Phân tích tài chính doanh nghiệp là gì? Mục tiêu, nội dung và các phương pháp sử dụng

Phân tích tài chính doanh nghiệp là gì? Mục tiêu, nội dung và các phương pháp sử dụng

(5/5) – 66 bình chọn.


10/10/2021


1043

Phân tích tài chính doanh nghiệp là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Sau những năm đổi mới, hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường, khoa học phân tích hoạt động kinh doanh cũng có nhiều thay đổi, bổ sung theo hướng phù hợp với nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Rất nhiều tài liệu về phân tích họat động kinh doanh đã được ra đời. Các tài liệu này thường bao hàm nhiều nội dung chưa thật thống nhất với nhau, do các người viết đứng ở những góc độ khác nhau, có quan điểm khác nhau.

Qua bài viết này, Thành Nam sẽ cùng làm rõ với bạn đọc: Phân tích Tài chính doanh nghiệp là gì? Mục tiêu, nội dung và các phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Cùng theo dõi nhé:

  • Xem thêm: Tổng hợp Các Tỷ số tài chính quan trọng nhất trong Phân tích tài chính doanh nghiệp

1. Phân tích tài chính doanh nghiệp là gì?

Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình sử dụng các kỹ thuật phân tích thích hợp để xử lý tài liệu từ báo cáo tài chính và các tài liệu khác, hình thành hệ thống các chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá thực trạng tài chính và dự đoán tiềm lực tài chính trong tương lai.

Như vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp trước hết là việc chuyển các dữ liệu tài chính trên báo cáo tài chính thành những thông tin hữu ích. Quá trình này có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu của nhà phân tích.

Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp được sử dụng như là công cụ khảo sát cơ bản trong lựa chọn quyết định đầu tư. Nó còn được sử dụng như là công cụ dự đoán các điều kiện và kết quả tài chính trong tương lai, là công cụ đánh giá của các nhà quản trị doanh nghiệp. Phân tích tài chính sẽ tạo ra các chứng cứ có tính hệ thống và khoa học đối với các nhà quản trị

2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp:

Hoạt động phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp liên quan đến nhiều đối tượng, từ các nhà quản trị ở doanh nghiệp đến các nhà đầu tư, ngân hàng, nhà cung cấp, cơ quan quản lý nhà nước… nên mục tiêu phân tích của mỗi đối tượng khác nhau. Chẳng hạn: 

Đối với các nhà cung cấp tín dụng: người cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp thường tài trợ qua hai dạng là tín dụng ngắn hạn và tín dụng dài hạn. Đối với các khoản tín dụng ngắn hạn (vay ngắn hạn, tín dụng thương mại, …); người tài trợ thường quan tâm đến điều kiện tài chính hiện hành, khả năng hoán chuyển thành tiền của tài sản lưu động và tốc độ quay vòng của các tài sản đó. Ngược lại, đối với các khoản tín dụng dài hạn, nhà phân tích thường hướng đến tiềm lực trong dài hạn, như dự đoán các dòng tiền, đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong dài hạn cũng như các nguồn lực đảm bảo khả năng đáp ứng các khoản thanh tóan cố định (tiền lãi, trả nợ gốc..). trong tương lai. Do khả năng sinh lời là yếu tố an toàn cơ bản đối với người cho vay nên phân tích khả năng sinh lời cũng là một nội dung quan trong đối với các nhà cung cấp tín dụng. Ngoài ra, người cung cấp tín dụng dù là ngắn hạn hay dài hạn đều quan tâm đến cấu trúc nguồn vốn vì cấu trúc nguồn vốn mang tiềm ẩn rủi ro và an toàn đối với người cho vay. 

Mối quan tâm của các nhà quản trị ở doanh nghiệp khi tiến hành phân tích bao quát tất cả các nội dung của phân tích tài chính, từ cấu trúc tài chính đến các vấn đề hiệu quả và rủi ro của doanh nghiệp. Giải quyết các vấn đề trên không chỉ đưa ra những phương thức nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, chính sách tài trợ phù hợp mà còn tiên liệu họat động của doanh nghiệp như từ cách nhìn của các đối tương phân tích khác. 

Đối với người chủ sở hữu doanh nghiệp, tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà có sự tách rời giữa vai trò sở hữu với vai trò qủan lý. Chính sự tách rời này dẫn đến người chủ sơ hữu thường không quan tâm các vấn đề như cách nhìn của nhà quản lý doanh nghiệp. Thông thường, người chủ sở hữu quan tâm đến khả năng sinh lời vốn đầu tư của họ, phần vốn chủ sở hữu có không ngừng được nâng cao không, khả năng nhận tiền lời từ vốn đầu tư ra sao. Do vậy, phân tích tài chính từ góc độ người chủ sở hữu mang tính tổng hợp. 

Nói chung, có nhiều đối tượng quan tâm đến phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Mục tiêu phân tích suy cho cùng sẽ phụ thuộc vào quyền lợi kinh tế của cá nhân, tổ chức có liên quan đến doanh nghiệp. Do một vấn đề phân tích luôn có tác động với các nội dung khác và phân tích tài chính đối với các nhà quản trị doanh nghiệp có phạm vi rất rộng nên giáo trình này đề cập đầy đủ mọi khía cạnh của công tác phân tích đối với các nhà quản trị. Vận dụng trong thực tế phân tích đòi hỏi sự linh họat, uyển chuyển của nhà phân tích trong từng giai đoạn.

Xem thêm  Vay dài hạn là gì? Điều kiện, thủ tục cần thiết để vay dài hạn?

3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

Xuất phát từ tiềm năng phân tích tài chính cũng như thực chất và nội dung những quan hệ tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp được chia thành những nhóm sau :

Một là: Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính.

Nội dung phân tích này nhằm mục đích nhìn nhận khái quát cấu trúc gia tài, cấu trúc nguồn vốn của đơn vị chức năng ; qua đó phát hiện những đặc trưng trong việc sử dụng vốn, kêu gọi vốn. Trong điều kiện kèm theo kinh tế thị trường, những doanh nghiệp có tính tự chủ cao trong kêu gọi vốn và sử dụng vốn nên phân tích tài chính còn chăm sóc đến cân đối tài chính của doanh nghiệp .

Hai là: Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Họat động trong cơ chế thị trường, mỗi doanh nghiệp có những hướng kế hoạch tăng trưởng riêng trong từng tiến trình. Lợi nhuận là tiềm năng sau cuối nhưng tiềm năng đó luôn gắn liền với tiềm năng thị trường. Do vậy, lệch giá và doanh thu là hai yếu tố quan trọng khi nhìn nhận hiệu suất cao. Hiệu quả của doanh nghiệp cần xem xét một cách toàn diện và tổng thể trong sự ảnh hưởng tác động giữa hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và hoạt động giải trí tài chính. Phân tích hiệu suất cao họat động của doanh nghiệp không chỉ xem xét hiệu suất cao riêng biệt mà còn xem xét hiệu suất cao tổng hợp .

Ba là: Phân tích rủi ro của doanh nghiệp.

Bản chất của họat động kinh doanh luôn mang tính mạo hiểm nên bất kể nhà phân tích nào cũng chăm sóc đến rủi ro đáng tiếc của doanh nghiệp. Qua đó, phát hiện những rủi ro tiềm ẩn tiềm ẩn trong họat động kinh doanh, trong kêu gọi vốn và công tác làm việc giao dịch thanh toán. Khía cạnh rủi ro đáng tiếc trong phân tích tài chính ở giáo trình này chú trọng đến rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại, rủi ro đáng tiếc tài chính và rủi ro đáng tiếc phá sản .

Bốn là: Phân tích giá trị của doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động giải trí tài chính doanh nghiệp với hai tính năng cơ bản là kêu gọi vốn và sử dụng vốn nhưng hướng đến tiềm năng là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp được nâng cao không chỉ là hiệu quả tổng hợp từ sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực của doanh nghiệp mà còn tương quan đến thái độ, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp trước hội đồng. Đó chính là phương cách để doanh nghiệp nâng cao vị trí của mình trên thị trường, từ đó ảnh hưởng tác động ngược lại đến họat động tài chính. Phân tích giá trị doanh nghiệp hoàn toàn có thể được xem như là phần “ mở ” trong phân tích tài chính .

4. Các nguồn thông tin sử dụng trong Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

Để có thể sử dụng các công cụ Phân tích tài chính doanh nghiệp hiệu quả nhất, chúng ta cần kết hợp nhiều nguồn thông tin sử dụng khác nhau để đảm bảo các thông tin được đa chiều nhất, phản ánh đúng nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kiểm toán Thành Nam sẽ điểm tên các Nguồn thông tin sử dụng cơ bản nhất trong Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp:

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Thuyết minh Báo cáo tài chính

– Các nguồn thông tin khác:

Ngoài thông tin từ những báo cáo giải trình kế toán ở doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp còn sử dụng nhiều nguồn thông tin khác để những Kết luận trong phân tích tài chính có tính thuyết phục. Các nguồn thông tin khác được chia thành ba nhóm sau :

Thông tin liên quan đến tình hình kinh tế

Họat động kinh doanh của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tác động bởi nhiều tác nhân thuộc môi trường tự nhiên vĩ mô nên phân tích tài chính cần đặt trong toàn cảnh chung của kinh tế tài chính trong nước và những nền kinh tế tài chính trong khu vực. Kết hợp những thông tin này sẽ nhìn nhận rất đầy đủ hơn tình hình tài chính và dự báo những rủi ro tiềm ẩn, thời cơ so với họat động của doanh nghiệp. Những thông tin thường chăm sóc gồm có :

+ Thông tin về tăng trưởng, suy thoái kinh tế 
+ Thông tin về lãi suất ngân hàng, trái phiếu kho bạc, tỷ giá ngoại tệ
+ Thông tin về tỷ lệ lạm phát
+ Các chính sách kinh tế lớn của Chính phủ, chính sách chính trị, ngoại giao của
nhà nước…

Thông tin theo ngành

Ngoài những thông tin về môi trường tự nhiên vĩ mô ; những thông tin tương quan đến ngành, nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại cũng cần được chú trọng. Đó là :

+ Mức độ và yêu cầu công nghệ của ngành
+ Mức độ cạnh tranh và qui mô của thị trường
+ Tính chất cạnh tranh của thị trường hay mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà
cung cấp và khách hàng
+ Nhịp độ và xu hướng vận động của ngành
+ Nguy cơ xuất hiện những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng…v…v

Những thông tin trên sẽ làm rõ hơn nội dung những chỉ tiêu tài chính trong từng ngành, nghành kinh doanh thương mại, nhìn nhận rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .

Thông tin về đặc điểm họat động của doanh nghiệp 

Do mỗi doanh nghiệp có những đặc thù riêng trong tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh thương mại và trong phương hướng họat động nên để nhìn nhận hài hòa và hợp lý tình hình tài chính, nhà phân tích cần điều tra và nghiên cứu kỹ lưỡng đặc thù họat động của doanh nghiệp. Những yếu tố cần chăm sóc gồm có :

+ Mục tiêu và chiến lược họat động của doanh nghiệp, gồm cả chiến lược tài chính và chiến lược kinh doanh.
+ Đặc điểm quá trình luân chuyển vốn trong các khâu kinh doanh ở từng loại hình doanh nghiệp.
+ Tính thời vụ, tính chu kỳ trong hoạt động kinh doanh
+ Mối liên hệ giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp, khách hàng, ngân hàng, và các đối tượng khác.
+ Các chính sách hoạt động khác.

Xem thêm  Bank Statement - Bạn đã hiểu rõ?

5. Vận dụng các phương pháp trong phân tích tài chính 

5.1. Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh là giải pháp sử dụng thông dụng nhất trong phân tích tài chính. Để vận dụng phép so sánh trong phân tích tài chính cần chăm sóc đến tiêu chuẩn so sánh, điều kiện kèm theo so sánh của chỉ tiêu phân tích cùng như kỹ thuật so sánh .
Tiêu chuẩn so sánh là chỉ tiêu gốc được chọn làm địa thế căn cứ so sánh. Khi phân tích tài chính doanh nghiệp, nhà phân tích thường sử dụng những gốc sau :

+ Sử dụng số liệu tài chính ở nhiều kỳ trước để đánh giá và dự báo xu hướng của các chỉ tiêu tài chính. Thông thường, số liệu phân tích được tổ chức từ 3 đến 5 năm liền kề.
+ Sử dụng số liệu trung bình ngành để đánh giá sự tiến bộ về họat động tài chính của doanh nghiệp so với mức trung bình tiên tiến của ngành. Số liệu trung bình ngành thường được các tổ chức dịch vụ tài chính, các ngân hàng, cơ quan thống kê cung thấp theo nhóm các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong trường hợp không có số liệu trung bình ngành, nhà phân tích có thể sử dụng số liệu của một doanh nghiệp điển hình trong cùng ngành để làm căn cứ phân tích.
+ Sử dụng các số kế hoạch, số dự toán để đánh giá doanh nghiệp có đạt các mục tiêu tài chính trong năm. Thông thường, các nhà quản trị doanh nghiệp chọn gốc so sánh này để xây dựng chiến lược họat động cho tổ chức của mình. 

Điều kiện so sánh yêu cầu các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phải phản ánh cùng nội dung kinh tế, có cùng phương pháp tính toán và có đơn vị đo lường như nhau. Bản chất của vấn đề này liên quan đến tính so sánh của chỉ tiêu phân tích. Những thay đổi về chế độ tài chính kế toán là một trong những lý do ảnh hưởng đến tính không so sánh được của chỉ tiêu phân tích. Chẳng hạn, ở Việt Nam từ ngày 01/01/1999 bắt đầu áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với nhiều loại hàng hóa dịch vụ. Sự thay đổi này dẫn đến phương pháp tính các chỉ tiêu doanh thu, chi phí ở doanh nghiệp từ năm 1999 khác biệt so với những năm trước đó. Nhà phân tích cần chú ý đến ảnh hưởng của những thay đổi này để đánh giá đúng hơn về hiệu quả họat động của doanh nghiệp. Ngoài ra, tính so sánh được còn liên quan việc tuân thủ theo chuẩn mực kế toán đã ban hành. Có thể lấy điển hình về sự thay đổi phương pháp kế toán. Mặc dù nguyên tắc nhất quán yêu cầu doanh nghiệp phải áp dụng nhất quán các phương pháp kế toán giữa các kỳ kế toán (đánh giá hàng tồn kho, phương pháp khấu hao…) nhưng doanh nghiệp vẫn có quyền thay đổi phương pháp kế toán. Những thay đổi này phải được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính để nhà phân tích có thể đánh giá những ảnh hưởng của phương pháp kế toán đối với chỉ tiêu phân tích. Trong trường hợp này, một báo cáo tài chính đã được kiểm toán là cơ sở đáng tin cậy đối với nhà phân tích. 

Kỹ thuật so sánh trong phân tích tài chính thường thể hiện qua các trường hợp sau:
+ Trình bày báo cáo tài chính dạng so sánh nhằm xác định mức biến động tuyệt đối và tương đối của từng chỉ tiêu trong báo cáo tài chính qua hai hoặc nhiều kỳ, qua đó phát hiện xu hướng của các chỉ tiêu. Bảng 1.2 trình bày mẫu bảng phân tích báo cáo lãi lỗ công ty ABC dạng so sánh:

Bảng 1.2. Báo cáo lãi lỗ dạng so sánh của công ty ABC

Phương pháp so sánh trong Phân tích tài chính doanh nghiệp

Trong báo cáo giải trình lãi lỗ dạng so sánh trên, cột số liệu + % bộc lộ vận tốc tăng giảm của từng khoản mục so với kỳ gốc. Như vậy, một báo cáo giải trình dạng so sánh biểu lộ rõ dịch chuyển của chỉ tiêu tổng hợp và những yếu tố cấu thành nên dịch chuyển tổng hợp đó. Chỉ tiêu doanh thu sau thuế trên Bảng 1.2 là một trường hợp minh họa .
Khi phân tích báo cáo giải trình tài chính dạng so sánh, cần quan tâm mối liên hệ giữa những chỉ tiêu kinh tế tài chính để phần thuyết minh số liệu ngặt nghèo hơn. Chẳng hạn, khi thiết lập báo cáo giải trình lãi lỗ dạng so sánh cần xem đến mối liên hệ giữa vận tốc dịch chuyển của chỉ tiêu lệch giá với vận tốc của chỉ tiêu giá vốn hàng bán. Sự mất cân đối về vận tốc dịch chuyển của chỉ tiêu nợ phải thu người mua trên BCĐKT với vận tốc dịch chuyển của chỉ tiêu lệch giá yên cầu nhà phân tích phải tìm hiểu và khám phá nguyên do dẫn đến sự mất cân đối đó .
+ Trình bày báo cáo giải trình tài chính theo qui mô chung. Với cách so sánh này, một chỉ tiêu trên báo cáo giải trình tài chính được chọn làm qui mô chung và những chỉ tiêu có tương quan sẽ tính theo tỷ suất Xác Suất trên chỉ tiêu qui mô chung dó. Báo cáo tài chính theo qui mô chung giúp nhìn nhận cấu trúc của những chỉ tiêu tài chính ở doanh nghiệp. Chẳng hạn, so với bảng cân đối kế toán, để nhìn nhận cơ cấu tổ chức gia tài của doanh nghiệp, phải chọn chỉ tiêu tổng tài sản làm qui mô chung. Có thể minh họa từ BCĐKT của công ty ABC như sau :

Bảng 1.3. BCĐKT theo qui mô chung của công ty ABC

Phương pháp so sánh trong Phân tích tài chính doanh nghiệp

Tổng cộng Tài sản Một BCĐKT được phong cách thiết kế theo qui mô chung bộc lộ cấu trúc gia tài và nguồn vốn của doanh nghiệp, qua đó phát hiện những đặc trưng trong phân chia gia tài và kêu gọi vốn. Trong ví dụ của công ty ABC, hoàn toàn có thể thấy Tài sản thời gian ngắn chiếm tỷ trọng lớn trong hàng loạt gia tài ở doanh nghiệp : vào cuối năm N chiếm 83,3 % và cuối năm N + 1 là 74,7 %. Hàng tồn dư là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn nhất nhưng có khuynh hướng giảm rõ ràng vào cuối năm N + 1 .
Đối với báo cáo giải trình lãi lỗ, thường thì chỉ tiêu lệch giá thuần được chọn làm qui mô chung để xác lập tỷ suất của những chỉ tiêu khác so với lệch giá thuần .
Trong báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ theo giải pháp trực tiếp, cần giải quyết và xử lý lại những dòng tiền vào và dòng tiền ra để xác lập qui mô chung là tổng dòng tiền vào ( nguồn tiền ) hoặc tổng dòng tiền ra ( sử dụng tiền ), qua đó hoàn toàn có thể nhìn nhận : nguồn tiền hầu hết tạo ra từ đâu và sử dụng cho mục tiêu nào .

Xem thêm  Rút tiền mặt thẻ tín dụng Sacombank như thế nào, có mất phí không?

+ Thiết kế các chỉ tiêu có dạng tỷ số. Một tỷ số được xây dựng khi các yếu tố cấu thành nên tỷ số phải có mối liên hệ và mang ý nghĩa kinh tế. Chẳng hạn, để phân tích khả năng thanh toán khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp cần sử dụng những yếu tố có khả năng chuyển hóa thành tiền trong ngắn hạn. Do vậy, có thể xây dựng các tỷ số phản ánh khả năng thanh toán ngắn hạn như sau:
Tỷ số 1 = Tiền / Nợ ngắn hạn
Tỷ số 2 = (Tiền + ĐTNH + Nợ phải thu) / Nợ ngắn hạn
Tỷ số 3 = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Một trường hợp khác của số tỷ số là các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả. Chỉ tiêu tổng quát đánh giá hiệu quả xây dựng như sau: 

Hiệu quả = Kết quả cuối cùng / Yếu tố đầu vào

trong đó, yếu tố đầu vào có thể là tài sản, vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu…và kết quả cuối cùng có thể là doanh thu, lợi nhuận…Các chỉ tiêu cụ thể về hiệu quả sẽ đề cập ở các chương sau. 

Với nguyên tắc phong cách thiết kế những tỷ số như trên, nhà phân tích hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng chỉ tiêu phân tích tương thích với đặc thù hoạt động giải trí của doanh nghiệp. Các tỷ số còn là công cụ tương hỗ công tác làm việc Dự kiến tài chính .

5.2. Phương pháp loại trừ

Trong một số trường hợp, phương pháp này được sử dụng trong phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu tài chính giả định các nhân tố còn lại không thay đổi. Phương pháp phân tích này còn là công cụ hỗ trợ quá trình ra quyết định. Chẳng hạn, chỉ tiêu khả năng sinh lời của tài sản (ROA) thường được tính như sau:

ROA = Lợi nhuận / Tổng tài sản trung bình x100 %

Nếu dừng lại ở phép so sánh thì chưa thể hiện rõ nhân tố nào tác động đến khả năng sinh lời của tài sản. Tuy nhiên, khi xây dựng chỉ tiêu này trong quan hệ với hiệu suất sử dụng tài sản và khả năng sinh lời từ doanh thu thì chỉ tiêu ROA được chi tiết như sau: 

ROA = (Doanh thu thuần / Tổng tài sản bình quân) x  (Lợi nhuận / Doanh thu thuần)

= Hiệu suất sử dụng gia tài x Tỷ suất lợi nhuận trên lệch giá
Với chiêu thức loại trừ, nhà phân tích sẽ thấy được tác nhân nào ảnh hưởng tác động đa phần đến năng lực sinh lời gia tài, qua đó phát hiện những lợi thế ( hay bất lợi ) trong hoạt động giải trí của doanh nghiệp và xu thế họat động trong kỳ đến .

5.3. Phương pháp cân đối liên hệ

Các báo cáo giải trình tài chính đều có đặc trưng chung là biểu lộ tính cân đối : cân đối giữa gia tài và nguồn vốn ; cân đối giữa lệch giá, ngân sách và tác dụng ; cân đối giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra, cân đối giữa tăng và giảm … Cụ thể là những cân đối cơ bản :
Tổng tài sản = Tài sản thời gian ngắn + Tài sản dài hạn
Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn
Lợi nhuận = Doanh thu – Ngân sách chi tiêu
Dòng tiền thuần = Dòng tiền vào – Dòng tiền ra

Dựa vào những cân đối cơ bản trên, trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp thường vận dụng phương pháp cân đối liên hệ để xem xét ảnh hưởng của từng nhân tố đến biến động của chỉ tiêu phân tích. Chẳng hạn, với biến động của tổng tài sản giữa hai thời điểm, phương pháp này sẽ cho thấy loại tài sản nào (hàng tồn kho, nợ phải thu, TSCĐ…) biến động ảnh hưởng đến biến động tổng tài sản của doanh nghiệp. Như vậy, dựa vào biến động của từng bộ phận mà chỉ tiêu phân tích sẽ được đánh giá đầy đủ hơn.

5.4. Phương pháp phân tích tương quan

Giữa những số liệu tài chính trên báo cáo giải trình tài chính thường có mối đối sánh tương quan với nhau. Chẳng hạn, mối đối sánh tương quan giữa lệch giá ( trên Báo cáo lãi lỗ ) với những khoản nợ phải thu người mua, với hàng tồn dư ( trên Bảng cân đối kế toán ). Thông thường, khi lệch giá của đơn vị chức năng càng tăng thì số dư những khoản nợ phải thu cũng ngày càng tăng, hoặc lệch giá tăng dẫn đến nhu yếu về dự trữ hàng cho kinh doanh thương mại ngày càng tăng. Một trường hợp khác là đối sánh tương quan giữa chỉ tiêu ‘ Ngân sách chi tiêu góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản ’ với chỉ tiêu ‘ Nguyên giá TSCĐ ’ ở doanh nghiệp. Cả hai số liệu này đều trình diễn trên BCĐKT. Một khi trị giá những khoản góp vốn đầu tư XDCB ngày càng tăng thường phản ánh doanh nghiệp có tiềm lực về hạ tầng trong thời hạn đến. Phân tích đối sánh tương quan sẽ nhìn nhận tính hài hòa và hợp lý về dịch chuyển giữa những chỉ tiêu tài chính, thiết kế xây dựng những tỷ số tài chính được tương thích hơn và Giao hàng công tác làm việc dự báo tài chính ở doanh nghiệp .

Trên đây là những phương pháp kỹ thuật thường được vận dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, vận dụng phương pháp phân tích thích hợp cho nội dung và chỉ tiêu phân tích nào với các đánh giá tổng hợp được xem như là nghệ thuật của nhà phân tích tài chính. Mỗi nhà phân tích bằng kinh nghiệm nghề nghiệp với khả năng tổ chức dữ liệu, khả năng chẩn đoán và tổng hợp các vấn đề tài chính trong một môi trường ‘mở’ sẽ đưa ra bức tranh về tài chính doanh nghiệp. Kết qủa phân tích đó là cơ sở cho các quyết định ở doanh nghiệp.

Qua bài viết này, Thành Nam sẽ cùng làm rõ với bạn đọc: Phân tích Tài chính doanh nghiệp là gì? Mục tiêu, nội dung và các phương pháp sử dụng trong phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.

Nếu các bạn đọc có câu hỏi gì, hãy để ở dưới phần bình luận, đội ngũ chuyên gia của Thành Nam luôn sẵn sàng để hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc từ phía độc giả.

  • Xem thêm: Tổng hợp Các Tỷ số tài chính quan trọng nhất trong Phân tích tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *