Quy định về việc góp vốn công ty – cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp

– Khi triển khai xây dựng công ty, hoặc tham gia góp vốn, chuyển nhượng ủy quyền vốn trong doanh nghiệp thì những bạn cần khám phá những lao lý về việc góp vốn trong doanh nghiệp ? Quy định về vốn điều lệ của những mô hình doanh nghiệp như thế nào ? Góp vốn bằng gia tài gì ? Thời hạn góp vốn trong bao lâu ? Vốn tối thiểu để xây dựng công ty là bao nhiêu ? .. v .. v … Và có rất nhiều câu hỏi xung quanh yếu tố góp vốn tương ứng với từng mô hình doanh nghiệp được pháp luật trong luật doanh nghiệp hiện hành .- Bằng kinh nghiệm tay nghề tư vấn thực tiễn lâu năm trong ngành. Công ty Nam Việt Luật sẽ san sẻ những kiến thức và kỹ năng thiết yếu pháp luật về việc góp vốn trong doanh nghiệp để bạn nắm rõ dưới bài viết dưới đây .

Vốn điều lệ công ty là gì?

Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu, hoặc mức vốn điều lệ công ty tối đa là bao nhiêu khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh bình thường. Tham khảo chi tiết về vốn điều lệ công ty tại bài viết:”

Có thể góp vốn bằng tài sản gì?

Theo quy định tại Điều 34 

Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu, hoặc mức vốn điều lệ công ty tối đa là bao nhiêu khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh bình thường. Tham khảo chi tiết về vốn điều lệ công ty tại bài viết:” Vốn điều lệ là gì ?”Theo quy định tại Điều 34 Luật doanh nghiệp mới nhất thì:

1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Chỉ cá thể, tổ chức triển khai là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp so với gia tài pháp luật tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng gia tài đó để góp vốn theo lao lý của pháp lý .

Thời hạn góp vốn trong bao lâu?

– Đối với công ty TNHH 1 Thành viên: Theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật doanh nghiệp 2020: Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

Đối với công ty cổ phần: Theo khoản 1 Điều 113 Luật doanh nghiệp 2020: Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Theo khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp mới nhất:  Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại. 

Đối với doanh nghiệp tư nhân: Theo khoản 1 Điều 189 Luật doanh nghiệp 2020: 

1. Vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự ĐK. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK đúng chuẩn tổng số vốn góp vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng và gia tài khác ; so với vốn bằng gia tài khác còn phải ghi rõ loại gia tài, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại gia tài .2. Toàn bộ vốn và gia tài kể cả vốn vay và gia tài thuê được sử dụng vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp phải được ghi chép rất đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo giải trình kinh tế tài chính của doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý .3. Trong quy trình hoạt động giải trí, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn góp vốn đầu tư của mình vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép vừa đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn góp vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn góp vốn đầu tư đã ĐK thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã ĐK với Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại .

Tức là chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải góp đủ và đảm bảo đủ ngay khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, vì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với doanh nghiệp tư nhân mà mình thành lập.

Vốn tối thiểu để xây dựng công ty là bao nhiêu ?

Câu vấn đáp là còn tuỳ vào doanh nghiệp đó sẽ ĐK ngành nghề kinh doanh thương mại gì ?+ Nếu doanh nghiệp ĐK ngành nghề kinh doanh thương mại thông thường không nhu yếu mức vốn pháp định, thì theo luật không lao lý mức vốn tối thiểu để xây dựng công ty. Các bạn nên tìm hiểu thêm list ngành nghề ĐK kinh doanh thương mại tại bài : ” Danh sách ngành nghề ĐK kinh doanh thương mại “. Trong thực tiễn có nhiều đơn vị chức năng doanh nghiệp đã ĐK vốn điều lệ công ty là 1 triệu đồng, điều này trọn vẹn pháp lý không cấm, tuy nhiên khi ĐK mức vốn điều lệ quá thấp như vậy thì khi đi thanh toán giao dịch và thao tác với đối tác chiến lược, những cơ quan ngân hàng nhà nước, thuế thì họ thường không tin cậy doanh nghiệp này và rất hạn chế thanh toán giao dịch và cũng là một trở ngại lớn khi ĐK mức vốn điều lệ quá thấp. Cho nên cần ĐK mức tương đối và tương thích với thực tiễn để thuận tiện hơn cho việc kinh doanh thương mại .+ Còn nếu doanh nghiệp ĐK ngành nghề kinh doanh thương mại nhu yếu mức vốn pháp định để hoạt động giải trí, thì vốn tối thiểu để xây dựng công ty chính là bằng với mức pháp luật của ngành nghề kinh doanh thương mại đó. Tham khảo ngay tại bài : ” Danh sách ngành nghề kinh doanh thương mại nhu yếu vốn pháp định ” .Để nắm rõ hơn về mức vốn tối thiểu vui vẻ tìm hiểu thêm vừa đủ tại bài viết : ” Vốn tối thiểu để xây dựng công ty là bao nhiêu ? “

Khi tiến hành góp vốn công ty có nên làm hợp đồng góp vốn giữa các thành viên hay không?

Nên có hợp đồng góp vốn với các cá nhân/tổ chức khi thành lập doanh nghiệp Các thành viên/ cổ đông góp vốn là những người có thể quyết định sự tồn tại, phát triển hoặc giải thể doanh nghiệp. Hợp tác được những thành viên/ cổ đông đồng lòng, đồng quan điểm, lý tưởng sẽ là một trong những điều quyết định cho việc thành công của công ty và ngược lại. Hãy suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ trước khi hợp tác với cá nhân/ tổ chức để cùng thành lập công ty.

Khi góp vốn ai có thể làm người đại diện theo pháp luật?

– Người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp là cá thể đại diện thay mặt cho doanh nghiệp triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ thanh toán giao dịch của doanh nghiệp, đại diện thay mặt cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trước Trọng tài, Tòa án và những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .- Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều người đại diện thay mặt theo pháp lý. Điều lệ công ty pháp luật đơn cử số lượng, chức vụ quản trị và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp .Để khám phá thông tin không thiếu nhất vui mừng tìm hiểu thêm tại bài viết : ” Quy định về người đại diện thay mặt theo pháp lý ” .Tham khảo thêm : Thủ tục xây dựng công ty ; Bảng giá dịch vụ

Quy định về việc góp vốn vào công ty, cơ cấu góp vốn trong doanh nghiệp

Những quy định liên quan về việc góp vốn trong công ty theo luật hiện hành, mời các bạn tham khảo kỹ để nắm rõ.

Điều 34. Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ tiên tiến, tuyệt kỹ kỹ thuật, gia tài khác hoàn toàn có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam .2. Chỉ cá thể, tổ chức triển khai là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp so với gia tài lao lý tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng gia tài đó để góp vốn theo lao lý của pháp lý .

Điều 35. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo pháp luật sau đây :a ) Đối với gia tài có ĐK quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo pháp luật của pháp lý. Việc chuyển quyền chiếm hữu, chuyển quyền sử dụng đất so với gia tài góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ ;b ) Đối với gia tài không ĐK quyền sở hữu, việc góp vốn phải được triển khai bằng việc giao nhận gia tài góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực thi trải qua thông tin tài khoản .2. Biên bản giao nhận gia tài góp vốn phải gồm có những nội dung đa phần sau đây :a ) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty ;b ) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, số sách vở pháp lý của cá thể, số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai của người góp vốn ;c ) Loại gia tài và số đơn vị chức năng gia tài góp vốn ; tổng giá trị gia tài góp vốn và tỷ suất của tổng giá trị gia tài đó trong vốn điều lệ của công ty ;d ) Ngày giao nhận ; chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện thay mặt theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .3. Việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán giao dịch xong khi quyền sở hữu hợp pháp so với gia tài góp vốn đã chuyển sang công ty .4. Tài sản được sử dụng vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền chiếm hữu cho doanh nghiệp .5. Việc giao dịch thanh toán so với mọi hoạt động giải trí mua, bán, chuyển nhượng ủy quyền cổ phần và phần vốn góp, nhận cổ tức và chuyển doanh thu ra quốc tế của nhà đầu tư quốc tế đều phải được thực thi trải qua thông tin tài khoản theo pháp luật của pháp lý về quản trị ngoại hối, trừ trường hợp giao dịch thanh toán bằng gia tài và hình thức khác không bằng tiền mặt .

Điều 36. Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng phải được những thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức triển khai thẩm định giá định giá và được bộc lộ thành Đồng Nước Ta .2. Tài sản góp vốn khi xây dựng doanh nghiệp phải được những thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức triển khai thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức triển khai thẩm định giá định giá thì giá trị gia tài góp vốn phải được trên 50 % số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận đồng ý .Trường hợp gia tài góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị trong thực tiễn của gia tài đó tại thời gian góp vốn thì những thành viên, cổ đông sáng lập cùng trực tiếp góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị trong thực tiễn của gia tài góp vốn tại thời gian kết thúc định giá ; đồng thời trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với thiệt hại do cố ý định giá gia tài góp vốn cao hơn giá trị trong thực tiễn .3. Tài sản góp vốn trong quy trình hoạt động giải trí do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị so với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận hợp tác định giá hoặc do một tổ chức triển khai thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức triển khai thẩm định giá định giá thì giá trị gia tài góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận đồng ý .Trường hợp gia tài góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tiễn của gia tài đó tại thời gian góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị so với công ty cổ phần cùng trực tiếp góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tiễn của gia tài góp vốn tại thời gian kết thúc định giá ; đồng thời trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với thiệt hại do việc cố ý định giá gia tài góp vốn cao hơn giá trị thực tiễn .

Điều cần biết về thành viên góp vốn/cơ cấu góp vốn Công ty TNHH Hai thành viên trở lên (Luật doanh nghiệp mới nhất):

Điều 47. Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Vốn điều lệ của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi ĐK xây dựng doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của những thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty .2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại gia tài đã cam kết khi ĐK xây dựng doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp, không kể thời hạn luân chuyển, nhập khẩu gia tài góp vốn, thực thi thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với tỷ suất phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại gia tài khác với gia tài đã cam kết nếu được sự ưng ý của trên 50 % số thành viên còn lại .3. Sau thời hạn pháp luật tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được giải quyết và xử lý như sau :a ) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty ;b ) Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có những quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp ;c ) Phần vốn góp chưa góp của những thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng thành viên .4. Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải ĐK biến hóa vốn điều lệ, tỷ suất phần vốn góp của những thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày sau cuối phải góp đủ phần vốn góp theo pháp luật tại khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với tỷ suất phần vốn góp đã cam kết so với những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước ngày công ty ĐK đổi khác vốn điều lệ và tỷ suất phần vốn góp của thành viên .5. Trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều này, người góp vốn trở thành thành viên của công ty kể từ thời gian đã thanh toán giao dịch phần vốn góp và những thông tin về người góp vốn lao lý tại những điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi rất đầy đủ vào sổ ĐK thành viên. Tại thời gian góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy ghi nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp .6. Giấy ghi nhận phần vốn góp phải gồm có những nội dung hầu hết sau đây :a ) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty ;b ) Vốn điều lệ của công ty ;c ) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của cá thể so với thành viên là cá thể ; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính so với thành viên là tổ chức triển khai ;d ) Phần vốn góp, tỷ suất phần vốn góp của thành viên ;đ ) Số và ngày cấp giấy ghi nhận phần vốn góp ;e ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .7. Trường hợp giấy ghi nhận phần vốn góp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy ghi nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục pháp luật tại Điều lệ công ty .

Điều 48. Sổ đăng ký thành viên

1. Công ty phải lập sổ ĐK thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp. Sổ ĐK thành viên hoàn toàn có thể là văn bản giấy, tập hợp tài liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của những thành viên công ty .2. Sổ ĐK thành viên phải gồm có những nội dung đa phần sau đây :a ) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty ;b ) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của cá thể so với thành viên là cá thể ; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính so với thành viên là tổ chức triển khai ;c ) Phần vốn góp, tỷ suất phần vốn góp đã góp, thời gian góp vốn, loại gia tài góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại gia tài góp vốn của từng thành viên ;d ) Chữ ký của thành viên là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý của thành viên là tổ chức triển khai ;đ ) Số và ngày cấp giấy ghi nhận phần vốn góp của từng thành viên .3. Công ty phải update kịp thời biến hóa thành viên trong sổ ĐK thành viên theo nhu yếu của thành viên có tương quan theo pháp luật tại Điều lệ công ty .4. Sổ ĐK thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty .

Điều 49. Quyền của thành viên Hội đồng thành viên

1. Thành viên Hội đồng thành viên có những quyền sau đây :a ) Tham dự họp Hội đồng thành viên, bàn luận, đề xuất kiến nghị, biểu quyết những yếu tố thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên ;b ) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 47 của Luật này ;c ) Được chia doanh thu tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và triển khai xong những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác theo lao lý của pháp lý ;d ) Được chia giá trị gia tài còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản ;đ ) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ ;e ) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt, Tặng cho và hình thức khác theo pháp luật của pháp lý và Điều lệ công ty ;g ) Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự so với quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện thay mặt theo pháp lý và người quản trị khác theo lao lý tại Điều 72 của Luật này ;h ) Quyền khác theo lao lý của Luật này và Điều lệ công ty .2. Ngoài những quyền pháp luật tại khoản 1 Điều này, thành viên, nhóm thành viên chiếm hữu từ 10 % số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ suất khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty pháp luật hoặc thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều này có những quyền sau đây :a ) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để xử lý những yếu tố thuộc thẩm quyền ;b ) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi những thanh toán giao dịch, sổ kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm ;c ) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ ĐK thành viên, biên bản họp, nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng thành viên và tài liệu khác của công ty ;d ) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện kèm theo cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết, quyết định hành động đó không thực thi đúng hoặc không tương thích với pháp luật của Luật này và Điều lệ công ty .3. Trường hợp công ty có một thành viên chiếm hữu trên 90 % vốn điều lệ và Điều lệ công ty không lao lý một tỷ suất khác nhỏ hơn theo pháp luật tại khoản 2 Điều này thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo pháp luật tại khoản 2 Điều này .

Xem thêm  DigiByte là gì? Tìm hiểu về đồng tiền ảo DigiByte Coin (DGB) là gì?

Điều 50. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên

1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 và khoản 4 Điều 47 của Luật này .2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp pháp luật tại những điều 51, 52, 53 và 68 của Luật này .3. Tuân thủ Điều lệ công ty .4. Chấp hành nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng thành viên .5. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể khi nhân danh công ty để thực thi những hành vi sau đây :a ) Vi phạm pháp lý ;b ) Tiến hành kinh doanh hoặc thanh toán giao dịch khác không nhằm mục đích Giao hàng quyền lợi của công ty và gây thiệt hại cho người khác ;c ) Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước rủi ro tiềm ẩn kinh tế tài chính hoàn toàn có thể xảy ra so với công ty .6. Nghĩa vụ khác theo lao lý của Luật này .

Điều 51. Mua lại phần vốn góp

1. Thành viên có quyền nhu yếu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không đống ý so với nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng thành viên về yếu tố sau đây :a ) Sửa đổi, bổ trợ những nội dung trong Điều lệ công ty tương quan đến quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên, Hội đồng thành viên ;b ) Tổ chức lại công ty ;c ) Trường hợp khác theo pháp luật tại Điều lệ công ty .2. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trải qua nghị quyết, quyết định hành động pháp luật tại khoản 1 Điều này .3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nhu yếu của thành viên lao lý tại khoản 1 Điều này thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được xác lập theo nguyên tắc pháp luật tại Điều lệ công ty, trừ trường hợp hai bên thỏa thuận hợp tác được về giá. Việc thanh toán giao dịch chỉ được triển khai nếu sau khi giao dịch thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán giao dịch đủ những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác .4. Trường hợp công ty không thanh toán giao dịch được phần vốn góp được nhu yếu mua lại theo pháp luật tại khoản 3 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải là thành viên công ty .

Điều 52. Chuyển nhượng phần vốn góp

1. Trừ trường hợp lao lý tại khoản 4 Điều 51, khoản 6 và khoản 7 Điều 53 của Luật này, thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt phần vốn góp của mình cho người khác theo lao lý sau đây :a ) Chào bán phần vốn góp đó cho những thành viên còn lại theo tỷ suất tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện kèm theo chào bán ;b ) Chuyển nhượng với cùng điều kiện kèm theo chào bán so với những thành viên còn lại lao lý tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu những thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán .2. Thành viên chuyển nhượng ủy quyền vẫn có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm so với công ty tương ứng với phần vốn góp có tương quan cho đến khi thông tin về người mua lao lý tại những điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi không thiếu vào sổ ĐK thành viên .3. Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền hoặc đổi khác phần vốn góp của những thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên công ty thì công ty phải tổ chức triển khai quản trị theo mô hình công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực thi ĐK biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành xong việc chuyển nhượng ủy quyền .

Điều 53. Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp thành viên công ty là cá thể chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp lý của thành viên đó là thành viên công ty .2. Trường hợp thành viên là cá thể bị Tòa án công bố mất tích thì quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên được triển khai trải qua người quản lý tài sản của thành viên đó theo lao lý của pháp lý về dân sự .3. Trường hợp thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lượng hành vi dân sự, có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên đó trong công ty được thực thi trải qua người đại diện thay mặt .4. Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng ủy quyền theo lao lý tại Điều 51 và Điều 52 của Luật này trong những trường hợp sau đây :a ) Người thừa kế không muốn trở thành thành viên ;b ) Người được khuyến mãi cho theo pháp luật tại khoản 6 Điều này không được Hội đồng thành viên đồng ý chấp thuận làm thành viên ;c ) Thành viên công ty là tổ chức triển khai giải thể hoặc phá sản .5. Trường hợp phần vốn góp của thành viên công ty là cá thể chết mà không có người thừa kế, người thừa kế phủ nhận nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được xử lý theo pháp luật của pháp lý về dân sự .6. Trường hợp thành viên Tặng cho một phần hoặc hàng loạt phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được khuyến mãi ngay cho trở thành thành viên công ty theo pháp luật sau đây :a ) Người được khuyến mãi cho thuộc đối tượng người tiêu dùng thừa kế theo pháp lý theo lao lý của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty ;b ) Người được Tặng cho không thuộc đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại điểm a khoản này thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận đồng ý .7. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận giao dịch thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây :a ) Trở thành thành viên công ty nếu được Hội đồng thành viên đồng ý chấp thuận ;b ) Chào bán và chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp đó theo lao lý tại Điều 52 của Luật này .8. Trường hợp thành viên công ty là cá thể bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành giải pháp giải quyết và xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì thành viên đó ủy quyền cho người khác thực thi một số ít hoặc tổng thể quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình tại công ty .9. Trường hợp thành viên công ty là cá thể bị Tòa án cấm hành nghề, làm việc làm nhất định hoặc thành viên công ty là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh thương mại, cấm hoạt động giải trí trong một số ít nghành nhất định thuộc khoanh vùng phạm vi ngành, nghề kinh doanh thương mại của công ty thì thành viên đó không được hành nghề, làm việc làm đã bị cấm tại công ty đó hoặc công ty tạm ngừng, chấm hết kinh doanh thương mại ngành, nghề có tương quan theo quyết định hành động của Tòa án .

Điều 54. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

1. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .2. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật tại khoản 1 Điều 88 của Luật này phải xây dựng Ban trấn áp ; những trường hợp khác do công ty quyết định hành động .3. Công ty phải có tối thiểu một người đại diện thay mặt theo pháp lý là người giữ một trong những chức vụ là quản trị Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không lao lý thì quản trị Hội đồng thành viên là người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .

Điều 55. Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định hành động cao nhất của công ty, gồm có tổng thể thành viên công ty là cá thể và người đại diện thay mặt theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức triển khai. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng tối thiểu mỗi năm phải họp một lần .2. Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Quyết định kế hoạch tăng trưởng và kế hoạch kinh doanh thương mại hằng năm của công ty ;b ) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định hành động thời gian và phương pháp kêu gọi thêm vốn ; quyết định hành động phát hành trái phiếu ;c ) Quyết định dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng của công ty ; giải pháp tăng trưởng thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ tiên tiến ;d ) Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán gia tài và hợp đồng khác do Điều lệ công ty pháp luật có giá trị từ 50 % tổng giá trị gia tài trở lên được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính tại thời gian công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ suất hoặc giá trị khác nhỏ hơn pháp luật tại Điều lệ công ty ;đ ) Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị Hội đồng thành viên ; quyết định hành động chỉ định, không bổ nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm hết hợp đồng so với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản trị khác pháp luật tại Điều lệ công ty ;e ) Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và quyền lợi khác so với quản trị Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản trị khác pháp luật tại Điều lệ công ty ;g ) Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm, giải pháp sử dụng và phân loại doanh thu hoặc giải pháp giải quyết và xử lý lỗ của công ty ;h ) Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị công ty ;i ) Quyết định xây dựng công ty con, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ;k ) Sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ;l ) Quyết định tổ chức triển khai lại công ty ;m ) Quyết định giải thể hoặc nhu yếu phá sản công ty ;n ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của Luật này và Điều lệ công ty .

Điều 56. Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm quản trị. quản trị Hội đồng thành viên hoàn toàn có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty .2. quản trị Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí của Hội đồng thành viên ;b ) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy quan điểm những thành viên ;c ) Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức triển khai việc lấy quan điểm những thành viên ;d ) Giám sát hoặc tổ chức triển khai giám sát việc triển khai nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng thành viên ;đ ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng thành viên ;e ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của Luật này và Điều lệ công ty .3. Nhiệm kỳ của quản trị Hội đồng thành viên do Điều lệ công ty lao lý nhưng không quá 05 năm và hoàn toàn có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế .4. Trường hợp quản trị Hội đồng thành viên vắng mặt hoặc không hề triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của quản trị Hội đồng thành viên theo nguyên tắc lao lý tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc quản trị Hội đồng thành viên chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành giải pháp giải quyết và xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lượng hành vi dân sự, có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định thì một trong số những thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp những thành viên còn lại bầu một người trong số những thành viên trong thời điểm tạm thời làm quản trị Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa phần thành viên còn lại đống ý cho đến khi có quyết định hành động mới của Hội đồng thành viên .

Điều cần biết về việc góp vốn trong công ty TNHH 1 Thành Viên (luật doanh nghiệp mới nhất 2020):

Điều 75. Góp vốn thành lập công ty

1. Vốn điều lệ của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi ĐK xây dựng doanh nghiệp là tổng giá trị gia tài do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty .2. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại gia tài đã cam kết khi ĐK xây dựng doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp, không kể thời hạn luân chuyển, nhập khẩu gia tài góp vốn, triển khai thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết .3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn pháp luật tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải ĐK biến hóa vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày sau cuối phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết so với những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước ngày sau cuối công ty ĐK đổi khác vốn điều lệ theo lao lý tại khoản này .4. Chủ sở hữu công ty chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình so với những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo pháp luật tại Điều này .

Điều 76. Quyền của chủ sở hữu công ty

1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai có quyền sau đây :a ) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ;b ) Quyết định kế hoạch tăng trưởng và kế hoạch kinh doanh thương mại hằng năm của công ty ;c ) Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị công ty, chỉ định, không bổ nhiệm, bãi nhiệm người quản trị, Kiểm soát viên của công ty ;d ) Quyết định dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng ;đ ) Quyết định những giải pháp tăng trưởng thị trường, tiếp thị và công nghệ tiên tiến ;e ) Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán gia tài và những hợp đồng khác do Điều lệ công ty pháp luật có giá trị từ 50 % tổng giá trị gia tài trở lên được ghi trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ suất hoặc giá trị khác nhỏ hơn lao lý tại Điều lệ công ty ;g ) Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty ;h ) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty ; chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ của công ty cho tổ chức triển khai, cá thể khác ; quyết định hành động phát hành trái phiếu ;i ) Quyết định xây dựng công ty con, góp vốn vào công ty khác ;k ) Tổ chức giám sát và nhìn nhận hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty ;l ) Quyết định việc sử dụng doanh thu sau khi đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của công ty ;m ) Quyết định tổ chức triển khai lại, giải thể và nhu yếu phá sản công ty ;n ) Thu hồi hàng loạt giá trị gia tài của công ty sau khi công ty hoàn thành xong giải thể hoặc phá sản ;o ) Quyền khác theo pháp luật của Luật này và Điều lệ công ty .2. Chủ sở hữu công ty là cá thể có quyền lao lý tại những điểm a, h, l, m, n và o khoản 1 Điều này ; quyết định hành động góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có lao lý khác .

Điều 77. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

1. Góp đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty .2. Tuân thủ Điều lệ công ty .3. Phải xác lập và tách biệt gia tài của chủ sở hữu công ty với gia tài của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá thể phải tách biệt tiêu tốn của cá thể và mái ấm gia đình mình với tiêu tốn của quản trị công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .4. Tuân thủ lao lý của pháp lý về hợp đồng và pháp luật khác của pháp lý có tương quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê, hợp đồng, thanh toán giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty .5. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ cho tổ chức triển khai hoặc cá thể khác ; trường hợp rút một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu công ty và cá thể, tổ chức triển khai có tương quan phải trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty .6. Chủ sở hữu công ty không được rút doanh thu khi công ty không thanh toán giao dịch đủ những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác đến hạn .7. Nghĩa vụ khác theo pháp luật của Luật này và Điều lệ công ty .

Điều 78. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi ngay cho một phần vốn điều lệ cho một hoặc nhiều tổ chức triển khai, cá thể khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới thì công ty phải tổ chức triển khai quản trị theo mô hình doanh nghiệp tương ứng và ĐK đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày triển khai xong việc chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi cho hoặc kết nạp thành viên mới .2. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá thể bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành giải pháp giải quyết và xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì chuyển nhượng ủy quyền cho người khác triển khai một số ít hoặc tổng thể quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu công ty .3. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá thể chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp lý là chủ sở hữu công ty hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức triển khai quản trị theo mô hình doanh nghiệp tương ứng và ĐK biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc xử lý thừa kế. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá thể chết mà không có người thừa kế, người thừa kế phủ nhận nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được xử lý theo lao lý của pháp lý về dân sự .

4. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân mất tích thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá thể mà bị hạn chế hoặc mất năng lượng hành vi dân sự, có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu công ty được triển khai trải qua người đại diện thay mặt .6. Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai mà bị giải thể hoặc phá sản thì người nhận chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp của chủ sở hữu trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức triển khai quản trị theo mô hình doanh nghiệp tương ứng và ĐK đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày triển khai xong việc chuyển nhượng ủy quyền .7. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá thể mà bị Tòa án cấm hành nghề, làm việc làm nhất định hoặc chủ sở hữu công ty là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh thương mại, cấm hoạt động giải trí trong một số ít nghành nhất định thuộc khoanh vùng phạm vi ngành, nghề kinh doanh thương mại của doanh nghiệp thì cá thể đó không được hành nghề, làm việc làm nhất định tại công ty đó hoặc công ty tạm ngừng, chấm hết kinh doanh thương mại ngành, nghề có tương quan theo quyết định hành động của Tòa án .

Xem thêm  Mức đóng BHXH 2021 của người lao động, doanh nghiệp

Điều cần biết về góp vốn trong công ty cổ phần (Luật doanh nghiệp 2020)

Điều 112. Vốn của công ty cổ phần

1. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần những loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi ĐK xây dựng doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần những loại đã được ĐK mua và được ghi trong Điều lệ công ty .2. Cổ phần đã bán là cổ phần được quyền chào bán đã được những cổ đông thanh toán giao dịch đủ cho công ty. Khi ĐK xây dựng doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần những loại đã được ĐK mua .3. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần những loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động sẽ chào bán để kêu gọi vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần khi ĐK xây dựng doanh nghiệp là tổng số cổ phần những loại mà công ty sẽ chào bán để kêu gọi vốn, gồm có cổ phần đã được ĐK mua và cổ phần chưa được ĐK mua .4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được giao dịch thanh toán cho công ty. Khi ĐK xây dựng doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần những loại chưa được ĐK mua .5. Công ty hoàn toàn có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây :a ) Theo quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ suất chiếm hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động giải trí kinh doanh thương mại liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày ĐK xây dựng doanh nghiệp và bảo vệ giao dịch thanh toán đủ những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông ;b ) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo pháp luật tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này ;c ) Vốn điều lệ không được những cổ đông thanh toán giao dịch vừa đủ và đúng hạn theo pháp luật tại Điều 113 của Luật này .

Điều 113. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

1. Các cổ đông phải thanh toán giao dịch đủ số cổ phần đã ĐK mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng ĐK mua cổ phần pháp luật một thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng gia tài thì thời hạn luân chuyển nhập khẩu, thực thi thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán giao dịch đủ và đúng hạn những cổ phần đã ĐK mua .2. Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp đến ngày ở đầu cuối phải thanh toán giao dịch đủ số cổ phần đã ĐK mua lao lý tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của những cổ đông được tính theo số cổ phần đại trà phổ thông đã được ĐK mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có pháp luật khác .3. Trường hợp sau thời hạn pháp luật tại khoản 1 Điều này, cổ đông chưa thanh toán giao dịch hoặc chỉ giao dịch thanh toán được một phần số cổ phần đã ĐK mua thì thực thi theo lao lý sau đây :a ) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã ĐK mua đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng ủy quyền quyền mua cổ phần đó cho người khác ;b ) Cổ đông chỉ thanh toán giao dịch một phần số cổ phần đã ĐK mua có quyền biểu quyết, nhận cống phẩm và những quyền khác tương ứng với số cổ phần đã giao dịch thanh toán ; không được chuyển nhượng ủy quyền quyền mua số cổ phần chưa thanh toán giao dịch cho người khác ;c ) Cổ phần chưa giao dịch thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán ;d ) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải giao dịch thanh toán đủ số cổ phần đã ĐK mua theo lao lý tại khoản 1 Điều này, công ty phải ĐK kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được giao dịch thanh toán đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa giao dịch thanh toán đã được bán hết trong thời hạn này ; ĐK biến hóa cổ đông sáng lập .4. Cổ đông chưa giao dịch thanh toán hoặc chưa thanh toán giao dịch đủ số cổ phần đã ĐK mua phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã ĐK mua so với những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước ngày công ty ĐK kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ theo lao lý tại điểm d khoản 3 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện thay mặt theo pháp lý phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp về những thiệt hại phát sinh do không thực thi hoặc không thực thi đúng lao lý tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này .5. Trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này, người góp vốn trở thành cổ đông của công ty kể từ thời gian đã thanh toán giao dịch việc mua cổ phần và những thông tin về cổ đông lao lý tại những điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi vào sổ ĐK cổ đông .

Điều 114. Các loại cổ phần

1. Công ty cổ phần phải có cổ phần đại trà phổ thông. Người chiếm hữu cổ phần đại trà phổ thông là cổ đông đại trà phổ thông .2. Ngoài cổ phần đại trà phổ thông, công ty cổ phần hoàn toàn có thể có cổ phần khuyễn mãi thêm. Người chiếm hữu cổ phần tặng thêm gọi là cổ đông tặng thêm. Cổ phần khuyến mại gồm những loại sau đây :a ) Cổ phần khuyễn mãi thêm cổ tức ;b ) Cổ phần khuyến mại hoàn trả ;c ) Cổ phần tặng thêm biểu quyết ;d ) Cổ phần khuyễn mãi thêm khác theo lao lý tại Điều lệ công ty và pháp lý về sàn chứng khoán .3. Người được quyền mua cổ phần tặng thêm cổ tức, cổ phần khuyến mại hoàn trả và cổ phần khuyến mại khác do Điều lệ công ty pháp luật hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động .4. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người chiếm hữu cổ phần đó những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi ngang nhau .5. Cổ phần đại trà phổ thông không hề quy đổi thành cổ phần khuyến mại. Cổ phần khuyến mại hoàn toàn có thể quy đổi thành cổ phần đại trà phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .6. Cổ phần đại trà phổ thông được dùng làm gia tài cơ sở để phát hành chứng từ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần đại trà phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có quyền lợi kinh tế tài chính và nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với cổ phần đại trà phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết .7. nhà nước lao lý về chứng từ lưu ký không có quyền biểu quyết .

Điều 115. Quyền của cổ đông phổ thông

1. Cổ đông đại trà phổ thông có quyền sau đây :a ) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và triển khai quyền biểu quyết trực tiếp hoặc trải qua người đại diện thay mặt theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp lý pháp luật. Mỗi cổ phần đại trà phổ thông có một phiếu biểu quyết ;b ) Nhận cổ tức với mức theo quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông ;c ) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ suất chiếm hữu cổ phần đại trà phổ thông của từng cổ đông trong công ty ;d ) Tự do chuyển nhượng ủy quyền cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan ;đ ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong list cổ đông có quyền biểu quyết ; nhu yếu sửa đổi thông tin không đúng mực của mình ;e ) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ;g ) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần gia tài còn lại tương ứng với tỷ suất chiếm hữu cổ phần tại công ty .2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hữu từ 05 % tổng số cổ phần đại trà phổ thông trở lên hoặc một tỷ suất khác nhỏ hơn theo pháp luật tại Điều lệ công ty có quyền sau đây :a ) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng quản trị, báo cáo giải trình kinh tế tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo giải trình của Ban trấn áp, hợp đồng, thanh toán giao dịch phải trải qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu tương quan đến bí hiểm thương mại, bí hiểm kinh doanh thương mại của công ty ;b ) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này ;c ) Yêu cầu Ban trấn áp kiểm tra từng yếu tố đơn cử tương quan đến quản trị, điều hành quản lý hoạt động giải trí của công ty khi xét thấy thiết yếu. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải gồm có những nội dung sau đây : họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của cá thể so với cổ đông là cá thể ; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính so với cổ đông là tổ chức triển khai ; số lượng cổ phần và thời gian ĐK cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ suất chiếm hữu trong tổng số cổ phần của công ty ; yếu tố cần kiểm tra, mục tiêu kiểm tra ;d ) Quyền khác theo pháp luật của Luật này và Điều lệ công ty .3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lao lý tại khoản 2 Điều này có quyền nhu yếu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây :a ) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản trị hoặc ra quyết định hành động vượt quá thẩm quyền được giao ;b ) Trường hợp khác theo lao lý tại Điều lệ công ty .4. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông pháp luật tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và phải gồm có những nội dung sau đây : họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của cá thể so với cổ đông là cá thể ; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính so với cổ đông là tổ chức triển khai ; số lượng cổ phần và thời gian ĐK cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ suất chiếm hữu trong tổng số cổ phần của công ty, địa thế căn cứ và nguyên do nhu yếu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo nhu yếu triệu tập họp phải có những tài liệu, chứng cứ về những vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định hành động vượt quá thẩm quyền .5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hữu từ 10 % tổng số cổ phần đại trà phổ thông trở lên hoặc một tỷ suất khác nhỏ hơn theo lao lý tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban trấn áp. Trường hợp Điều lệ công ty không có lao lý khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp triển khai như sau :a ) Các cổ đông đại trà phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp phải thông tin về việc họp nhóm cho những cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông ;b ) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban trấn áp, cổ đông hoặc nhóm cổ đông lao lý tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số ít người theo quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông làm ứng viên Hội đồng quản trị và Ban trấn áp. Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban trấn áp và những cổ đông khác đề cử .6. Quyền khác theo pháp luật của Luật này và Điều lệ công ty .

Điều 116. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

1. Cổ phần tặng thêm biểu quyết là cổ phần đại trà phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần đại trà phổ thông khác ; số phiếu biểu quyết của một cổ phần tặng thêm biểu quyết do Điều lệ công ty pháp luật. Chỉ có tổ chức triển khai được nhà nước ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần tặng thêm biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực hiện hành trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp. Quyền biểu quyết và thời hạn tặng thêm biểu quyết so với cổ phần khuyến mại biểu quyết do tổ chức triển khai được nhà nước ủy quyền nắm giữ được lao lý tại Điều lệ công ty. Sau thời hạn khuyến mại biểu quyết, cổ phần khuyễn mãi thêm biểu quyết quy đổi thành cổ phần đại trà phổ thông .2. Cổ đông chiếm hữu cổ phần khuyến mại biểu quyết có quyền sau đây :a ) Biểu quyết về những yếu tố thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo pháp luật tại khoản 1 Điều này ;b ) Quyền khác như cổ đông đại trà phổ thông, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này .3. Cổ đông chiếm hữu cổ phần tặng thêm biểu quyết không được chuyển nhượng ủy quyền cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng ủy quyền theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý hoặc thừa kế .4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 117. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức

1. Cổ phần tặng thêm cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần đại trà phổ thông hoặc mức không thay đổi hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và thắt chặt và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định và thắt chặt không nhờ vào vào tác dụng kinh doanh thương mại của công ty. Mức cổ tức cố định và thắt chặt đơn cử và phương pháp xác lập cổ tức thưởng được ghi rõ trong CP của cổ phần khuyến mại cổ tức .2. Cổ đông chiếm hữu cổ phần khuyến mại cổ tức có quyền sau đây :a ) Nhận cổ tức theo lao lý tại khoản 1 Điều này ;b ) Nhận phần gia tài còn lại tương ứng với tỷ suất chiếm hữu cổ phần tại công ty sau khi công ty đã thanh toán giao dịch hết những khoản nợ, cổ phần tặng thêm hoàn trả khi công ty giải thể hoặc phá sản ;c ) Quyền khác như cổ đông đại trà phổ thông, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này .3. Cổ đông chiếm hữu cổ phần khuyễn mãi thêm cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp, trừ trường hợp lao lý tại khoản 6 Điều 148 của Luật này .

Điều 118. Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

1. Cổ phần khuyến mại hoàn trả là cổ phần được công ty hoàn trả vốn góp theo nhu yếu của người chiếm hữu hoặc theo những điều kiện kèm theo được ghi tại CP của cổ phần khuyễn mãi thêm hoàn trả và Điều lệ công ty .2. Cổ đông chiếm hữu cổ phần khuyễn mãi thêm hoàn trả có quyền như cổ đông đại trà phổ thông, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều này .3. Cổ đông chiếm hữu cổ phần khuyến mại hoàn trả không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 5 Điều 114 và khoản 6 Điều 148 của Luật này .

Điều 119. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua .2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần đại trà phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc hàng loạt vốn cổ phần đã góp trái với lao lý tại khoản này thì cổ đông đó và người có quyền lợi tương quan trong công ty phải cùng trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và những thiệt hại xảy ra .3. Tuân thủ Điều lệ công ty và quy định quản trị nội bộ của công ty .4. Chấp hành nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị .5. Bảo mật những thông tin được công ty phân phối theo lao lý tại Điều lệ công ty và pháp lý ; chỉ sử dụng thông tin được phân phối để triển khai và bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình ; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty phân phối cho tổ chức triển khai, cá thể khác .6. Nghĩa vụ khác theo lao lý của Luật này và Điều lệ công ty .

Điều 120. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

1. Công ty cổ phần mới xây dựng phải có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần được quy đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập ; trường hợp này, Điều lệ công ty trong hồ sơ ĐK doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc những cổ đông đại trà phổ thông của công ty đó .2. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau ĐK mua tối thiểu 20 % tổng số cổ phần đại trà phổ thông được quyền chào bán khi ĐK xây dựng doanh nghiệp .3. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp, cổ phần đại trà phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng ủy quyền cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng ủy quyền cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận đồng ý của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự tính chuyển nhượng ủy quyền cổ phần đại trà phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng ủy quyền cổ phần đó .4. Các hạn chế pháp luật tại khoản 3 Điều này không vận dụng so với cổ phần đại trà phổ thông sau đây :a ) Cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi ĐK xây dựng doanh nghiệp ;b ) Cổ phần đã được chuyển nhượng ủy quyền cho người khác không phải là cổ đông sáng lập .

Điều 121. Cổ phiếu

1. Cổ phiếu là chứng từ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc 1 số ít cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải gồm có những nội dung hầu hết sau đây :a ) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty ;b ) Số lượng cổ phần và loại cổ phần ;c ) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên CP ;d ) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của cá thể so với cổ đông là cá thể ; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính so với cổ đông là tổ chức triển khai ;đ ) Chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty ;e ) Số ĐK tại sổ ĐK cổ đông của công ty và ngày phát hành CP ;g ) Nội dung khác theo pháp luật tại những điều 116, 117 và 118 của Luật này so với CP của cổ phần khuyến mại .2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức CP do công ty phát hành thì quyền và quyền lợi của người chiếm hữu CP đó không bị tác động ảnh hưởng. Người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra .3. Trường hợp CP bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại CP theo đề xuất của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải gồm có những nội dung sau đây :a ) tin tức về CP đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác ;b ) Cam kết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại CP mới .

Điều 122. Sổ đăng ký cổ đông

1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ ĐK cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp. Sổ ĐK cổ đông hoàn toàn có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về chiếm hữu cổ phần của những cổ đông công ty .2. Sổ ĐK cổ đông phải gồm có những nội dung hầu hết sau đây :a ) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty ;b ) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại ;c ) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp ;d ) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của cá thể so với cổ đông là cá thể ; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính so với cổ đông là tổ chức triển khai ;đ ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày ĐK cổ phần .3. Sổ ĐK cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc những tổ chức triển khai khác có tính năng lưu giữ sổ ĐK cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ ĐK cổ đông .4. Trường hợp cổ đông biến hóa địa chỉ liên lạc thì phải thông tin kịp thời với công ty để update vào sổ ĐK cổ đông. Công ty không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông tin đổi khác địa chỉ liên lạc của cổ đông .5. Công ty phải update kịp thời đổi khác cổ đông trong sổ ĐK cổ đông theo nhu yếu của cổ đông có tương quan theo lao lý tại Điều lệ công ty .

Xem thêm  NPS là gì? Vì sao thông số NPS lại cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp -

Điều 123. Chào bán cổ phần

1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ .2. Chào bán cổ phần hoàn toàn có thể thực thi theo những hình thức sau đây :a ) Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu ;b ) Chào bán cổ phần riêng không liên quan gì đến nhau ;c ) Chào bán cổ phần ra công chúng .3. Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng và tổ chức triển khai khác triển khai theo pháp luật của pháp lý về sàn chứng khoán .4. Công ty thực thi ĐK biến hóa vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành xong đợt bán cổ phần .

Điều 124. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán hàng loạt số cổ phần đó cho toàn bộ cổ đông theo tỷ suất chiếm hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty .2. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng được thực thi như sau :a ) Công ty phải thông tin bằng văn bản đến cổ đông theo phương pháp để bảo vệ đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ ĐK cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn ĐK mua cổ phần ;b ) Thông báo phải gồm họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của cá thể so với cổ đông là cá thể ; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính so với cổ đông là tổ chức triển khai ; số cổ phần và tỷ suất chiếm hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty ; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua ; giá chào bán cổ phần ; thời hạn ĐK mua ; họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty. Kèm theo thông tin phải có mẫu phiếu ĐK mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu ĐK mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn theo thông tin thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua ;c ) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác .3. Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua ĐK mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện kèm theo không thuận tiện hơn so với những điều kiện kèm theo đã chào bán cho những cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận đồng ý khác hoặc pháp lý về sàn chứng khoán có pháp luật khác .4. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán giao dịch đủ và những thông tin về người mua pháp luật tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi không thiếu vào sổ ĐK cổ đông ; kể từ thời gian đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty .5. Sau khi cổ phần được thanh toán giao dịch khá đầy đủ, công ty phát hành và giao CP cho người mua ; trường hợp không giao CP, những thông tin về cổ đông lao lý tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi vào sổ ĐK cổ đông để chứng thực quyền chiếm hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty .

Điều 125. Chào bán cổ phần riêng lẻ

1. Chào bán cổ phần riêng không liên quan gì đến nhau của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng phải cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Không chào bán trải qua phương tiện thông tin đại chúng ;b ) Chào bán cho dưới 100 nhà góp vốn đầu tư, không kể nhà đầu tư sàn chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư sàn chứng khoán chuyên nghiệp .2. Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng triển khai chào bán cổ phần riêng không liên quan gì đến nhau theo lao lý sau đây :a ) Công ty quyết định hành động giải pháp chào bán cổ phần riêng không liên quan gì đến nhau theo lao lý của Luật này ;b ) Cổ đông của công ty thực thi quyền ưu tiên mua cổ phần theo pháp luật tại khoản 2 Điều 124 của Luật này, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty ;c ) Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo giải pháp chào bán cổ phần riêng không liên quan gì đến nhau với điều kiện kèm theo không thuận tiện hơn so với điều kiện kèm theo chào bán cho những cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận đồng ý khác .3. Nhà góp vốn đầu tư quốc tế mua cổ phần chào bán theo lao lý tại Điều này phải làm thủ tục về mua cổ phần theo pháp luật của Luật Đầu tư .

Điều 126. Bán cổ phần

Hội đồng quản trị quyết định hành động thời gian, phương pháp và giá cả cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời gian bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời gian gần nhất, trừ trường hợp sau đây :1. Cổ phần bán lần tiên phong cho những người không phải là cổ đông sáng lập ;2. Cổ phần bán cho tổng thể cổ đông theo tỷ suất chiếm hữu cổ phần hiện có của họ ở công ty ;3. Cổ phần bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh ; trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ suất chiết khấu đơn cử phải được sự chấp thuận đồng ý của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty pháp luật khác ;4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong những trường hợp đó do Điều lệ công ty hoặc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lao lý .

Điều 127. Chuyển nhượng cổ phần

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có lao lý hạn chế chuyển nhượng ủy quyền cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có pháp luật hạn chế về chuyển nhượng ủy quyền cổ phần thì những pháp luật này chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành khi được nêu rõ trong CP của cổ phần tương ứng .2. Việc chuyển nhượng ủy quyền được triển khai bằng hợp đồng hoặc thanh toán giao dịch trên kinh doanh thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền bằng hợp đồng thì sách vở chuyển nhượng ủy quyền phải được bên chuyển nhượng ủy quyền và bên nhận chuyển nhượng ủy quyền hoặc người đại diện thay mặt theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp thanh toán giao dịch trên kinh doanh thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng ủy quyền được triển khai theo pháp luật của pháp lý về sàn chứng khoán .3. Trường hợp cổ đông là cá thể chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp lý của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty .4. Trường hợp cổ đông là cá thể chết mà không có người thừa kế, người thừa kế khước từ nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được xử lý theo pháp luật của pháp lý về dân sự .5. Cổ đông có quyền khuyến mãi cho một phần hoặc hàng loạt cổ phần của mình tại công ty cho cá thể, tổ chức triển khai khác ; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức triển khai được Tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty .6. Cá nhân, tổ chức triển khai nhận cổ phần trong những trường hợp pháp luật tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời gian những thông tin của họ pháp luật tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi rất đầy đủ vào sổ ĐK cổ đông .7. Công ty phải ĐK đổi khác cổ đông trong sổ ĐK cổ đông theo nhu yếu của cổ đông có tương quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được nhu yếu theo lao lý tại Điều lệ công ty .

Điều 128. Chào bán trái phiếu riêng lẻ

1. Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng chào bán trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau theo lao lý của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan. Chào bán trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau của công ty đại chúng, những tổ chức triển khai khác và chào bán trái phiếu ra công chúng thực thi theo lao lý của pháp lý về sàn chứng khoán .2. Chào bán trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng là chào bán không trải qua phương tiện thông tin đại chúng cho dưới 100 nhà góp vốn đầu tư, không kể nhà đầu tư sàn chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối điều kiện kèm theo về đối tượng người dùng mua trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau như sau :a ) Nhà góp vốn đầu tư kế hoạch so với trái phiếu quy đổi riêng không liên quan gì đến nhau và trái phiếu kèm theo chứng quyền riêng không liên quan gì đến nhau ;b ) Nhà góp vốn đầu tư sàn chứng khoán chuyên nghiệp so với trái phiểu quy đổi riêng không liên quan gì đến nhau, trái phiếu kèm theo chứng quyền riêng không liên quan gì đến nhau và loại trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau khác .3. Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng chào bán trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau phải phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Công ty đã giao dịch thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã chào bán và đã đến hạn giao dịch thanh toán hoặc thanh toán giao dịch đủ những khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tục trước đợt chào bán trái phiếu ( nếu có ), trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho những chủ nợ là tổ chức triển khai kinh tế tài chính được lựa chọn ;b ) Có báo cáo giải trình kinh tế tài chính của năm trước liền kề năm phát hành được truy thuế kiểm toán ;c ) Bảo đảm điều kiện kèm theo về tỷ suất bảo đảm an toàn kinh tế tài chính, tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí theo lao lý pháp lý ;d ) Điều kiện khác theo lao lý của pháp lý có tương quan .

Điều 129. Trình tự, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ

1. Công ty quyết định hành động giải pháp chào bán trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau theo lao lý của Luật này .2. Công ty công bố thông tin trước mỗi đợt chào bán cho nhà đầu tư ĐK mua trái phiếu và thông tin đợt chào bán cho sở giao dịch sàn chứng khoán tối thiểu 01 ngày thao tác trước ngày dự kiến tổ chức triển khai đợt chào bán trái phiếu .3. Công ty công bố thông tin về hiệu quả của đợt chào bán cho những nhà đầu tư đã mua trái phiếu và thông tin tác dụng đợt chào bán đến sở giao dịch sàn chứng khoán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu .4. Trái phiếu phát hành riêng không liên quan gì đến nhau được chuyển nhượng ủy quyền giữa những nhà đầu tư phân phối điều kiện kèm theo về đối tượng người tiêu dùng mua trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau lao lý tại khoản 2 Điều 128 của Luật này, trừ trường hợp thực thi theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, phán quyết của Trọng tài có hiệu lực thực thi hiện hành hoặc thừa kế theo lao lý pháp lý .5. Căn cứ pháp luật của Luật này và Luật Chứng khoán, nhà nước lao lý chi tiết cụ thể về loại trái phiếu, hồ sơ, trình tự, thủ tục phát hành và thanh toán giao dịch trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau ; công bố thông tin ; phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế .

Điều 130. Quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ

1. Công ty quyết định hành động chào bán trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau theo pháp luật sau đây :a ) Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động về loại, tổng giá trị trái phiếu và thời gian chào bán so với trái phiếu quy đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền. Việc biểu quyết trải qua nghị quyết về chào bán trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau của công ty được thực thi theo lao lý tại Điều 148 của Luật này ;b ) Trường hợp Điều lệ công ty không lao lý khác và trừ trường hợp lao lý tại điểm a khoản này, Hội đồng quản trị có quyền quyết định hành động loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời gian chào bán, nhưng phải báo cáo giải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ về chào bán trái phiếu .2. Công ty triển khai ĐK đổi khác vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày triển khai xong việc quy đổi trái phiếu thành cổ phần .

Điều 131. Mua cổ phần, trái phiếu

Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần hoàn toàn có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ tiên tiến, tuyệt kỹ kỹ thuật, gia tài khác lao lý tại Điều lệ công ty và phải được giao dịch thanh toán đủ một lần .

Điều 132. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

1. Cổ đông đã biểu quyết không trải qua nghị quyết về việc tổ chức triển khai lại công ty hoặc biến hóa quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông lao lý tại Điều lệ công ty có quyền nhu yếu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự tính bán, nguyên do nhu yếu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông trải qua nghị quyết về những yếu tố pháp luật tại khoản này .2. Công ty phải mua lại cổ phần theo nhu yếu của cổ đông lao lý tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc lao lý tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nhu yếu. Trường hợp không thỏa thuận hợp tác được về giá thì những bên hoàn toàn có thể nhu yếu một tổ chức triển khai thẩm định giá định giá. Công ty ra mắt tối thiểu 03 tổ chức triển khai thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định hành động sau cuối .

Điều 133. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Công ty có quyền mua lại không quá 30 % tổng số cổ phần đại trà phổ thông đã bán, một phần hoặc hàng loạt cổ phần khuyến mại cổ tức đã bán theo lao lý sau đây :1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định hành động mua lại không quá 10 % tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động ;2. Hội đồng quản trị quyết định hành động giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần đại trà phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời gian mua lại, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không pháp luật hoặc công ty và cổ đông có tương quan không có thỏa thuận hợp tác khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường ;3. Công ty hoàn toàn có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ suất chiếm hữu cổ phần của họ trong công ty theo trình tự, thủ tục sau đây :a ) Quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông tin bằng phương pháp để bảo vệ đến được tổng thể cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định hành động đó được trải qua. Thông báo phải gồm tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán giao dịch, thủ tục và thời hạn để cổ đông bán cổ phần của họ cho công ty ;b ) Cổ đông chấp thuận đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản chấp thuận đồng ý bán cổ phần của mình bằng phương pháp để bảo vệ đến được công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông tin. Văn bản chấp thuận đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số sách vở pháp lý của cá thể so với cổ đông là cá thể ; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính so với cổ đông là tổ chức triển khai ; số cổ phần chiếm hữu và số cổ phần đồng ý chấp thuận bán ; phương pháp thanh toán giao dịch ; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn nêu trên .

Điều 134. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

1. Công ty chỉ được giao dịch thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo pháp luật tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán giao dịch hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo vệ thanh toán giao dịch đủ những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác .2. Cổ phần được mua lại theo lao lý tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này được coi là cổ phần chưa bán theo pháp luật tại khoản 4 Điều 112 của Luật này. Công ty phải ĐK giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá những cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày triển khai xong việc thanh toán giao dịch mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp lý về sàn chứng khoán có lao lý khác .3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được giao dịch thanh toán đủ. quản trị Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy CP .4. Sau khi thanh toán giao dịch hết số cổ phần được mua lại, nếu tổng giá trị gia tài được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10 % thì công ty phải thông tin cho toàn bộ chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thanh toán giao dịch hết số cổ phần được mua lại .

Điều cần biết về vốn của doanh nghiệp tư nhân luật doanh nghiệp mới nhất 2020 :

Điều 189. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

2. Toàn bộ vốn và gia tài kể cả vốn vay và gia tài thuê được sử dụng vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp phải được ghi chép khá đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo giải trình kinh tế tài chính của doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý .3. Trong quy trình hoạt động giải trí, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn góp vốn đầu tư của mình vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép vừa đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn góp vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn góp vốn đầu tư đã ĐK thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã ĐK với Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại .
Bạn đang tìm hiểu nghiên cứu các vấn đền liên quan đến vốn của các loại hình doanh nghiệp? Nếu cần tư vấn về góp vốn và cơ cấu góp vốn, vui lòng liên hệ
>>>Xem thêm: Những ưu và nhược điểm của

Bạn đang tìm hiểu nghiên cứu các vấn đền liên quan đến vốn của các loại hình doanh nghiệp? Nếu cần tư vấn về góp vốn và cơ cấu góp vốn, vui lòng liên hệ công ty Nam Việt Luật để được tư vấn và trợ giúp.>>>Xem thêm: Những ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam<<

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *