Phân Tích SWOT Trong Kinh Doanh: 4 Bước Đơn Giản Nhưng Vô Cùng Hiệu Quả

Khi bước vào lĩnh vực kinh doanh, việc phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) là một quá trình quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh và xác định chiến lược phù hợp. SWOT là một công cụ nghiên cứu và phân tích yếu tố trong việc thiết lập kế hoạch kinh doanh. Nó giúp tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ mà doanh nghiệp của bạn đang đối mặt.

SWOT Là Gì?

SWOT là viết tắt của các từ “Strengths” (điểm mạnh), “Weaknesses” (điểm yếu), “Opportunities” (cơ hội) và “Threats” (nguy cơ). SWOT là một công cụ phân tích mà các doanh nghiệp sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố nội và ngoại vi đến hiệu suất kinh doanh.

Mô hình SWOT sắp xếp các yếu tố trong một bảng 2×2, phân loại chúng theo tính tích cực hay tiêu cực, và nổi bật những mối quan hệ giữa chúng.

4 Bước Phân Tích SWOT Trong Kinh Doanh

Bước 1: Xác Định Điểm Mạnh

Điểm mạnh là những yếu tố nội tại của doanh nghiệp hay yếu tố xã hội mà bạn có thể tận dụng. Để xác định điểm mạnh của doanh nghiệp, bạn có thể đặt ra những câu hỏi sau:

 • Bạn làm tốt điều gì?
 • Điều gì làm bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh?
 • Tại sao khách hàng chọn bạn?
Xem thêm  Bảng cân đối kế toán là gì? Các bước thực hiện bảng cân đối kế toán

Bước 2: Xác Định Điểm Yếu

Điểm yếu cũng là những yếu tố nội tại, nhưng chúng gây hại hoặc giới hạn đến hoạt động kinh doanh của bạn. Để xác định điểm yếu của doanh nghiệp, bạn có thể đặt ra những câu hỏi sau:

 • Doanh nghiệp của bạn gặp khó khăn ở mảng nào?
 • Tại sao khách hàng không chọn bạn mà chọn đối thủ?
 • Có gì ngăn cản việc hoạt động tối ưu của doanh nghiệp?

Bước 3: Tìm Cơ Hội

Cơ hội là những yếu tố bên ngoài, tích cực mà bạn có thể tận dụng để phát triển doanh nghiệp. Để xác định cơ hội, bạn có thể đặt ra những câu hỏi sau:

 • Thị trường đang có những thay đổi gì?
 • Có những xu hướng mới nào mà doanh nghiệp có thể khai thác thành công?
 • Có sự ủng hộ từ chính trị hay các quy định mới?

Bước 4: Đối Phó Với Nguy Cơ

Nguy cơ là những yếu tố bên ngoài, tiêu cực mà bạn không thể kiểm soát hoặc tránh. Để đối phó với nguy cơ, bạn có thể đặt ra những câu hỏi sau:

 • Nguy cơ nào có thể ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp của bạn?
 • Làm thế nào để giảm thiểu tác động của nguy cơ đó?

Ứng Dụng Kế Hoạch SWOT Cho Doanh Nghiệp

Sau khi hoàn thành phân tích SWOT và TOWS, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp của mình và chiến lược phù hợp. Hãy sắp xếp các yếu tố SWOT của doanh nghiệp vào bảng TOWS và tạo ra kế hoạch kinh doanh khả thi.

Xem thêm  Cách nhận hack coin Levvvel Coin Master Free Spin 2021

Chúc bạn thành công trong việc áp dụng SWOT vào kế hoạch kinh doanh của mình và đạt được sự tăng trưởng và thành công lớn!