Ứng dụng lý thuyết hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán – TS.Phan Thị Bích Nguyệt.pdf (Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán) | Tải miễn phí

Ứng dụng lý thuyết hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán – TS.Phan Thị Bích Nguyệt

pdf

Số trang Ứng dụng lý thuyết hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán - TS.Phan Thị Bích Nguyệt
43
Cỡ tệp Ứng dụng lý thuyết hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán - TS.Phan Thị Bích Nguyệt
380 KB
Lượt tải Ứng dụng lý thuyết hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán - TS.Phan Thị Bích Nguyệt
1
Lượt đọc Ứng dụng lý thuyết hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán - TS.Phan Thị Bích Nguyệt
7
Đánh giá Ứng dụng lý thuyết hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán - TS.Phan Thị Bích Nguyệt

4.4 (
17 lượt)

43380 KB

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 43 trang, để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề tương quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Ứng dụng lý thuyết hiện
đại
trong quản lý danh mục đầu
tư chứng khoán

TS. PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT
(ĐH KT Tp. HCM)

Tổng hợp: dankasolutions
Nguồn:vnbourse

Tại Việt Nam việc ứng dụng các lý
thuyết hiện đại vào quản lý danh mục đầu
tư còn là một vấn đề khá mới và chưa thật
sự mang tính chuyên nghiệp.
Trong quá trình phát triển của nền kinh tế,
tất yếu sẽ tồn tại các doanh nghiệp làm ăn
rất hiệu quả. Đồng vốn dư thừa của họ sẽ
có xu hướng chảy vào những lĩnh vực đầu
tư hấp dẫn hơn. Đầu tư chứng khoán ra đời
để giải quyết nhu cầu đó. Khi đầu tư vào
lĩnh vực chứng khoán, nhà đầu tư có thể
đầu tư cùng một lúc vào nhiều sản phẩm
khác nhau chứ không nhất thiết họ phải phụ
thuộc vào một vài sản phẩm cố định như
khi họ đầu tư thực. Đầu tư chứng khoán
không chỉ làm mở rộng môi trường đầu tư

Xem thêm  Combo 2 cuốn sách:Bí Quyết Đầu Tư & Kinh Doanh Chứng Khoán + Forex 100% - Học Cách Kiếm Tiền Trên Thị Trường | Tiki

cho các nhà đầu tư mà tự thân nó len lỏi
vào từng ngõ ngách trong nền kinh tế thu
hút đầu tư dòng vốn cực nhỏ cho đến
nguồn lực dồi dào nhất. Tại Việt Nam việc
ứng dụng các lý thuyết hiện đại vào quản
lý danh mục đầu tư còn là một vấn đề khá
mới và chưa thật sự mang tính chuyên
nghiệp.
Tất cả các quyết định đầu tư đều được cân
nhắc dưới góc độ rủi ro và tỷ suất sinh lợi
mong đợi và những tác động của chúng
trên giá chứng khoán cũng như kết quả tài
chính cuối cùng đạt được trong quyết định
đầu tư. Ở một số quốc gia có thị trường
chứng khoán phát triển, từ rất lâu nhà đầu
tư đã biết áp dụng nguyên tắc “không bỏ
trứng vào cùng một rổ”, thông qua mô hình
quản lý danh mục đầu tư hiệu quả kết hợp

lý luận có liên quan đến rủi ro và tỷ suất
sinh lợi mong đợi (Mô hình định giá tài
sản vốn – CAMP) và lý thuyết định giá
chênh lệch (APT) để lựa chọn tập hợp
chứng khoán hiệu quả nhất.Để đạt được
mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của danh
mục, nhà đầu tư phải đánh giá dựa trên hai
yếu tố quan trọng: đó là rủi ro và tỷ suất
sinh lợi. Tất cả các quyết định đầu tư đều
dựa trên hai yếu tố này và những tác động
của chúng đối với vốn đầu tư.
Rủi ro được xem như là khả năng xuất hiện
các khoản thiệt hại về tài chính. Những
chứng khoán nào có khả năng xuất hiện
những khoản lỗ lớn được xem như có rủi
ro cao hơn chứng khoán có khả năng xuất
hiện những khoản lỗ thấp hơn. Vì vậy, rủi
ro được mô tả bằng sự biến đổi của các tỷ

Xem thêm  Phương pháp kiểm kê định kì hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và ví dụ thực tế.

suất sinh lợi của chứng khoán đó trong
thời kỳ nghiên cứu.
Tỷ suất sinh lợi của chứng khoán chịu tác
động của rất nhiều yếu tố rủi ro, những yếu
tố này có thể bị triệt tiêu hoàn toàn thông
qua việc kết hợp danh mục đầu tư hiệu quả
của nhiều chứng khoán được gọi là rủi ro
không hệ thống, phần lợi nhuận mong đợi
để bù đắp cho loại rủi ro này chính là
phần bù rủi ro chứng khoán bx (Xm – Xf).
Loại rủi ro không thể triệt tiêu được gọi là
rủi ro hệ thống, phần lợi nhuận mong đợi
tương ứng với loại rủi ro này chính là tỷ
suất sinh lợi phi rủi ro Xf.

Mô hình APT
Vào thập niên 1970 S.A Ross đã triển khai

mô hình APT (Arbitrage pricing theory)
trong việc mua bán các loại chứng khoán
hàng hoá khối lượng lớn, ngoại tệ giữa các
thị trường để hưởng chênh lệch giá..Lý
thuyết APT cho rằng tỷ suất sinh lợi của
chứng khoán là một hàm số tuyến tính của
tập hợp các yếu tố có khả năng xảy ra rủi
ro đến tỷ suất sinh lợi của chứng khoán.
CAPM (Capital asset pricing model)
được phát triển trong đầu thập kỷ 60. Thay
thế cho CAPM, lý thuyết kinh doanh chênh
lệch giá (APT) đã được phát triển trong
thời gian gần đây. Vì mục đích của nhà đầu
tư, những khác nhau giữa hai mô hình xuất
phát từ cách xử lý của APT đối với sự phụ
thuộc giữa tỷ suất sinh lợi của các chứng
khoán. APT cho rằng tỷ suất sinh lợi của
chứng khoán được tạo bởi một số các nhân

Xem thêm  Đánh giá ví Coinbase: Ví Coinbase là gì & ưu nhược điểm của nó.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *