So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Chia sẻ trên:   


131329

Cổ phiếu và trái phiếu là những hình thức đầu tư rất phổ cập trên đầu tư và chứng khoán lúc bấy giờ. Tuy nhiên, việc lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu trước nay là điều mà nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường còn do dự. Để lựa chọn mẫu sản phẩm đầu tư tương thích, trước hết nhà đầu tư cần phân biệt được những đặc thù cơ bản giữa cổ phiếu và trái phiếu .

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là loại sàn chứng khoán xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với một phần vốn nợ của tổ chức triển khai phát hành. Người chiếm hữu trái phiếu được trả một tỷ suất lãi suất vay nhất định không phụ thuộc vào vào hiệu quả kinh doanh thương mại của công ty .

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là loại sàn chứng khoán xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với một phần vốn CP của tổ chức triển khai phát hành. trái lại với trái phiếu, người chiếm hữu cổ phiếu hoàn toàn có thể được hưởng cổ tức được chia không cố định và thắt chặt nhờ vào vào tác dụng kinh doanh thương mại của công ty .

Xem thêm  Điều kiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán hàng online trên mạng

so sánh cổ phiếu và trái phiếu

 

Điểm giống nhau

♦ Trái phiếu và cổ phiếu đều là dẫn chứng xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với gia tài hoặc phần vốn của tổ chức triển khai phát hành .

♦ Đều được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

♦ Đều hoàn toàn có thể trao đổi mua và bán, chuyển nhượng ủy quyền cầm đồ, thế chấp ngân hàng, thừa kế .
♦ Đều được nhận lãi ( cổ tức so với cổ phiếu, trái tức so với trái phiếu )
♦ Đều là phương tiện đi lại lôi cuốn vốn của nhà phát hành

 

Điểm khác biệt

  TRÁI PHIẾU CỔ PHIẾU
Chủ thể phát hành Chính phủ, Doanh nghiệp  Công ty cổ phần
Bản chất Là chứng khoán nợ (người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ của công ty), không làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty. Là chứng khoán vốn (người nắm giữ cổ phiếu là một chủ sở hữu của công ty), làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty.
Lợi tức thu được Người sở hữu trái phiếu được trả một tỷ lệ lãi suất nhất định (trái tức) không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Người sở hữu cổ phiếu được nhận cổ tức. Cổ tức được chia không cố định phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Nguồn trả lãi của Doanh nghiệp Chi phí lãi từ trái phiếu phải trả cho trái chủ là chi phí trước thuế, được khấu trừ khi tính thuế. Nguồn trả cổ tức là phần trích từ lợi nhuận sau thuế. 
Thời hạn Trái phiếu được hoàn vốn và có thời hạn xác định. Thời hạn của trái phiếu có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn. Cổ phiếu không có thời hạn xác định, không có tính hoàn trả trực tiếp.
Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu Trái chủ không có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử, ứng cử cũng như tham gia vào các hoạt động của công ty. Cổ đông nói chung có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ, quyền đề cử, ứng cử cũng như tham gia hoạt động của công ty.
Thanh toán khi công ty phá sản hoặc giải thể Khi công ty phá sản, giải thể, trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu. Khi công ty phá sản, giải thể, phần vốn góp của cổ đông được thanh toán sau cùng khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ khác.
Xem thêm  Top 10 trang web kiếm tiền online tốt nhất và uy tín nhất hiện nay

Nếu bạn có nhu yếu đầu tư cổ phiếu / trái phiếu mà chưa có thông tin tài khoản sàn chứng khoán, mời bạn ĐK mở thông tin tài khoản sàn chứng khoán trực tuyến không lấy phí tại đây : Mở thông tin tài khoản sàn chứng khoán

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *