Thị trường tài chính là gì? Cơ cấu và Vai trò của TTTC – https://wikifin.net

1. Khái niệm thị trường tài chính

Trong nền kinh tế thị trường, quy trình điều hòa những nguồn vốn thảnh thơi từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn được diễn ra hầu hết tại những thị trường tài chính .
Trên thị trường tài chính, những nguồn cung và cầu về vốn sẽ gặp nhau một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trải qua những tổ chức triển khai tài chính trung gian như : ngân hàng nhà nước thương mại, công ty tài chính, quỹ tín dụng, công ty bảo hiểm. là những thành viên tham gia vào thị trường tài chính .

Nếu hiểu một cách giản đơn, thị trường tài chính là nơi diễn ra những hoạt động giải trí mua, bán những loại sách vở có giá hay những phiếu nợ thời gian ngắn, trung hạn và dài hạn .
Thị trường tài chính là chiếc cầu nối giữa cung và cầu vốn trong nền kinh tế tài chính, nơi gặp gỡ của những nguồn vốn thảnh thơi trong xã hội, qua đó hình thành nên giá mua và bán những loại CP, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, giấy nợ thời gian ngắn, dài hạn, hình thành nên giá thành của những loại vốn góp vốn đầu tư .
Công cụ tham gia trên thị trường tài chính ; là những loại công trái Nhà nước, những loại sàn chứng khoán do những doanh nghiệp phát hành, những loại trái phiếu của những tổ chức triển khai tài chính phát hành, những loại sách vở có giá khác như kỳ phiếu, chứng từ tiền gửi …
Chủ thể tham gia trên thị trường tài chính : là những pháp nhân hay thể nhân đại diện thay mặt cho những nguồn cung và cầu về vốn thư thả tham gia trên thị trường tài chính, đa phần là những ngân hàng nhà nước thương mại, công ty tài chính, công ty góp vốn đầu tư, công ty bảo hiểm, những quỹ tín dụng

Xem thêm  Cách nào để giảm nguy cơ rủi ro tỷ giá đối với các doanh nghiệp?

2. Cơ cấu thị trường tài chính

Tùy theo phương pháp vận dụng của mỗi nước trong việc tổ chức triển khai một quy mô thị trường tài chính sao cho tương thích với toàn cảnh của nền kinh tế tài chính, thị trường tài chính gồm hai bộ phận, đó là : thị trường tiền tệ và thị trường vốn .
Thị trường vốn chia ra hai bộ phận : thứ nhất là thị trường vốn tín dụng thanh toán trung và dài hạn diễn ra tại những ngân hàng nhà nước thương mại ; thứ hai là thị trường chứng khoản, là nơi mua và bán những sàn chứng khoán dài hạn tại những sở giao dịch sàn chứng khoán .

Cơ cấu thị trường tài chính

Cơ cấu này được địa thế căn cứ vào hai loại yếu tố sau đây :
– Căn cứ vào thời hạn sử dụng vốn vay của người đi vay và thời hạn cho vay của người tích góp. Theo tiêu chuẩn này, người ta phân biệt hai loại vốn : vốn thời gian ngắn và vốn dài hạn. Các nguồn vốn thời gian ngắn hoạt động không tập trung chuyên sâu, đa phần là những phương tiện đi lại giao dịch thanh toán và được quy thành đối tượng người tiêu dùng của thị trường tiền tệ. Các nguồn vốn dài hạn hoạt động tập trung chuyên sâu thành những kênh lớn và có khối lượng lớn để phân phối nhu yếu góp vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh thương mại và được tụ lại trên những điểm thanh toán giao dịch vốn lớn, những nguồn vốn được coi là đối tượng người dùng của kinh doanh thị trường chứng khoán .
– Căn cứ vào hình thức hoạt động của những nguồn tài chính. Dựa vào những hình thức hoạt động này người ta phân ra làm hai loại : hoạt động gián tiếp và hoạt động trực tiếp. Tương ứng với hai hình thức hoạt động nói trên của những nguồn vốn là hai dạng thị trường : thị trường tiền tệ chuyên môn hóa của những công cụ tài chính gián tiếp và thị trường vốn chuyên môn hóa của những công cụ tài chính trực tiếp .
Như vậy, theo quy mô này thị trường tiền tệ hoạt động giải trí hầu hết là cho vay thời gian ngắn ; kinh doanh thị trường chứng khoán đa phần là góp vốn đầu tư dài hạn .

Xem thêm  TOP 7+ Cách Tra Cứu Số Tài Khoản Ngân Hàng TPBank Chính Xác Nhất

Ở Việt Nam, để phù hợp với chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước, thị trường tài chính được cơ cấu theo cấp mô hình: thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán.

Việc phân định này thực ra là để tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho quy trình điều tra và nghiên cứu từng loại thị trường, còn trong trong thực tiễn thì nhiều khi không hề phân loại rạch ròi giữa hai thị trường mà chúng có mối liên hệ với nhau .

3. Vai trò của thị trường tài chính

Hoạt động của thị trường tài chính mang lại quyền lợi cho cả hai chủ thể tham gia – người mua và người bán. Thị trường tài chính là nơi tạo ra môi trường tự nhiên thuận tiện để dung hòa những quyền lợi kinh tế tài chính khác nhau của những thành viên khác nhau trên thị trường. Vai trò của thị trường tài chính được bộc lộ :
– Điều hòa những nguồn vốn rảnh rỗi từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn trong nền kinh tế tài chính, góp thêm phần nâng cao hiệu suất và hiệu suất cao sử dụng vốn của xã hội .
– Thúc đẩy, phản ánh trình độ xã hội hóa sản xuất .
Tạo môi trường tự nhiên thuận tiện để dung hòa những quyền lợi kinh tế tài chính của những chủ thể kinh tế tài chính khác trên thị trường .
– Khuyến khích cạnh tranh đối đầu và tăng hiệu suất cao kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
– Quyết định cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, quyết định hành động cơ cấu tổ chức góp vốn đầu tư vốn, đẩy nhanh vận tốc vòng xoay của vốn, góp thêm phần làm tăng trưởng kinh tế tài chính .
– Tạo điều kiện kèm theo cho sự sinh ra những doanh nghiệp mới .

Xem thêm  3 YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TRONG HỢP TÁC KINH DOANH ONLINE

– Là sợi dây chuyển chuyển giao thực hiện về mặt kinh tế giữa người sở hữu và người sử dụng vốn.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *