Trình tự thủ tục đầu tư

Trình tự thủ tục đầu tư

dau-tu-von-ngoai-ngan-sach

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Bước 1.Thông tin về quy hoạch hoặc giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng.

1. Thông tin quy hoạch

( 1 ) Nhà đầu tư có nhu yếu đầu tư trên địa phận tỉnh đến Bộ phận Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh để được hướng dẫn ( hoặc có văn bản ý kiến đề nghị hướng dẫn ), trình làng những quy hoạch về tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quy hoạch kiến thiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất được duyệt, hạng mục dự án Bất Động Sản lôi cuốn, lôi kéo đầu tư hàng năm của Tỉnh và những nội dung tương quan đến trình tự, thủ tục đầu tư để tiến hành triển khai những bước tiếp theo .
( 2 ) Đối với những khu vực đã có quy hoạch thiết kế xây dựng tỷ suất 1/2. 000 hoặc tỷ suất 1/500 được duyệt : Nhà đầu tư chuyển sang khám phá Bước 3 ( Lựa chọn nhà đầu tư ) .

2. Giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng

Đối với những khu vực chưa có quy hoạch thiết kế xây dựng được duyệt hoặc đã có quy hoạch kiến thiết xây dựng, đô thị ( quy hoạch chung, quy hoạch phân khu … ) nhưng cần kiểm soát và điều chỉnh để tương thích với thực tiễn nhu yếu tăng trưởng : ra mắt khu vực đầu tư thiết kế xây dựng để nghiên cứu và điều tra lập quy hoạch, báo cáo giải trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xem xét đồng ý chấp thuận .

2.1. Thành phần hồ sơ

– Tờ trình của Nhà đầu tư ý kiến đề nghị ra mắt khu vực đầu tư thiết kế xây dựng để nghiên cứu và điều tra lập quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng ( theo mẫu tìm hiểu thêm tại Bộ phận IPA Quảng Ninh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ), trong đó cam kết hỗ trợ vốn kinh phí đầu tư điều tra và nghiên cứu quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng dự án Bất Động Sản .
– Thuyết minh sơ bộ sáng tạo độc đáo lập quy hoạch ( theo mẫu tìm hiểu thêm tại Bộ phận IPA Quảng Ninh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ) gồm những nội dung chính : tin tức đơn vị chức năng yêu cầu ; vị trí, ranh giới, diện tích quy hoạnh, thực trạng khu đất nghiên cứu và điều tra quy hoạch ; Sự tương thích với quy hoạch thiết kế xây dựng, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất ; tiềm năng, những chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, những nhu yếu khai thác sử dụng đất, giải pháp sắp xếp khuôn khổ, khu công trình và liên kết hạ tầng giao thông vận tải, kỹ thuật dự kiến … ; đo lường và thống kê quy mô sử dụng đất, quy mô đầu tư trên cơ sở những quy chuẩn, tiêu chuẩn và nhu yếu trong thực tiễn, quá trình lập quy hoạch ; dự kiến tổng mức đầu tư dự án Bất Động Sản, nội dung sơ bộ về nhìn nhận hiệu suất cao kinh tế tài chính xã hội và tác động ảnh hưởng thiên nhiên và môi trường khi tiến hành dự án Bất Động Sản .
– Bản sao có công chứng Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp .
– Sơ đồ khu vực vị trí khu vực điều tra và nghiên cứu do tổ chức triển khai, cá thể lập bộc lộ trên khổ giấy A3, sơ đồ biểu lộ trên nền map thực trạng hoặc trích từ map quy hoạch được duyệt 1/2. 000 hoặc 1/5. 000, gồm sơ bộ ranh giới dự án Bất Động Sản, tọa độ của khu vực điều tra và nghiên cứu quy hoạch trên hệ tọa độ VN-2000 ( theo mẫu tìm hiểu thêm tại Bộ phận IPA Quảng Ninh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ) ) .
– Hồ sơ năng lượng : Năng lực kinh nghiệm tay nghề về nghành nghề dịch vụ, ngành nghề tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư dự án Bất Động Sản yêu cầu ; Năng lực kinh tế tài chính để điều tra và nghiên cứu tiến hành đầu tư dự án Bất Động Sản ( báo cáo giải trình kinh tế tài chính 02 năm gần nhất nếu có, những tài liệu, văn bản khác dẫn chứng năng lượng kinh tế tài chính ) ; Báo cáo tình hình quan hệ tín dụng thanh toán của Nhà đầu tư với những tổ chức triển khai, cá nhân tính đến thời gian nộp hồ sơ dự án Bất Động Sản .
* Số lượng hồ sơ : 06 bộ ( trong đó 02 bộ gốc, riêng Sơ đồ khu vực 06 bộ gốc ) + 01 thẻ nhớ USB ghi hàng loạt nội dung, thành phần hồ sơ. Khuyến khích cung ứng thêm 02 bộ dự trữ để sử dụng trong trường hợp phát sinh khi cần xin thêm quan điểm của những cơ quan có tương quan .

2.2. Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc (trừ những dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp, cần báo cáo nhiều cấp có thẩm quyền).

2.3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Bộ phận của IPA Quảng Ninh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh .
– Bộ phận của Ban Quản lý Khu kinh tế tài chính tỉnh Quảng Ninh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh .

Xem thêm  Ngành kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế nên học ngành nào?

2.4. Đơn vị thẩm định:

– Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh : Đối với những dự án Bất Động Sản nằm ngoài khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp .
– Ban Quản lý Khu kinh tế tài chính tỉnh Quảng Ninh : Đối với những dự án Bất Động Sản nằm trong khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp ( trừ Khu Kinh tế Vân Đồn ) .

Bước 2. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị.

Trên cơ sở khu vực đã được tỉnh thống nhất, trình làng, Đơn vị được giao nghiên cứu và điều tra lập quy hoạch phối hợp cùng Đơn vị hỗ trợ vốn để điều tra và nghiên cứu, lập và trình duyệt Nhiệm vụ quy hoạch, đồ án Quy hoạch chi tiết cụ thể tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý về kiến thiết xây dựng, quy hoạch, quy hoạch đô thị .

2. Trình tự lập quy hoạch: Theo Điều 20 Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018); Điều 7 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

3. Cơ quan thẩm định:

– Cơ quan quản trị quy hoạch kiến thiết xây dựng thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh thẩm định và đánh giá trách nhiệm và đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp .
– Cơ quan quản trị quy hoạch thiết kế xây dựng thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện thẩm định và đánh giá trách nhiệm và đồ án quy hoạch thiết kế xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp .

4. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết

Tuân thủ theo thẩm quyền tại Điều 34 Luật Xây dựng năm năm trước ( sửa đổi, bổ trợ tại Khoản 7 Điều 1 Luật số 62/2020 / QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật kiến thiết xây dựng ) ; Điều 41 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 ( Sửa đổi, bổ trợ tại Khoản 7 Điều 29 Luật số 35/2018 / QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của 37 luật có tương quan đến quy hoạch ) và những Văn bản Hợp nhất Luật tương quan .
– Các khu vực ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính : Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện ( không gồm có những khu vực quy hoạch chi tiết cụ thể có thẩm quyền phê duyệt bởi Ủy Ban Nhân Dân tỉnh như : Các khu vực trong đô thị có khoanh vùng phạm vi tương quan đến địa giới hành chính của hai Q., huyện trở lên, khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực trong đô thị mới trừ những quy hoạch có thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng nhà nước … ) ; Quá trình phê duyệt sau khi có quan điểm thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản trị quy hoạch thiết kế xây dựng thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh .
– Khu vực trong Khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp : Ban Quản lý Khu kinh tế tài chính .

Bước 3. Lựa chọn nhà đầu tư, cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án:

Lựa chọn nhà đầu tư được thực thi trải qua một trong những hình thức sau đây :
a ) Đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý về đất đai ;
b ) Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo lao lý của pháp lý về đấu thầu ;
c ) Chấp thuận nhà đầu tư theo lao lý tại khoản 3 và khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020 .

2. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a và điểm b tại khoản 1 Điều 29 của Luật Đầu tư năm 2020 được thực hiện sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. Trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không thành theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong các trường hợp sau đây:

a ) Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh, tịch thu đất để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng theo lao lý của pháp lý về đất đai ;
b ) Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước tịch thu đất theo lao lý của pháp lý về đất đai ;
c ) Nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao ;
d ) Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo pháp luật của pháp lý .

Bước 4. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

1. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

a. Đối tượng lập báo cáo giải trình nhìn nhận ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường ( báo cáo giải trình ĐTM ) theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 18 Luật Bảo vệ Môi trường năm năm trước và khoản 1 Điều 12 Nghị định 18/2015 / NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ được sửa đổi, bổ trợ tại điểm 3 Mục I phát hành kèm theo Nghị định số 40/2019 / NĐ-CP ngày 13/5/2019 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những nghị định lao lý chi tiết cụ thể hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường. Danh mục này gồm 107 Dự án phải nhìn nhận ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường .
b. Việc nhìn nhận ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường phải triển khai trong tiến trình chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 19 Luật Bảo vệ Môi trường năm năm trước và Khoản 2 Điều 14 Nghị định 18/2015 / NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ được sửa đổi, bổ trợ tại Khoản 5 Điều I Nghị định số 40/2019 / NĐ-CP ngày 13/5/2019 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của những nghị định pháp luật chi tiết cụ thể hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường .

Xem thêm  9 lý do chọn AMIS.VN trong ứng dụng quản trị tài chính kế toán - MISA AMIS

2. Thành phần hồ sơ

– Thành phần hồ sơ ý kiến đề nghị đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình ĐTM theo pháp luật tại Khoản 8 Điều 14 Nghị định 18/2015 / NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ được sửa đổi, bổ trợ tại Khoản 5 Điều I Nghị định số 40/2019 / NĐ-CP ngày 13/5/2019 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của những nghị định lao lý cụ thể hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường .
– Đối với thời hạn hoàn thành xong báo cáo giải trình nhìn nhận ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường theo nhu yếu của cơ quan đánh giá và thẩm định và hồ sơ ý kiến đề nghị phê duyệt theo lao lý tại Khoản 10 Điều 14 Nghị định 18/2015 / NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ được sửa đổi, bổ trợ tại Khoản 5 Điều I Nghị định số 40/2019 / NĐ-CP ngày 13/5/2019 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của những nghị định lao lý chi tiết cụ thể hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường .

3. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết

a. Trình tự xử lý :

– Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND Tỉnh và nhận Phiếu hẹn tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh hoặc được hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu hồ sơ chưa hợp lệ).

– Chủ dự án Bất Động Sản triển khai nộp phí đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình ĐTM trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh theo thông tin .
b. Thời gian xử lý : Từ 25-27 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ .

4. Thầm quyền tổ chức thẩm định

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ( hoặc đơn vị chức năng được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ủy quyền ) tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá, phê duyệt báo cáo giải trình nhìn nhận tác động ảnh hưởng thiên nhiên và môi trường của những dự án Bất Động Sản đầu tư trên địa phận của mình ( những dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động phê duyệt đầu tư của tỉnh ), trừ những dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền của những Bộ, cơ quan ngang Bộ .

Bước 5. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; thẩm định thiết kế cơ sở.

1. Lập dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ văn bản chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư, quyết định hành động phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà đầu tư và quy hoạch cụ thể được phê duyệt, Nhà đầu tư tổ chức triển khai lập dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng. Nội dung dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng phải tương thích với nhu yếu của từng loại dự án Bất Động Sản, tương thích pháp luật tại Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 và khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Xây dựng số 62/2020 / QH14 .

2. Thiết kế cơ sở

Thiết kế cơ sở được lập để đạt được tiềm năng của dự án Bất Động Sản, tương thích với khu công trình thiết kế xây dựng thuộc dự án Bất Động Sản, bảo vệ sự đồng nhất giữa những khu công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và những bản vẽ bộc lộ những nội dung sau :
+ Vị trí kiến thiết xây dựng, hướng tuyến khu công trình, hạng mục và quy mô, loại, cấp khu công trình thuộc tổng mặt phẳng kiến thiết xây dựng ;
+ Phương án công nghệ tiên tiến, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn ( nếu có ) ;
+ Giải pháp về kiến trúc, mặt phẳng, mặt phẳng cắt, mặt đứng khu công trình, những size, cấu trúc chính của khu công trình kiến thiết xây dựng ;
+ Giải pháp về thiết kế xây dựng, vật tư hầu hết được sử dụng, ước tính ngân sách kiến thiết xây dựng cho từng khu công trình ;
+ Phương án liên kết hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ ;
+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được vận dụng và hiệu quả khảo sát kiến thiết xây dựng để lập phong cách thiết kế cơ sở .
3. Thẩm định Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi đầu tư kiến thiết xây dựng của cơ quan trình độ về kiến thiết xây dựng
Áp dụng so với dự án Bất Động Sản quy mô lớn pháp luật tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số 15/2021 / NĐ-CP và dự án Bất Động Sản có khu công trình ảnh hưởng tác động lớn đến bảo đảm an toàn, quyền lợi hội đồng được lao lý tại Phụ lục X phát hành kèm Nghị định số 15/2021 / NĐ-CP ngày 03/3/2021 của nhà nước .
– Thành phần hồ sơ trình thẩm định và đánh giá : Chi tiết xem theo hướng dẫn về thành phần hồ sơ những thủ tục hành chính thuộc những nghành nghề dịch vụ khu công trình thiết kế xây dựng chuyên ngành đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh công bố .
– Địa điểm nhận hồ sơ : Bộ phận đảm nhiệm của những Sở quản trị khu công trình thiết kế xây dựng chuyên ngành, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh .
– Quy trình, thời hạn xử lý hồ sơ : Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận Phiếu hẹn tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh ( nếu hồ sơ hợp lệ ) hoặc được hướng dẫn bổ trợ hồ sơ ( nếu hồ sơ chưa hợp lệ )
– Thời gian thẩm định và đánh giá :
+ Thiết kế cơ sở dự án Bất Động Sản nhóm B : Không quá 10 ngày thao tác .
+ Thiết kế cơ sở dự án Bất Động Sản nhóm C : Không quá 8 ngày thao tác .
( Việc phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng nhóm A, nhóm B, nhóm C theo những tiêu chuẩn lao lý của pháp lý về đầu tư công ) .
4. Phê duyệt dự án Bất Động Sản, quyết định hành động đầu tư thiết kế xây dựng
Thực hiện theo pháp luật tại Điều 18 Nghị định số 15/2021 / NĐ-CP ngày 03/3/2021 của nhà nước .

Xem thêm  Review Game nuôi mèo ảo kiếm tiền thật dậy sóng cộng đồng

5. Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Áp dụng so với khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công có quy mô từ nhóm B trở lên, dự án Bất Động Sản có khu công trình ảnh hưởng tác động lớn đến bảo đảm an toàn, quyền lợi hội đồng và khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản sử dụng vốn khác có khu công trình ảnh hưởng tác động lớn đến bảo đảm an toàn, quyền lợi hội đồng được thiết kế xây dựng tại khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch thiết kế xây dựng khu công dụng hoặc quy hoạch cụ thể thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn .
– Thẩm quyền thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở : Thực hiện theo Điều 36 Nghị định số 15/2021 / NĐ-CP ngày 03/3/2021 của nhà nước và lao lý hiện hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh .
– Thành phần hồ sơ trình thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế, dự trù tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở : Chi tiết xem theo hướng dẫn về thành phần hồ sơ những thủ tục hành chính thuộc nghành nghề dịch vụ Xây dựng đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh công bố .
– Trình tự và thời hạn xử lý hồ sơ :
+ Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận Phiếu hẹn tại Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh ( nếu hồ sơ hợp lệ ) hoặc được hướng dẫn bổ trợ hồ sơ ( nếu hồ sơ chưa hợp lệ ) .
+ Thời gian thẩm định và đánh giá : Không quá 13 ngày thao tác .

6. Cấp giấy phép xây dựng

6.1. Những khu công trình phải có giấy phép thiết kế xây dựng và được miễn giấy phép thiết kế xây dựng :
– Trước khi khai công thiết kế xây dựng khu công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép kiến thiết xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo lao lý tại Luật Xây dựng, trừ những trường hợp dưới đây .
– Các trường hợp được miễn giấy phép thiết kế xây dựng pháp luật tại khoản 30 Điều 1 tại Luật số 62/2020 / QH14 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Xây dựng .
6.2. Quy định về cấp giấy phép thiết kế xây dựng khu công trình :
– Việc cấp giấy phép thiết kế xây dựng thực thi theo pháp luật tại Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13, Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Xây dựng số 62/2020 / QH14 và Chương IV Nghị định số 15/2021 / NĐ-CP ngày 03/3/2021 của nhà nước và pháp luật về cấp giấy phép thiết kế xây dựng hiện hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh .
– Thời gian cấp phép kiến thiết xây dựng tối đa không quá 08 ngày thao tác .

Bước 6. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

1. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất:

– Nhà đầu tư lập hồ sơ theo pháp luật nộp tại Bộ phận Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh. Đối với trường hợp phải thực thi bồi thường giải phóng mặt phẳng thì phải thực thi xong công tác làm việc giải phóng mặt phẳng, tái định cư, tịch thu đất .
– Thành phần hồ sơ, thời hạn xử lý, phí và lệ phí theo nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản trị của Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh công bố có hiệu lực hiện hành hiện hành .

2. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất:

Thực hiện theo lao lý tại Khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của nhà nước .

3. Trình tự và thời gian giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Trình tự và thời hạn xử lý cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất thực thi theo bộ thủ tục hành chính do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh lao lý .

4. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

– Trình tự, thủ tục về bồi thường, tương hỗ và tái định cư thực thi theo lao lý tại Luật Đất đai 2013 và những văn bản hướng dẫn thi hành .
– Thời gian giải phóng mặt phẳng tính từ ngày có thông tin tịch thu đất đến ngày Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện có văn bản xác nhận hoàn thành xong công tác làm việc giải phóng mặt bằng để làm thủ thục giao đất, cho thuê đất :
+ Đối với dự án Bất Động Sản tịch thu chỉ có đất nông nghiệp : Thời gian không quá 09 tháng .

+ Đối với dự án có thu hồi vào đất phi nông nghiệp: Thời gian không quá 12 tháng; trường hợp phải bố trí tái định cư thì thời gian không quá 18 tháng.

– Nhà đầu tư địa thế căn cứ vào tiến trình triển khai dự án Bất Động Sản, thời hạn thực thi dự án Bất Động Sản theo quyết định hành động chấp thuận đồng ý đầu tư dự án Bất Động Sản, phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện nơi có đất bị tịch thu lập kế hoạch tổ chức triển khai triển khai giải phóng mặt phẳng .

Bước 7. Lập, thẩm định về thiết kế bản vẽ thi công; dự toán (nếu có); cấp giấy phép xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng, phòng cháy chữa cháy…

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *