Quy mô sản xuất kinh doanh là gì

Lựa chọn qui mô sản xuất là việc lựa chọn độ lớn của doanh nghiệp, là một bước quan trọng khi phong cách thiết kế một mạng lưới hệ thống sản xuất của doanh nghiệp .Bạn đang xem : Quy mô sản xuất kinh doanh là gì

*

Lựa chọn qui mô sản xuất

Khái niệm

Lựa chọn qui mô sản xuất là một bước quan trọng khi thiết kế một hệ thống sản xuất của doanh nghiệp.

– Hệ thống sản xuất của doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, sự phân bố về không gian và mối liên hệ sản xuất, kĩ thuật giữa chúng với nhau.

Các nhu yếu đa phần khi phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống sản xuất là bảo vệ tính chuyên môn hóa cao nhất hoàn toàn có thể, tính linh động thiết yếu, tính cân đối thiết yếu ngay từ khâu phong cách thiết kế và phải tạo điều kiện kèm theo gắn trực tiếp hoạt động giải trí quản trị với hoạt động giải trí sản xuất .
Khi phong cách thiết kế mạng lưới hệ thống sản xuất cần có những lựa chọn thiết yếu sau : khu vực, qui mô, nguyên tắc thiết kế xây dựng, số cấp và số bộ phận sản xuất, kho tàng và luân chuyển .

– Lựa chọn qui mô sản xuất là việc lựa chọn độ lớn của doanh nghiệp. Qui mô doanh nghiệp được đo bằng năng lực sản xuất với thước đo định lượng thích hợp.

Xem thêm : Nandemonai Nghĩa Là Gì ? Không Có Gì ( Nothing ) Trong Tiếng Nhật Là Gì
Theo tiêu thức này, doanh nghiệp được chia thành doanh nghiệp có qui mô lớn, vừa và nhỏ .

Tầm ảnh hưởng của qui mô sản xuất

Quyết định qui mô sản xuất cũng là một quyết định hành động rất quan trọng, tác động ảnh hưởng lâu dài hơn đến hiệu suất cao kinh doanh của doanh nghiệp .
Nếu lựa chọn đúng sẽ mang lại hiệu suất cao cao .
Nếu lựa chọn không đúng sẽ xảy ra 2 trường hợp :

– Nếu qui mô quá lớn so với cầu thị trường thì chi phí kinh doanh không tải lớn, vì vậy, hiệu quả kinh doanh thấp.

– Nếu qui mô quá nhỏ so với mức thiết yếu thì sẽ bỏ lỡ thời cơ kinh doanh, hoặc nếu không muốn bỏ lỡ thì phải chịu ngân sách góp vốn đầu tư lớn mà kĩ thuật lại chắp vá, không đồng điệu .
Xem thêm : trò chơi Gắp Thú Nhồi Bông Tăng Tỉ Lệ Thành Công, trò chơi Gắp Thú Nhồi Bông

Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn qui mô

– Dự báo về môi trường tự nhiên và thị trường
– Chức năng, trách nhiệm sản xuất của doanh nghiệp
– Năng lực kinh tế tài chính
– Khả năng lan rộng ra và tăng trưởng doanh nghiệp
– Khả năng, năng lượng quản trị

Nguyên tắc lựa chọn qui mô theo cầu

Khi dự báo về thị trường, phải gắn với nghiên cứu và phân tích và dự báo chu kì sống của mẫu sản phẩm .
Có thể lựa chọn một trong những nguyên tắc như :
– Đáp ứng cầu thị trường ở mức cao nhất

– Đáp ứng cầu thị trường theo nguyên tắc trung bình

– Đáp ứng theo nguyên tắc tối thiểu
– Trong trường hợp sản xuất theo mùa, thì cung ứng theo nguyên tắc dưới mức tối thiểu
Chuyên mục : Tài chính – Kinh doanh

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *