Ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng là gì

Nhà góp vốn đầu tư cần nắm chắc ý nghĩa và mục tiêu của ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền ( GDKHQ ), ngày ĐK ở đầu cuối và ngày giao dịch thanh toán khi muốn có tên trong list người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể về ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền, ngày ĐK sau cuối và ngày giao dịch thanh toán để nhà đầu tư có cái nhìn sâu hơn trước khi tham gia thanh toán giao dịch mua và bán CP .

1. Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà người mua sẽ không được hưởng các quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông…). Mục đích là của ngày này là để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty hiện tại.

ngày thanh toán cổ tức

2. Ngày đăng ký cuối cùng là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày Tổ chức phát hành chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông.

Xem thêm  So sánh phí giao dịch chứng khoán tại các công ty thị phần hàng đầu

Nhà góp vốn đầu tư mua CP trước ngày GDKHQ thì sẽ có tên trong list được hưởng quyền. Nếu mua CP tại ngày GDKHQ hoặc sau ngày GDKHQ thì nhà đầu tư sẽ không có tên trong list và sẽ không được hưởng những quyền đó .

3. Ngày thanh toán là gì?

Ngày thanh toán là ngày Cổ tức bằng tiền mặt hoặc Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được trả về tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

4. Điều chỉnh giá khi chốt quyền

Giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác lập theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày thanh toán giao dịch gần nhất kiểm soát và điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị của những quyền kèm theo. Công thức tính tổng quát như sau :

          PR t-1 + (I1 x Pr1) + (I2 x Pr2) + (I3 x Pr3) –TTHcp- Divcp- TTHt -Divt
Ptc = —————————————————————————————- 

                                   1+ I1 + I2 + I3

Trong đó:

Ptc : Giá tham chiếu trong ngày không hưởng những quyền trên
I2 : Tỷ lệ vốn tăng do thưởng bằng CP ( tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu )
I3 : Tỷ lệ vốn tăng do trả cổ tức bằng CP

TTHcp: Giá trị tiền thưởng bằng cổ phiếu

Divcp : Giá trị cổ tức bằng CP
TTHt : Giá trị tiền thưởng bằng tiền
Divt : Giá trị cổ tức bằng tiền
Pr1 : Giá CP bán cho người có quyền mua CP
Pr2 : Giá CP tính cho người được thưởng bằng CP
Pr3 : Giá CP tính cho người được nhận cổ tức bằng CP
Trường hợp môt doanh nghiệp niêm yết vừa trả cổ tức bằng tiền mặt, vừa trả cổ tức bằng CP thì giá tham chiếu được xác lập bằng công thức sau :

Xem thêm  Biểu Phí Thẻ Tín Dụng Shinhan Mới Nhất Cập Nhật 2021

            PR t-1 + (I3 x Pr3) -Divt   
Ptc = ———————————
                              1+ I3

Tuy nhiên, trong thực tế trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu Pr3 = 0, do đó:    

          PR t-1 – Divt   
Ptc = ——————
                  1+ I3

>> Xem thêm: Cách chi trả cổ tức và quyền phát sinh từ cổ phiếu

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *