Tài chính công là gì? Đặc điểm và chức năng – https://wikifin.net

1. Khái niệm về tài chính công

Trên cơ sở xác lập khu vực công, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận tài chính công theo 2 nghĩa .
Tài chính công được hiểu theo nghĩa rộng là tài chính của khu vực công. Cách tiếp cận này thường được những nhà quản trị công sử dụng để thiết kế xây dựng chủ trương công và nghiên cứu và phân tích quy mô nợ công, qua đó nhìn nhận rủi ro tiềm ẩn tiềm ẩn nợ công so với vương quốc .

Tài chính công được hiểu theo nghĩa hẹp là những khoản thu, chi của khu vực chính phủ nước nhà hay thu, chi của ngân sách Nhà nước. Khi bàn về tài chính công, GS.TS Hồ Xuân Phương, ĐHTCKT TP.HN – 2000, cho rằng : Tài chính công là toàn diện và tổng thể những hoạt động giải trí thu chi bằng tiền của Nhà nước thực thi trong quy trình tạo lập và sử dụng những quỹ tiền tệ của Nhà nước nhằm mục đích triển khai những công dụng kinh tế tài chính – xã hội của Nhà nước. Hay như PGS.TS Trần Đình Ty – Quản lý Tài chính công – NXB Lao động – 2003, cho rằng : Tài chính công là những hoạt động giải trí thu chi bằng tiền của Nhà nước trong quy trình hình thành và sử dụng những quỹ tiền tệ của Nhà nước, nhằm mục đích phục vụ việc triển khai những công dụng của Nhà nước so với xã hội và không nhằm mục đích mục tiêu doanh thu .
Trong khoanh vùng phạm vi chương này, tài chính công được hiểu theo nghĩa hẹp – nghành kinh tế tài chính học tương quan đến những hoạt động giải trí thu chi của cơ quan chính phủ. Như vậy hoàn toàn có thể hiểu tài chính công như sau : Tài chính công là toàn diện và tổng thể những hoạt động giải trí thu chi bằng tiền do nhà nước thực thi, nó phản ánh mạng lưới hệ thống những quan hệ kinh tế tài chính phát sinh trong quy trình tạo lập, phân phối và sử dụng những quỹ công, nhằm mục đích phục vụ việc triển khai những công dụng của Nhà nước và phân phối những nhu yếu, quyền lợi chung của toàn xã hội. Theo đinh nghĩa này, tài chính công hàm chứa những nội dung : Một là, trong khuôn khổ của một vương quốc, tài chính công thuộc sở hữu Nhà nước và Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao của một vương quốc có quyền áp đặt mọi khoản thu chi của vương quốc, nhà nước, bộ phận hành pháp, được Quốc hội trao quyền quản lý và điều hành chủ trương tài khóa : Thu, chi ngân sách ; Hai là, khâu tài chính này không vì mục tiêu doanh thu mà nhằm mục đích phân phối những nhu yếu, quyền lợi chung của toàn xã hội ; Ba là, tài chính công triển khai những tính năng của Nhà nước trải qua cung ứng sản phẩm & hàng hóa công gắn liền với nhu yếu thiết yếu của toàn xã hội .
Tóm lại, xác lập khoanh vùng phạm vi khu vực công và tài chính công là việc làm rất phức tạp, hiện còn nhiều tranh luận. Nguyên nhân là do nền kinh tế thị trường tân tiến đã làm đổi khác đáng kể vai trò của chính phủ nước nhà và giữa khu vực công và khu vực tư có sự xen kẽ trong việc phân phối sản phẩm & hàng hóa công .

Xem thêm  Hà Nội thông qua 22 dự án đầu tư công

2. Đặc điểm của Tài chính công

Tài chính công có những đặc thù sau :
* Tài chính công thuộc chiếm hữu nhà nước và gắn với quyền lực tối cao chính trị của nhà nước
Trong lịch sử vẻ vang sống sót và tăng trưởng của Nhà nước, bất kể nhà nước của một chính sách xã hội nào cũng phải dùng quyền lực tối cao chính trị để phát hành những sắc luật nhằm mục đích duy trì những quyền hạn chính trị của nhà nước và quản lý quốc gia. Nhà nước phát hành pháp lý về những khoản thu ( luật thuế Hóa Đơn đỏ VAT, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, … ) bằng quyền lực tối cao của mình. Nhà nước là chủ thể duy nhất trong nền kinh tế tài chính được phép phát hành pháp lý buộc những thành phần kinh tế tài chính khác góp phần một phần thu nhập mang tính bắt buộc nhằm mục đích tập trung chuyên sâu những nguồn tài chính. Nhà nước quyết định hành động cơ cấu tổ chức, nội dung, mức độ những khoản chi cho nền kinh tế tài chính ( chi tiếp tục, chi góp vốn đầu tư tăng trưởng )
* Hiệu quả của hoạt động giải trí thu chi tài chính công không lượng hóa được
Thu – chi tài chính công đa phần mang đặc thù không hoàn trả trực tiếp nên không hề nhìn nhận hiệu suất cao một cách đơn cử, đúng mực. Tuy nhiên, hiệu suất cao của tài chính công hoàn toàn có thể xác lập một cách tương đối trải qua những chỉ tiêu kinh tế tài chính – xã hội như vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính, tỷ suất thất nghiệp, tỷ suất hộ nghèo, tỷ suất thất học … Ví dụ : Thuế thu nhập cá thể do nhà nước thu mang đặc thù không hoàn trả trực tiếp, thay vào đó nhà nước sử dụng số tiền đó để chi cho những hoạt động giải trí tăng trưởng quốc gia. Không những thế, khi nhà nước thực thi thu thuế thu nhập cá thể và thực thi phân phối lại trải qua việc phân phối những sản phẩm & hàng hóa công sẽ triển khai công minh xã hội, giảm sự chênh lệch giàu nghèo của những những tầng lớp dân cư .
* Phạm vi hoạt động giải trí rộng
Tài chính công gắn liền với những việc triển khai những tính năng, trách nhiệm của nhà nước, được biểu lộ trên toàn bộ những nghành nghề dịch vụ từ kinh tế tài chính, văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, … Hoạt động thu chi tài chính công có tác động ảnh hưởng đến thu nhập của hầu hết những chủ thể trong nền kinh tế tài chính kể cả chủ thể góp vốn đầu tư hay tiêu dùng. Tuy nhiên, khoanh vùng phạm vi và mức độ tác động ảnh hưởng tuỳ thuộc vào chủ trương tài chính công, toàn cảnh kinh tế tài chính – xã hội vương quốc trong từng thời kì và tuỳ thuộc vào từng chủ thể .
* Tài chính công Giao hàng quyền lợi của hội đồng .
Tài chính công là công cụ tài chính được Nhà nước sử dụng để phân phối những nguồn lực tài chính phục vụ việc thực thi những tính năng, trách nhiệm kinh tế tài chính – chính trị – xã hội trong từng thời kỳ không nhằm mục đích mục tiêu doanh thu, vì quyền lợi của vương quốc và của hội đồng xã hội. Các khoản chi của tài chính công nhằm mục đích phân phối những sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ công cho mọi thành phần kinh tế tài chính, mọi những tầng lớp dân cư nhằm mục đích bảo vệ thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính, triển khai tiềm năng công minh xã hội .

Xem thêm  5 Cách để Trở thành Đối Tác Chiến Lược Tiếp Thị Link Tốt Nhất!

3. Chức năng của tài chính công

* Chức năng huy động và phân bổ nguồn lực

Tài chính công với hai hoạt động giải trí chính là thu và chi ngân sách nên gắn liền với hoạt động giải trí phân phối và phân chia nguồn lực tài chính của vương quốc. Trong điều kiện kèm theo nền kinh tế thị trường có sự kiểm soát và điều chỉnh của Nhà nước, Nhà nước chính là chủ thể triển khai phân phối và phân chia nguồn lực. Thực hiện tính năng này phải bảo vệ nhu yếu công minh : Công bằng theo chiều ngang và chiều dọc. Công bằng theo chiều ngang biểu lộ ở chỗ những chủ thể trong xã hội thực thi những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại như nhau, mua những sản phẩm & hàng hóa dịch vụ công giống nhau, có thu nhập như nhau thì thu nhập của những chủ thể đó góp phần cho nhà nước là như nhau. Công bằng theo chiều dọc bộc lộ ở chỗ những chủ thể trong xã hội triển khai những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại phong phú, khác nhau, sử dụng những sản phẩm & hàng hóa dịch vụ công khác nhau, có thu nhập khác nhau thì thu nhập của những chủ thể đó góp phần cho nhà nước là khác nhau. Chức năng này được thực thi qua 2 kênh : Thu và tiêu tốn công :

  • Kênh thu chủ yếu là hình thức thu thuế. Ngoài ra còn áp dụng các loại phí, lệ phí, thu khác và vay nợ của nhà nước. Thông qua kênh này, một bộ phận thu nhập trong và ngoài nước được điều tiết, huy động vào các quỹ tiền tệ của nhà nước.
  • Kênh chi tiêu công sử dụng các quỹ tài chính của nhà nước mà chủ yếu là quỹ ngân sách nhà nước cho các mục đích xác định trong các lĩnh vực: Văn hóa, xã hội, hành chính, quốc phòng,… Thông qua kênh này, nhà nước phân phối lại thu nhập công nhằm duy trì sự tồn tại của bộ máy nhà nước đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước, điều hòa thu nhập của các chủ thể.

Thực hiện tính năng này cần bảo vệ những nhu yếu :

  • Phân bổ nguồn lực tài chính công phải dựa trên nguồn lực tài chính hiện có, thuộc quyền chi phối của Nhà nước. Do nguồn thu nhập công của các quỹ tiền tệ của nhà nước luôn bị giới hạn trong một năm tài khóa và việc sử dụng phải đòi hỏi mang lại hiệu quả cao. Nhà nước cần cân nhắc, tính toán các mức, các tỷ lệ phân phối hợp lý giữa các vùng, ngành, giữa các hoạt động kinh tế xã hội đảm bảo chi dùng các nguồn lực tài chính công đúng mục đích xác định nhằm thúc đẩy tăng trường kinh tế bền vững và tăng cường phúc lợi cho nhân dân.
  • Phân bổ nguồn lực tài chính công phải đảm bảo các mối quan hệ cân đối trong nền kinh tế. Nghĩa là việc phân bổ phải khơi dậy các tiềm năng về vốn, nhân lực và sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực đó.
  • Phân bổ nguồn lực tài chính công phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của quốc gia trong từng thời kỳ.
Xem thêm  6+ Cách Tra Cứu Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng Đông Á Nhanh Nhất

* Chức năng điều chỉnh kinh tế vĩ mô

Kinh tế thị trường tự do cạnh tranh đối đầu không hề tự kiểm soát và điều chỉnh trong điều kiện kèm theo kinh tế tài chính vĩ mô không ổn định và cuộc khủng hoảng cục bộ tài chính 1929 – 1933 đã cho thấy rõ điều đó. Sau cuộc khủng hoảng cục bộ, sự can thiệp của Nhà nước vào đời sống kinh tế tài chính xã hội ( những năm 30 của thế kỷ 20 ) nhằm mục đích :

  • Tăng nhanh tốc độ tăng tưởng nền kinh tế.
  • Tăng việc làm, giảm thất nghiệp.
  • Ổn định giá cả.
  • Cân bằng xuất khẩu và nhập khẩu, ổn định tỷ giá hối đoái.

Thực tế cho thấy ở mỗi vương quốc đều hoàn toàn có thể tiềm ẩn những yếu tố dẫn tới bất ổn định những tiềm năng kinh tế tài chính vĩ mô nêu trên. Do vậy thiết yếu phải có sự can thiệp của nhà nước. Sự can thiệp của Nhà nước trải qua những công cụ kinh tế tài chính của chủ trương kinh tế tài chính vĩ mô trong đó có công cụ tài chính công. Vì vậy, tài chính công có tính năng kiểm soát và điều chỉnh kinh tế tài chính vĩ mô .

* Chức năng kiểm tra

Chức năng kiểm tra Open nhằm mục đích duy trì những quan hệ tập trung chuyên sâu và phân phối những nguồn lực tài chính có hiệu lực thực thi hiện hành và hiệu suất cao .
– Phạm vi kiểm tra : Các quỹ tiền tệ của Nhà nước và của những chủ thể khác .
– Chủ thể triển khai : Cơ quan lập pháp, hành pháp, cơ quan tài chính, truy thuế kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ nước nhà .
– Nội dung kiểm tra :
+ Việc tổ chức triển khai thực thi những hoạt động giải trí của tài chính công : ngân sách nhà nước, tín dụng thanh toán nhà nước, bảo hiểm xã hội, tương hỗ góp vốn đầu tư từ những quỹ tiền tệ của Nhà nước .
+ Việc chấp hành pháp luật trong nghành tài chính công .
+ tin tức tài chính, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận những tài liệu về tài chính công .

(Nguồn tài liệu: Th.s Bùi Thị Phương Linh, Giáo trình Tài chính Tiền tệ, 2020)

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *