Tìm hiểu về các quỹ đầu tư chứng khoán

Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán đang dần trở nên phổ biến hơn bên cạnh các hình thức như đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, vàng, bất động sản thông thường. Vậy quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm những loại quỹ nào, đặc điểm của chúng ra sao?

Quỹ đầu tư chứng khoán là gì?

Quỹ đầu tư chứng khoán là khái niệm được định nghĩa rõ theo Luật chứng khoán : “ Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục tiêu kiếm doanh thu từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc những dạng gia tài đầu tư khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền trấn áp hàng ngày so với việc ra quyết định hành động đầu tư của quỹ ” .

Các quỹ đầu tư chứng khoán đều hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro tối đa cho người góp vốn.

Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán

Các quỹ đầu tư chứng khoán được chia thành nhiều loại hình khác nhau dựa theo các tiêu chí như phương thức góp vốn, cấu trúc vốn.

Theo phương thức góp vốn, quỹ được chia thành 2 loại gồm quỹ thành viênquỹ đại chúng. Trong khi quỹ thành viên có giới hạn về số thành viên tham gia thì quỹ đại chúng có thể huy động với số lượng lớn nhà đầu tư.

Tại Nước Ta, hầu hết những quỹ đều là quỹ đại chúng và được quản trị bởi công ty quản trị quỹ. Công ty quản trị quỹ sẽ phát hành chứng từ quỹ cho những nhà đầu tư tham gia và đại diện thay mặt họ sử dụng nguồn vốn để đầu tư vào mẫu sản phẩm chứng khoán. Nhà đầu tư được hưởng lợi từ chênh lệch giá mua vào và bán ra của chứng từ quỹ dựa theo giá trị gia tài ròng ( NAV ) của quỹ từng thời gian hoặc hưởng cổ tức quỹ .

Quỹ đại chúng căn cứ theo cấu trúc vốn được chia làm quỹ mở (Open-End Fund) và quỹ đóng (Closed-End Fund). Trong đó, quỹ đóng là quỹ có thời gian hoạt động giới hạn và không cho phép nhà đầu tư bán lại chứng chỉ quỹ cho quỹ. Ngược lại, quỹ mở có thời gian hoạt động tùy thuộc vào quyết định của ban điều hành quỹ và cho phép nhà đầu tư bán lại chứng chỉ quỹ cho quỹ.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *