Lãi chậm trả và lãi quá hạn? Cách tính lãi suất chậm trả và quá hạn?

Khái niệm lãi quá hạn hay lãi chậm trả ? Cách tính lãi suất vay chậm trả và lãi suất vay quá hạn ? Các quan điểm khác nhau về tính lãi quá hạn, lãi chậm trả ? Thanh toán tiền lãi quá hạn trong hợp đồng vay tiền ? Nghĩa vụ thanh toán giao dịch lãi quá hạn, lãi chậm trả theo pháp luật mới nhất ?

Tục ngữ có câu “ Đồng tiền đi liền khúc ruột ”, hoàn toàn có thể nói tiền tài là mồ hôi là sức lực lao động, đóng vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi người. Chính vì thế khi đem tiền của mình đi cho người khác vay, dù là để giúp sức, dù là để kiếm lời từ việc cho vay thì người vay tiền cũng mong ước được nhận đủ tiền sớm nhất hoặc tối thiểu là đúng hạn. Tuy nhiên trên thực tiễn, người vay thường sẽ không hề trả nợ được đúng hạn, vì làm ăn thua lỗ, ốm đau, tai nạn thương tâm, … không thể nào sắp xếp đủ tiền để trả nợ.

Điều này, ít nhiều sẽ gây thiệt hại cho người cho vay tiền. Để đảm bảo quyền lợi của các bên trong mối quan hệ dân sự này, pháp luật có quy định về việc tính lãi chậm trả và lãi quá hạn. Vậy nội dung trên được quy định như thế nào?

lai-cham-tra-va-lai-qua-han-cach-tinh-lai-suat-cham-tra-va-qua-han

Luật sư tư vấn luật về lãi suất chậm trả, lãi suất quá hạn: 1900.6568

1. Khái niệm lãi quá hạn hay lãi chậm trả:

Hiện nay, trong pháp luật của pháp lý hiện hành không có lao lý về khái niệm “ lãi quá hạn ”, hay “ lãi chậm trả ”. Tuy nhiên, địa thế căn cứ theo lao lý tại Điều 357, 466 Bộ luật dân sự năm năm ngoái, thì hoàn toàn có thể hiểu : “ Lãi chậm trả ” ( hay còn gọi là tiền lãi chậm trả ) Có thể hiểu, lãi chậm trả là khoản tiền lãi phát sinh mà bên vay / mượn phải trả cho bên cho vay khi đến hạn mà bên vay không trả được nợ hoặc trả không không thiếu hoặc chậm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền, trong đó, số tiền lãi này được tính trên số tiền chậm trả tương ứng với thời hạn chậm trả. “ Lãi quá hạn ” ( hay còn gọi là tiền lãi quá hạn ). Cũng như “ lãi chậm trả ”, so với khái niệm “ lãi quá hạn ” cũng không có văn bản nào pháp luật đơn cử về khái niệm này. Tuy nhiên địa thế căn cứ theo pháp luật tại điểm b khoản 5 Điều 466 Bộ luật dân sự năm năm ngoái, hoàn toàn có thể hiểu, “ lãi quá hạn ” được hiểu là khoản tiền lãi phát sinh trên khoản nợ gốc quá hạn chưa trả tương ứng với thời hạn chậm trả ( thời hạn quá hạn ), mà người vay phải trả cho bên cho vay tính đến thời gian trả nợ. Trong đó, thời hạn chậm trả ( thời hạn quá hạn ) được hiểu là một khoảng chừng thời hạn tính từ ngày hết hạn trả nợ đến này tính tiền trả nợ. “ Lãi quá hạn ” thường được vận dụng so với trường hợp xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ so với khoản vay tính có lãi. Dù “ lãi chậm trả ”, “ lãi quá hạn ” được hiểu như thế nào thì hoàn toàn có thể thấy, đây cũng là một trong những khoản tiền lãi phát sinh do bên vay tiền / vay vốn không tuân thủ hợp đồng vay, thời hạn vay. Do vậy, để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của bên cho vay, nhất là bảo vệ quyền phát sinh thời cơ góp vốn đầu tư từ số tiền đã cho vay của bên cho vay thì theo nội dung lao lý của pháp lý hoặc theo thỏa thuận hợp tác của những bên, bên cho vay tiền / vay vốn phải trả thêm khoản tiền lãi chậm trả, lãi quá hạn .

Xem thêm: Lãi suất liên ngân hàng Mumbai (MIBOR) là gì? Đặc điểm và phương pháp tính toán MIBOR?

2. Cách tính lãi suất chậm trả và lãi suất quá hạn:

Cách tính lãi suất vay chậm trả : Về mặt nguyên tắc, trong quan hệ vay vốn, vay tiền thì bên vay phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trả đủ tiền khi đến hạn. Tuy nhiên, trên trong thực tiễn, không phải khi nào, bên vay cũng thực thi được thỏa thuận hợp tác này. Trường hợp này, khi đến hạn trả nợ mà bên vay không trả được nợ hoặc trả không rất đầy đủ thì bên cho vay có quyền nhu yếu bên vay ngoài việc giao dịch thanh toán nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ, phải trả thêm một khoản tiền lãi chậm trả. Về lãi suất vay chậm trả, địa thế căn cứ theo pháp luật tại khoản 2 Điều 357, Khoản 4, 5 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, lãi suất vay này trước hết sẽ do những bên tự thỏa thuận hợp tác. Lãi suất thỏa thuận hợp tác này hoàn toàn có thể được ghi nhận trước đó trong hợp đồng vay vốn, hợp đồng vay tiền được ký kết trước đó. Lãi suất này cũng hoàn toàn có thể do hai bên tự thỏa thuận hợp tác tại thời gian tính tiền trả nợ, nếu trong giấy / hợp đồng vay tiền không có pháp luật về lãi suất vay này. Trường hợp không thỏa thuận hợp tác được về yếu tố lãi suất vay chậm trả thì lãi suất vay chậm trả sẽ được xác lập theo nội dung pháp luật tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái. Theo đó, khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, lãi suất vay chậm trả sẽ được xác lập bằng 50 % mức lãi suất vay cho vay số lượng giới hạn tại thời gian trả nợ là 20 % / năm, tương tự với mức lãi suất vay chậm trả là 10 % / năm. Trên cơ sở này, khoản tiền lãi chậm trả sẽ được xác lập bằng 10 % / năm ( tương tự 0,83 % / tháng ) tính trên số tiền chậm trả tương ứng với thời hạn chậm trả, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hợp tác về mức lãi suất vay chậm trả. Có thể biểu lộ bằng công thức như sau : – Lãi chậm trả = nợ gốc chưa trả x lãi chậm trả ( 0,83 % / tháng ) x thời hạn chậm trả. ( Công thức này vận dụng cho trường hợp cho vay không có lãi, theo lao lý tại khoản 2 Điều 357, khoản 4 Điều 466 Bộ luật dân sự năm năm ngoái ) .

Xem thêm  Mách bạn bí quyết kinh doanh online hạt giống & dụng cụ trồng rau sạch hiệu quả

Xem thêm: Lãi suất liên ngân hàng London (LIBOR)? Lịch sử hình thành của Lãi suất liên ngân hàng London?

– Lãi chậm trả = nợ gốc x lãi suất vay vay theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng x thời hạn vay x 0,83 % / tháng x thời hạn chậm trả. ( Công thức này vận dụng cho trường hợp cho vay có lãi, theo lao lý tại điểm a khoản 5 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái ). Ví dụ : A cho B vay số tiền là 300 triệu đồng, không tính lãi. Thời hạn hợp đồng vay là 12 tháng, từ 01/01/2018 đến 31/12/2018. Đến thời gian tháng 31/03/2019, anh B mới thanh toán giao dịch nợ gốc cho anh B. Trường hợp này, anh B đã chậm triển khai việc trả nợ so với thời hạn là 03 tháng. Vậy B sẽ phải trả cho A ngoài khoản tiền gốc là 300 triệu đồng ; đồng thời phải trả thêm một khoản tiền lãi chậm trả được tính như sau : Tiền lãi chậm trả = 300.000.000 đ x 0,83 % / tháng x 03 tháng = 7.470.000 đồng. Vậy, do đây là khoản vay không có lãi nên khi đến hạn mà anh B không trả được nợ, hơn thế nữa còn trả chậm 03 tháng so với thời hạn vay, và A, B không thỏa thuận hợp tác được lãi suất vay chậm trả nên địa thế căn cứ theo khoản 4 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, B phải trả : 300.000.000 đồng ( tiền nợ gốc ) và 7.470.000 đồng xu tiền lãi phát sinh do chậm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền. Cách tính lãi suất vay quá hạn : Về lãi suất vay quá hạn, còn được hiểu là lãi suất vay tính trên nợ gốc quá hạn, sẽ được xác lập theo pháp luật tại điểm b khoản 5 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái. Theo đó, lãi suất vay quá hạn ( tức lãi suất vay tính trên nợ gốc quá hạn chưa trả ) sẽ được xác lập theo sự thỏa thuận hợp tác của những bên trong quan hệ vay tiền. Tuy nhiên, trường hợp những bên không có sự thỏa thuận hợp tác thì lãi suất vay quá hạn được tính bằng 150 % ( tương tự 1,5 ) lãi suất vay vay theo hợp đồng vay. Trên cơ sở này, tiền lãi quá hạn ( tiền lãi tính trên nợ gốc quá hạn chưa trả ) = nợ gốc quá hạn chưa trả x lãi suất vay vay theo hợp đồng vay x 1,5 x thời hạn chậm trả ( thời hạn quá hạn ) .

Xem thêm: Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR) là gì? Lịch sử của Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm?

Ví dụ : Anh C cho anh D vay 100.000.000 đồng với lãi suất vay 1,5 % / tháng. Thời hạn hợp đồng vay là 15 tháng, từ 01/04/2017 đến 01/07/2017. Đã quá hạn 4 tháng, D mới thanh toán giao dịch gốc và lãi cho C. Vậy giả sử C, và D không thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay chậm trả, hay lãi quá hạn đơn cử, thì địa thế căn cứ theo pháp luật tại khoản 5 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái D phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trả cho C những khoản tiền : – Nợ gốc : 100.000.000 đồng ( 100 triệu đồng ) – Lãi trên nợ gốc trong thời hạn hợp đồng vay : = 100.000.000 đồng x 15 tháng x 1,5 % / tháng = 22.500.000 đồng. – Lãi chậm trả = 100.000.000 đồng x 1,5 % x 15 x 0,83 % x 4 = 747.000 đồng. – Lãi trên nợ gốc quá hạn ( lãi quá hạn ) = 100.000.000 đ x 1,5 % x 4 = 6.000.000 đồng.

Xem thêm  Những điểm mới đáng chú ý trong Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ

Như vậy, dù là “lãi chậm trả” hay “lãi quá hạn” thì đây cũng là những khoản tiền lãi được phát sinh khi đến thời hạn trả nợ mà bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ khoản tiền vay, được hiểu như là một sự bù đắp cho thiệt hại xảy ra với bên cho vay khi bên vay không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ theo đúng thỏa thuận. Tuy nhiên, tùy thuộc vào khoản vay này là khoản vay có lấy lãi hay khoản vay không có lãi mà người vay nợ có thể ngoài việc trả khoản tiền gốc thì có thể phải trả lãi chậm trả (áp dụng trong trường hợp vay không có lãi) hoặc phải trả cả lãi chậm trả và lãi quá hạn (áp dụng đối với khoản vay có lãi).

3. Các quan điểm khác nhau về tính lãi quá hạn, lãi chậm trả:

Đối với loại hợp đồng vay gia tài có lãi, lao lý về cách tĩnh lãi nợ quá hạn có vai trò vô cùng quan trọng. Vấn đề này được lao lý tại Khoản 5, Điều 474 Bộ luật dân sự năm ngoái, đơn cử “ Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không không thiếu thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lái suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời gian trả nợ ”. Quy định như trên dẫn đến hai cách hiểu khác nhau về cách tính lãi so với hợp đồng vay có kì hạn và có lãi trong thời hạn nợ quá hạn ( lãi nợ quá hạn ) :

Quan điểm 1: Lãi chỉ tính trên nợ gốc, không tính lãi trên lãi. Ứng với quan điểm này, cách tính lãi nợ quá hạn như sau:

Xem thêm: Lãi suất liên ngân hàng London (LIBOR) là gì? Cách tính lãi suất liên ngân hàng London?

Lãi nợ quá hạn = nợ gốc x lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố x thời hạn quá hạn

Quan điểm 2: Cứ quá hạn thì tính lãi quá hạn, không quan tâm đó là tiền nợ gốc hay tiền lãi. Ứng với quan điểm này, cách tính lãi nợ quá hạn như sau:

Lãi nợ quá hạn = ( nợ gốc + Lãi trong hạn ) x lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố x thời hạn quá hạn Trong đó, lãi trong hạn = nợ gốc x lãi suất vay thỏa thuận hợp tác x thời hạn vay. Ví dụ sau sẽ đơn cử hai cách tính lãi trên : A cho B vay 100 triệu trong vòng 12 tháng ( từ ngày 1/1/2013 đến 31/12/2013 ) với lãi suất vay thỏa thuận hợp tác là 1.5 % / tháng. Hết 12 tháng B không trả được nợ ( cả gốc lẫn lãi ). Đến 1/7/2014 A khởi kiện ( Quá hạn 6 tháng ). Lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố là 1 % / tháng. Tính lãi nợ quá hạn B phải trả cho A. – Lãi trong hạn = 100 x 1.5 % x 12 tháng = 18 triệu – Lãi nợ quá hạn :

Xem thêm: Khái niệm lãi kép? Công thức, ưu nhược điểm của lãi kép?

+ Cách tính 1 ( theo quan điểm 1 ) : Lãi nợ quá hạn = 100 x 1 % x 6 tháng = 6 triệu + Cách tính 2 ( theo quan điểm 2 ) : Lãi nợ quá hạn = ( 100 + 18 ) x 1 % x 6 tháng = 7.08 triệu Phải hiểu pháp luật tại Khoản 5 Điều 474 theo cách tính 2 ( Theo quan điểm 2 ). Điều này xuất phát từ những cơ sở pháp lí sau đây : – Khoản 2, Điều 290 Bộ luật dân sự năm ngoái có pháp luật : “ Nghĩa vụ trả tiền gồm có cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác ”. – Khoản 2, Điều 305 có chỉ rõ : “ Trong trường hợp bên có nghĩa vụ và trách nhiệm chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi so với số tiền chậm trả theo lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời gian giao dịch thanh toán .. ” Như vậy, phải hiểu lãi nợ quá hạn là số tiễn lãi quá hạn chứ không hiểu một cách máy móc tiền lãi phải tính trên tiền gốc, không tính lãi trên tiền lãi như quan điểm thứ 1. Nói cách khác, Khoản 5, Điều 474 nên hiểu “ lãi trên nợ gốc ” chính là “ lãi theo nợ gốc ”. Mặt khác, Khoản 5 Điều 474 còn pháp luật : “ … tương ứng với thời hạn vay tại thời gian trả nợ ”. Vậy, “ tương ứng với thời hạn vay ” được hiểu như thế nào ? Có quan điểm cho rằng nó có nghĩa là khoảng chừng thời hạn quá hạn này tương ứng với thời hạn của loại cho vay nào ( thời gian ngắn, trung hạn, dài hạn ) của Ngân hàng Nhà nước lao lý thì vận dụng mức trần lãi suất vay cho vay của loại vay đó. Quan điểm khác lại nói phải hiểu nó có nghĩa là “ cả kì hạn vay ”. Ý kiến khác lại cho rằng, “ tương ứng với thời hạn vay ” đồng nghĩa tương quan với “ tương ứng thời hạn chậm trả ” trong hợp đồng vay không có lãi như lao lý tại Khoản 4 Điều 474. “ … tương ứng với thời hạn vay … ” ở đây phải được hiểu là tương ứng với thời hạn nợ quá hạn. Nói cách khác hoàn toàn có thể hiểu về cách tính lãi nợ quá hạn một cách đúng mực và dễ hiểu nhất là : “ Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không tra hoặc trả không khá đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời gian trả nợ ”.

Xem thêm  Hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán

4. Thanh toán tiền lãi quá hạn trong hợp đồng vay tiền:

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi có vay trả góp điện thoại thông minh 08 triệu từ tháng 06/2011 đến tháng 06/2012 hết hạn giao dịch thanh toán nhưng tôi không giao dịch thanh toán đến hiện tại và trong khoảng chừng thời hạn từ lúc vay đến nay tôi vẫn không nhận được thông tin nào từ công ty cho vay. Thời gian vay đến nay đã hơn 5 năm, đến giờ đây tôi mới nhận thông tin của công ty cho vay và bên luật sư nhu yếu giao dịch thanh toán số tiền là hơn 11 triệu. Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi phải làm thế nào ? Tôi có bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hay không ? Và tôi có nên thanh toán giao dịch tiền cho công ty hay không ?

Cach-tinh-lai-no-qua-han-trong-hop-dong-vay-tai-sanCach-tinh-lai-no-qua-han-trong-hop-dong-vay-tai-san

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Luật sư tư vấn:

Hợp đồng vay gia tài là sự thoả thuận giữa những bên, theo đó bên cho vay giao gia tài cho bên vay ; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay gia tài cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp lý có pháp luật. Theo thông tin bạn phân phối, ban giao kết hợp đồng vay từ năm 2011, nên sẽ vận dụng lao lý tại Bộ luật Dân sự năm ngoái Căn cứ Điều 474 Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ của bên vay như sau : “ Điều 474. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay 1. Bên vay gia tài là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn ; nếu gia tài là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 2. Trong trường hợp bên vay không hề trả vật thì hoàn toàn có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại khu vực và thời gian trả nợ, nếu được bên cho vay chấp thuận đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không vừa đủ thì bên vay phải trả lãi so với khoản nợ chậm trả theo lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời gian trả nợ, nếu có thoả thuận. 5. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không vừa đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời gian trả nợ. ” Theo thông tin bạn cung ứng, bạn vay trả góp điện thoại cảm ứng 8 triệu từ tháng 6/2011 đến 6/2012, đến nay đã hết thời hạn giao dịch thanh toán mà bạn không thanh toán giao dịch theo thỏa thuận hợp tác hai bên do đó công ty cho vay có quyền nhu yếu bạn phải trả đủ tiền gốc lẫn lãi ( gồm có cả lãi quá hạn ). Trong trường của bạn, bạn vay tiền tuy nhiên nếu bạn không có tín hiệu bỏ trốn nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ hoặc không dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền vay hay sử dụng tiền vay không đúng mục tiêu ( dùng tiền vay để đánh bạc, … ) thì bạn sẽ không bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý Bộ luật hình sự năm ngoái

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *