Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Nghị định này lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại ; ngành, nghề và điều kiện kèm theo tiếp cận trị trường so với nhà đầu tư quốc tế ; bảo vệ đầu tư kinh doanh thương mại ; tặng thêm, tương hỗ đầu tư ; thủ tục đầu tư ; hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế ; triển khai đầu tư ; quản trị nhà nước so với hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta và đầu tư ra quốc tế .Trong đó, về bảo vệ khuyễn mãi thêm đầu tư trong trường hợp đổi khác pháp lý, Nghị định nêu rõ, trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được phát hành có pháp luật đổi khác khuyễn mãi thêm đầu tư đang vận dụng so với nhà đầu tư trước thời gian văn bản đó có hiệu lực hiện hành, nhà đầu tư được bảo vệ triển khai khuyến mại đầu tư theo lao lý tại Điều 13 của Luật Đầu tư .
Ưu đãi đầu tư được bảo vệ theo lao lý nêu trên gồm : Ưu đãi được pháp luật tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh thương mại, Giấy ghi nhận tặng thêm đầu tư, Giấy ghi nhận đầu tư, Giấy ghi nhận ĐK đầu tư, văn bản quyết định hành động chủ trương đầu tư, Quyết định đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác do người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, vận dụng theo lao lý của pháp lý ; Ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng theo lao lý của pháp lý không thuộc trường hợp nêu trên .

Xem thêm  Tổng hợp 4 mẫu báo cáo công việc chuẩn form và mới nhất mà bạn đang tìm kiếm

Khi có yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật Đầu tư, nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị cho cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo một trong các giấy tờ sau: Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền cấp có quy định về ưu đãi đầu tư (nếu có).

Văn bản đề xuất gồm những nội dung : Tên và địa chỉ của nhà đầu tư ; tặng thêm đầu tư theo lao lý tại văn bản pháp lý trước thời gian văn bản pháp lý mới có hiệu lực thực thi hiện hành như loại tặng thêm, điều kiện kèm theo hưởng tặng thêm, mức khuyễn mãi thêm ( nếu có ) ; nội dung văn bản quy phạm pháp luật được phát hành hoặc sửa đổi, bổ trợ có lao lý làm biến hóa khuyến mại đầu tư đã vận dụng so với nhà đầu tư theo lao lý nêu trên ; đề xuất kiến nghị của nhà đầu tư về vận dụng giải pháp bảo vệ đầu tư .

Xem thêm  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Công Nghệ Đức Trí

Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp vượt thẩm quyền, cơ quan đăng ký đầu tư trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định.

Về bảo vệ của Nhà nước để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư, Nghị định pháp luật : Căn cứ điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và nhu yếu lôi cuốn đầu tư trong từng thời kỳ, tiềm năng, quy mô, đặc thù của dự án Bất Động Sản đầu tư, Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động hình thức, nội dung bảo vệ của Nhà nước để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng nhà nước và dự án Bất Động Sản đầu tư tăng trưởng kiến trúc quan trọng khác theo ý kiến đề nghị của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW .

Bảo đảm của Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư theo quy định nêu trên được xem xét áp dụng theo các hình thức: Hỗ trợ một phần cân đối ngoại tệ trên cơ sở chính sách quản lý ngoại hối, khả năng cân đối ngoại tệ trong từng thời kỳ; các hình thức bảo đảm khác của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Xem thêm  Ứng dụng lý thuyết hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoán - TS.Phan Thị Bích Nguyệt.pdf (Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán) | Tải miễn phí

Xem thêm: Vì Sao Không Nên Gửi Tiền Vào Ngân Hàng? Thực Hư Thế Nào!

Tải nghị định 31/2021 / NĐ-CP ngày 26/3/2021 tại đây
Theo https://baotintuc.vn/kinh-te/ban-hanh-nghi-dinh-quy-dinh-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu-20210402222021218.htm
BBT trang thông tin điện tử

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *