Chính phủ ban hành Nghị định 120/2020/NĐ-CP

Ngày 07/10/2020, nhà nước phát hành Nghị định 120 / 2020 / NĐ-CP pháp luật về xây dựng, tổ chức triển khai lại, giải thể đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .
Theo đó, pháp luật nguyên tắc xây dựng, tổ chức triển khai lại, giải thể đơn vị chức năng sự nghiệp công lập như sau :
– Việc xây dựng, tổ chức triển khai lại, giải thể những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập phải bảo vệ đúng điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục và thẩm quyền pháp luật tại Nghị định 120 / 2020 trường hợp pháp lý chuyên ngành có pháp luật khác thì thực thi theo lao lý của pháp lý chuyên ngành ) ; một đơn vị chức năng sự nghiệp công lập hoàn toàn có thể đáp ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại .

– Các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập) phải tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu).

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập mới (kể cả trường hợp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu) phải tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư.

Xem thêm  Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Và Phát Triển ứng Dụng Tid

Xem thêm: Cimb Bank là ngân hàng gì? Có uy tín hay không?

– Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả thì tổ chức lại hoặc giải thể. Việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Nghị định 120 / 2020 / NĐ-CP có hiệu lực hiện hành từ ngày 01/12/2020 và thay thế Nghị định số 55/2012 / NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của nhà nước pháp luật về trình tự, thủ tục xây dựng, tổ chức triển khai lại, giải thể đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ; bãi bỏ những nội dung pháp luật về tự chủ tổ chức triển khai cỗ máy và Hội đồng quản trị lao lý tại Nghị định số 16/2015 / NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm năm ngoái của nhà nước lao lý chính sách tự chủ của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .
Xem cụ thể Nghị định 120 / 2020 / NĐ-CP tại đây .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *