Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng được quy định như thế nào?

Khái niệm

Giám sát đầu tư là hoạt động giải trí theo dõi, kiểm tra đầu tư. Giám sát đầu tư gồm giám sát chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư và giám sát toàn diện và tổng thể đầu tư. “ Giám sát đầu tư của cộng đồng ” là hoạt động giải trí tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa phận xã, phường, thị xã ( sau đây gọi chung là địa phận cấp xã ) nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra việc chấp hành những lao lý về quản trị đầu tư của cơ quan, đơn vị chức năng tương quan trong quy trình đầu tư ; phát hiện, yêu cầu với những cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý những vi phạm về đầu tư ( trừ những chương trình, dự án Bất Động Sản bí hiểm vương quốc theo pháp luật của pháp lý ). Theo Khoản 1 Điều 74 Luật Đầu tư công 2019 lao lý : “ 1. Các chương trình, dự án Bất Động Sản chịu sự giám sát của cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp chủ trì tổ chức triển khai triển khai giám sát đầu tư của cộng đồng và phản biện xã hội. ”

Xem thêm  Quản Lý Hàng Tồn Kho: 8 Kỹ Thuật Phổ Biến Năm 2022

Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng bao gồm:

Tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư công 2019 quy định nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng bao gồm:

“ a ) Việc chấp hành lao lý của pháp lý về đầu tư, thiết kế xây dựng, đất đai, giải quyết và xử lý chất thải và bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; b ) Công tác đền bù, giải phóng mặt phẳng và giải pháp tái định canh, định cư bảo vệ quyền hạn của Nhân dân ; c ) Các chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng một phần vốn góp phần của dân cư ; d ) Tình hình tiến hành và quá trình thực thi những chương trình, dự án Bất Động Sản ; đ ) Việc thực thi công khai minh bạch, minh bạch trong đầu tư công theo lao lý tại Điều 14 của Luật này ; e ) Phát hiện những việc làm tổn hại đến quyền lợi của cộng đồng ; những ảnh hưởng tác động xấu đi của dự án Bất Động Sản đến thiên nhiên và môi trường sinh sống của cộng đồng trong quy trình triển khai đầu tư và quản lý và vận hành dự án Bất Động Sản ; những việc làm gây tiêu tốn lãng phí, thất thoát vốn, gia tài thuộc dự án Bất Động Sản. ”

Cụ thể những nội dung trên được pháp luật tại Điều 86 Nghị định 29/2021 / NĐ-CP ngày 26/3/2021 như sau :

Xem thêm  Hướng Dẫn Hack Coin Master Hack Mới Nhất Trên Ios, Android, Hướng Dẫn ♦H

Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và dự án PPP

+ Theo dõi, kiểm tra sự tương thích của quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư với quy hoạch, kế hoạch đầu tư trên địa phận xã theo pháp luật của pháp lý ; + Theo dõi, kiểm tra việc chủ đầu tư chấp hành những lao lý về : chỉ giới đất đai và sử dụng đất ; quy hoạch mặt phẳng cụ thể, giải pháp kiến trúc, thiết kế xây dựng ; giải quyết và xử lý chất thải, bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; đền bù, giải phóng mặt phẳng và giải pháp tái định cư ; quá trình, kế hoạch đầu tư ;

+ Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án;

+ Phát hiện những việc làm xâm hại đến quyền lợi của cộng đồng ; những ảnh hưởng tác động xấu đi của dự án Bất Động Sản đến thiên nhiên và môi trường sinh sống của cộng đồng trong quy trình triển khai đầu tư, quản lý và vận hành dự án Bất Động Sản ; + Phát hiện những việc làm gây tiêu tốn lãng phí, thất thoát vốn, gia tài thuộc dự án Bất Động Sản ; + Việc thực thi công khai minh bạch, minh bạch trong quy trình đầu tư.

Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn khác

+ Theo dõi, kiểm tra sự tương thích của quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư với quy hoạch, kế hoạch đầu tư trên địa phận xã theo lao lý của pháp lý ; + Theo dõi, kiểm tra việc chủ đầu tư chấp hành những lao lý về : chỉ giới đất đai và sử dụng đất ; quy hoạch mặt phẳng cụ thể, giải pháp kiến trúc, kiến thiết xây dựng ; giải quyết và xử lý chất thải, bảo vệ môi trường tự nhiên ; đền bù, giải phóng mặt phẳng và giải pháp tái định cư ; tiến trình, kế hoạch đầu tư ; + Tình hình tiến hành và quá trình triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản ; + Phát hiện những việc làm xâm hại đến quyền lợi của cộng đồng ; những ảnh hưởng tác động xấu đi của dự án Bất Động Sản đến môi trường tự nhiên sinh sống của cộng đồng trong quy trình triển khai đầu tư, quản lý và vận hành dự án Bất Động Sản ; + Việc triển khai công khai minh bạch, minh bạch trong quy trình đầu tư.

Xem thêm  Mô hình vai đầu vai (Head And Shoulders) là gì? - Tradervn

Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình, dự án đầu tư có nguồn vốn và công sức của cộng đồng, dự án sử dụng ngân sách cấp xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho cấp xã

+ Thực hiện các nội dung chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước;

+ Theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ những quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức và chủng loại vật tư theo lao lý ; theo dõi, kiểm tra hiệu quả nghiệm thu sát hoạch và quyết toán khu công trình.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Đầu tư công 2019

Luật Hoàng Anh

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *