Ngân hàng đầu tư là gì? Vai trò của ngân hàng đầu tư

Học thuật

Ngân hàng đầu tư là gì?

Ngân hàng đầu tư (investment bank) là ngân hàng có chức năng cung cấp vốn sở hữu và tín dụng dài hạn cho các ngành và công ty, đặc biệt bằng cách bảo lãnh các chứng khoán mới phát hành.

( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

Vai trò của ngân hàng đầu tư

Ngân hàng đầu tư làm trung gian tài chính

Các ngân hàng đầu tư giúp những công ty phát hành CP mới trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng hoặc chào bán tiếp theo. Họ cũng giúp những công ty có được hỗ trợ vốn bằng cách tìm nhà đầu tư cho trái phiếu doanh nghiệp. Vai trò của ngân hàng đầu tư khởi đầu với tư vấn bảo lãnh phát hành và liên tục sau khi phân phối sàn chứng khoán dưới hình thức tư vấn. Ngân hàng đầu tư cũng sẽ kiểm tra những báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty về tính đúng chuẩn và đưa ra bản cáo bạch lý giải việc chào bán cho những nhà đầu tư trước khi sàn chứng khoán được đưa ra để bán .

Ngân hàng đầu tư là cố vấn tài chính

Là một cố vấn kinh tế tài chính cho những nhà đầu tư tổ chức triển khai lớn, việc làm của một ngân hàng đầu tư là hoạt động giải trí như một đối tác chiến lược đáng an toàn và đáng tin cậy phân phối tư vấn kế hoạch về nhiều yếu tố kinh tế tài chính khác nhau. Họ hoàn thành xong trách nhiệm này bằng cách tích hợp sự hiểu biết về tiềm năng, ngành công nghiệp và thị trường toàn thế giới với tầm nhìn kế hoạch được huấn luyện và đào tạo để phát hiện và nhìn nhận những thời cơ và thử thách thời gian ngắn và dài hạn so với người mua của họ .

Trợ giúp sáp nhập và mua lại

Xử lý sáp nhập và mua lại là một yếu tố quan trọng trong việc làm của ngân hàng đầu tư. Đóng góp chính của một ngân hàng đầu tư trong việc sáp nhập hoặc mua lại là năng lực nhìn nhận giá trị của việc mua lại và giúp những bên tìm ra mức giá hài hòa và hợp lý. Một ngân hàng đầu tư cũng tương hỗ trong việc cấu trúc và tạo thuận tiện cho việc mua lại để làm cho thỏa thuận hợp tác này diễn ra suôn sẻ nhất hoàn toàn có thể .

Bộ phận nghiên cứu

Các bộ phận điều tra và nghiên cứu của những ngân hàng đầu tư xem xét những công ty và viết ra báo cáo giải trình về người mua tiềm năng của họ, thường có xếp hạng ” mua “, ” giữ ” hoặc ” bán “. Mặc dù nghiên cứu và điều tra hoàn toàn có thể không tạo ra lệch giá nhưng kiến ​ ​ thức là tác dụng của việc điều tra và nghiên cứu đó được sử dụng để tương hỗ những nhà thanh toán giao dịch và bán hàng. Nghiên cứu cũng cung ứng tư vấn đầu tư cho những người mua bên ngoài với kỳ vọng rằng những người mua này sẽ triển khai mua và bán như lời khuyên của họ và hoàn tất giao dịch trải qua bàn giao dịch của ngân hàng, việc sẽ sẽ tạo ra lệch giá cho ngân hàng. Nghiên cứu dùng để duy trì kiến ​ ​ thức của ngân hàng đầu tư về nghiên cứu và điều tra tín dụng thanh toán, điều tra và nghiên cứu thu nhập cố định và thắt chặt, điều tra và nghiên cứu kinh tế tài chính vĩ mô và nghiên cứu và phân tích định lượng, tổng thể đều được sử dụng trong và ngoài để tư vấn cho người mua .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *