Vi phạm hành chính trong lĩnh vực quy hoạch bị phạt tới 500 triệu đồng

Vi phạm hành chính trong nghành quy hoạch bị phạt tới 500 triệu đồngCụ thể, về phong cách thiết kế chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công, Nghị định quy định phạt tiền từ 30-50 triệu đồng so với một trong các hành vi sau : Thiết kế chương trình, dự án Bất Động Sản không theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức và giải pháp kỹ thuật không bảo vệ chất lượng ; phong cách thiết kế vượt quá quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức quy định .Mức phạt từ 100 – 200 triệu đồng vận dụng so với hành vi sử dụng vốn đầu tư công vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định ; phạt tiền từ 200 – 300 triệu đồng so với hành vi sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục tiêu, không đúng đối tượng người dùng .

Đầu tư kinh doanh ngành, nghề cấm bị phạt tới 300 triệu đồng

Về điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta, Nghị định quy định phạt tiền từ 80-100 triệu đồng so với hành vi góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính không phân phối các điều kiện kèm theo theo quy định .Tổ chức triển khai hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trong các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh thương mại theo quy định của pháp luật bị phạt từ 200 – 300 triệu đồng .Phạt tiền từ 70-100 triệu đồng so với hành vi không thực thi đúng các nội dung về hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế ghi trong giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế .

Xem thêm  Tình hình giao nhận ứng dụng cho các đơn vị vận chuyển hàng

Kê khai khống vốn điều lệ bị phạt tới 100 triệu đồng

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các mức phạt so với các hành vi vi phạm về xây dựng doanh nghiệp .Theo đó, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng so với hành vi không bảo vệ số lượng thành viên, cổ đông theo quy định .

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp tại tổ chức kinh tế khác không đúng hình thức theo quy định của pháp luật; không có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nhưng vẫn thực hiện.

Hành vi cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị sẽ bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Mức phạt từ 50-100 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi sau: Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký; tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh.

Hành vi kê khai khống vốn điều lệ bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồngMức phạt trên vận dụng so với tổ chức triển khai. Mức phạt so với cá thể bằng 50% mức phạt so với tổ chức triển khai .Cập nhật ngày 30/12/2021

Xem thêm  Initial DEX Offering (IDO) là gì? Tổng quan về các nền tảng IDO phổ biến hiện nay

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *