Phân tích tài chính là gì? Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính được xem là một nội dung quan trọng không thể thiếu trong phân tích kinh doanh và ra quyết định đối với các bên liên quan đến doanh nghiệp. Thông qua các phân tích tài chính có thể giúp nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư hay bên cho vay giảm bớt sai lệch, tính phỏng đoán hay sự chủ quan khi đưa ra quyết định kinh doanh. Để hiểu hơn về khái niệm phân tích tài chính là gì, mục đích, vai trò và nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp, hãy cùng Luận Văn 2S tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Phân tích tài chính là gì ?

Phân tích tài chính ( tiếng Anh : Financial analysis ) được biết đến là một công cụ quan trọng so với những nhà quản trị doanh nghiệp. Về khái niệm, phân tích tài chính là tổng thể và toàn diện những giải pháp được sử dụng trên cơ sở sử dụng một mạng lưới hệ thống chỉ tiêu tương thích nhằm mục đích nhìn nhận tình hình tài chính của một doanh nghiệp trong một khoảng chừng thời hạn hoạt động giải trí nhất định. Trên cơ sở phân tích tài chính, nhà quản trị doanh nghiệp cũng như những đối tượng người dùng chăm sóc đến tình hình tài chính của doanh nghiệp hoàn toàn có thể thuận tiện đưa ra nhìn nhận tình hình tài chính, năng lực, tiềm lực và cả những rủi ro đáng tiếc trong quá khứ và rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn trong tương lai của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra những quyết định hành động kinh tế tài chính tương thích nhằm mục đích tăng cường quản lý tài chính và đạt hiệu suất cao cao nhất trong kinh doanh thương mại. Loại phân tích này đặc biệt quan trọng vận dụng cho những trường hợp sau :

Quyết định đầu tư của nhà đầu tư bên ngoài: Trong tình huống này, một nhà phân tích tài chính hoặc nhà đầu tư xem xét các báo cáo tài chính và các báo cáo kèm theo như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ… của một doanh nghiệp để xem liệu doanh nghiệp đó có đáng để đầu tư hoặc cho vay tiền hay không. Điều này thường liên quan đến việc phân tích tỷ lệ để xem liệu tổ chức có đủ tính thanh khoản và tạo ra một lượng tiền mặt đủ lớn hay không. Nó cũng có thể liên quan đến việc kết hợp thông tin trong báo cáo tài chính cho nhiều thời kỳ để tạo ra các đường xu hướng có thể được sử dụng để ngoại suy kết quả tài chính trong tương lai.

Quyết định đầu tư của nhà đầu tư nội bộ: Trong tình huống này, chuyên viên phân tích nội bộ xem xét các dòng tiền dự kiến ​​và các thông tin khác liên quan đến một khoản đầu tư trong tương lai (thường là đối với tài sản cố định). Mục đích là để xem liệu dòng tiền dự kiến ​​từ dự án có tạo ra đủ lợi tức đầu tư hay không. Việc phân tích này cũng có thể tập trung vào việc thuê, cho thuê hay mua một tài sản.

Xem thêm  Chi tiết cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh – tài khoản 911

Bạn đang đọc: Phân tích tài chính là gì? Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

phan_tich_tai_chinh_la_gi_luanvan2s
Khái niệm phân tích tài chính là gì?

Vai trò của phân tích tài chính là gì ?

Phân tích tài chính được sử dụng như công cụ Dự kiến những điều kiện kèm theo và tác dụng tài chính trong tương lai, tạo ra những chứng cứ có tính mạng lưới hệ thống và khoa học. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp tương quan đến nhiều đối tượng người tiêu dùng khác nhau như nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư, ngân hàng nhà nước, … nên tiềm năng phân tích tài chính cũng khác nhau tùy theo đối tượng người tiêu dùng, đơn cử :

Với nhà cung cấp tín dụng: Nhà cung cấp tín dụng quan tâm đến các phân tích tài chính của doanh nghiệp nhằm xác định điều kiện tài chính hiện hành, khả năng hoán chuyển thành tiền của tài sản lưu động cũng như tốc độ quay vòng của tài sản đó cũng như dự đoán dòng tiền và khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong dài hạn và khả năng đáp ứng các khoản thanh toán cố định.

Nhà quản trị doanh nghiệp : Họ sẽ triển khai phân tích bao quát mọi nội dung của phân tích tài chính từ cấu trúc đến những yếu tố hiệu suất cao và rủi ro đáng tiếc doanh nghiệp. Giải quyết những yếu tố này giúp đưa ra phương pháp nâng cao hiệu suất cao kinh doanh thương mại, chủ trương hỗ trợ vốn tương thích và những tiên liệu cho hoạt động giải trí của doanh nghiệp trong tương lai .Chủ sở hữu doanh nghiệp : Họ sẽ chăm sóc đến năng lực sinh lời của vốn góp vốn đầu tư cũng như năng lực nhận tiền từ vốn góp vốn đầu tư của mình .

Có nhiều đối tượng quan tâm đến phân tích tài chính nên mục tiêu phân tích sẽ phụ thuộc vào quyền lực kinh tế của cá nhân, tổ chức liên quan đến doanh nghiệp.

vai_tro_cua_phan_tich_tai_chinh_luanvan2s
Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp

Bài viết trong phân mục :

→ Tổng hợp đề tài Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng xuất sắc 2020 – 2021

Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp gồm những yếu tố sau :

Thứ nhất, phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính. Nội dung này nhằm đánh giá khái quát cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vốn của đơn vị từ đó phát hiện những đặc trưng trong việc sử dụng hoặc huy động vốn. Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thường tự chủ trong huy động và sử dụng vốn nên khi phân tích tài chính không còn quan tâm đến cân bằng tài chính của doanh nghiệp.

Thứ hai, phân tích hiệu suất cao hoạt động giải trí doanh nghiệp. Trong đó, doanh thu là tiềm năng ở đầu cuối nhưng cũng cần gắn liền với tiềm năng thị trường nên lệch giá và doanh thu là hai yếu tố quan trọng khi nhìn nhận hiệu suất cao. Cần xem xét một cách toàn diện và tổng thể hiệu suất cao của doanh nghiệp trong ảnh hưởng tác động giữa hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và hoạt động giải trí tài chính. Phân tích hiệu suất cao hoạt động giải trí cần xem xét hiệu suất cao riêng biệt và hiệu suất cao tổng hợp .Thứ ba là phân tích rủi ro đáng tiếc doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh thương mại nào cũng mang tính mạo hiểm nên những nhà phân tích cần chăm sóc đến rủi ro đáng tiếc doanh nghiệp để phát hiện những rủi ro tiềm ẩn tiềm ẩn trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, kêu gọi vốn và công tác làm việc giao dịch thanh toán .

Xem thêm  chuyển tiền không cần mã otp | Banmaynuocnong - Banmaynuocnong

Thứ tư là phân tích, xác định giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp được nâng cao là kết quả tổng hợp từ sử dụng có hiệu quả các nguồn lực doanh nghiệp và thái độ, trách nhiệm của doanh nghiệp trước cộng đồng. Đây cũng là cách để doanh nghiệp nâng cao vị trí của mình trên thị trường và tác động ngược lại đến hoạt động doanh nghiệp. Phân tích giá trị doanh nghiệp là phần “mở” trong phân tích tài chính.

noi_dung_phan_tich_tai_chinh_doanh_nghiep_luanvan2s
Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp là gì?

Các chiêu thức sử dụng trong phân tích tài chính

Phương pháp so sánh

Phương pháp này được sử dụng thông dụng nhất trong phân tích tài chính. Để vận dụng phép so sánh, cần chăm sóc đến tiêu chuẩn so sánh, điều kiện kèm theo so sánh cũng như những chỉ tiêu phân tích cùng kỹ thuật so sánh .

Tiêu chuẩn so sánh là các chỉ tiêu gốc được để chọn làm căn cứ so sánh. Khi phân tích tài chính, nhà phân tích sử dụng các gốc sau:

  • Sử dụng số liệu tài chính ở nhiều kỳ trước để nhìn nhận và dự báo xu thế của những chỉ tiêu tài chính. Số liệu phân tích thường từ 3 đến 5 năm liền kề .
  • Sử dụng số liệu trung bình ngành để nhìn nhận sự văn minh trong hoạt động giải trí tài chính doanh nghiệp so với mức trung bình tiên tiến và phát triển của ngành. Nếu không có số liệu trung bình ngành, hoàn toàn có thể sử dụng số liệu của một doanh nghiệp nổi bật trong ngành làm địa thế căn cứ .
  • Sử dụng những số kế hoạch, số dự trù để nhìn nhận doanh nghiệp có đạt những tiềm năng tài chính trong năm. Các nhà quản trị thường chọn gốc so sánh này để thiết kế xây dựng kế hoạch hoạt động giải trí cho tổ chức triển khai .

Các chỉ tiêu phân tích cần phải ánh cùng nội dung kinh tế tài chính có chiêu thức thống kê giám sát và đơn vị chức năng thống kê giám sát như nhau. Bản chất của yếu tố này tương quan đến tính so sánh của chỉ tiêu phân tích .

Phương pháp loại trừ

Phương pháp này được sử dụng trong phân tích tài chính với mục tiêu xác lập mức độ ảnh hưởng tác động của từng tác nhân đến tiêu tốn tài chính giả định những tác nhân khác không biến hóa. Phương pháp phân tích này là công cụ tương hỗ quy trình ra quyết định hành động .

Với phương pháp loại trừ, nhà phân tích sẽ thấy được nhân tố ảnh hưởng nào chủ yếu đến khả năng sinh lời tài sản để phát hiện lợi thế hoặc bất lợi trong hoạt động doanh nghiệp và định hướng các hoạt động trong tương lai.

Phương pháp cân đối liên hệ

Đặc trưng chung của những báo cáo giải trình tài chính là biểu lộ tính cân đối : Cân đối giữa gia tài và nguồn vốn, cân đối lệch giá, ngân sách và hiệu quả, …

Dựa vào các cân đối trên, trong phân tích tài chính sẽ vận dụng phương pháp cân đối liên hệ để xem xét ảnh hưởng của từng nhân tố đến biến động của chỉ tiêu phân tích. Ví dụ, với biện động của tổng tài sản giữa hai thời điểm, phương pháp này sẽ cho thấy loại tài sản nào (hàng tồn kho, nợ phải thu,…) biến động ảnh hưởng đến biến động tổng tài sản doanh nghiệp. Như vậy, dựa vào biến động của từng bộ phận mà chỉ tiêu phân tích được đánh giá đầy đủ hơn.

Xem thêm  10+ Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần CMND [ Duyệt 100%] - vaynhanhonline

Phương pháp phân tích đối sánh tương quan

Thông thường giữa những số liệu tài chính trên báo cáo giải trình tài chính sẽ có mối đối sánh tương quan với nhau. Việc phân tích tính đối sánh tương quan sẽ giúp nhà phân tích nhìn nhận tính hài hòa và hợp lý về dịch chuyển giữa những chỉ tiêu tài chính, thiết kế xây dựng tỷ số tài chính tương thích và Giao hàng công tác làm việc dự báo tài chính ở doanh nghiệp. Ví dụ, đối sánh tương quan giữa chỉ tiêu “ Ngân sách chi tiêu góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản ” với chỉ tiêu “ Nguyên giá gia tài cố định và thắt chặt ” doanh nghiệp. Khi một trị giá khoản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản tăng sẽ phản ánh doanh nghiệp có tiềm lực về hạ tầng .

cac_phuong_phap_phan_tich_tai_chinh_luanvan2s
Các phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính

Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp là gì ?

Bước 1 : tích lũy thông tin

Phân tích hoạt động tài chính cần sử dụng các nguồn thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng hoạt động tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình dự đoán, đánh giá cũng như lập kế hoạch. Cần thu thập các thông tin liên quan như thông tin nội bộ, thông tin bên ngoài, thông tin kế toán và các thông tin quản lý khác,… Trong đó, thông tin kế toán là quan trọng nhất phản ảnh qua các báo cáo tài chính doanh nghiệp. Có thể nói, phân tích hoạt động tài chính thực tế là phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Bước 2 : Xử lý thông tin

Tại bước này, những nhà phân tích cần giải quyết và xử lý thông tin đã tích lũy, người sử dụng thông tin ở góc nhìn nghiên cứu và điều tra, ứng dụng khác nhau ship hàng cho tiềm năng phân tích mà mình đặt ra. Xử lý thông tin là quy trình sắp xếp những thông tin theo từng tiềm năng nhất định để đo lường và thống kê, so sánh, lý giải, nhìn nhận hoặc xác lập nguyên do của những tác dụng đạt được nhằm mục đích Giao hàng cho quy trình Dự kiến và ra quyết định hành động .

Bước 3 : Dự đoán và ra quyết định hành động

Sau khi đã tích lũy và giải quyết và xử lý thông tin, người sử dụng thông tin để Dự kiến nhu yếu và đưa ra những quyết định hành động hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Đối với người quản trị doanh nghiệp, sau khi đã phân tích cần đưa ra những quyết định hành động tương quan đến tiềm năng hoạt động giải trí của doanh nghiệp như tăng trưởng, tăng trưởng, tối đa hóa doanh thu và doanh nghiệp. Với nhà cho vay và nhà đầu tư thì sẽ đưa ra những quyết định hành động về hỗ trợ vốn góp vốn đầu tư, ..

Phân tích tài chính là một nội dung đặc biệt quan trọng đối với các nhà tín dụng, nhà quản trị hay nhà đầu tư,… cho doanh nghiệp. Nắm vững nội dung và các bước phân tích tài chính sẽ giúp mọi người đưa ra các quyết định đúng đắn và phù hợp. Mong rằng những chia sẻ xoay quanh khái niệm phân tích tài chính là gì đề cập trong bài viết này của Luận Văn 2S sẽ giải đáp những khúc mắc mà bạn gặp phải trong quá trình học tập và viết luận văn.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *