Thông báo: GHN Express điều chỉnh chính sách đền bù

Thân gửi Quý khách hàng,

Sapo và GHN Express xin phép thông tin 1 số ít đổi khác trong chủ trương bồi thường, thông tin chi tiết cụ thể mời Quý khách xem trong bài dưới đây .

1. Điều chỉnh Chính sách bồi thường do mất, thất lạc hàng hóa – áp dụng từ 16/09/2021

Trong trường hợp KH có đầy đủ Hóa đơn* và có khai báo giá trị hàng hóa, khoản tiền bồi thường sẽ không vượt quá 5.000.000 VND (Năm triệu đồng).

Trường hợp Chi tiết bồi thường
Khách hàng có đầy đủ hóa đơn. Khoản tiền bồi thường GHN sẽ trả cho người mua sẽ bằng giá trị sản phẩm & hàng hóa mà người mua đã khai báo với GHN. Trong trường hợp người mua có khá đầy đủ hóa đơn và có khai báo giá trị sản phẩm & hàng hóa, khoản tiền bồi thường sẽ không vượt quá 5,000,000 VNĐ ( Năm triệu đồng )
Khách hàng không cung cấp đủ hóa đơn hoặc không khai báo giá trị hàng hóa.  Đền bù tối đa 4 lần cước phí gửi hàng.

(*) Lưu ý: Hóa đơn có giá trị pháp lý là:
 
Hóa đơn giá trị gia tăng: Trong trường hợp người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) theo phương pháp khấu trừ.

Hoặc

Hóa đơn bán hàng: Trong trường hợp người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Hoặc

Bộ hồ sơ kê khai hải quan: Trong trường hợp Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Quý khách hoàn toàn có thể xem tin tức cụ thể về chủ trương bồi thường tại đây :

2. Điều chỉnh chính sách về việc “Không Xử Lý Bưu Gửi” – áp dụng từ 16/10/2021

Quá thời gian xử lý Bưu gửi dưới đây mà GHN vẫn giữ Bưu gửi (không thực hiện giao phát cho Người Nhận, hoặc không phát trả Bưu gửi cho Khách hàng, hoặc không thông báo cho Khách hàng đến nhận lại Bưu gửi); GHN sẽ bồi thường đơn hàng đó theo như chính sách bồi thường do mất hàng.

Thời gian xử lý Bưu gửi được xác định là:

– Đối với trường hợp thông thường: Tùy vào thời điểm nào đến sau, thời gian xử lý Bưu gửi được xác định là không quá 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày:

+ Bưu gửi được GHN nhận từ Khách hàng .
Hoặc
+ Ngày giao phát không thành công xuất sắc sau cuối .

– Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: Tùy vào thời điểm nào đến sau, thời gian xử lý Bưu gửi được xác định là không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày tính từ ngày:

+ Bưu gửi được GHN nhận từ Khách hàng ;

Hoặc

+ Ngày giao phát không thành công xuất sắc sau cuối .
Quy định trên không vận dụng cho trường hợp hai bên đang có tranh chấp về Đơn hàng hoặc GHN trả Bưu gửi nhưng Khách hàng khước từ nhận lại Bưu gửi từ 03 ( ba ) lần trở lên .
Trân Trọng ,

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *