Rủi ro kết hợp ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại

Trong lĩnh vực ngân hàng, việc kết hợp hoạt động của ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại đã được đặt ra vài câu hỏi liên quan đến rủi ro và mâu thuẫn lợi ích. Câu chuyện này không chỉ có ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, đặc biệt ở Mỹ.

Thời kỳ trước năm 1933, các ngân hàng Mỹ được phép tham gia vào cả hoạt động ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Tuy nhiên, sau sự suy thoái kinh tế lớn vào năm 1929, Mỹ đã đưa ra một đạo luật để tách biệt hoạt động của hai loại ngân hàng này. Đạo luật này cấm ngân hàng thương mại tham gia vào hoạt động đầu tư và chứng khoán, trong khi ngân hàng đầu tư không được phép có liên hệ chặt chẽ với ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, vào năm 1999, đạo luật Gramm-Leach-Bliley được ký kết bởi Tổng thống Bill Clinton đã loại bỏ các hạn chế của đạo luật ngân hàng năm 1933, cho phép các ngân hàng kết hợp hoạt động của ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại. Điều này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008.

Trong thực tế, việc kết hợp hoạt động của ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại đã gây ra nhiều rủi ro và mâu thuẫn lợi ích. Những ngân hàng kết hợp này thường chịu áp lực từ nhu cầu tăng trưởng lợi nhuận và đồng thời phải đối mặt với rủi ro

Xem thêm  Lưu ý quan trọng khi vay nợ để khởi nghiệp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *