Hướng dẫn thiết lập đối tác vận chuyển Viettel Post

Sapo hỗ trợ cửa hàng bạn tích hợp với các dịch vụ giao hàng như: Giaohangnhanh, Viettelpost. Việc tích hợp với các dịch vụ vận chuyển giúp bạn tạo và quản lý các đơn giao hàng nhanh chóng, thuận tiện.
Trong bài viết này Sapo sẽ hướng dẫn các thao tác tích hợp với dịch vụ vận chuyển Viettel Post

1. Thiết lập Viettel Post

  • Bước 1: Bạn vào mục Đơn hàng > Đối tác vận chuyển. Bạn chọn đối tác Viettel Post và nhấn Kết nối

  • Bước 2: Bạn điền email và mật khẩu của tài khoản Viettel Post đã đăng ký rồi nhấn Kết nối.

Nếu chưa có tài khoản, nhấn Đăng ký tại đây

Hệ thống sẽ hiện thông tin thiết lập thành công xuất sắc. Bạn triển khai bước liên kết kho ( liên kết giữa kho Sapo và kho đối tác chiến lược luân chuyển ). Nhấn Lưu để hoàn tất thao tác .

Lưu ý:

– Nếu chưa có tài khoản bạn nhấp chuột vào Đăng ký tại đây để được chuyển sang trang https://viettelpost.vn và đăng ký tài khoản mới bằng số điện thoại
– Sau khi đăng ký tài khoản Viettel Post bằng số điện thoại, khách hàng cần cập nhật email và mật khẩu trên website hoặc ứng dụng của Viettel Post. Sau đó, dùng email và mật khẩu này để đăng nhập kết nối Sapo với Viettel Post
– Tài khoản Viettel Post phải thiết lập danh sách cửa hàng (địa chỉ cửa hàng để Viettel Post đến lấy).

2. Tạo đơn giao hàng với Viettel Post

  • Khi tạo đơn hàng và chọn hình thức vận chuyển qua đối tác vận chuyển tích hợp, tại danh sách Đối tác vận chuyển, bạn chọn Viettel Post

  • Kê khai thông tin theo yêu cầu của Viettelpost

– Kho lấy hàng: Chọn kho đã thiết lập trong tài khoản Viettel Post
– Phường/ Xã: Chọn Phường/ Xã của địa chỉ giao hàng
– Gói dịch vụ: Chọn gói dịch vụ giao hàng Viettelpost gợi ý
– Người trả phí: Lựa chọn xem bạn hay người mua là người trả phí ship cho đơn hàng này.
– Dịch vụ cộng thêm: Lựa chọn các gói dịch vụ cộng thêm bạn muốn thêm vào đơn giao hàng của mình
– Phí trả Shipper: Đây là mức phí giao hàng mà bạn hoặc người mua phải trả cho Shipper của Viettel Post

Sau khi nhập đẩy đủ thông tin,  phiếu giao hàng thêm mới sẽ có mã vận đơn được tạo tự động từ Viettel Post. Đồng thời phí vận chuyển Viettel Post tính cho đơn hàng cũng được ghi nhận.

Sau đó bạn triển khai xuất kho để giao hàng cho bên đối tác chiến lược
Khi Viettel Post update trạng thái mã vận đơn sang đã giao hoặc hủy, đơn giao hàng ở Sapo sẽ được update trạng thái tương ứng .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *