Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công và các hành vi bị cấm trong đầu tư công là gì?

Đầu tư công là hoạt động giải trí đầu tư của Nhà nước vào những chương trình, dự án Bất Động Sản và đối tượng người tiêu dùng đầu tư công khác theo lao lý của Luật Đầu tư công 2019. Hoạt động đầu tư công gồm có lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động chủ trương đầu tư ; lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt, giao, tiến hành thực thi kế hoạch, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công ; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chương trình, quyết toán dự án Bất Động Sản đầu tư công ; theo dõi và nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công. Nhà nước có những giải pháp quản lý và phương pháp quản lý những chương trình, dự án Bất Động Sản và những hoạt động giải trí đầu tư công khác. Vậy nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công là gì ? Có những hành vi nào bị cấm trong đầu tư công ?

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công

Tại Điều 13 Luật Đầu tư công pháp luật về nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công như sau :

Xem thêm  Top 10 diễn đàn kinh doanh lớn nhất Việt Nam - Ý Tưởng Kinh Doanh | Kiến Thức Kiếm Tiền Online

+ Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công.

+ Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, chương trình, kế hoạch, giải pháp, chủ trương đầu tư công. + Theo dõi, cung ứng thông tin về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. + Đánh giá hiệu suất cao đầu tư công ; kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai pháp luật của pháp lý về đầu tư công, việc tuân thủ kế hoạch đầu tư công. + Xử lý vi phạm pháp lý, xử lý khiếu nại, tố cáo của tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư công. + Khen thưởng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cá thể có thành tích trong hoạt động giải trí đầu tư công. + Hợp tác quốc tế về đầu tư công. Cụ thể những nội dung này được pháp luật thành những mục, những chương trong Luật Đầu tư công và Nghị định 40/2020 / NĐ-CP ngày 6/4/2020.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công

Theo Điều 16 pháp luật những hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công như sau : + Quyết định chủ trương đầu tư không tương thích với kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch ; không xác lập được nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo pháp luật của pháp lý.

Xem thêm  Cách Kiếm Tiền Trong Township Cho Người Mới Bắt Đầu, Những Điều Cần Biết Về Game - https://wikifin.net

+ Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không đúng với các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Quyết định kiểm soát và điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án Bất Động Sản trái với pháp luật của pháp lý về đầu tư công. + Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. + Chủ chương trình, chủ đầu tư thông đồng với tổ chức triển khai tư vấn, nhà thầu dẫn tới quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí vốn, gia tài của Nhà nước, tài nguyên của vương quốc ; làm tổn hại, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của công dân và của hội đồng. + Đưa, nhận, môi giới hối lộ. + Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án Bất Động Sản chưa được quyết định hành động chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt, gây nợ đọng kiến thiết xây dựng cơ bản. + Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục tiêu, không đúng đối tượng người dùng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo pháp luật của pháp lý. + Làm giả, làm xô lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu, tương quan đến quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, tiến hành triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản. + Cố ý báo cáo giải trình, cung ứng thông tin không đúng, không trung thực, không khách quan ảnh hưởng tác động đến việc lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản, theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra và giải quyết và xử lý vi phạm trong tiến hành thực thi kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản. + Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc lưu giữ không vừa đủ tài liệu, chứng từ, hồ sơ tương quan đến quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, tiến hành thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản.

Xem thêm  Lãi suất vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng ACB Tháng 1/2022

+ Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công.

Trên đây là những hành vi bị cấm trong đầu tư công. Nếu vi phạm những hành vi bị cấm trên sẽ bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Đầu tư công 2019

Luật Hoàng Anh

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *