Quyết định số 65/QĐ-BXD 2021 ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020

suất vốn đầu tư công trình xây dựng 2021

(TDVC Suất vốn đầu tư xây dựng 2021) – Quyết định số 65/QĐ-BXD ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 do Bộ Xây Dựng cấp ngày 20 tháng 01 năm 2021. Suất vốn đầu tư ban hành tại quyết định này là một trong những cơ sở phục vụ cho việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Trong một số trường hợp theo quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền được tạm sử dụng giá trị suất vốn đầu tư để xác định giá trị quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Khi quyết toán nghĩa vụ tài chính thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Suất vốn góp vốn đầu tư được phát hành trung bình cho cả nước, khi vận dụng suất vốn góp vốn đầu tư cho khu công trình đơn cử thì sử dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh cho vùng phát hành tại Quyết định .

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015 / NĐ-CP ngày 25/3/2015 của nhà nước về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ;Xét ý kiến đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế kiến thiết xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế kiến thiết xây dựng ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình XD chuyên ngành;
– Website của Bộ Xây dựng;
– Các Cục, Vụ thuộc BXD;
– Lưu: VT, Cục KTXD, Viện KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

PHẦN 1:

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2021

1. Thuyết minh chung

1.1. Suất vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình ( gọi tắt là suất vốn góp vốn đầu tư ) là mức ngân sách thiết yếu để góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình mới tính theo một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh, hiệu suất hoặc năng lượng ship hàng theo phong cách thiết kế của khu công trình .Công suất hoặc năng lượng ship hàng theo phong cách thiết kế của khu công trình là năng lực sản xuất hoặc khai thác sử dụng khu công trình theo phong cách thiết kế được xác lập bằng đơn vị chức năng đo thích hợp .Suất vốn góp vốn đầu tư được phát hành trung bình cho cả nước. Khi vận dụng suất vốn góp vốn đầu tư cho khu công trình đơn cử thì sử dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh cho vùng phát hành tại phần 4 Quyết định này. Các vùng được phát hành thông số kiểm soát và điều chỉnh gồm có :Vùng Trung du và miền núi phía Bắc ( Vùng 1 ) gồm có những tỉnh : Tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thành Phố Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang ,Vùng đồng bằng sông Hồng ( Vùng 2 ) gồm có những tỉnh, thành phố : Quảng Ninh, Thành Phố Bắc Ninh, Hà Nam, Thành Phố Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng Đất Cảng, Tỉnh Nam Định, Tỉnh Ninh Bình, Tỉnh Thái Bình, Vĩnh Phúc .Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung ( Vùng 3 ) gồm có những tỉnh, thành phố : Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Thành Phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận .Vùng Tây Nguyên ( Vùng 4 ) gồm có những tỉnh : Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng .Vùng Đông Nam Bộ ( Vùng 5 ) gồm có những tỉnh : Bình Phước, Tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu .Vùng đồng bằng sông Cửu Long ( Vùng 6 ) gồm có những tỉnh, thành phố : Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ .Vùng 7 : Thành phố TP.HNVùng 8 : Thành phố Hồ Chí Minh1.2. Mục đích sử dụng– Suất vốn góp vốn đầu tư phát hành tại Quyết định này là một trong những cơ sở Giao hàng cho việc xác lập sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, tổng mức góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản, xác lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ở tiến trình chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản .– Trong một số ít trường hợp theo lao lý của cơ quan quản trị có thẩm quyền được tạm sử dụng giá trị suất vốn góp vốn đầu tư để xác lập giá trị quyền sử dụng đất, triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về đất đai. Khi quyết toán nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính triển khai theo pháp luật của Bộ Tài chính .1.3. Việc phát hành suất vốn góp vốn đầu tư được triển khai trên cơ sở– Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 ngày 18/6/2014 ;– Nghị định số 46/2015 / NĐ-CP ngày 12/5/2015 của nhà nước về quản trị chất lượng và bảo dưỡng khu công trình thiết kế xây dựng ;– Thông tư số 03/2016 / TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về phân cấp khu công trình kiến thiết xây dựng và hướng dẫn vận dụng trong quản trị hoạt động giải trí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ;– Thông tư số 07/2019 / TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ trợ, sửa chữa thay thế 1 số ít lao lý tại Thông tư số 03/2016 / TT-BXD ngày 10/03/2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ;– Quy chuẩn kiến thiết xây dựng và tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng Nước Ta, tiêu chuẩn ngành trong phong cách thiết kế ;– Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP ngày 14/8/2019 của nhà nước về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng .1.4. Suất vốn góp vốn đầu tư được xác lập cho khu công trình thiết kế xây dựng mới, có đặc thù thông dụng, với mức độ kỹ thuật công nghệ tiên tiến kiến thiết trung bình tiên tiến và phát triển .Suất vốn góp vốn đầu tư phát hành kèm theo Quyết định này được giám sát tại mặt phẳng Quý III năm 2020. Đối với những khu công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần ngân sách ngoại tệ được tính đổi về đồng Nước Ta theo tỷ giá trung bình quý III / 2020 là 1 USD = 23.252 VNĐ theo công bố tỷ giá ngoại tệ của Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Nước Ta .

Xem thêm  Cách đăng ký, đăng nhập Internet Banking VPBank Online mới nhất 2021

2. Nội dung của suất vốn đầu tư

Suất vốn góp vốn đầu tư gồm có những ngân sách : kiến thiết xây dựng, thiết bị, quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng và những khoản ngân sách khác. Suất vốn góp vốn đầu tư đo lường và thống kê đã gồm có thuế giá trị ngày càng tăng cho những ngân sách nêu trên .Nội dung ngân sách trong suất vốn góp vốn đầu tư chưa gồm có ngân sách triển khai 1 số ít loại việc làm theo nhu yếu riêng của dự án Bất Động Sản / khu công trình thiết kế xây dựng đơn cử như :– Ngân sách chi tiêu bồi thường, tương hỗ và tái định cư gồm : ngân sách bồi thường về đất, nhà, khu công trình trên đất, những gia tài gắn liền với đất, trên mặt nước và ngân sách bồi thường khác theo pháp luật ; những khoản tương hỗ khi nhà nước tịch thu đất ; ngân sách tái định cư ; ngân sách tổ chức triển khai bồi thường, tương hỗ và tái định cư ; ngân sách sử dụng đất, thuê đất trong thời hạn thiết kế xây dựng ( nếu có ) ; ngân sách sơ tán, hoàn trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ( nếu có ) và những ngân sách có tương quan khác ;– Lãi vay trong thời hạn triển khai góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng ( so với những dự án Bất Động Sản có sử dụng vốn vay ) ;– Vốn lưu động khởi đầu ( so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhằm mục đích mục tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại ) ;– Ngân sách chi tiêu dự trữ trong tổng mức góp vốn đầu tư ( dự trữ cho khối lượng việc làm phát sinh và dự trữ cho yếu tố trượt giá trong thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản ) ;– Một số ngân sách khác gồm : nhìn nhận ảnh hưởng tác động môi trường tự nhiên và giải quyết và xử lý những ảnh hưởng tác động của dự án Bất Động Sản đến môi trường tự nhiên ; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng khu công trình ; ngân sách kiểm định chất lượng khu công trình ; gia cố đặc biệt quan trọng về nền móng khu công trình ; ngân sách thuê tư vấn quốc tế .

3. Hướng dẫn sử dụng

3.1 Khi sử dụng suất vốn góp vốn đầu tư được phát hành theo mục 1.2 cần địa thế căn cứ vào loại cấp khu công trình, thời gian lập tổng mức góp vốn đầu tư, khu vực góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình, những hướng dẫn đơn cử và những ngân sách khác tương thích nhu yếu đơn cử của dự án Bất Động Sản để bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh, quy đổi lại sử dụng cho tương thích, đơn cử :3.1.1 Bổ sung những ngân sách thiết yếu theo nhu yếu riêng của dự án Bất Động Sản / khu công trình. Việc xác lập những ngân sách bổ trợ này được triển khai theo những lao lý, hướng dẫn hiện hành tương thích với thời gian xác lập tổng mức góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình .3.1.2 Điều chỉnh, quy đổi suất vốn góp vốn đầu tư trong một số ít trường hợp như :– Quy mô năng lượng sản xuất hoặc Giao hàng của khu công trình khác với quy mô năng lượng sản xuất hoặc ship hàng của khu công trình đại diện thay mặt nêu trong hạng mục được phát hành .

Xem thêm  20 kiểu khuyến mãi siêu hấp dẫn giúp các shop bán hàng thu lại lợi nhuận "khủng"

– Có sự khác nhau về đơn vị đo năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình với đơn vị đo sử dụng trong danh mục được ban hành.

– Sử dụng chỉ tiêu suất vốn góp vốn đầu tư để xác lập tổng mức góp vốn đầu tư cho những khu công trình lan rộng ra, tăng cấp tái tạo hoặc khu công trình có nhu yếu đặc biệt quan trọng về công nghệ tiên tiến .– Có những yếu tố đặc biệt quan trọng về khu vực thiết kế xây dựng, địa chất nền móng khu công trình .– Dự án góp vốn đầu tư khu công trình thiết kế xây dựng sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) có những nội dung ngân sách được pháp luật khác với những nội dung ngân sách nêu trong phát hành .– Mặt bằng giá kiến thiết xây dựng ở thời gian xác lập ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng có sự độc lạ đáng kể so với thời gian phát hành suất vốn góp vốn đầu tư .3.1.3 Điều chỉnh, quy đổi suất vốn góp vốn đầu tư đã phát hành về thời gian, khu vực đo lường và thống kê– Điều chỉnh, quy đổi suất vốn góp vốn đầu tư đã được phát hành về thời gian thống kê giám sát hoàn toàn có thể sử dụng chỉ số giá thiết kế xây dựng được công bố theo lao lý .– Điều chỉnh, quy đổi suất vốn góp vốn đầu tư về khu vực thống kê giám sát được xác lập bằng kinh nghiệm tay nghề / chiêu thức chuyên viên trên cơ sở nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận so sánh những yếu tố về địa chất, địa hình, thủy văn, mặt phẳng giá vùng / khu vực .3.1.4 Việc kiểm soát và điều chỉnh, quy đổi suất vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình được phát hành khi vận dụng cho khu công trình đơn cử được thực thi theo công thức sau :

Quy đổi suất vốn đầu tư

Trong đó :S : suất vốn góp vốn đầu tư sau kiểm soát và điều chỉnhS0 : suất vốn góp vốn đầu tư do Bộ Xây dựng đã phát hànhKtg : thông số quy đổi suất vốn góp vốn đầu tư đã được phát hành về thời gian đo lường và thống kê. Hệ số Ktg được xác lập bằng chỉ số giá thiết kế xây dựng. Năm gốc chỉ số giá phải thống nhất để sử dụng thông số này .Kkv : thông số quy đổi suất vốn góp vốn đầu tư đã được phát hành về khu vực đo lường và thống kê. Hệ số Kkv cho những vùng được phát hành ở Phần 4 của Quyết định này .Kdv : thông số quy đổi suất vốn góp vốn đầu tư đã được phát hành khi quy mô năng lượng sản xuất hoặc Giao hàng của khu công trình khác với quy mô năng lượng sản xuất hoặc Giao hàng của khu công trình đại diện thay mặt nêu trong hạng mục được phát hành hoặc khi có sự khác nhau về đơn vị chức năng đo năng lượng sản xuất hoặc ship hàng của khu công trình với đơn vị chức năng đo sử dụng trong hạng mục được phát hành .STi : Các ngân sách bổ trợ hoặc giảm trừ theo nhu yếu riêng của dự án Bất Động Sản / khu công trình trong trường hợp chưa được tính đến trong suất vốn góp vốn đầu tư do Bộ Xây dựng phát hành hoặc trường hợp Dự án góp vốn đầu tư khu công trình thiết kế xây dựng sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) có những nội dung ngân sách được pháp luật khác với những nội dung ngân sách nêu trong phát hành. STi được tính trên 1 đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh hoặc hiệu suất năng lượng ship hàng tương thích với đơn vị chức năng tính của suất vốn góp vốn đầu tư S0 ;n : Số lượng những khoản mục ngân sách bổ trợ ;i : Thứ tự những khoản mục ngân sách bổ trợ ;3.2 Xác định chỉ tiêu suất vốn góp vốn đầu tưTrong quy trình lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình, so với loại khu công trình chưa có suất vốn góp vốn đầu tư được phát hành trong tập Suất vốn góp vốn đầu tư, những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể địa thế căn cứ chiêu thức xác lập suất vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình tại hướng dẫn của Bộ Xây dựng để đo lường và thống kê, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ, quy đổi cho tương thích với dự án Bất Động Sản .

II  Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

1. Thuyết minh chung

1.1  Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình (viết tắt là giá bộ phận kết cấu) bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng.

1.2 Giá bộ phận cấu trúc phát hành tại Quyết định này là một trong những cơ sở để xác lập ngân sách thiết kế xây dựng trong sơ bộ tổng mức góp vốn đầu tư, tổng mức góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản, dự trù thiết kế xây dựng khu công trình, quản trị và trấn áp ngân sách thiết kế xây dựng khu công trình .1.3 Giá bộ phận cấu trúc được thống kê giám sát theo mục 1.3, 1.4 phần I

Xem thêm  15+ cách kiếm tiền online tại nhà không cần vốn hoặc ít vốn

1.4  Giá bộ phận kết cấu được ban hành cho cả nước, khi áp dụng cho từng vùng thì sử dụng hệ số điều chỉnh vùng được công bố ở Phần 4 Quyết định này. (Chi tiết các tỉnh, thành phố tại các vùng theo mục 1.1 phần 1)

2. Nội dung của giá bộ phận kết cấu bao gồm

Giá bộ phận cấu trúc gồm có ngân sách vật tư chính, vật tư phụ, nhân công, máy kiến thiết, ngân sách chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị ngày càng tăng .

3. Hướng dẫn sử dụng

3.1 Khi sử dụng giá bộ phận cấu trúc để xác lập tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, dự trù thiết kế xây dựng khu công trình thì cần bổ trợ những khoản mục ngân sách thuộc tổng mức góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng, dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình chưa được giám sát trong giá bộ phận cấu trúc .3.2 Việc kiểm soát và điều chỉnh, quy đổi giá bộ phận cấu trúc– Điều chỉnh, quy đổi giá bộ phận cấu trúc về thời gian đo lường và thống kê khác với thời gian đo lường và thống kê giá bộ phận cấu trúc được phát hành hoàn toàn có thể sử dụng chỉ số giá phần kiến thiết xây dựng được công bố theo pháp luật .– Điều chỉnh, quy đổi giá bộ phận cấu trúc về khu vực đo lường và thống kê được xác lập bằng kinh nghiệm tay nghề / chiêu thức chuyên viên trên cơ sở nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận so sánh những yếu tố về địa chất, địa hình, thủy văn, mặt phẳng giá vùng / khu vực. Hệ số kiểm soát và điều chỉnh vùng của giá bộ phận cấu trúc sử dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh cho suất ngân sách thiết kế xây dựng được phát hành tại Phần 4 Quyết định này .3.3 Xác định giá bộ phận cấu trúcTrong quy trình lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình, trường hợp giá bộ phận cấu trúc được phát hành không có hoặc phát hành nhưng không tương thích, những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tìm hiểu thêm tại hướng dẫn của Bộ Xây dựng để thống kê giám sát .

III  Kết cấu và nội dung

Tập suất vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình năm 2020 được kết cấu thành 4 phần và mã hóa những chỉ tiêu bằng số hiệu thống nhất như sau :

Phần 1: Thuyết minh chung và hướng dẫn sử dụng

Ở phần này ra mắt những khái niệm, cơ sở thống kê giám sát, khoanh vùng phạm vi sử dụng ; những khoản mục ngân sách theo lao lý được tính trong suất vốn góp vốn đầu tư, chi tiết cụ thể những nội dung đã tính và chưa được tính đến trong suất vốn góp vốn đầu tư, hướng dẫn sử dụng tập suất vốn góp vốn đầu tư .

Phần 2: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Gồm mạng lưới hệ thống những chỉ tiêu suất vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình, thuyết minh về quy chuẩn, tiêu chuẩn vận dụng và những nội dung ngân sách của những chỉ tiêu suất vốn góp vốn đầu tư .

Phần 3: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Gồm mạng lưới hệ thống chỉ tiêu về giá bộ phận cấu trúc so với 1 số ít loại khu công trình, tiêu chuẩn vận dụng và những hướng dẫn kỹ thuật thiết yếu .Số hiệu suất góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng và giá bộ phận cấu trúc được mã hóa gồm 8 số ( 00000.000 ), trong đó : số hiệu thứ nhất biểu lộ loại chỉ tiêu ( 1 : suất vốn góp vốn đầu tư ; 2 : giá bộ phận cấu trúc ) ; số hiệu thứ hai bộc lộ loại khu công trình ( 1 : khu công trình gia dụng ; 2 : khu công trình công nghiệp ; 3 : khu công trình hạ tầng kỹ thuật ; 4 : khu công trình giao thông vận tải ; 5 : khu công trình nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn ) ; 3 số hiệu tiếp theo bộc lộ nhóm khu công trình trong 5 loại khu công trình ; 2 số hiệu tiếp theo bộc lộ chỉ tiêu đơn cử so với khu công trình phát hành ; số hiệu ở đầu cuối bộc lộ chỉ tiêu ( 0 : suất vốn góp vốn đầu tư ; 1 : suất ngân sách thiết kế xây dựng ; 2 : suất ngân sách thiết bị ) .

Phần 4: Hệ số điều chỉnh vùng khi áp dụng Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

dowloadTẢI QUYẾT ĐỊNH 65/QĐ-BXD 2021 ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020: TẠI ĐÂY

QÚY VỊ CÓ NHU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ VUI LÒNG LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ

Bạn đang đọc bài viết: “Quyết định số 65/QĐ-BXD 2021 ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020” tại chuyên mục tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website : www.thamdinhgiathanhdo.com

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *