Quy định mới về quyết toán dự án sử dụng vốn nhà nước

Từ ngày 10/4/2020, việc quyết toán dự án Bất Động Sản triển khai xong sử dụng nguồn vốn nhà nước được triển khai theo pháp luật tại Thông tư 10/2020 / TT-BTC do Bộ Tài chính mới phát hành .Thông tư nêu rõ, ngân sách đầu tư được quyết toán là hàng loạt ngân sách hợp pháp triển khai trong quy trình đầu tư để đưa dự án Bất Động Sản vào khai thác, sử dụng. Đây là hàng loạt những khoản ngân sách triển khai trong khoanh vùng phạm vi dự án Bất Động Sản, dự trù được duyệt và hợp đồng đã ký kết tương thích với pháp luật của pháp lý kể cả phần kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ được duyệt theo pháp luật và đúng thẩm quyền. Ngân sách chi tiêu đầu tư được quyết toán phải nằm trong số lượng giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ theo pháp luật của pháp lý .
Thông tư cũng lao lý rõ về quyết toán dự án Bất Động Sản thành phần, tiểu dự án Bất Động Sản, khu công trình, khuôn khổ khu công trình độc lập hoàn thành xong .

Theo đó, đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A có nhiều dự án thành phần, tiểu dự án độc lập (có thể vận hành độc lập, khai thác sử dụng hoặc được phân kỳ đầu tư) có quyết định phê duyệt dự án đầu tư riêng biệt: Mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập thực hiện lập báo cáo quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán như một dự án đầu tư độc lập.

Xem thêm  Docker là gì? Tìm hiểu về Docker Container những điều cần biết!

Bạn đang đọc: Quy định mới về quyết toán dự án sử dụng vốn nhà nước

Dự án thành phần hoặc tiểu dự án đã được thẩm tra và phê duyệt theo quy định không phải kiểm toán quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán lại. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao quản lý dự án thành phần chính hoặc được giao làm đầu mối tổng hợp dự án chịu trách nhiệm báo cáo kết quả tổng quyết toán toàn bộ dự án gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A hoàn thành toàn bộ.   

Đối với bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Trường hợp trong phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành dự án độc lập: Việc lập báo cáo quyết toán và thẩm tra quyết toán thực hiện như một dự án đầu tư độc lập.

Đối với khu công trình, khuôn khổ khu công trình độc lập triển khai xong đưa vào sử dụng của dự án Bất Động Sản đầu tư : Trường hợp thiết yếu phải thẩm tra, phê duyệt quyết toán thì chủ đầu tư báo cáo giải trình người có thẩm quyền quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản đầu tư xem xét, quyết định hành động. Giá trị quyết toán của khu công trình, khuôn khổ khu công trình gồm có : Chi tiêu thiết kế xây dựng, ngân sách thiết bị, những khoản ngân sách tư vấn và chi khác có tương quan trực tiếp đến khu công trình, khuôn khổ khu công trình đó. Chủ đầu tư tổng hợp giá trị quyết toán được duyệt của khu công trình, khuôn khổ khu công trình vào báo cáo giải trình quyết toán dự án Bất Động Sản triển khai xong hàng loạt và xác lập mức phân chia ngân sách chung cho từng khu công trình, khuôn khổ khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản, trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án Bất Động Sản hoàn thành xong .
Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 10/4/2020 .
BBT tổng hợp

Xem thêm  KOL là gì? Làm thế nào để trở thành một KOL chuyên nghiệp?

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *