Phân phối thu nhập là gì? Các hình thức phân phối thu nhập thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Học thuật

Phân phối thu nhập là sự phân loại thu nhập quốc dân cho những nguồn vào tác nhân khác nhau hoặc giữa người nhận được thu nhập từ những tác nhân sản xuất và những người khác .

Phân phối thu nhập là gì?

Phân phối thu nhập (income distribution) là sự phân chia thu nhập quốc dân cho các đầu vào nhân tố khác nhau (phân phối thu nhập theo chức năng, phân phối lần đầu) hoặc giữa người nhận được thu nhập từ các nhân tố sản xuất và những người khác (phân phối lại, tái phân phối thu nhập). Các cá nhân có thể tự phân phối lại thu nhập dưới hình thức quà tặng, biếu. Chính phủ thường tái phân phối thu nhập bằng cách đánh thuế vào người có thu nhập cao và trợ cấp cho người có thu nhập thấp.

Các hình thức phân phối thu nhập thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Phân phối theo lao động

Phân phối theo lao động là phân phối trong các đơn vị kinh tế dựa trên cơ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc các hợp tác xã cổ phần mà phần góp vốn của các thành viên bằng nhau ( kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên chế độ khác nhau. Người lao động làm chủ những tư liệu sản xuất ,nên tất yếu cũng làm chủ phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.

Xem thêm  Trade Coin là gì? Hướng dẫn toàn tập từ A - Z cho người mới bắt đầu!

Bạn đang đọc: Phân phối thu nhập là gì? Các hình thức phân phối thu nhập thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Căn cứ đơn cử để phân phối theo lao động là :
– Số lượng lao động được đo bằng thời hạn lao động hoặc số lượng của mẫu sản phẩm làm ra .
– Trình độ thành thạo lao động và chất lượng thành phẩm làm ra .
– Điều kiện và môi trường tự nhiên lao động :
+ Lao động nặng nhọc .
+ Lao động trong hầm mỏ .
+ Lao động ở những vùng có nhiều khó khăn vất vả, x a xôi hẻo lánh như miền núi, hải đảo, …

– Tính chất của lao động.

– Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được triển khai qua những hình thức đơn cử như :
– Tiền công trong những đơn vị chức năng sản xuất – Kinh doanh .
– Tiền thưởng .
– Tiền phụ cấp .
– Tiền lương trong những cơ quan hành chính sự nghiệp .

Phân phối thông qua phúc lợi tập thể, phúc lợi xã hội

Để nâng cao mức sống về vật chất và văn hoá của nhân dân đặc biệt là các tầng lớp nhân dân lao động, sự phân phối thu nhập của mọi thành viên ,xã hội còn được thực hiện thông qua quỹ phúc lợi, tập thể và xã hội.

Xem thêm: AIDA là gì? Cách ứng dụng AIDA trong Marketing Online

Xem thêm  KPI là gì? Phân loại KPI? Xây dựng chiến lược KPI hiệu quả?

Phân phối theo vốn và tài sản

Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế tài chính sống sót nhiều thành phần, tương ứng với mỗi thành phần kinh tế tài chính có một hình thức phân phối nhất định. Nếu thành phần kinh tế tài chính quốc doanh tập thể phân phối theo lao động, thì những thành phần kinh tế tài chính khác lại có những hình thức phân phối khác, rất phong phú, rất khác nhau. Tuy nhiên, điều đó không làm mất tính xu thế xã hội chủ nghĩa bởi tất cả chúng ta bảo vệ nguyên tắc lấy phân phối theo lao động làm chính nhưng đồng thời sử dụng những hình thức phân phối khác, miễn là nó tương thích với thực trạng nền kinh tế tài chính của quốc gia và thực thi nó có công dụng tốt cho sự tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội cũng như tương thích với quyền lợi người lao động ; người lao động bằng lòng đồng ý nó .
Đây là hình thức phân phối thích hợp với điều kiện kèm theo của quốc gia ta trong quá trình quá độ. Vì do đặc thù nước ta trong thời kỳ này là đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền sản xuất nhỏ. Tình trạng thiếu vốn, phân tán vốn là phổ cập. Quá trình sản xuất, tích tụ, tập trung chuyên sâu vốn chưa cao, một phần tương đối lớn vốn lại nằm trong tay người lao động tư hữu nhỏ, tư sản nhỏ …
( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Xem thêm  Mẫu đơn xin giãn nợ ngân hàng hiệu quả và cách đưa lý do hợp lý

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *