Phân Tích Báo Cáo Tài Chính – Khái niệm, mục đích, ý nghĩa

Phân tích báo cáo tài chính cung cấp thông tin giúp cho những người sử dụng đánh giá chính xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lợi và triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp. Cùng theo dõi khái niệm, mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính trong bài viết dưới đây

Khái niệm phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính, tác dụng kinh doanh thương mại và dòng tiền trong kỳ của doanh nghiệp .

Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lợi và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm.

Thông qua báo cáo tài chính, những người sử dụng thông tin có thể đánh giá, phân tích và chẩn đoán được thực trạng và an ninh tài chính, nắm bắt được kết quả và hiệu quả hiệu quả kinh doanh hoạt động kinh doanh, tình hình và khả năng thanh toán, xác định giá trị doanh nghiệp, định rõ tiềm năng cũng như dự báo được nhu cầu tài chính cùng những rủi ro trong tương lai mà doanh nghiệp có thể phải đương đầu.

Báo cáo tài chính mang tính bắt buộc, do Nhà nước pháp luật với mục tiêu đa phần là cung ứng thông tin cho những đối tượng người tiêu dùng quan tâm ngoài doanh nghiệp .

Phân tích báo cáo tài chính là quy trình phân loại, phân loại mạng lưới hệ thống chỉ tiêu phản ánh trên những báo cáo tài chính theo nhiều hướng khác nhau rồi sử dụng những kỹ thuật liên hệ, so sánh, so sánh và tổng hợp nhằm mục đích phân phối thông tin tài chính hữu dụng cho quản trị .

Các chỉ tiêu tài chính trên mạng lưới hệ thống báo cáo tài chính :
Các chỉ tiêu tài chính trên mạng lưới hệ thống báo cáo gồm có như : gia tài, nguồn vốn, vốn chủ sở hữu … có từ Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu lệch giá bán hàng, doanh thu … có từ Báo cáo hiệu quả kinh doanh thương mại. Chỉ tiêu ROA, ROE, ROS … nguồn thông tin có từ những báo cáo tài chính cung ứng .
Phân tích Báo cáo tài chính đa phần phân phối thông tin cho những đối tượng người tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp là đa phần đưa ra những quyết định hành động theo những tiềm năng khác nhau .

Xem thêm  Vay tiền Nợ Xấu vẫn vay được Online bằng CMND

Phân tích báo cáo tài chính

Mục đích của phân tích báo cáo tài chính

Với tư cách là công cụ của quản trị, phân tích báo cáo tài chính có mục tiêu chính là giúp người sử dụng thông tin nhìn nhận đúng chuẩn sức mạnh tài chính, năng lực sinh lợi và triển vọng của doanh nghiệp ; từ đó, lựa chọn giải pháp kinh doanh thương mại tối ưu .
Bởi vậy, phân tích báo cáo tài chính là mối chăm sóc của nhiều nhóm người khác nhau như :

 • Ban giám đốc
 • Hội đồng quản trị
 • Các nhà đầu tư
 • Các cổ đông
 • Các chủ nợ
 • Các người mua chính
 • Những người cho vay
 • Các nhân viên cấp dưới ngân hàng nhà nước
 • Các nhà quản trị
 • Các nhà bảo hiểm
 • Các đại lý … kể những cơ quan chính phủ nước nhà và bản thân người lao động .

Mỗi một nhóm người có những nhu yếu thông tin khác nhau và do vậy, mỗi nhóm có khuynh hướng tập trung chuyên sâu vào những góc nhìn riêng trong bức tranh tài chính của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc thù và mức độ rủi ro đáng tiếc của quyết định hành động phát hành ( quyết định hành động mua hàng, bán hàng, cho vay, đi vay, góp vốn … ) cũng như cương vị của chủ thể ra quyết định hành động mà những chủ thể ra quyết định hành động có những mối chăm sóc khác nhau về đối tác chiến lược .

Phân tích Báo cáo tài chính so với những nhà đầu tư .

Các nhà đầu tư của doanh nghiệp gồm có nhiều đối tượng người dùng : Các cổ đông mua CP, những công ty góp vốn liên kết kinh doanh … Các nhà đầu tư họ chăm sóc trực tiếp đến giá trị của doanh nghiệp năng lực sinh lời của vốn, phương pháp phân loại doanh thu .
Do vậy những câu hỏi thường đặt ra cho những nhà đầu tư :

 • Tỷ suất lợi nhuận của vốnCP là bao nhiêu ?
 • Thu nhập của một CP là bao nhiêu ?
 • Cổ tức của

  một CP là bao nhiêu ?

 • Tỷ suất lợi nhuận của vốn góp vốn đầu tư là bao nhiêu ?
 • Tỷlệ rủi ro đáng tiếc trong góp vốn đầu tư là bao nhiêu ?
 • Khả năng giao dịch thanh toán như thế nào ?

Muốn vấn đáp cho những câu hỏi đó những nhà đầu tư phải dựa vào những TT thông tin tài chính, chuyên viên phân tích để thu nhận thông tin. tin tức phân tích báo cáo tài chính sẽ vấn đáp những câu hỏi trên của những nhà đầu tư. Đồng thời thông tin phân tích cũng giúp cho những nhà đầu tư Dự kiến giá doanh nghiệp, Dự kiến giá trị CP, Dự kiến năng lực sinh lời của vốn, hạn chế những rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra .

Phân tích Báo cáo tài chính đối với những người cho vay, các tổ chức tín dụng.

Trong những doanh nghiệp kinh doanh thương mại thường sử dụng vốn vay thích hợp để góp thêm phần tăng trưởng vốn chủ chiếm hữu. Do vậy vốn vay thường chiếm tỷ trọng tương đối cao để cung ứng những nhu yếu cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại .

Khi cho vay các ngân hàng, công ty tài chính phải đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn, dài hạn, khả năng sinh lời của vốn. Đồng thời dự đoán triển vọng của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh đối vối khoản vay ngắn hạn, dài hạn.

tin tức từ việc phân tích báo cáo tài chính sẽ đưa ra những quyết định hành động cho vay tương thích cho từng đối tượng người dùng đơn cử. Đồng thòi hạn chế rủi ro đáng tiếc thấp nhất cho những chủ cho vay .

Phân tích Báo cáo tài chính đối vối các công ty kiểm toán.

Trong nền kinh tế thị trường xuất hiện nhiều loại hình kiểm toán như kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước, kiểm toán nội bộ. Các loại kiểm toán đều dựa trên các thông tin phân tích báo cáo tài chính để xác minh tính khách quan về tình hình tài chính của một tổ chức hoạt động.

Các chỉ tiêu tài chính còn giúp cho các chuyên gia kiểm toán dự đoán xu hướng tài chính sẽ xảy ra để nâng cao độ tin cậy của các quyết định.

Phân tích Báo cáo tài chính đối vối cán bộ công nhân viên.

Đối với cán bộ, công nhân viên, là những người có nguồn thu nhập gắn với quyền lợi của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo tài chính giúp họ hiểu được tính không thay đổi và khuynh hướng việc làm trong hiện tại và tương lai so với doanh nghiệp. Qua đó thiết kế xây dựng niềm tin của cán bộ công nhân viên so với từng quyết định hành động kinh doanh thương mại của chủ thể quản trị .

Phân tích Báo cáo tài chính so với chủ thể doanhnghiệp

Nhà quản trị là những người trực tiếp quản trị doanh nghiệp, cần phải hiểu rõ tình hình tài chính cũng như những hoạt động giải trí khác của doanh nghiệp như thế nào. Do vậy thông tin cần phân phối những tiềm năng sau :

 • Đánh giá năng lực tài chính, hiệu suất cao hoạt động giải trí trong từng quy trình tiến độ, từngbộ phận, năng lực sinh lời, năng lực tích góp doanh thu doanh nghiệp .
 • Hướng những quyết định hành động của Ban giám đốc theo khunh hướng tương thích với thựctế của doanh nghiệp, như quyết định hành động về đấu thầu, kêu gọi vốn, phân phối lợinhuận .
 • Là cơ sở cho những Dự kiến tài chính, kế hoạch đáp ứng vật tư, kế hoạch huyđộng và góp vốn đầu tư vốn .

Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính

Với mục tiêu phân phối thông tin giúp cho những người sử dụng nhìn nhận đúng mực sức mạnh tài chính, năng lực sinh lợi và triển vọng cũng như những rủi ro đáng tiếc trong tương lai của doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng trong quản trị. Có thể khái quát ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính trên những điểm sau :

 • Cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời gian báo cáo cùng với những hiệu quả hoạt động giải trí mà doanh nghiệp đạt được trong thực trạng đó ;
 • Đánh giá đúng mực tình hình và bảo mật an ninh tài chính, năng lực thanh toán giao dịch của doanh nghiệp, tính hài hòa và hợp lý của cấu trúc tài chính … Từ đó, những nhà quản trị có địa thế căn cứ an toàn và đáng tin cậy, khoa học để đề ra những quyết định hành động quản trị đúng đắn ;
 • Nắm bắt được sức mạnh tài chính, năng lực sinh lợi, dự báo được nhu yếu tài chính và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của doanh nghiệp ;
 • Cung cấp những chỉ tiêu kinh tế tài chính – tài chính thiết yếu giúp cho việc kiểm tra, nhìn nhận một cách tổng lực và có mạng lưới hệ thống tình hình hiệu quả và hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, tình hình triển khai những chỉ tiêu kinh tế tài chính – tài chính hầu hết của doanh nghiệp, tình hình chấp hành những chế độ kinh tế – tài chính của doanh nghiệp ;
 • Cung cấp các thông tin và căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp, đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Trên đây là khái niệm, mục đích, ý nghĩa của Phân tích báo cáo tài chính. Hãy cùng đón đọc những nội dung phân tích báo cáo tài chính trong các bài viết sau nhé

Tham khảo thêm :

Khóa học phân tích tài chính doanh nghiệp

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *