Phân tích báo cáo tài chính công ty chứng khoán SSI, SHS, VND: Tác động của FVTPL và AFS là gì?

Xin chào các bạn!

Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích các báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán SSI, SHS và VND trong quý 2 năm 2022. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai khái niệm quan trọng là FVTPL và AFS.

Khái niệm FVTPL, viết tắt của Fair Value Through Profit or Loss, dịch sang tiếng Việt là “giá trị hợp lý qua lỗ lãi”. Đây là các khoản đầu tư mà thông qua lãi lỗ, nó được công ty chứng khoán sẵn sàng để bán. Việc phân loại vào FVTPL sẽ quyết định con số lợi nhuận được công ty chứng khoán công bố.

Khái niệm AFS, viết tắt của Available-for-Sale, dịch sang tiếng Việt là “sẵn sàng để bán”. Thì tài sản tài chính sẵn sàng để bán là một khái niệm khác, trong phụ lục của Thông tư 34 về kế toán của các công ty chứng khoán. Những tài sản tài chính sẵn sàng để bán thường là các khoản chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu. Sự khác biệt là các khoản lỗ và lãi phát sinh từ việc thay đổi giá trị của tài sản tài chính này sẽ được ghi vào phần Sở hữu và thu nhập toàn diện khác.

Bây giờ, chúng ta sẽ xem các báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán SSI, SHS và VND để thấy sự khác biệt giữa FVTPL và AFS. Cụ thể, chúng ta sẽ xem các khoản mục FVTPL và AFS của các công ty chứng khoán hàng đầu SSI, SHS và VND, cũng như các con số được công bố công khai.

Xem thêm  Vàng trong nước đang tăng vọt? Liệu xu hướng có bền vững? Có nên mua thêm? Lý do? Cách thức mua

Đối với công ty chứng khoán SSI, chúng ta thấy rằng tài sản tài chính thông qua lỗ là 17.300 tỷ đồng, trong khi tài sản tài chính thông qua lãi là 100 tỷ đồng. Tổng doanh thu hoạt động của SSI là 538 tỷ đồng và tổng chi phí hoạt động là 1.400 tỷ đồng. Lãi sau thuế của SSI trong 6 tháng đầu năm là 100 tỷ đồng.

Đối với công ty chứng khoán SHS, chúng ta thấy rằng tổng doanh thu hoạt động là 621 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí hoạt động là 933 tỷ đồng. Lãi sau thuế của SHS trong 6 tháng đầu năm là 32 tỷ đồng, nhưng chúng ta cũng thấy có khoản lỗ do Thu nhập toàn diện khác là 570 tỷ đồng.

Đối với công ty chứng khoán VND, chúng ta thấy rằng tổng doanh thu hoạt động là 3.616 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí hoạt động là 5.375 tỷ đồng. Lãi sau thuế của VND trong 6 tháng đầu năm là 1.286 tỷ đồng, nhưng chúng ta cũng thấy có khoản lỗ do Thu nhập toàn diện khác là 570 tỷ đồng.

Như vậy, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về FVTPL và AFS trong các công ty chứng khoán SSI, SHS và VND. Các con số này cho thấy sự khác biệt về lợi nhuận và sự ảnh hưởng của các khoản tài sản tài chính trong báo cáo tài chính của các công ty này.

Xem thêm  Lạm phát tăng 4,6% trong 2 tháng đầu năm 2023 - Kiểm soát mục tiêu lạm phát năm 2023 có khả quan?

Tuy nhiên, khi đọc báo cáo tài chính, chúng ta cần hiểu rằng nó chỉ là một phần trong quá trình quyết định đầu tư. Chúng ta cần xem xét nhiều yếu tố khác như tình hình thị trường, chất lượng lợi nhuận và giá cổ phiếu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán SSI, SHS và VND. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến và đóng góp từ bạn. Hãy gửi cho chúng tôi các câu hỏi và chúng tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan. Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *