Kiến thức về quy trình quản lý hàng tồn kho cho doanh nghiệp

Bài viết có vai trò như một tài liệu tìm hiểu thêm để bạn đọc có những kiến thức và kỹ năng không thiếu, chi tiết cụ thể về quá trình quản trị hàng tồn dư tối ưu nhất dành cho những doanh nghiệp .
Các doanh nghiệp thường gặp nhiều khó khăn vất vả trong việc tìm ra giải pháp quản trị hàng tồn dư hiệu suất cao nhất hay phân vân lựa chọn ứng dụng quản trị tồn dư tốt trên thị trường. Trước khi vấn đáp được những câu hỏi đó, bản thân người làm cần nắm vững những kỹ năng và kiến thức cơ bản được đề cập dưới đây .

1.    Khái niệm quy trình quản lý hàng tồn kho

Quy trình quản trị hàng tồn dư được xác lập mở màn từ thời gian nhà cung ứng giao nguyên vật liệu đến kho của Công ty cho đến thời gian thành phẩm được xuất ra khỏi kho thành sản phẩm & hàng hóa .

Quy trình bao gồm 3 công việc chính: Quản lý mã hàng, Quản lý hoạt động nhập kho, Quản lý hoạt động xuất kho.

2.    Sơ đồ quy trình quản lý hàng tồn kho

a. Quy trình quản lý mã hàng:

 • Bước 1: Phòng kinh doanh hoặc phòng kế hoạch gửi yêu cầu cập nhật mã hàng mới hoặc sửa lại mã hàng với người phụ trách quản lý việc đặt mã hàng của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Kiểm tra lại tình trạng của mặt hàng, sau đó thực hiện đối chiếu. Nếu không tồn tại thì thực hiện bước 3; đối với nhu cầu chỉnh sửa mã hàng thì xuống bước 4 thực hiện.
 • Bước 3: Với yêu cầu thêm mới, cán bộ phụ trách cập nhật thông tin về mặt hàng; xác định thuộc tính nhóm hàng, loại hàng, nhà cung cấp để cấp mã hàng mới theo quy định.
 • Bước 4: Kiểm tra sự cần thiết của việc thay đổi, chỉnh sửa. Nếu không thể thay đổi được thì thực hiện thông báo cho người yêu cầu. Nếu có thể thay đổi thì thực hiện bước 5
 • Bước 5: Tiến hành chỉnh sửa mã hàng theo quy tắc đặt mã trước đó.

Quy trình quản trị này thường được mạng lưới hệ thống rất tốt trong những ứng dụng quản trị kho .

b. Quản lý hoạt động nhập kho

 • Nhập kho mua hàng nguyên vật liệu:

+ Khi có kế hoạch nhập kho nguyên vật liệu, Bộ phận kinh doanh thương mại sẽ thông tin kế hoạch nhập kho cho Bộ phận bảo vệ, Bộ phận kế hoạch vật tư, Bộ phận quản trị chất lựơng và những bên có tương quan để sắp xếp nhân sự .
+ Căn cứ vào Phiếu Xuất Kho và Hoá đơn ( nếu có ) của nhà sản xuất để kiểm tra số lượng và chủng loại của nguyên vật liệu nhập kho .
+ Chuyển Phiếu xuất kho và hóa đơn của nhà sản xuất cho Kế toán kho vật tư .
+ Kế toán kho vật tư so sánh số lượng nguyên vật liệu tại thời gian kiểm tra nhập kho với đơn đặt hàng / Phiếu ý kiến đề nghị mua loại sản phẩm ( do Bộ phận kinh doanh thương mại chuyển lên ), và nhận Phiếu xuất kho và hoá đơn của nhà sản xuất
+ Nhân viên bộ phận quản trị chất lượng kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu nhập kho, nếu nguyên vật liệu bảo vệ nhu yếu, Nhân viên này phát hành Phiếu kiểm tra và thử nghiệm nguyên vật liệu và Nhân viên bốc xếp chuyển nguyên vật liệu nhập kho. Phiếu kiểm tra và thử nghiệm nguyên vật liệu có xác nhận và đóng dấu của nhà sản xuất và chữ ký của Nhân viên bộ phận quản trị chất lượng là hợp lệ và chuyển cho Kế toán kho vật tư .
+ Sau khi nhập nguyên vật liệu, Thủ kho kiểm tra số lượng và ghi nhận vào thẻ kho .

 • Nhập kho thành phẩm:

+ Thủ kho thực thi nhập kho thành phẩm, ký vào Phiếu chuyển giao thành phẩm, lưu lại 1 liên tại kho và chuyển liên kia cho Bộ phận sản xuất .
+ Thủ kho cập nhập thông tin về thành phẩm vào những Thẻ kho, Báo cáo hàng tồn dư tại bộ phận kho .

c. Quản lý hoạt động xuất kho

 • Xuất kho bán hàng:

+ Kế toán kho nhận được lệnh xuất kho kèm theo đơn hàng bán sẽ triển khai việc kiểm tra tồn dư. Nếu tồn dư đủ đơn hàng thì triển khai bước 2, không đủ thực thi bước 3
+ Kế toán kho dựa vào những thông tin trên đơn hàng và lập hóa đơn .
+ Thủ kho triển khai xuất kho theo hóa đơn .

 • Xuất kho sản xuất:

+ Bước 1 : Phòng kế hoạch vật tư làm đề xuất xuất kho cho sản xuất, hoặc có bộ phận có nhu yếu trực tiếp làm đề xuất xuất nguyên vật liệu .
+ Bước 2 : Giám đốc hoặc người được ủy quyền phê duyệt đề xuất .
+ Bước 3 : Kiểm tra lượng tồn dư xem hoàn toàn có thể cung ứng được nhu yếu không ? Nếu đủ hàng yêu cầu thực thi bước 4 ; Nếu không đủ thì thực thi bước 5
+ Bước 4 : Căn cứ vào nhu yếu xuất kho, Kế toán kho lập phiếu xuất kho và lấy xác nhận của những cá thể có tương quan .
+ Bước 5 : Thủ kho triển khai xuất kho theo phiếu xuất kho .

 • Xuất chuyển kho:

+ Bước 1 : Bộ phận có nhu yếu chuyển kho làm đề xuất chuyển kho. Giám đốc hoặc người được ủy quyền xem xét phê duyệt đề xuất chuyển kho. Nếu được duyệt chuyển sang bước 2 .
+ Bước 2 : Kế toán kho địa thế căn cứ vào phiếu đề xuất chuyển kho đã được duyệt, triển khai giao dịch chuyển kho, in phiếu và lấy xác nhận của những bên có tương quan .
+ Bước 3 : Thủ kho địa thế căn cứ vào phiếu xuất kho đã có ký xác nhận thực thi xuất kho và ký xác nhận vào phiếu xuất kho .

 • Xuất Lắp ráp:

+ Bộ phận có nhu yếu lắp ráp hàng làm phiếu ý kiến đề nghị xuất vật tư để lắp ráp. Giám đốc hoặc người được ủy quyền xem xét phê duyệt. Nếu nhu yếu được phê duyệt triển khai bước tiếp theo

+ Kế toán kho căn cứ vào phiếu đề nghị xuất lắp ráp đã được duyệt, thực hiện lập giao dịch xuất lắp ráp. Sau đó in phiếu xuất lắp ráp lấy xác nhận của các bên liên quan.

+ Thủ kho địa thế căn cứ vào phiếu xuất lắp ráp có xác nhận thực thi xuất kho và ký xác nhận vào phiếu xuất .
Trên đây là những thông tin chi tiết cụ thể và rất đầy đủ nhất về tiến trình quản trị hàng tồn dư, rất mong sẽ hữu dụng và thiết thực so với quý bạn đọc .

>>> Xem thêm: Phần mềm ERP của BRAVO 

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *