Chủ Đề Số 703 Giá Gốc của Tài Sản | Internal Revenue Service

Giá gốc thường là số tiền vốn góp vốn đầu tư của quý vị trong gia tài cho những mục tiêu thuế. Xin sử dụng giá gốc của quý vị để tính khấu hao, số tiền trừ dần, sự suy thoái và khủng hoảng, tổn thất do tai ương, tiền lời hay lỗ khi bán, trao đổi hoặc phát mãi gia tài theo cách khác .
Trong hầu hết những trường hợp, giá gốc của gia tài chính là phí tổn mua. Phí tổn là số tiền quý vị trả bằng tiền mặt, nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ và gia tài hoặc dịch vụ khác. Phí tổn gồm có thuế sản phẩm & hàng hóa và những ngân sách khác tương quan đến việc mua. Giá trị giá gốc của quý vị trong 1 số ít gia tài không bị ấn định bằng tổn phí. Nếu quý vị có được gia tài bằng cách khác hơn là mua ( ví dụ điển hình như quà Tặng Ngay, gia tài thừa kế ), xin tìm hiểu thêm Ấn Phẩm 551, Giá Gốc của Tài Sản ( tiếng Anh ) để biết thêm thông tin. Nếu quý vị có được gia tài từ một người đã qua đời năm 2010 thì những điều lệ đặc biệt quan trọng hoàn toàn có thể được vận dụng vào cách tính giá gốc. Xem qua Ấn Phẩm 4895, Thuế Tính trên Tài Sản Được Sở Hữu từ Người Đã Qua Đời Năm 2010 ( tiếng Anh ) PDF để biết thêm thông tin .

Xem thêm  Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật thường gặp 2021

Nếu quý vị mua cổ phần hoặc trái phiếu, giá gốc của quý vị là giá mua cộng với các chi phí khác, chẳng hạn như tiền hoa hồng và lệ phí đăng ký hoặc chuyển nhượng. Nếu quý vị có cổ phần hoặc trái phiếu mà quý vị không phải mua thì quý vị có thể phải xác định giá gốc theo giá trị thị trường hợp lý của cổ phần và trái phiếu vào ngày chuyển giao, hoặc dựa vào chủ sở hữu trước đó. Xin tham khảo Ấn Phẩm 550, Thu Nhập và Chi Phí Đầu Tư (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Trước khi tính tiền lời hay lỗ từ việc mua bán, trao đổi hay phát mãi tài sản theo cách khác, hoặc trước khi tính khấu hao được phép, quý vị phải xác định giá gốc được điều chỉnh trên tài sản đó. Một số sự kiện xảy ra trong thời gian quý vị sở hữu có thể làm tăng hoặc giảm giá gốc, từ đó dẫn đến “giá gốc được điều chỉnh”. Giá gốc có thể gia tăng bằng các hạng mục như chi phí cải tiến và giảm bằng các hạng mục như khấu hao được phép và bồi hoàn bảo hiểm vì thiệt hại do tai họa và trộm cắp.

Bạn đang đọc: Chủ Đề Số 703 Giá Gốc của Tài Sản | Internal Revenue Service

Xem thêm  Phân tích chiến lược kinh doanh của TH True Milk chi tiết nhất

Để biết thêm thông tin về giá gốc và giá gốc được kiểm soát và điều chỉnh, xin tìm hiểu thêm Ấn Phẩm 551 ( tiếng Anh ) và Hướng Dẫn cho Bảng D ( Mẫu 1040 ), Lời và Lỗ Vốn ( tiếng Anh ) .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *