TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG NGHỆ DKT

Ngày đăng : 27/12/2017, 08 : 09

1.1.Tình hình chung của công ty cổ phần và công nghệ DKT1.1.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần và công nghệ DKTTên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghệ DKTTên tiếng anh: DKT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANYTên viết tắt: DKT Technology., JSCLoại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.Trụ sở chính Hà Nội : •Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Hanoi Group 442 Đội Cấn Ba Đình Hà Nội•Điện thoại: (844) 66558868 Fax: (844) 37868904 Email: infodkt.com.vnChi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: •Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Lữ Gia Số 70 Lữ Gia Phường 15 Quận 11 TP Hồ Chí Minh•ĐT: (848) 66809214 Fax: (848) 38666276 Email: infodkt.com.vnWebsite : http:www.dkt.com.vnLogo: MỤC LỤC Chương 1: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG NGHỆ DKT 1.1.Tình hình chung cơng ty cổ phần cơng nghệ DKT 1.1.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần công nghệ DKT 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh 1.1.4 Chức nhiệm vụ .6 1.2 Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn Thủ đô Hà Nội 1.2.1 Điều kiện địa lý 1.2.2 Lao động dân số 1.2.3 Điều kiện kinh tế-xã hội .8 1.3 Công nghệ sản xuất Công ty DKT 1.4 Tình hình tổ chức máy quản lý ,tổ chức sản xuất lao động Công ty cổ phần công nghệ DKT 12 1.4.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty .12 1.4.2 Chức phòng ban: 14 1.4.3 Tình hình tổ chức lao động Cơng ty 16 1.4.4 Tình hình sử dụng lao động Công ty DKT 18 1.5 Phương hướng phát triển công ty tương lai 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 Chương 2: PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT 23 2.1 Đánh giá chung kinh tế hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần công nghệ DKT năm 2015 24 2.2 Phân tích tình hình cung cấp dịch vụ công ty Cổ phần Công nghệ DKT 27 2.2.1 Phân tích tiêu giá trị sản lượng 27 2.2.3 Phân tích tình hình cung cấp dịch vụ theo mặt hàng .31 2.2.4 Phân tích tình hình cung cấp dịch vụ theo thời gian 32 2.2.5 Phân tích tính chất nhịp nhàng trình cung cấp dịch vụ 34 2.2.6 Phân tích sản phẩm công ty triển vọng phát triển tương lai 35 2.3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định năm 2015 .37 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng tài sản cố định 38 2.3.2 Phân tích kết cấu TSCĐ công ty Cổ phần công nghệ DKT 40 2.3.3 Phân tích tình hình tăng giảm TSCĐ cơng ty Cổ phần công nghệ DKT 41 2.3.4 Phân tích tình trạng kỹ thuật tài sản cố định 44 2.4 Phân tích tình hình sử dụng lao động – tiền lương năm 2015 46 2.4.1 Phân tích tình hình sử dụng lao động .46 2.4.2 Phân tích suất lao động 51 2.4.3 Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương 53 2.5 Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh công ty 56 2.5.1 Phân tích chung giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí 56 2.5.2 Kết cấu chi phí cơng ty năm 2015 58 2.5.3 Phân tích chi phí 1000đ doanh thu 60 2.6 Phân tích tình hình tài cơng ty 61 2.6.1 Đánh giá khái quát tình hình tài Cơng ty qua bảng cân đối kế tốn 62 2.6.3 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cơng ty cổ phần cơng nghệ DKT .69 2.6.4 Phân tích tình hình tốn khả tốn cơng ty 74 2.6.5 Phân tích hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần công nghệ DKT .80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT .86 3.1 Căn lựa chọn chuyên đề 87 3.1.1 Tính cấp thiết chuyên đề tuyển dụng đào tạo 87 3.1.2 Mục đích, đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu 88 3.2 Cơ sở lý thuyết công tác tuyển dụng vào đào tạo nhân lực 89 3.2.1 Khái quát quản trị nhân lực doanh nghiệp .89 3.2.2 Công tác tuyển dụng doanh nghiệp 91 3.2.3 Công tác đào tạo doanh nghiệp 95 3.3 Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo Công ty Cổ Phần Công Nghệ DKT 100 3.3.1 Khái quát công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ Phần Công Nghệ DKT 100 3.3.2 Thực trạng công tác tuyển dụng công ty 100 3.3.3 Thực trạng công tác đào tạo công ty .117 3.4 Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo nhân lực Cơng ty .121 3.4.1 Phương hướng hồn thiện 121 3.4.2 Các giải pháp hoàn thiện .122 3.4.3 Kiến nghị thực giải pháp 132 KẾT LUẬN CHƯƠNG 133 Chương TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CƠNG NGHỆ DKT 1.1.Tình hình chung công ty cổ phần công nghệ DKT 1.1.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần công nghệ DKT – Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghệ DKT – Tên tiếng anh: DKT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY – Tên viết tắt: DKT Technology., JSC – Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty cổ phần – Trụ sở Hà Nội :  Địa chỉ: Tầng – Tòa nhà Hanoi Group – 442 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội  Điện thoại: (84-4) 66558868 – Fax: (84-4) 37868904 – Email: [email protected] – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:  Địa chỉ: Lầu – Tòa nhà Lữ Gia – Số 70 Lữ Gia – Phường 15 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh  ĐT: (84-8) 66809214 – Fax: (84-8) 38666276 – Email: [email protected] – Website : http://www.dkt.com.vn/ Logo: Hình 1.1: Logo công ty Slogan: “Khát vọng vươn xa” – Vốn điều lệ: 2.682.940.000 ND ( hai tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng) V 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty – Nhận thấy xu kinh doanh online phát triển mạnh,DKT tiên phong vào lĩnh vực thương mại điện tử – DKT thành lập vào tháng năm 2008 với thành viên thức – Tháng năm 2009 th văn phòng thức,rộng 60m2 – Tháng năm 2009 hợp tác Imusik (Viettel) – Tháng năm 2009 phát triển Baokim.vn với Vatgia JSC – Tháng năm 2010 giới thiệu Bizweb.vn bắt đầu kinh doanh – Tháng 12 năm 2010 phát triển lên 27 thành viên – Tháng năm 2011 thuê văn phòng rộng 170m2\ – Tháng năm 2011 mắt Bizmail.vn – Tháng 12 năm 2011 mắt Vietclick.com tăng nhân lên số 40 người – Tháng năm 2012 Bizweb vinh dự nhận giải Sao Khuê – Tháng năm 2012 thuê văn phòng rộng đến 330m2 – Tháng 12 năm 2012 bắt đầu chạy Hangtot.com tháng 12 tăng nhân lên số 60 người – Năm 2013 Bizweb vinh dự nhận giải nhân tài đất Việt,đoạt giải lĩnh vực Sản phẩm CNTT Thành Công – Tháng 12 năm 2013 Bizweb tăng nhân lên số 140 người mở rộng thêm văn phòng Tp Hồ Chí Minh – Bước sang năm 2014 DKT phát triển dự án SAPO Beemart – Cũng năm 2014 nhân công ty tăng lên số 300 người – Tháng năm 2015 cơng ty phát triển phần mềm quản lí bán hàng SAPO tiếp tục mở rộng thêm thị trường công ty – Tháng năm 2015 công ty mua lại SIEUWEB.COM tích hợp quản lí công ty phát triển SIEUWEB.COM Công ty Cổ phần Công nghệ DKT thành lập vào ngày 20/08/2008 với niềm đam mê khát vọng thành công lĩnh vực Thương mại điện tử Nhờ chiến lược rõ ràng hướng đúng, DKT nhanh chóng phát triển đạt thành công định Năm 2010, 2011 2012 đạt mức tăng trưởng doanh thu 300% năm liên tiếp Dự kiến 2016 tiếp tục đạt mức tăng trưởng hướng tới đạt doanh thu 35 triệu USD DKT khẳng định vị trí hàng đầu thị trường Thương mại điện tử.Bizweb.vn sản phẩm tiêu biểu DKT, thương hiệu đánh giá Giải pháp bán hàng online số Việt Nam Với đội ngũ nhân lực có trình độ kỹ thuật cao, có chuyên gia hàng đầu sở hữu nhiều chứng quốc tế từ Microsoft, Google, Oracle DKT đầu việc ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ Ngoài ra, DKT có đội ngũ tư vấn, chăm sóc khách hàng, thiết kế … với chun mơn cao tận tình với khách hàng Chúng cam kết mang đến chất lượng dịch vụ hoàn hảo vượt mong đợi khách hàng 1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh Hoạt động chủ yếu công ty theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Thương mại điện tử internet,bao gồm: – Giải pháp bán hàng online – Sàn thương mại điện tử – Quảng cáo trực tuyến – Trang thông tin điện tử – Email Marketing – Giải pháp quản lí bán hàng quản lí kho điện toán đám mây 1.1.4 Chức nhiệm vụ 1.1.4.1 Chức Chức công ty đưa nên tảng thiết kế website đến với khách hàng Ngồi cơng ty có giải pháp hỗ trợ kèm website giúp khách hang thuận lợi sử dụng website 1.1.4.2 Nhiệm vụ  Đối với nhà nước: Công ty doanh nghiệp tư nhân có đầy đủ tư cách pháp nhân có tài sản riêng Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty có nhiệm vụ: -Bảo tồn phát triển nguồn vốn giao nộp ngân sách Nhà nước -Thực chế độ thu chi hoá đơn chứng từ theo chế độ hạch toán Nhà nước – Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Nhà nước trình sản xuất – kinh doanh đường lối Đảng, sản xuất – kinh doanh ngành nghề cho phép – Nghiêm chỉnh thực chế độ bảo vệ lao động ô nhiễm môi trường  Đối với xã hội: – Là công ty hàng đầu lĩnh vực thương mại điện tử Việt Nam, cong ty có xứ mệnh ước mơ công ty đưa thương mai điện tử phát triển toàn Việt Nam vươn xa giới 1.2 Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn Thủ đô Hà Nội 1.2.1 Điều kiện địa lý a Vị trí địa lý – Công ty cổ phần công nghệ DKT nằm tầng tòa nhà Hà Nội Group,442 Đội Cấn,Ba Đình,Hà Nội – Khu đặt trụ sở công ty khu trung tâm sầm uất Hà Nội – Tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố Hà Nội 3344,7 km2(tính đến 27/12/2014) – Thành phố Hà Nội nằm chếch phía tây bắc trung tâm vùng đồng châu thổ sơng Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20°53′ đến 21°23′ vĩ độ Bắc 105°44′ đến 106°02′ kinh độ Đông Hà Nội cách thành phố cảng Hải Phòng 120 km Là thành phố thủ có vị trí khu vực trung tâm miền Bắc, bên cạnh sông Hồng, giao thông từ Hà Nội đến tỉnh khác Việt Nam tương đối thuận tiện, có mạng lưới giao thơng gồm đường khơng, đường bộ, đường thủy đường sắt thuận tiện cho việc giao lưu,tiêu thụ hàng hóa b Địa hình – Địa hình Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam từ Tây sang Đông với độ cao trung bình từ đến 20 mét so với mực nước biển Nhờ phù sa bồi đắp, ba phần tư diện tích tự nhiên Hà Nội đồng bằng, nằm hữu ngạn sông Đà, hai bên sông Hồng chi lưu sông khác Phần diện tích đồi núi phần lớn thuộc huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với đỉnh núi cao Ba Vì (1.281 m), Gia Dê (707 m), Chân Chim (462 m), Thanh Lanh (427 m), Thiên Trù (378 m) Khu vực nội thành có số gò đồi thấp, gò Đống Đa, núi Nùng c Khí hậu – Khí hậu mang đặc điểm vùng Đơng Bắc Việt Nam với khí hậu miền nhiệt đới gió mùa với bốn mùa rõ rệt Nhiệt độ trung bình từ 21 0C – 380C, mùa đơng nhiệt độ có xuống thấp 100C – 150C, độ ẩm trung bình 70- 80% Lượng mưa ít, chủ yếu mưa phùn, mùa đông thường xuyên chịu ảnh hưởng đợt khơng khí lạnh, gió mùa Nhưng nhìn chung Hà Nội khu vực có điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi so với khu vực khác nước Qua đặc trưng địa lý,địa khí hậu Hà Nội thấy điểu kiện địa hình địa hình Hà Nội thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung cơng ty DKT nói riêng Địa lí Hà Nội thuận lợi cho việc mở rộng,phát triển kinh tế,mở rộng đất đai đương nhiên hội lớn để công ty mở rộng thị trường Ngồi thuận lợi có khơng khó khăn Hà Nội có khí hậu mùa năm Các mùa thể đặc trưng riêng cách rõ rệt Điều dễ làm ảnh hưởng đến người,nói cụ thể tình hình sức khỏe nhân viên công ty dễ bị ảnh hưởng điều kiện khí hậu Điều ảnh hưởng phần nhỏ đến chất lượng làm việc công ty 1.2.2 Lao động dân số – Quy mô dân số: Quy mô dân số thành phố Hà Nội đến năm 2015 7.500.000 người Trong : Dân số thành thị : 3.494.400 người Dân số nông thôn: 4.005.600 người – Cơ cấu lao động: Hà Nội có dân số trẻ với nhóm tuổi lao động từ 15 đến 60 chiếm 70,2% nam chiếm 73,8%, nữ chiếm 66,8 % +, Lao động nông lâm nghiệp, thủy sản : 24,1 % +, Lao động công nghiệp, xây dựng: 27,9% +, Lao động dịch vụ: 48 % 1.2.3 Điều kiện kinh tế-xã hội a Tình hình kinh tế vùng Năm 2015 kinh tế Hà Nội so với năm trước: Tổng sản phẩm địa bàn GRDP tăng 8,8% :giá trị tăng thêm ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng %,chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9%; vốn đầu tư phát triển địa bàn tăng 12,1%; tổng mức bán hàng hoá doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 12,5%; kim ngạch xuất tăng 11,7% Hà Nội thủ đô nước nên có điều kiện trị ổn định, kỷ cương pháp luật giữ vững, nếp sống văn minh lịch Hà Nội giới công nhận “ Thành phố hòa bình”, nước công nhận “ Thủ đô anh hùng” Các nhà đầu tư yên tâm hoạt động lợi Cơng ty ký kết hợp đồng làm ăn với đối tác ngồi nước b Mạng lưới giao thơng – Đường Là nơi xe chở khách liên tỉnh tỏa khắp đất nước theo quốc lộ 1A xuyên Bắc – Nam, quốc lộ đến Hà Giang,quốc lộ đến Cao Bằng; quốc lộ Hải Phòng, quốc lộ 18 Quảng Ninh, quốc lộ quốc lộ 32 tỉnh Tây Bắc Ngoài ra, Hà Nội có nhiều tuyến đường cao tốc địa bàn đại lộ Thăng Long, Pháp Vân-Cầu Giẽ, tuyến cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn, Hà Nội-Hải Phòng, Nội Bài-Lào Cai, Hà Nội-Thái Nguyên q trình xây dựng – Đường khơng Ngoài sân bay quốc tế Nội Bài cách trung tâm khoảng 35 km, thành phố có sân bay Gia Lâm phía Đơng, thuộc quận Long Biên, sân bay Hà Nội năm 1970 Bên cạnh sân bay Bạch Mai thuộc quận Đống Đa xây dựng từ năm 1919 có thời gian đóng vai trò sân bay qn Ngồi ra, Hà Nội có sân bay qn Hòa Lạc huyện Ba Vì, sân bay qn Miếu Môn huyện Mỹ Đức – Đường sắt Hà Nội đầu mối giao thông năm tuyến đường sắt nước tuyến liên vận sang Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiều nướcchâu Âu, tuyến quốc tế sang Côn Minh, Trung Quốc Các bến xe Phía Nam, Gia Lâm, Lương Yên, Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa, Mỹ Đình – Đường thủy Hà Nội đầu mối giao thông quan trọng với bến Phà Đen Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Việt Trì bến Hàm Tử Quan Phả Lại c Môi trường Trong thời gian vừa qua, ngành, cấp, đơn vị, doanh nghiệp nhân dân TP Hà Nội có nhiều cố gắng, thực nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt ngành công nghệ thông tin, than, điện, vật liệu xây dựng Cùng với việc đẩy mạnh cơng tác tun truyền, thành phố có nhiều chủ trương, sách kịp thời, thu hút khơng nhỏ nguồn lực ngồi nước đầu tư kinh phí triển khai dự án bảo vệ môi trường Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, tính chất hoạt động, vận hành ngành than, điện tử… gây ảnh hưởng tới môi trường, đồng thời ý thức số đơn vị, phận ngườidân nhiều hạn chế khiến cho công tác quản lý, bảo vệ mơi trường gặp nhiều khó khăn Khắc phục tình trạng này, thành phố thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 Qua tình hình điều kiện kinh tế xã hội Hà Nội,có thể thấy điều kiện giao thông thuận lợi lợi lớn cơng ty Việc tiếp cận,giao lưu mở rộng thị trường tỉnh lân cận nước thuận lợi cho cơng ty Cơ cấu người Hà Nội thuận lợi cho công ty tuyển chọn đào tạo phát triển nguồn nhân lực,với số người độ tuổi lao động chiếm đến 70,2% Ngồi thuận lợi đó,khơng thể khơng nhắc đến khó khăn mà cơng ty phải đối diện Vì có q nhiều điểm thuận lợi nên Hà Nội điểm cập bến nhiều công ty nước quốc tế Chính thách thức lớn cơng ty nói riêng doanh nghiệp Hà Nội nói chung phải cạnh tranh liệt để dành thị trường 1.3 Công nghệ sản xuất Công ty DKT  Các sản phẩm – dịch vụ giải pháp chủ đạo DKT bao gồm: – Phần mềm bán hàng online tảng điện toán đám mây: BIZWEB.VN – Phần mềm quản lý bán hàng: SAPO.VN – Dịch vụ Email Marketing: BIZMAIL.VN – Mạng quảng cáo liên kết: VIETCLICK.COM – Sàn thương mại điện tử: HANGTOT.COM – Trang thông tin điện tử: LAMSAO.COM – Trang tin điện tử: DOANHNHAN.NET – Dịch vụ giao vận hàng hóa: HANGTOTEXPRESS.COM  Các phần mềm ứng dụng: – Photoshop Cs6, camtasia studio 8, microsoft office, coredarw 12, foxit reader, sonyvega pro 11, phần mềm viết code khác – Dreamweaver CS6, iSEO, MassSeoContent, công cụ Google Adword, phần mềm SEO Master cho nhân viên SEO – Nukeviet, joomla, wordpress… cho nhân viên kĩ thuật  Quy trình thiết kế Website cơng ty: 10 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SAU ĐÀO TẠO ĐVT: người Bảng 3.6 Năm 2014 STT năm 2015 Ngành nghề Đào tạo Sử dụng Đào tạo Sử dụng Khối kinh doanh 60 58 82 79 Khối văn phòng 6 9 66 64 91 88 Tổng Như vậy: Sau đào tạo đội ngũ lao động sử dụng ngành nghề đào tạo đạt tỷ lệ cao 96% Con số lần khẳng định công việc lựa chọn đối tượng đào tạo hợp lí c, Đánh giá kinh phí đào tạo qua năm Để đào tạo phát triển nguồn nhân lực tạo bước tiến vững lâu dài cho công ty, hàng năm công ty dành phần kinh phí lớn phục vụ cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực nội Cơng tác đào tạo huấn luyện năm qua động lực lớn tác động vào trình hoạt động phát triển tồn khách sạn Để thấy quan tâm ban lãnh đạo việc chi phí cho việc đào tạo phát triển số năm: BẢNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Đơn vị : Triệu đồng Hình thức đào tạo Chi phí đào tạo đại học Năm 2014 Bảng 3.7 Năm 2015 190 230 90 120 Chi phí lớp ngắn hạn 250 295 Tổng chi phí đào tạo 530 645 326784,8 413409,9 Đào tạo nâng level Tổng doanh thu Tỉ lệ chi phí/doanh thu (%) 0,16 0,156 Qua bảng ta thấy kinh phí chi trả cho công tác đào tạo năm sau cao năm trước, năm 2014 530 triệu đồng, chiếm 0,16% doanh thu tồn cơng ty; đến năm 2015 645 triệu đồng, chiếm 0,156% doanh thu tồn cơng ty Như ta thấy, song song với việc đâu tư trang thiết bị, máy móc,….thì cơng ty đặc biệt trọng tới công tác đào tạo nhân lực, đào tạo người, lấy người gốc rễ tảng phát triển bền vững lâu dài, điều khẳng định qua kế hoạch đào tạo hàng năm cho mảng đào tạo liên tục tăng lên theo năm Ngồi nguồn kinh phí cơng ty chi hàng năm số người tự xin học phải tự túc thêm khoản kinh phí học tập d Đánh giá chung công tác đào tạo phát triển nhân lực công ty giai đoạn vừa qua a Những thành tưu đạt – Lãnh đạo công ty quan tâm đến vấn đề đào tạo phát triển nhân lực, hàng năm tạo điều kiện cho người lao động công ty học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ – Đã sử dụng lao động qua đào tạo vào công việc phù hợp với chuyên môn họ Điều khuyến khích động viên người lao động yên tâm công tác đem hiểu biết chun mơn nghiệp vụ đào tạo cống hiến cho phát triển chung công ty – Tỷ lệ số lượt người hàng năm qua đào tạo so với tổng số lao động cao b Tồn – Công tác tuyển sinh chưa sát với thực tế phòng ban đặt ra, ảnh hưởng tới việc xây dựng kế hoạch cách khoa học dẫn đến tình trạng thiếu sở cần thiết cho việc học tập – Chưa xây dựng chiến lược đào tạo phát triển cho tồn cơng ty, thiếu quy chế quy định quản lý đào tạo phát triển cho văn luật, thiếu có chưa đầy đủ nội dung để điều chỉnh kịp thời phát sinh – Cơng ty chưa có kế hoạch hàng năm đào tạo lao động loại nào, số lượng bao nhiêu, ngành nghề cần trước mắt, ngành nghề cần đào tạo chuẩn bị đón đầu kế cận,…mà trình đào tạo lao động chủ yếu tự phát từ cá nhân người lao động có mong muốn học cơng ty cho học Vì sau học xong số người chưa bố trí cơng việc phù hợp – Những người làm công tác đào tạo chưa xây dựng tiêu chuẩn áp dụng cho đối tượng cử đào tạo, không đưa đối tượng thể tính ưu tiên chương trình đào tạo – Việc quản lý chương trình đào tạo phát triển nhân lực tồn cơng ty bất cập, lỏng lẻo – Công ty chưa thực việc đào tạo trực tiếp từ cơng ty Có nghĩa đào tạo theo kiểu bàn giao trực tiếp cho trưởng phận quản lí nhân viên cần đào tạo Việc khơng tiết kiệm kinh phí mà tạo điều kiện cho hòa đồng nhân viên cấp cao với nhân viên khác Chính điều kiện đặt cho cơng ty cần phải có giải pháp nhằm định hướng phát triển lâu dài cho kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công ty 3.4 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nhân lực Công ty 3.4.1 Phương hướng hoàn thiện 3.4.1.1 Phương pháp hoàn thiện cơng tác tuyển dụng cơng ty Qua phân tích thực trạng công tác tuyển dụng công ty DKT năm vừa qua thấy mặt mặt thiếu sót cơng tác tuyển dụng cơng ty Từ mặt thiếu sót em đưa giải pháp quy trình tuyển dụng, nguồn tuyển dụng kế hoạch hóa nguồn nhân lực, để hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực cơng ty 3.4.1.2 Phương pháp hồn thiện công tác đào tạo công ty Nguồn nhân lực cơng ty khơng thể tự có có kết quan điểm đắn chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, ln ln phải thực sách đào tạo nguồn nhân lực để đạt trình độ quốc tế va khu vực là: – Phải trang bị kiến thức tối tân cho người lao động cách, thời điểm, nơi – Phải trang bị hệ thống đào tạo với công nghệ kỹ thuật cao – Phải đào tạo người tiêu chí tư tưởng Hồ Chí Minh : “cần, kiệm, liêm, chính, chí, cơng, vơ, tư,” – Cơng việc đào tạo phải liên tục, phải cập nhật biến động khoa học kỹ thuật thường xuyên 3.4.2 Các giải pháp hồn thiện 3.4.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng Giải pháp Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng Trên thực tế nay, việc sinh viên trường thất nghiệp cao, ngược lại hoàn toàn so với tình hình khan nguồn nhân lực chất lượng mà doanh nghiệp nói chung phải đối mặt Chính cơng ty nên thực việc tổ chức buổi giao lưu, tiếp cận sinh viên trường đại học, từ lắng nghe định hướng cho sinh viên sinh viên cần phải có muốn làm việc cơng ty Ngồi công ty nên tạo điều kiện cho sinh viên trường thự tập cơng ty, từ lựa chọn sinh viên có khả phù hợp cho phận tạo điều kiện để họ đào tạo học tập  Nội dung giải pháp: Cơng ty phải có kế hoạch cụ thể cho việc tổ chức buổi giao lưu, định hướng nghề nghiệp trường đại học, cao đẳng Từ buổi giao lưu công ty tự giới thiệu đến sinh viên trường trường đợi lấy Khi sinh viên biết công ty làm gì, cơng việc họ chủ động việc tìm đến cơng ty Hiện việc cho sinh viên thực tập công ty phổ biến, nên cơng ty tạo điều kiện cho sinh viên cho khả thử sức công ty Và nguồn tuyển dụng chất lượng công ty  Tác dụng giải pháp: – Tiếp cận đến sinh viên, giới thiệu công ty, giới thiệu công việc mà công ty làm – Định hướng cho sinh viên biết họ cần gì, từ kiến thức kĩ để làm việc mơi trường lĩnh vực cơng ty hoạt động – Có thể cho sinh viên đến trực tiếp cơng ty để theo dõi khách quan môi trường làm việc công ty lĩnh vực mà họ thấy làm – Lựa chọn nhân lực phù hợp chất lượng từ nguồn nhân lực sinh viên thực tập Giải pháp Hồn thiện quy trình tuyển dụng Cơng ty xây dựng cho quy trình tuyển dụng gồm bước thực tuyển dụng theo bước đề Nhưng có vấn đề thực tế xảy sau hoàn thiện bước đấy, ứng viên tuyển dụng vào lam cơng ty lại khó hòa nhập với người làm việc công ty với nhiều lý khác Từ cạnh tranh công việc, từ tính cách cá nhân, nhiều phát sinh khác Trên thực tế đó, em xin đề suất giải pháp để hồn thiện quy trình tuyển dụng thêm bước so với quy trình tuyển dụng cơng ty bước hội nhập nhân viên  Nội dung giải pháp: Nhận thấy với việc cạnh tranh trực tiếp nhân viên công ty, tác giả đưa giải pháp cơng ty nên có kế hoạch cụ thể cho trình hội nhập nhân viên Việc nhân viên vào làm, không nhân giúp đỡ nhân viên cũ công ty, nhiều vấn đề khác nảy sinh mâu thuẫn tính cách làm cho nhân viên khơng tiếp cận môi trường công ty khả nghỉ việc cao Điều không làm cơng ty lãng phí kinh phí đào tạo mà làm cho mơi trường làm việc cơng ty trở lên nặng nề khó phát triển Trong phải pháp này, công ty cần thực việc sau: – Chú trọng phát triển văn hóa cơng ty Tạo quy định văn hóa ứng xử cơng ty Đi kèm theo hình thức thưởng phạt nhân viên vi phạm làm tốt – Tổ chức buổi giao lưu tháng, quý thành viên cơng ty Việc chia nhỏ để phòng ban tự thực thời gian quy mô buổi giao lưu không cho phép đầy đủ thành viên công ty – Tổ chức buổi du lịch vào dịp hè, (lễ,tết có điều kiện) để anh em cơng ty có nhiều hội thời gian tiếp xúc với  Tác dụng giải pháp: – Giúp nhân viên hòa nhập vào mơi trường làm việc cơng ty, hòa nhập với đội ngũ nhân viên cũ công ty – Tạo môi trường làm việc thân thiện hơn, hòa đồng : tổ chức kiện, buổi giao lưu liên hoan để tồn cơng ty nói chung, nhân viên nói riêng có nhiều co hội tiếp xúc thận thiện với Gải pháp 3: Thực hiên công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực Hiện cơng ty chưa có kế hoạch dài hạn cụ thể cho việc tuyển chọn nhân lực Công ty chưa phân tích nhu cầu cơng ty nhân lực dựa yếu tố doanh thu, nhu cầu phòng ban Mọi việc cơng ty làm chừng thay Có nghĩa chừng để tuyển chọn cố lượng phù hợp, thay người nghỉ người Việc bị động dễ làm lãng phí nguồn nhân lực công ty  Nội dung giải pháp: – Công ty cần có phân tích cụ thể nhu cầu tuyển dụng công ty dựa yếu tố doanh thu nhu cầu phòng ban Để làm việc cơng ty cần phân tích cơng việc, điều tra nhu cầu nhân lực phòng ban – Cần có phương án dự phòng trường hợp nhân viên công ty nghỉ việc, nhân viên có vai trò tầm ảnh hưởng cơng ty trưởng phòng ban  Tác dụng giải pháp: – Nếu thực hiên việc công ty khơng bị sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, tiết kiệm lượng kinh phí tương đối cho công ty chiến lược lâu dài – Công ty không bị động việc thiếu nhân lực nhân viên công ty nghỉ việc với nhiều lí Điều đảm bảm cho trình hoạt động kinh doanh cơng ty ổn định 3.4.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo Giải pháp 1: Nâng cao hiệu công tác tự đào tạo công ty  Nội dung giải pháp: Công ty cần thực việc đào tạo trực tiếp công ty Cụ thể giao nhiệm vụ đào tạo giám sát trực tiếp cho trưởng phòng ban chức Nhiệm vụ họ đào tạo cho nhân viên mới, kĩ nghiệp vụ việc đào tạo tạo điều kiện cho nhân viên đòa tạo có nhiều hội tiếp xúc với tồn nhân viên công ty việc cử đào tạo nơi khác Công tác đào tạo nguồn nhân lực cần phải thực theo quy định bước quy trình đòi hỏi có tham gia phối hợp phận liên quan thực theo kế hoạch lập từ trước Kế hoạch đào tạo kế hoạch kinh doanh công ty có liên quan chặt chẽ với ngắn hạn dài hạn Chính cơng ty cần bố trí thời gian để thuận lợi cho người hướng dẫn công tác đào tạo công việc họ để không anh hưởng đến công việc người đào tạo mà có chất lượng đào tạo học viên  Tác dụng giải pháp: – Việc tự đào tạo giúp công ty tiết kiệm chi phí cho q trình đào tạo Tạo điều kiện cho vốn kinh doanh – Với việc đào tạo công ty, học viên có nhiều hội tiếp xúc trực tiếp với quy trình kinh doanh quy trình làm việc cơng ty Tạo điều kiện cho việc hòa nhập với mơi trường cơng ty nhận vào làm sau đào tạo Giải pháp 2: Hồn thiện quy chế cơng tác đào tạo  Nội dung giải pháp: Khi tiến hành chương trình đào tạo, phận chuyên trách phải thực bước sau: Bước 1: Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp Công tác đào tạo phát triển nhân lực trước hết phải xuất phát từ nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp Nhu cầu đào tạo phát triển xác định cách so sánh lực với lực có của người lao động Thực tế kinh phi đào tạo phát triển tương đối lớn cần đào tạo cách hợp lý, mức với nhu cầu đào tạo doanh nghiệp Nếu đào tạo khơng hợp lý dẫn đến kinh phí bỏ đào tạo lớn, không đem lại kết khả quan Bên cạnh đào tạo khơng đảm bảo chất lượng, không phù hợp với người lao động, không khuyến khích họ lao động,… Cơng ty tổ chức lớp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hố, chun mơn cho cán bộ, nhân viên, tạo thích ứng người trình độ văn hố, chun mơn cho cán bộ, nhân viên, tạo thích ứng người cơng việc trước mắt lâu dài Về nội dung đào tạo có lý sau đây: – Lý thứ nhất: để chuẩn bị bù đắp cho chỗ bị thiếu, bị bỏ trống, bù đắp bổ xung diễn thường xuyên nhằm làm cho kết hoạt động trôi chảy – Lý thứ hai: để chuẩn bị cho người lao động thực trách nhiệm nhiệm vụ có thay đổi mục tiêu, cấu, thay đổi pháp luật, sách – Lý thứ ba: Để hoàn thiện khả người lao động ( thực nhiệm vụ tương lai cách hiệu hơn) Bất kỳ kiểu cấu tổ chức phát triển nguồn nhân lực tiêu chuẩn phải thoả mãn góp phần cách hiệu trình kinh doanh công ty Việc phát triển nguồn nhân lực thực khơng phải họ có vai trò người giúp việc thuộc phận quản lý nhân lực Quản lý theo kiểu mệnh lệnh khác với quản lý theo kiểu phát triển nguồn nhân lực Còn chiến lược phát triển nguồn nhân lực vấn đề người, giáo dục lợi ích người Giáo dục đào tạo chun mơn cho cán cơng nhân viên đòi hỏi khoản tiền lớn Vấn đề phải giải đáp liệu chi phí bỏ có đưa lại hiệu cao tương xứng hay khơng? Việc đầu tư cho đào tạo có tính chất lâu dài, hiệu thể suốt q trình nhân cơng làm việc cơng ty Tuy nhiên theo số liệu điều tra công ty cho thấy thời hạn bù lại chi phí đào tạo tương đối ngắn, vòng đến năm Bước 2: Xác định mục tiêu đào tào Đây giai đoạn quan trọng tiến trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Xác định mục tiêu cụ thể giúp cho doanh nghiệp xác định rõ khoá đào tạo, kỹ cụ thể mà người cán phải học, số người đào tạo, họ phận khoá học diễn thời điểm Việc xác định mục tiêu giới hạn vào khả cần đạt chức vụ, chức danh mở rộng cho việc nâng cao kỹ tất chức vụ, chức danh Xác định mục tiêu bao gồm yêu cầu: Cần gì? Và muốn thực mục tiêu qua chương trình đào tạo phát triển? Nhằm đào tạo đội ngũ cán cơng nhân có lĩnh trị vững vàng, hiểu rõ tình hình thị trường, có đủ trình độ lực giải cơng việc giao có hiệu – Cán quản lý có trình độ chun mơn cao đơng, nhạy bén thị trường có khả tổ chức quản lý kinh doanh công ty – Cán kỹ thuật có trình độ, sáng tạo, để nâng cao hiệu sản xuất, có cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao suất lao động – Nhân viên có trình độ, lực, sử dụng công nghệ thiết bị Bước 3: Lựa chọn đối tượng đào tạo Trong cách thức lựa chọn đối tượng đào tạo phận phụ trách dựa vào kế hoạch kinh doanh công ty giai đoạn tới dựa vào hệ thống sản xuất kinh doanh phòng ban, kết hợp với kết phân tích cơng việc, với việc theo dõi nhu cầu đào tạo mục tiêu đào tạo từ phận phụ trách xây dựng danh sách đào tạo gửi lên cấp xem xét trình duyệt Ở bước cơng ty phân loại cho chương trình Đối với việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao lực cho người lao động để áp dụng khoa học công nghệ chuyển làm công việc cấp bậc cao xác định đối tượng đào tạo, nhà quản lý đưa tiêu chí sau: – Người lao động phải thực tốt công việc – Có khả phát triển tương lai – Có nguyện vọng đào tạo phát triển – Có khả học tập, bồi dưỡng sãn sàng cơng ty – Có phẩm chất đạo đức tốt – Khi đào tạo khơng ảnh hưởng ảnh hưởng tới cơng việc Bên cạnh cơng ty có chương trình đào tạo cho người lao động yếu nhằm giúp họ thực tốt công việc Mặc dù công tác đào tạo ưu tiên, cơng ty tiêu đào tạo cho năm thường hạn chế số lượng Vì vậy, phận làm việc công tác đào tạo nhận danh sách đối tượng đào tạo họ phải liệt kê ưu tiên để lựa chọn đối tượng ưu tiên gửi danh sách lên giám đốc phê duyệt Trong danh sách phải xây dựng cụ thể đối tượng đào tạo dự thảo phương pháp đào tạo, có chi tiết liên quan Giám đốc phê duyệt sơ sau phận phụ trách đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể Để tổ chức thực tốt công tác đào tạo phát triển nhân công ty Đảng uỷ công ty công ty trực tiếp đạo tham mưu cho phận tổ chức cán lao động Bên cạnh cơng ty xây dựng quy chế đào tạo như: Tiêu chuẩn để gửi học, chế độ quyền lợi người gửi học, trách nhiệm người học….để làm giải thủ tục chế độ cho người học Bước 4: Lựa chọn người dạy Cơng ty cần có kế hoạch cụ thể để cử người dạy cách hiệu chuyên môn lẫn cách giảng dạy Công ty cần đào tạo khóa cách giảng dạy tới trưởng phòng ban phận trực tiếp thực cơng việc giảng dạy Bên cạnh cơng ty cần bố trí thời gian cơng việc xếp thời gian hợp lí cho trưởng phòng ban để có thêm thời gian vào việc giảng dạy hướng dẫn nhân viên Bước 5: Dự toán kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chi phí cho đào tạo phát triển nguồn lực giám đốc công ty duyệt chấp nhận Kinh phí thường dự định trước cho năm, sở khảo sát mức giá chi cho công việc liên quan đến đào tạo mà công ty khác áp dụng rộng rãi Chi phí cơng ty bỏ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, phần lại cán cơng nhân viên đóng góp thêm Bước 6: Tổ chức thực đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việc xây dựng kế hoạch cho chương trình đào tạo gần hồn thành bước trên, phận chức có tay kế hoạch đào tạo đệ trình lên giám đốc ký duyệt Chương trình đào tạo có hiệu lực sau giám đốc chấp nhận dự án, sau phận nhân tiếp nhận mở lớp đào tạo, thông báo cho phận phòng ban kế hoạch đào tạo bố trí hợp lý cơng việc sau đào tạo Chương trình bắt đầu, học viên có nhiệm vụ phải tham gia chương trình cách đầy đủ, phận phụ trách cơng tác đào tạo đóng vai trò tra cho khố học theo dõi tình hình kỷ luật học viên, vừa xem xét khả cung cấp kiến thức giáo viên Ngoài phận phụ trách phải đứng xếp lịch trình học tập cho phù hợp thời gian người giảng dạy, vừa phù hợp với học viên Sau kết thúc khoá học phận phụ trách phải có trách nhiệm cho vấn đề liên quan đào tạo Bước 7: Đánh giá hiệu chương trình đào tạo Mục đích cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực phải giải pháp cho người lao động phù hợp với công việc tương lai nhằm đem lại hiệu kinh tế cho công ty cho người lao động cách tăng suất lao động Mỗi khố đào tạo cơng ty phải bỏ khoản chi phí khơng nhỏ, khoản chi phí bỏ trước sau cơng ty phải thu hồi Vì đánh giá hiệu chương trình đào tạo cần thiết Mục tiêu việc đánh giá hiệu chương trình đào tạo nhằm xem xét chương trình đào tạo có ưu điểm cần phát huy có nhược điểm cần khắc phục Đánh giá chương trình đào tạo xem xét công tác đào tạo đem lại hiệu cho cơng ty, để từ phát huy chương trình đào tạo ngày có chất lượng cao hơn, phát huy tối đa tình hiệu chương trình – Phương pháp kiểm tra cuối kỳ: Phương pháp người quẩn lý chức tiến hành xây dựng chương trình kiểm tra cách làm thu hoạch cuối khoá Bài thu gồm phần lý thuyết phần thực hành, phân lý thuyết phần tổng hợp lại kiến thức lý thuyết mà giảng viên trực tiếp giảng dạy lớp Phần thực hành phần tổng hợp kỹ kiến thức mà học viên học, phần thực hành thường kiểm tra nơi làm việc giám sát giáo viên với phận có chức Các khảo sát tính điểm, học viên phải đạt từ 50% tổng số điểm theo quy định đạt yêu cầu chấp nhận tham gia khoá học để từ có kết bổ sung vào hồ sơ CBCNV Bài kiểm tra lý thuyết thường có thang điểm 10 điểm tuỳ theo mức điểm để xếp loại học tập, tiêu chí để xem xét khen thưởng thi đua Bài thực hành thường có thang điểm 50 100 điểm thi thực hành thường có nhiều chi tiết Ngồi sau thu hoạch đó, cơng ty tiến hành đánh giá thực công việc để đưa kết thiết thực cho khoá đào tạo Những trường hợp học viên khơng đạt u cầu chất lượng cơng ty tổ chức cho họ đào tạo lại thấy cần thiết chuyển xuống làm cơng việc vị trí thấp vị trí họ – Phương pháp tổ chức vấn học viên xem họ có suy nghĩ chương trình đào tạo: Phương pháp người quản lý thường xây dụng hệ thống bảng hỏi với câu hỏi trực tiếp gián tiếp liên quan tới trình đào tạo Bảng hỏi xây dựng xác nhận trưởng phòng tổ chức, sau bảng hỏi phát tới học viên để học viên tích vào kết cho câu đáp nêu ý kiến đóng góp chương trình đào tạo mà họ tham gia câu hỏi mở Sau phát phiếu điều tra vòng tuần người đánh giá chương trình thu thập lại số liệu phát sở kết thu bảng hỏi kết hợp với phần mềm SPSS để xử lý số liệu đưa nhận xét Từ kết thu họ đưa giải pháp khắc phục cho chương trình đào tạo thời gian tới Đánh giá kết đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT BẢNG TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO Quyết định…………………………………… Khoá học…………………………………… Từ ngày…./…./20….đến ngày…./… 20… Kết thực công việc ST Ghi Họ tên học viên Đơn vị Trước đào tạo Sau đào tạo …………………… …… …………… …………… … … … ………………… ….… ….………… ….………… … … …………………… ……… ….………… ….………… … … …………………… … … ….………… …….……… …… T Ngoài phải kết hợp thêm phương pháp kiểm tra mang tính định lượng như, phương pháp đánh giá dựa vào chi phí: – Chi phí trung bình cho học viên (CPTB) Tổng ch phí đào tạo CPTB = Tổng số học viên Chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư cho học viên tham gia khố học cơng ty, qua so sánh với năm trước để tìm lãng phí hay tiêu dùng hợp lý chi phí đào tạo – Năng suất lao động (NSLĐ) : Doanh thu hàng năm NSLĐ = Tổng số lao động phận Là tiêu quan trọng để đánh giá hiệu chương trình đào tạo, NSLĐ thể kết thực công việc người lao động đơn vị thời gian NSLĐ cao chứng tỏ người lao động thực tốt công việc So sánh NSLĐ thời điểm trước sau đào tạo, NSLĐ tăng điều kiện khơng có thay đổi đáng kể công nghệ điều kiện khác chứng tỏ chương trình đào tạo đem lại hiệu – Thời gian thu hồi vốn (T): Doanh thu tăng thêm sau đào tạo T= Tổng chi phí đào tạo Là tiêu chí quan trọng để so sánh hiệu chương trình đào tạo cơng ty Thời gian thu hồi vốn ngắn hiệu đào tạo cao ngược lại Chương trình đào tạo phát triển chương trình có kế hoạch lâu dài, chương trình khó đánh giá đánh giá hiệu chương trình cần kết hợp phương pháp nói để đạt kết tốt  Tác dụng giải pháp: – Khi có quy chế cụ thể cho công tác đào tạo, công ty xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể Dự toán kinh phí đào tạo, quy mơ đào tạo, giúp cơng ty khơng bị lãng phí cơng tác đào tạo Đây tiền đề cho phát triển lâu dài công ty – Nếu làm tốt công tác tổ chức đào tạo phát triển công ty suất lao động cơng ty tăng lên cách đánh kể Sau đào tạo người lao động trang bị thêm kiến thức mới, hiểu biết nhiều kỹ mới, hiểu rõ công việc, hiểu biết quy định, nghĩa vụ, quyền, lợi người lao động….Tất điều mang lại lợi ích cho cơng ty lẫn người lao động trước mắt lâu dài 3.4.3 Kiến nghị thực giải pháp 3.4.3.1 Kiến nghị công ty 1, Về tuyển dụng – Công ty nên đầu tư thêm khoản kinh phí cho cơng tác tuyển dụng, đồng thời phải có quy định chặt chẽ việc sử dụng quản lý nguồn kinh phí cho việc thực cơng tác tuyển dụng Đây việc làm cần thiết có quản lý tránh tình trạng tuyển dụng qua loa, lấy số lượng mà kiểm tra chất lượng nguồn nhân lực đầu vào – Thực tốt hoạt động quản trị nhân lực làm sở cho công tác tuyển dụng Những hoạt động quản trị nhân lực nói đến kế hoạch hố nguồn nhân lực, phân tích cơng việc, đánh giá thực công việc đào tao phát triển nguồn nhân lực – Ban tổng giám đốc cần quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để phòng hành – nhân làm tốt cơng tác tuyển dụng – Tiến hành đánh giá công tác tuyển dụng – Khẳng định thương hiệu xây dựng văn hóa cơng ty: Xây dựng văn hóa cơng ty lành mạnh, tích cực, kèm theo triết lý kinh doanh phù hợp với cơng ty Để từ đó, thu hút lao động có quan điểm chung, phù hợp với mục tiêu, triết lý công ty nộp đơn vào vị trí tuyển dụng 2, Về đào tạo Để hoàn thiện máy tổ chức nâng cao hiệu kinh doanh công ty nhằm làm tăng thị phần doanh thu đòi hỏi cơng ty phải trọng tới công tác đào tạo phát triển nhân sự, có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy vừa đảm bảo cho phát triển cân đối đồng vững khách sạn nói riêng kinh tế nói chung Tạo hướng đắn cho công ty, xác định mục tiêu cho công ty nói riêng cho cán cơng nhân viên nói riêng Sản phẩm đào tạo tính hiệu có tác dụng lâu dài Do vậy, để hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh văn hoá tư tưởng trước hết công ty phải xây dựng chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chắn tương lai khơng xa cơng ty phát triển mạnh chiếm lĩnh thị trương nước ngồi nước Tuy nhiên nhiều thách thức, muốn thành cơng cơng ty cần có kế hoạch, chiến lược phát triển đào tạo nguồn nhân lực cán viên khách sạn, cần có tâm cao, nắm bắt hội thị trường chế sách nhà nước đặt KẾT LUẬN CHƯƠNG Bước vào thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, nước ta có cải cách nhằm phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật Đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế trở nên quan trọng doanh nghiệp, nhằm bước phát triển nâng cao nghiệp vụ chuyên môn người lao động cách có hệ thống thơng qua q trình làm việc, sở đánh giá khả họ cách toàn diện giai đoạn Xuất phát từ lợi ích u cầu đó, đòi hỏi người lao động phải có trình độ đáp ứng u cầu cơng việc để có đội ngũ nhân viên giỏi, có trình độ lực phục vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc tìm hiểu công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho thấy công ty trọng, đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lấy người cốt lõi phát triển Tuy nhiên công tuyển dụng, tác đào tạo phát triển nhân lực cơng ty số bất cập Vì chương luận văn đưa số giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nhân lực cơng ty nhằm góp phần trang bị thêm cho người lao động kiến thức mới, hiểu biết nhiều kỹ mới, hiểu rõ công việc,….giúp suất lao động công ty tăng lên tương lai Với nhận định trên, tác giả kiến nghị ban giám đốc cần có biệm pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực có hơn; trọng đến sách đào tạo nguồn nhân lực trẻ, sách có lợi cho người lao động nhằm tạo sợi dây gắn kết với người lao động để người lao động gắn bó với cơng ty lâu dài

– Xem thêm –

Xem thêm: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG NGHỆ DKT, TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG NGHỆ DKT

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *