Mẫu số 01, Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Bước 3: Nhận thông báo của Cơ quan thuế

 • Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Cơ quan thuế gửi Thông báo theo Mẫu số 02, Nghị định 119/2018/NĐ-CP cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã/ không có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
 • Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
Xem thêm  Khuyên Bảo: 50 Ý Tưởng Sản Xuất Kinh Doanh Nhỏ

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ sau khi nhận được thông tin đồng ý của cơ quan thuế.

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn điện tử:

 • Ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử là 2 ngày kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn.
 • Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử tại mỗi chi cục thuế có sự khác nhau. Có chi cục chỉ cần nộp hồ sơ qua hệ thống thuế điện tử nhưng cũng có một số Chi cục thuế yêu cầu Doanh nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ giấy tại bộ phận ấn chỉ sau khi đã nộp hồ sơ qua hệ thống thuế điện tử. Doanh nghiệp cần liên hệ cơ quan thuế quản lý trước khi thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn điện tử.
 • Hóa đơn mẫu và quyết định sử dụng hóa đơn điện tử phải được scan và lưu lại dưới định dạng word để nộp đính kèm thông báo phát hành hóa đơn qua mạng.
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời gian sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì?
Hóa đơn điện tử là một tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, nhận, lưu giữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Công ty có bắt buộc phải phát hành hóa đơn điện tử không?
Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, thời hạn bắt buộc hoàn thành việc chuyển đổi hóa đơn điện tử của doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/07/2022.

Dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử của Wiki Fin

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

 • Liên hệ với nhà cung cấp phần mềm hoá đơn điện tử cho khách hàng.
 • Tư vấn các điều kiện, thủ tục phát hành hoá đơn điện tử cho khách hàng.
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục phát hành hoá đơn điện tử tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề về đăng ký nhãn hiệu, thuế và các giấy phép liên quan khác trong hoạt động kinh doanh.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết cụ thể về thủ tục phát hành hóa đơn điện tử.