Hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với dự án đầu tư công

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi của ông Trần Văn Luật (Bình Thuận) gửi tới nhờ hướng dẫn giải đáp một số nội dung về nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư công.

huong dan trien khai thuc hien nhiem vu chuan bi dau tu doi voi du an dau tu cong
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo phản ánh của ông Luật, Luật Đầu tư công lao lý nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư là những hoạt động giải trí để lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động chủ trương đầu tư và lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản .
Khoản 5, Điều 40, Luật Đầu tư công về trình tự lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt dự trù nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư pháp luật :

“a) Căn cứ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư lập dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trình người đứng đầu Bộ, cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND các cấp quyết định.

b ) Người đứng đầu Bộ, cơ quan Trung ương, quản trị Ủy Ban Nhân Dân những cấp xây dựng Hội đồng thẩm định và đánh giá hoặc giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định dự trù nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư .
c ) Hội đồng thẩm định và đánh giá hoặc cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công thẩm định những nội dung dự trù theo lao lý của pháp lý về tiêu chuẩn, định mức kinh phí đầu tư nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư .
d ) Căn cứ quan điểm đánh giá và thẩm định, chủ đầu tư hoàn hảo dự trù nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để người đứng đầu Bộ, cơ quan Trung ương, quản trị Ủy Ban Nhân Dân những cấp phê duyệt dự trù .
Khoản 9, Khoản 10, Điều 6 của Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP về quản trị ngân sách đầu tư kiến thiết xây dựng lao lý :
“ 9. Dự toán ngân sách những việc làm thực thi ở quy trình tiến độ chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo giải trình chuẩn bị đầu tư do cơ quan, đơn vị chức năng triển khai nhiệm vụ chuẩn bị dự án Bất Động Sản đầu tư thẩm định và đánh giá và phê duyệt. Các khoản mục ngân sách này sẽ được update vào tổng mức đầu tư của dự án Bất Động Sản sau khi dự án Bất Động Sản được cấp có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư .
10. Dự toán ngân sách những việc làm thực thi ở tiến trình chuẩn bị dự án Bất Động Sản để lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi do cơ quan trình độ thường trực người quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản đánh giá và thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định hành động đầu tư phê duyệt ngân sách này. Các khoản mục ngân sách này sẽ được update vào tổng mức đầu tư của dự án Bất Động Sản để Giao hàng lập và quản trị ngân sách đầu tư kiến thiết xây dựng ” .
Căn cứ những pháp luật trên, ông Luật hỏi, nội dung cơ bản của văn bản trình duyệt, quyết định hành động nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nội dung cơ bản của dự trù chuẩn bị đầu tư gồm những gì ?
Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và dự trù chuẩn bị đầu tư hoàn toàn có thể phê duyệt đồng thời hay phải tách riêng thành từng khâu ?
Cơ quan thẩm định và đánh giá dự trù chuẩn bị đầu tư so với dự án Bất Động Sản có cấu phần kiến thiết xây dựng triển khai theo lao lý tại Điểm b, Khoản 5, Điều 40, Luật Đầu tư công hay triển khai theo lao lý tại Khoản 9, Khoản 10, Điều 6, Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP ?

Xem thêm  Ví MyEtherWallet là gì? Hướng dẫn cách sử dụng ví MEW - https://wikifin.net

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Trình tự thực hiện đầu tư xây dựng

Theo Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP ngày 18/6/2015 của nhà nước lao lý về quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng thì trình tự thực thi đầu tư thiết kế xây dựng gồm :
( 1 ) Giai đoạn chuẩn bị dự án Bất Động Sản gồm những việc làm : Tổ chức lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi ( nếu có ) ; lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật đầu tư thiết kế xây dựng để xem xét, quyết định hành động đầu tư kiến thiết xây dựng và triển khai những việc làm thiết yếu khác tương quan đến chuẩn bị dự án Bất Động Sản .
( 2 ) Giai đoạn triển khai dự án Bất Động Sản gồm những việc làm : Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất ( nếu có ) ; chuẩn bị mặt phẳng kiến thiết xây dựng, rà phá bom mìn ( nếu có ) ; khảo sát thiết kế xây dựng ; lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt phong cách thiết kế, dự trù kiến thiết xây dựng ; cấp giấy phép kiến thiết xây dựng ( so với khu công trình theo pháp luật phải có giấy phép kiến thiết xây dựng ) ; tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng ; xây đắp kiến thiết xây dựng khu công trình ; giám sát thiết kế thiết kế xây dựng ; tạm ứng, thanh toán giao dịch khối lượng triển khai xong ; nghiệm thu sát hoạch khu công trình thiết kế xây dựng hoàn thành xong ; chuyển giao khu công trình hoàn thành xong đưa vào sử dụng ; quản lý và vận hành, chạy thử và triển khai những việc làm thiết yếu khác .
( 3 ) Giai đoạn kết thúc kiến thiết xây dựng đưa khu công trình của dự án Bất Động Sản vào khai thác sử dụng gồm những việc làm : Quyết toán hợp đồng thiết kế xây dựng, bh khu công trình thiết kế xây dựng .
Đề nghị ông địa thế căn cứ những bước nêu trên để tiến hành triển khai nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và dự trù chuẩn bị đầu tư .

Xem thêm  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư công trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thời điểm phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư

Theo pháp luật tại Điểm a, Khoản 5, Điều 40, Luật Đầu tư công : “ Căn cứ nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hành động, cơ quan, tổ chức triển khai được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy hoạch lập dự trù nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch trình người đứng đầu Bộ, cơ quan Trung ương, quản trị Ủy Ban Nhân Dân những cấp quyết định hành động ” .

Như vậy, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư phải được phê duyệt trước khi phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư.

Cơ quan thẩm định dự toán

Đối với dự trù chuẩn bị đầu tư tiến hành trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai theo pháp luật tại Khoản 9, Điều 6, Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP ngày 14/8/2019 của nhà nước về quản trị ngân sách đầu tư kiến thiết xây dựng .
Đối với dự trù chuẩn bị đầu tư tiến hành trước khi phê duyệt quyết định hành động đầu tư, thực thi theo lao lý tại Khoản 5, Điều 40, Luật Đầu tư công số 39/2019 / QH14.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *