Nhà doanh nghiệp là ai? Đặc điểm của nhà doanh nghiệp

Học thuật

Nhà doanh nghiệp hay nhà kinh doanh hay người kinh doanh ( entrepreneure ) người chiếm hữu năng lượng kinh doanh, đóng vai trò tổ chức triển khai tích hợp những tác nhân sản xuất lại để triển khai một hoạt động giải trí kinh doanh nhằm mục đích thu doanh thu .

Nhà doanh nghiệp là ai?

Nhà doanh nghiệp hay nhà kinh doanh hay doanh nhân (entrepreneure) là người sở hữu năng lực kinh doanh, đóng vai trò tổ chức kết hợp các nhân tố sản xuất lại để thực hiện một hoạt động kinh doanh nhằm thu lợi nhuận. Doanh nhân cũng có thể cung ứng một hay nhiều nhân tố sản xuất khác (tài nguyên thiên nhiên, lao động, vốn) hay thuê, mua một hoặc tất cả các nhân tố sản xuất với hy vọng kiếm được lợi nhuận trong tương lai. Với chức năng này, doanh nhân thường được coi là nhân tố sản xuất thứ tư.

Trong thế kỷ 19, doanh nhân thường là người chủ cá thể. Anh ta cung ứng hầu hết hoặc tất cả các nhân tố sản xuất, đặc biệt là kỹ năng quản lý. Sự phát triển của công ty cổ phần dẫn tới sự tách biệt giữa quản lý và cung ứng vốn. Vì vậy, doanh nhân ngày càng trở thành một khái niệm trừu tượng ám chỉ tất cả những người hoặc nhóm người thực hiện các chúc năn tổ chức và chấp nhận rủi ro.

Xem thêm  Cần vay gấp 50 triệu: Chi tiết cách tính lãi phải trả hàng tháng

Bạn đang đọc: Nhà doanh nghiệp là ai? Đặc điểm của nhà doanh nghiệp

Lý thuyết truyền thống lịch sử về doanh nghiệp cho rằng người kinh doanh tìm cách tối đa hóa doanh thu, nhưng từ năm 30 người ta mở màn ý thức được rằng sự tách biệt giữa tính năng chiếm hữu và công dụng quản trị trong những công ty lớn tác động ảnh hưởng tói thái độ của những nhóm người trong nội bộ công ty và điều này hoàn toàn có thể làm cho công ty theo đuổi những tiềm năng khác với tiềm năng tối đa hóa doanh thu .
( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Đặc điểm của nhà doanh nghiệp

Nhà doanh nghiệp hay doanh nhân (entrepreneure) là người kinh doanh, đôi khi được hiểu là những người chủ chốt trong việc quản trị, điều hành một doanh nghiệp. Đó có thể là những người đại diện cho các cổ đông, cho các chủ sở hữu (thành viên Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát) hoặc trực tiếp điều hành các doanh nghiệp (thành viên Ban Giám đốc).

Hiểu theo nghĩa rộng thì người kinh doanh là những người có vị trí trong một doanh nghiệp và làm việc làm quản trị trong doanh nghiệp. Doanh nhân còn là những người có được những :

– Năng khiếu đặc biệt về kinh doanh

Xem thêm  (Giải Mã) - KYC Và AML Là Gì?

Xem thêm: 20 web kiếm tiền online uy tín, hiệu quả nhất năm 2021 – AdFlex

– Kỹ năng đặc biệt quan trọng về kinh doanh
– Các kinh nghiệm tay nghề đa dạng và phong phú để ứng dụng trong kinh doanh .
Doanh nhân thường là người có năng lượng quản trị, quản trị hơn hẳn những người khác. Doanh nhân được xem là một nghề như nhiều nghề khác trong xã hội .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *